De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Van Goede Vrijdag t/m Pinksteren

ForumBijbel

51 – 75 van 137    Ga naar pagina:  Vorige  1  2  3  4 ... 6  Volgende Plaats reactie

 • 9 maart 2018

  Prachtig lied @Linda

 • LINDA978

  9 maart 2018

  Graag gedaan hoor allen@

 • 27 maart 2018

  Druppels bloed in de hof

  De laatste dag voor Zijn sterven bracht Jezus de avond biddend door in de Hof van Gethsemané. Gethsemané betekent ‘olijfpers’, de plaats waar de olijven geperst worden tot ze knappen en het rode vocht tevoorschijn komt. Dit is wat er met Jezus gebeurde in Gethsemané. Op deze plek vond de meest dramatische worsteling in de wereldgeschiedenis plaats. Beroofd van elke menselijke steun werd Jezus dodelijk beangst. De worsteling was zo hevig dat Zijn zweet als bloeddruppels werd, die op de aarde vielen. Lukas 22: 44

  Het fenomeen ‘bloed zweten’ staat medisch bekend onder de naam hematidrosis. Rond de zweetkliertjes bevinden zich verschillende bloedvaten. Door bovenmatige stress trekken deze vaten samen. Als de extreme emoties weer afnemen, verwijderen de bloedvaten zich tot het punt dat zij afbreken. Het bloed stroomt dan in de zweetkliertjes. Als deze vervolgens veel zweet beginnen te produceren, stuwen zij het bloed naar de oppervlakte, waardoor druppels zweet zich met dit bloed vermengen. De vraag is niet of het mogelijk is dat Jezus bloed heeft gezweet. De werkelijke vraag is: wat heeft Jezus zo’n enorme strijd gekost dat Hij bloed begon te zweten?

  Jezus smeekte God om niet het kruis, maar “de beker” van Hem weg te nemen: “Vader, indien U wilt, neemt deze beker van Mij weg; doch niet Mijn wil, maar de uwe geschiede!’ Lukas 22: 44
  Over welke beker had Jezus het? Het antwoord vind je in het Bijbelboek Jeremia, dat spreekt over ‘de beker van Gods toorn’ die door de zonden van de volkeren tot de rand toe is gevuld Jeremia 25: 15-18.
  De volken moeten deze beker gevuld met hun zonden, zelf leegdrinken. Het gevolg daarvan is dat zij vanaf dat moment zullen worden verlaten, gehaat en vervloekt. Jezus wist dat God Hem vroeg deze beker in onze plaats leeg te drinken.

  Uit het boek ‘De zeven wonderen’ van Wilkin van de Kamp
  Van de week zal ik nog wat meer plaatsen.

 • ADRIANA359

  27 maart 2018

  Bedankt @Francisca.🐥

 • LINDA978

  27 maart 2018

  • Dank je voor het delen :up:
 • 28 maart 2018

  Hoe Jezus worstelde.

  In Gethsemané, de olijfpers, werden jouw en mijn zonden, elke perversiteit van de wereld, samengeperst in die ene beker. De zonden van de serieverkrachter en van de onmenselijke dictator Adolf Hitler, door wie zes miljoen Joden werden vergast en vermoord. Elke wreedheid, lust, haat, onvergevingsgezindheid, moord, enzovoort, werd samengeperst in die ene beker. Elke zonde van de hele wereld, van Adam tot en met de laatstgeborene, werd geconcentreerd in deze beker die door Jezus gedronken zou worden.

  De Man zonder zonde, die zo zuiver en puur is dat wij ons er geen voorstelling van kunnen maken, werd in alle delen van Zijn goddelijke natuur geconfronteerd met onze zonden. Hij onderging in de Hof van Gethsemané hetzelfde als de zondebok op de grote Verzoendag: de zonde van de hele wereld werd op Hem gelegd. Onze zonde drukte zo zwaar op Jezus, dat Hij het idee had dat Zijn ziel werd samengeperst.

  Jezus vroeg drie keer aan Zijn Vader of er geen andere manier was om de wereld te redden (Lukas 22:42)
  Met alles wat in Hem was haatte Hij de zonde en riep Hij het uit naar God. God maakte Hem echter duidelijk dat er geen andere weg was om de wereld te verlossen van haar zonden.
  Ik ben er van overtuigd dat Jezus het niet gered zou hebben als er geen engel uit de hemel was gekomen om Hem kracht te geven (Lukas 22:43) God stuurt een engel immers nooit voor niets. Maar Jezus vertrouwde God en zei: ‘Laat het niet gebeuren zoals Ik het wil, maar zoals U het wilt’ (Mattheus 26:39)
  Zo werd Jezus met onze zonden tot zonden gemaakt. (2 Korintiërs 5:21)

  Jezus heeft in Zijn worsteling gedaan wat God van Hem vroeg. Hij heeft jouw beker, gevuld met jouw zonden, tot de laatste druppel leeggedronken.

  Uit het boek ‘De zeven wonderen’ van Wilkin van de Kamp
  Van de week zal ik nog wat meer plaatsen.

 • 29 maart 2018

  De angel van de dood

  Zonde wordt in de Bijbel ‘de angel van de dood’ genoemd (1 Korinthiers 15:56)
  Deze angel drong diep door in Jezus’ ziel, geest en lichaam. In al deze gebieden van zijn zondeloss leven werd Jezus geconfronteerd met onze zonde. Dit was zo tegennatuurlijk voor Hem! Het was alsof er een film werd gedraaid waar Hij middenin zat. Onze zonde werd als het ware op Zijn netvlies geprojecteerd. Met al zijn zintuigen en emoties reageerde Hij hierop.

  Jezus’ levensbeker werd gevuld met de zonde van de hele wereld en Hij begon deze slok voor slok leeg te drinken. De Bijbel zegt dat Hij toen de dood gesmaakt heeft (Hebreeen 2:9)
  Bij elke slok proefde Hij onze zondige emoties. Hij proefde de bloeddorstige haat van de moordenaar, maar ook de pltselinge paniek van het slachtoffer. Hij rook het bloed dat onschuldig heeft gevloeid. Hij hoorde de angstkreten en zag de gevolgen van de mach van de zonde in de hele schepping. Hij die honder procent zuiver was in al Zijn emoties, werd geconfronteerd met emoties die Hem wezensvreemd waren: angst, haat en verlammend verdriet.

  Wat Jezus hier meemaakte, was niets anders dan een voorproef van de hel. Toen Marcus Jezus citeerde:
  ‘Mijn ziel is zeer bedroefd, tot stervens toe,’ gebruikte hij een Grieks woord voor ‘tot stervens toe’ (thanatos)
  Dat letterlijk betekent: ‘de ellendige toestand van de goddelozen in de hel’. (Markus 14:34)
  Dat is wat Jezus meemaakte in de Hof van Gethsemané. Alle duivelse machten, overheden en kracjhten kwamen op Jezus af om Hem te bespotten, aan te klagen, te veroordelen en te pijnigen. Getjshemané was niets anders dan een gruwelijke hel-ervaring voor de man zonder zonde.

  Uit de glossy ‘De zeven wonderen’ van Wilkin van de Kamp

  29 maart 2018 gewijzigd door FRANCISCA289

 • 29 maart 2018

  Vergeving

  Het offer dat Jezus bracht is eenmalig, volmaakt, absoluut en universeel. Al jouw zonden werden samengeperst in die ene beker die Jezus voor jou heeft leeggedronken. Als jij gelooft dat Jezus dit deed om jou te redden, ga je ervaren dat er goddelijke kracht is ‘in het bloed van het Lam’ en dat al jouw zonden op een bovennatuurlijke wijze van je worden weggenomen.

  Als je eens wist hoe graag God jouw zonden wil vergeven! Hij houdt oneindig veel van je en heeft hemel en aarde bewogen om de relatie met jou te herstellen. Zijn vergeving kent geen grenzen! Wat er ook is gebeurd, waar je ook vandaag komt, hoe ernstig je ook gezondigd hebt: God staat klaar om jou als Zijn kind in Zijn armen te nemen en jou je zonden te vergeven (1 Johannes 1:9)

  Vader in de hemel,

  Ik weet dat ik vergeving van mijn zonden nodig heb om mijn relatie met U te herstellen.
  Ik geloof in het offer dat Jezus ook voor mij heeft gebracht.
  Ik belijd al mijn zonden en geef zo mijn levensbeker aan Jezus.
  Hij heeft mijn zonden gezien, Hij heeft mijn zonden geproefd.
  Dank U, Here Jezus, dat U mijn beker hebt leeggedronken en dat ik mag ervaren dat al mijn zonden zijn vergeven en dat ik gereinigd ben door Uw kostbaar bloed

  Amen

  29 maart 2018 gewijzigd door FRANCISCA289

 • 29 maart 2018

  Als laatste wil ik dit vandaag, witte donderdag, delen.

  dailymannablog.files.wordpress ... w=341&h=450

  Avondmaal
  Jezus heeft jouw levensbeker vol zonde leeggedronken in jouw plaats.
  Hij nodigt jou nu uit om uit Zijn beker te komen drinken: de beker van het nieuwe verbond. Wat een genade! Vlak voor zijn worsteling in Gethshemané stelde jezus het heilig avondmaal in en gaf Hij aan het Paasfeest een nieuwe betekenis. Hij nam de beker en zei: ‘Drink allen daaruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden’ (Mattheus 26: 27-28)In werkelijkheid dronk Jezus op de cederavond niet één maar vier bekers wijn met Zijn discipelen. De Joden dronken uit vier bekers om te vieren dat God hen had bevrijd uit Egypte. Het getal vier symboliseert de vier verschillende manieren waarop God Zich heeft geopenbaard aan het Joodse volk: ‘Ik ben de Heere, Ik zal u uitleiden van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u redden uit hun slavernij en Ik zal u verlossen door een uitgestrekte arm en door zware strafgerichten. Ik zal u tot Mijn volk aannemen en Ik zal u tot een God zijn. (Exodus 6:6-7)

  De vier bekers staan bekend als:
  Kos Kadesj: de beker van de heiliging (‘Ik zal u uitleiden’).
  Kos Hamakot: de beker van de plagen (‘Ik zal u redden’).
  Kos HaGe’oelah: de beker van de redding (‘Ik zal u verlossen’).
  Kos Hallel: de beker van de lofprijzing (‘Ik zal u aannemen’)

  Als je het heilig avondmaal viert, denk er dan aan dat Jezus jouw levensbeker heeft leeggedronken en dat je daarom nu uit Zijn beker mag drinken omdat God jou in Christus heeft uitgeleid, gered, verlost en aangenomen als Zijn geliefde kind (Psalm 34:9) Door het wonder van het kruis heeft God een nieuw verbond met jou gesloten waardoor je vergeving, verlossing, reiniging, genezing, bevrijding, verzoening en een heel nieuw leven in Christus mag ontvangen.

  Dit waren stukjes uit de glossy ‘De zeven wonderen’ van Wilkin van de Kamp.
  Hier te bestellen voor maar € 8,90 : www.vrijzijn.nl/boeken/

  29 maart 2018 gewijzigd door FRANCISCA289

 • SARI439

  29 maart 2018

  niet te bevatten wat Jezus heeft doorgemaakt ......dank je voor het delen..

  29 maart 2018 gewijzigd door SARI439

 • 29 maart 2018

  ja he Sari, de rest is ook zo aangrijpend maar ik kan niet alles gaan delen, er zitten auteursrechten op he *smile*

 • MEREL372

  29 maart 2018

  Dit schreef Francisca

  "Als je eens wist hoe graag God jouw zonden wil vergeven! Hij houdt oneindig veel van je en heeft hemel en aarde bewogen om de relatie met jou te herstellen. Zijn vergeving kent geen grenzen! Wat er ook is gebeurd, waar je ook vandaag komt, hoe ernstig je ook gezondigd hebt: God staat klaar om jou als Zijn kind in Zijn armen te nemen en jou je zonden te vergeven (1 Johannes 1:9)"

  Dit vind ik zo mooi he!

  Met bewogenheid heb ik gisteren je hele "draadje" gelezen.

  Ik wordt er stil van.

  Bedankt voor het delen!

  (Voor het hele draadje hoor, niet alleen voor de tekst die ik hier net kopiëerde ;-) )

  Zeer indrukwekkend ook. God is ook echt mens geworden. Hij die zo hoog is, al dat lijden, al die angst, die verlatenheid en pijn.

  En volgens mij, kon Hij met een woord, als Hij dat had gewilt, van het kruis afkomen. Hij had volgens mij die macht. En toch, Hij deed het vrijwillig.

  Nou.. hoe innig lief heeft God ons..

  29 maart 2018 gewijzigd door MEREL372

 • 30 maart 2018

  s.samenchristen.nl/img/members/2522/b92e637e4c915845aea5adca1af6bf8f.jpg

  Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. Jesaja 53:5

  En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen.Lukas 23:34

  30 maart 2018 gewijzigd door FRANCISCA289

 • MEREL372

  30 maart 2018

  En het enige wat je dan kan doen, is je handen open doen, om deze oneindige en duurgekochte genade te ontvangen, en dank-U-wel te zeggen. En God heel veel lief te hebben.

  En vooral dan ook, voelen en weten dat Hij van  je houdt.

  Omdat Hij van ons houdt, stuurde Hij Zijn eniggeboren Zoon.

 • ADRIANA359

  30 maart 2018

  @Francisca en@Merel 👍💖🐤

  30 maart 2018 gewijzigd door ADRIANA359

 • DIGIPEET165

  30 maart 2018

  bedankt allen.

  maar in het bijzonder:

  Francisca.:up:

 • 30 maart 2018

  Alle eer voor God Peter, ik geef alleen maar door :-)

 • DIGIPEET165

  30 maart 2018

  heb je helemaal gelijk in.

  bedankt voor het doorgeven dan!;-)

 • 30 maart 2018

  Haha . Heel graag gedaan :-D

 • 30 maart 2018

  Geweldig! Dank je wel Francisca

 • 30 maart 2018

  @francisca en @ Merel ❤

  30 maart 2018 gewijzigd door LOUISE127

 • 5 april 2018

  Wat een genade is Pasen. De weg is vrijgemaakt en we mogen in Zijn Heiligdom naderen.
  Het Heilige der Heiligen. Het voorhangsel voorbij.

 • ADRIANA359

  5 april 2018

  Openbaring 1:8

  Ik ben de alpha en de omega, zegt de Here God, die is en die was

  en die komt, de Almachtige.  🌅👑

 • 5 april 2018

  Amen! xx

 • MEREL372

  5 april 2018

  zo'n mooi lied!! En de kern van obs geloof he!

  Wat ik ook ze gaaf vindt, Jezus is gestorven op Pesach, opgestaan op het Eerstelingenfeest. Op de eerste dag van het "wekenfeest" wat zegmaar de eerste eerstelingendag is.. Op die dag werd de eerste gerste schoof (Abib) het eerste graan van de oogst als offer voor God gebracht. Jezus is de Eersteling.

  Na 7 weken verder tellen, plus een dag. was het de laatste dag van het "wekenfeest", toen werden de eerstelingen van de tarwe als een offer aan God aangeboden. Op die 50e dag, storte God Zijn Heilige Geest uit.

  Pinksteren komt van Pentacost, wat "50" betekend.

  (zie evt leviticus 23)

  Ook zo heeft Jezus heeft de wet vervuld. Vind ik heel gaaf en mooi  ;-)

  5 april 2018 gewijzigd door MEREL372

51 – 75 van 137    Ga naar pagina:  Vorige  1  2  3  4 ... 6  Volgende Plaats reactie