De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Wat is het verschil tussen en evangelisch en traditionele kerk?

ForumChristelijk leven

26 – 50 van 194    Ga naar pagina:  Vorige  1  2  3 ... 8  Volgende Plaats reactie

 • PETRA266

  28 mei

  Dank je Lien 😊

 • DREEKE742

  12 juni

  Tsja...wat is traditioneel en wat is evangelisch?

  Persoonlijk denk ik dat elke gelovige moet toetsen of de gemeente die hij/zij bezoekt of bij is aangesloten Bijbel getrouw is om goede voeding te ontvangen. Daarnaast toetsen of de praktijk in overeenstemming is met wat er geleerd en beleden wordt?

  Is beiden in orde dan kunnen we aan de hand van Gods Woord spreken over een levende gemeente.

 • BERT970

  12 juni

  Helemaal mee eens!!👍☺

 • TABITHA434

  15 juni

  Weet je wat ik denk?

  Dat de duivel zich een barst lacht, met alle kerkelijke verdelingen.
  Dat God elke dag , ieder moment weer eens diep zucht, en het maar goed is dat Hij liefde is, want ik zou soms zelf al moedeloos worden van alle meningen en richtingen

  Lees eens Galaten....door het offer van Jezus is de wet vervuld, de zonde is aan het kruis genageld en we mogen leven in een vrijheid, voor één ieder die in Jezus gelooft.

  Evangelische kerk is meer gericht op deze waarheid: Je bent gered door het bloed van Jezus, je bent een kind van de allerhoogste God, je bent geliefd, je bent mooi en welkom inclusief al je fouten en gebreken.
  En de traditionele kerk, zegt het al :Houd het bij tradities.

  Geloven in Jezus betekent niet dat je mag doen wat je maar wilt, het is niet  Jezus plus de wereld.
  Maar het is ook niet meer langer dat je een zondaar bent, en je van alles moet doen om het in orde te maken met God.
  Absoluut niet, verre van dat zelfs. Je hoeft niets te doen, niet meer dan enkel het geven van je hart: Zodat God het kan vullen met genade.

  Fijn weekend mensen. Neem de genade aan, en laat de zwaarmoedige tradities nou eens gaan (geeft ruimte, bespaart stress)

 • 15 juni

  Amen Tabitha!

 • 15 juni

  Amen Tabitha

 • BERT970

  15 juni

  Ik kom zelf uit een traditionele kerk en kan je in zekere zin gelijk geven wat je zegt over tradities!

  Ik voel mij daar echter best nog wel op mijn plaats want de kerk waar ik lid van ben doet wel meer als alleen maar tradities in ere houden

  Zo houdenze het ook bij het Zuivere Woord en dat is mij ook een lief ding waard! Als je mij dus vraagt waarom ik zo graag nog naar de traditionele kerk ga moet jr wel breder kijken dan je alleen maar fixeren op het woordje traditie!!

  Er valt daarom nog veel meer te zeggen naar 1 ding vind ik daarom zeker belangrijk: ik viel mij nog thuis bij onze gemeente!!

  En ik weet dat ik ook in andere kerken ook heus wel dingen kan vinden die mij aanspreken! Maar nergens is het perfect!!

  Heb dus ook zeker geen stress!

  Nee hoor ! Ik weet van Verlossing en Genade!!

  15 juni gewijzigd door BERT970

 • TABITHA434

  15 juni

  Bert, dat is wat traditionele kerken zo eng vinden van de Evangelische kerken: Ze zijn zo ontzettend bang dat er geen woord meer aan te pas komt wat in de bijbel staat.

  en eerlijk? Ik heb jarenlang in een foute evangelische kerk gezeten, dus ja er zijn ook echt wel foute kerken.
  Nu ga ik bijna elke week naar de kerk waar de bijbel op een prachtige manier wordt verwoord, zowel oud als nieuw testament.

  Misschien moeten wij het eens op deze manier bekijken:

  God geeft de mens vrijheids -keuze.

  De mens misbruikt de keuze door zondig te worden

  God wilt het in orde maken met Zijn kerk, maar hij wist van tevoren dat zijn volk eigenwijs en liefdeloos zou zijn, daardoor wordt het geloof zoals wij het kennen voor iedereen toegankelijk.

  dan lezen we door heel de bijbel - zeker ook het oude testament- de komst van Jezus door.

  Jezus komt, Hij leeft,verdwijnt spoorloos 18 jaar lang om op ongeveer 30 jarige leeftijd terug te komen. Jezus doet vele wonderen in drie jaar tijd om vervolgens te gaan sterven aan het kruis

  Jezus staat op na drie dagen, zodat eigenlijk het complete oude testament wordt vervuld in zijn daad

  Of wel : Wij zijn nu niet langer gevangen door de zonden die ons overheersten, maar mogen vrij zijn in de genade van Jezus.

  Waarom de evangelische kerken zo anders zijn dan traditionele kerken?
  In het evangelie draait het om deze waarheid: Weten dat we niet perfect zijn, en mogen zijn wie wij zijn met al onze gebreken en fouten, geliefd door God door Zijn zoon heen, en niet langer meer de slaaf van de wetten.

  En wanneer ben jij een slaaf?
  Zolang jij gevangen bent door de angst om fouten te maken, de angst dat je de wet niet goed hebt nageleefd, de angst dat je misschien toch nog teveel zondige dingen hebt gedaan, de angst dat je niets mag zeggen of voor jezelf mag opkomen, de angst dat God niet van jou houdt

  Want dat is alles behalve van God. God is geen angst.
  Ontzag is geen angst, ontzag hebben betekent je zelf niet beter voor doen dan God, of denken alles te weten zoals God het doet.

  En dat was mijn preek.

  Fijn weekend allemaal,

 • MEREL372

  15 juni

  Grappig hoe verschillend mensen het kunnen beleven. Want omdat ik zo zielsveel van God Yahweh en Jezus houdt, doe ik zo graag de torah/liefde. En ik voel me vrij, blij, bevrijd, geliefd, God is mijn grootse Helper, mijn Herder, mijn Verlosser. Ik leef ook niet met angst en ben niet bang om fouten te maken  Ik ben bevrijd van zonde en dood. Ik voel me gezegend en rijk dat ik God Yahweh ken 😊.

  15 juni gewijzigd door MEREL372

 • BERT970

  15 juni

  @Tabitha

  Ben je dit met mij eens:

  Een Naam door wie we Zalig mogen worden?

  Twee wegen die leiden naar de Eeuwigheid?Nl. De brede en de Smalle Weg!

  Drie stukken waarmee wij tot God kunnen en mogen komen te weten 1: Ik weet mijn Ellende!(de mens is/wordt in ellende geboren) 2:

  Hoe ik door Jezus Christus  uit die Ellende Verlost kan worden!!

  En 3: Hoe ik God moet Danken voor Zijn Verlossing van de Eeuwige Dood!! En dat ik dat versier met goede werken te doen en Zijn Wetten te gehoorzamen(NIET SLAAFS) maar uit Liefde en tot Zijn Eer! Dus ik doe die Wetten niet uit Vrees maar uit Liefde tot Hem die Zijn Kostbaar Bloed voor mij heeft gestort!! En ik wil dit absoluut niet zien als een preek maar wel als een oproep om Gods Heilige Wil te eerbiedigen! Hem komt toe alle Lof, Eer en Dank!! Hallelujah!

  15 juni gewijzigd door BERT970

 • 16 juni

  Er zijn verschillende verschillen tussen evangelische en traditionele kerkgenootschappen.
  De traditionele kerken kan je onderverdelen in kerken die de nadruk leggen op de zonde, kerken die de nadruk leggen op de vergeving en kerken die delen van de Bijbel ontkennen.
  Over het algemeen is een kerkdienst in een evangelische gemeente laagdrempelig. Je hebt dus weinig kennis van de Bijbel nodig om deze dienst te volgen. Wil je wel meer weten over de Bijbel zal je naar een kring of naar conferenties moeten. In traditionele kerken krijg je dit tijdens de dienst mee.
  De predikanten in evangelische kerken hebben lang niet allemaal theologie gestudeerd,
  bij de traditionele kerk wel.
  Evangelischen lezen de Bijbel vaak letterlijk terwijl traditionelen deze in context lezen.
  Jezus heeft veel wetten herroepen, maar niet de tien geboden. Deze zijn er om ons ervan bewust te maken dat wij afhankelijk zijn van Hem om volmaakt te zijn in Gods ogen. Want wij mensen kunnen ons niet aan de tien geboden houden. De traditionelen houden veelal de zondagsrust,
  evangelischen voelen zich daar over het algemeen vrij in en doen wat ze willen.
  In tradionele kerken wordt je als kind gedoopt, want kinderen horen ook bij het verbond. In Handelingen kun je lezen dat Lydia, Cornelius en de bewaker van de gevangenis gedoopt werden met hun huis. Dat wil zeggen met iedereen die bij hun hoorden; slaven en slavinnen en alle huisgenoten, dus ook de kinderen.
  Als je zelf ook gaat geloven, doe je op een gegeven moment belijdenis van je geloof en bevestig je hiermee je doop.
  In evangelische kerken wordt je als kind opgedragen en als volwassene gedoopt. In beide kerken staat de doop als symbool voor de afwassing van de zonde en het horen bij Gods verbond.
  Als iemand van een evangelische kerk overgaat naar een traditionele kerk, wordt deze zo geaccepteerd. Als iemand van een traditionele kerk overgaat naar een evangelische kerk kan je vaak alleen volwaardig lid worden als je je opnieuw laat dopen.
  Voor je in een traditionele kerk belijdenis doet volg je cathechesatie, daar leer je o.a. over de kerkgeschiedenis. In evangelische kringen ontbreekt vaak de kennis over kerkgeschiedenis.  
  En dan heb je nog het "vlaggen" in evangelische diensten, waarmee geesten opgeroepen worden, dit zijn niet altijd goede geesten. En ook het spreken in tongen (vreemde taal) moet altijd vertaald worden, wat niet altijd gebeurt.
  Zelf ga ik naar een traditionele kerk waar de nadruk ligt op vergeving en er diverse soorten liederen worden gezongen. In evangelische kerken worden geen psalmen en gezangen gezongen.

  16 juni gewijzigd door COBY880

 • 16 juni

  laat een ieder vrij in zijn of haarkeuze.......de evangelischen hebben de waarheid niet inpacht maar ook de traditionelen niet..... en ik denk zelf   je mag best weleens over jezelf nadenken,,,,,,of je dingen wel of niet fout doet,,,,als je nooit geen schuldgevoelens meet hebt omdat je onder de genade zit dan ben je verkeerd bezig......,,,verhard u niet maar laat u leiden........paulus was ook zeer bewust dat hij niet altijd goed bezig was,,,,,,als ik het goede wil doen staat het kwade mij bij...

  zie de uittocht naar het land israel......zij moesten volgen de wolkolom.....maar er zijn veel strubbelingen geweest......de israelieten wilden ook niet altijd volgzaam zijn........zoals wij dat ook niet altijd willen..........

  ik vind de beoordeling naar tradionele kerken veroordelend...nogmaals laat de ander vrij in zijn of haar keuze .........waarom??

  16 juni gewijzigd door SARI439

 • DREEKE742

  16 juni

  mmm....ik lees heel veel dogma's omdat de verschillende denominaties in twee hoofdgroepen worden verdeeld en daardoor worden gegeneraliseerd.  

  er zijn verschillende stromingen binnen de zgn. traditionele en niet traditionele kerken. en zelfs binnen die stromingen zijn er verschillen in het nadruk leggen op..., de ernst van het God dienen, contextueel of situationeel of letterlijk verklaren van de Bijbel, afgoderijen door bijvoorbeeld bepaalde mensen en hun filosophieën op een voetstuk te plaatsen en zelfs boven de Bijbel te verheffen, valse leerlingen, onzorgvuldigheden over de Bijbelse verordeningen toepassen etc...

  16 juni gewijzigd door DREEKE742

 • BERT970

  16 juni

  @ Coby ik kan mij goed vinden in hetgeen jij schrijft! Ik denk dat je behoorlijk goed beschrijft hoe de verschillen liggen!!

  Het zou ideaal zijn als er wat meer een "mix " zou zijn van beide " goede "  kanten!!

  Want in allebei de stromingen zitten goede en minder goede kanten! Helemaal fout is het als je  je eigen kerk gaat verheffen boven andere kerken! Al heb je de overtuiging dat je zelf wel daar bent waar je je het meest Thuis voelt!!

 • 16 juni

  Ooit heb ik eens ergens in de bijbel gelezen dat satan altijd zal zorgen voor scheuringen en ruzies tussen de christenen. Ik heb dat nog niet weer kunnen vinden, maar echt! Hij lacht zich een bult (mijn woorden).

  Sindsdien heb ik het met mijn broeders en zusters alleen nog maar over het geweldige offer van onze Here Jezus! Daarin vind ik mijn broeders en zuster. Alle kerkmuren enz laat ik hiermee los. Waarom zou ik satan laten lachen... daar heb ik geen enkel belang bij.

  In iedere kerk enz zitten goede en slechte dingen. De één legt de nadruk hierop en de ander daar en ik denk dat wij geen van allen de volmaakte kerk op aarde hebben. Nog afgezien van het gegeven dat ik op aarde nog niet volmaakt ben en dus de gemeente waar ik toe behoor het hierdoor ook niet kan zijn.

  Ik hoop en bid dat wij met elkaar samen God mogen danken en eren. Samen met elkaar met alle goede stukjes die overal zitten samen de volmaakte bruid van Christus op aarde mogen zijn.  En ik bid dat de Heer alle twistpunten en de zondige zaken binnen elke gemeente ons niet toe zal rekenen en ons dit zal vergeven door het bloed van het Lam.

  Dus : lekker evangelisch  "Prijs de Heer"  en lekker traditioneel  "Geloofd zij God"

 • BERT970

  16 juni

  Ja @Dorcas

  Samen in de Naam van Jezus!!

  Geloofd zij God met diepst ontzag,

  Hij overlaadt ons dag aan dag ,

  Met Zijne Gunstbewijzen!! (Psalm 68 : 10)

  En wat daar verder volgt!!

  Diepe en rijke woorden die ons allen aangaan!

  Dat Gods Goede Geest ze maar mag zegenen!!

 • 16 juni

  <3

 • DIGIPEET165

  16 juni

  God kijkt naar ons hart; is dat volledig voor/van Hem?

  en niet naar kerkmuren; ben jij vrijgemaakt of evangelisch?

  Matt. 7:21  Want daar (in het Hemels Koninkrijk) komt u alleen als u doet wat Mijn Hemelse Vader wil.

 • BERT970

  16 juni

  Nee inderdaad!! @Digipeet!

  Er zal bij de Hemelpoort niet worden gevraagd:

  He Bert ging jij wel naar de "juiste " kerk . Maar wel : Hoor jij bij Mijn Kerk: dat is de algemene, ongetwijfelde/ onbetwijfelde Christelijke Kerk! De Kerk van alle eeuwen en plaatsen!!

  En ben jij gewassen in het Bloed van Het Lam??Heb je Mij nagevolgd!! Ben je een Pelgrim op aarde geweest!? En Mijn Getuige!!?

  16 juni gewijzigd door BERT970

 • 16 juni

  Ik vraag mij wel eens af, hoe kijkt onze Vader in de Hemel toch naar ons met al die verschillen in de kerken en uitlegging van zijn woord.

  Ik denk dat Hij er wel verdrietig om zal zijn. En de tegenstander geniet er wel van zoals Dorcas al aangaf.

  Laten we elkaar respecteren en liefhebben, HIJ houd van ons, ook al is ons geloof maar zo klein als een mosterdzaadje zegt Hij zelf in Zijn woord.

  Wie in de Zoon geloofd heeft het leven...Halleluja. Samen in de naam van Jezus!

  In verbondenheid met Hem zijn wij toch allen broeders en zussen en komen we elkaar straks tegen op de nieuwe aarde. Waar gelukkig geen denominatie`s meer zijn.

  God alle eer

 • 16 juni

  nog 1 ding over de tien geboden hoe zou de wereld er uit zien zonder de geboden?? en dit is het laatste wat ik er nog over kwijt wilde.....

  16 juni gewijzigd door SARI439

 • DIGIPEET165

  16 juni

  Bert en Jane: zo is het en moet het zijn.

  Sari: zonder?  dat kan niet.  het is nu al (soms) chaos.

 • 16 juni

  Sari deze vraag heb je al eerder gesteld. Niemand zegt dat er geen geboden zijn om aan te houden

  En in Gods woord kan je het toch ook zelf ontdekken wat God er over schrijft?<3

  SARI439 schreef:

  nog 1 ding over de tien geboden hoe zou de wereld er uit zien zonder de geboden?? en dit is het laatste wat ik er nog over kwijt wilde.....

 • MEREL372

  16 juni

  JANE993 schreef:

  Ik vraag mij wel eens af, hoe kijkt onze Vader in de Hemel toch naar ons met al die verschillen in de kerken en uitlegging van zijn woord.

  Ik denk dat Hij er wel verdrietig om zal zijn. En de tegenstander geniet er wel van zoals Dorcas al aangaf.

  Laten we elkaar respecteren en liefhebben, HIJ houd van ons, ook al is ons geloof maar zo klein als een mosterdzaadje zegt Hij zelf in Zijn woord.

  Wie in de Zoon geloofd heeft het leven...Halleluja. Samen in de naam van Jezus!

  In verbondenheid met Hem zijn wij toch allen broeders en zussen en komen we elkaar straks tegen op de nieuwe aarde. Waar gelukkig geen denominatie`s meer zijn.

  God alle eer

  Pas op de nieuwe aarde komt God weer zo dicht bij ons wonen, zodat we Zijn gelaat weer kunnen zien. En nu is dat nog niet zo. In die hele dichtbije nebijheid leven we nog niet met God YHWH. En zullen we allemaal ergens bedekkingen hebben. We kunnen het nog niet helemaal begrijpen. En elkaar ook niet in alles. En zo is het nou eenmaal.. Denk ik ook hoor, wanneer het je bedoeling is om een ander iets op te leggen of overtuigen om iets te geloven, of iemand veroordeeld, dan kunnen de verschillen elkaar pijn gaan doen.  De Heilige Geest is degene die overtuigd 😉.

  16 juni gewijzigd door MEREL372

 • MARIO207

  6 augustus

  Zelf kijk ik liever naar de overeenkomsten tussen de kerken, in plaats van de verschillen, maar er zijn inderdaad verschilen tussen de kerken.

  Wat betreft kerkdienst worden de verschillen kleiner, wat betreft de traditionele kerk, en de evangelische. Er zijn namelijk traditionele kerken die tegenwoordig ook opwekkingsliederen zingen. Er zijn alleen wel verschilen.

  Bij de traditionele kerken houden ze vast aan de kinderdoop, terwijl in de evangelische stromingen de bijbel letterlijk wordt genomen, en ze kiezen voor de onderdompeling, dus de volwassendoop.

  In traditionele kerken wordt er vast gehouden aan de formulieren, en geloven ze nog steeds dat een mens wordt geboren in zonde, en eeuwig zondaar is. In de evangelische kerken geloven ze dat het sterven van de Here Jezus er voor gezorgt heeft dat onze zonden ons worden vergeven.

  Wat minder bekend is, dat is dat in de traditionele kerken geloofd wordt dat de god van de Islam dezelfde is als de God uit de Bijbel, terwijl in de evangelische kerken geloofd wordt dat het gaat om een andere god. Allah is een woestijngod, en JHWH is de God van zowel de joden als de christenen.

  Er zullen misschien hier en daar nog wel meer verschillen zijn, maar dit zijn de grootste verschillen, die helaas vaak kunnen zorgen voor onbegrip, dan wel problemen.

  Maar naar welke kerk wij ook gaan, God houdt van ons, en wij zijn Zijn kinderen.

26 – 50 van 194    Ga naar pagina:  Vorige  1  2  3 ... 8  Volgende Plaats reactie