De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Wat is het verschil tussen en evangelisch en traditionele kerk?

ForumChristelijk leven

151 – 175 van 206    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 6  7  8  9  Volgende Plaats reactie

 • BERT970

  9 december

  Ja wat ik bijvoorbeeld als een concreet punt vind binnen de traditionele kerken dat er ook bijv. andere liederen gezongen worden! Dus naast de psalmen, die wat mij betreft de "hoofdmoot" blijven ook opwekkingslied(eren) en/of andere geestelijke liederen! Ooit zei onze plaatselijke dominee dat hij het lied "Vaste rots van mijn behoud " wel wilde zingen in de kerk! Zijn "lievelingslied"! Ik dacht toen: ja dominee! Dat zou ik nu ook prachtig vinden! Maar ja dan krijg je dus te maken met de " regels " binnen de landelijke kerk en dat is dan nog "not done" . Dat is jammer! Maar ik ga dat toch wel aanbevelen! Niet dat ik daarom mijn kerk ga verlaten. Nee, zolang het Woord recht "gesneden" word blijf ik daar trouw lid! Maar ook in andere kerken waar Gods Woord recht verkondigt word en leer en leven in de juiste verhouding zijn wil ik komen!

  Zo heb ik recent ook aantal Pinkstergemeenten bezocht! Dan kun je ook pas een oordeel hebben! Niet van horen zeggen!!

 • 9 december

  Precies Bert!

  Al heb ik geen oordeel...ik luister ,geniet en sta best open voor veel stromingen,opvattingen...enz...zonder meteen mijn gemeente te verlaten ..of kritiek op mijn gemeente te hebben!

  9 december gewijzigd door LOUISE648

 • 9 december

  Een wijs woord Louise.

 • PETRA740

  9 december

  Overal waar kinderen Gods samenkomen is Hij er ook. Hij is niet de God van kerkje A, B of C. Hij is MIJN God. En doordat wij de Heilige Geest in ons hebben maken we allen deel uit van het lichaam van Christus.

  En we hebben elkaar zó nodig! Broers en zussen van hetzelde gezin. Allemaal anders, één in Hem.

 • ANNE402

  9 december

  PETRA740 schreef:

  Overal waar kinderen Gods samenkomen is Hij er ook. Hij is niet de God van kerkje A, B of C. Hij is MIJN God. En doordat wij de Heilige Geest in ons hebben maken we allen deel uit van het lichaam van Christus.

  En we hebben elkaar zó nodig! Broers en zussen van hetzelde gezin. Allemaal anders, één in Hem.

  Zo is het!! Ik denk dat we los moeten komen van het in hokjes, evangelisch en/of traditioneel (wat bij wat hoort maakt mij niks uit!), denken. We zijn allen één in Christus. Het gaat om een persoonlijke relatie met Hem.

  9 december gewijzigd door ANNE402

 • BERT970

  14 december

  ANNE402 schreef:

  Zo is het!! Ik denk dat we los moeten komen van het in hokjes, evangelisch en/of traditioneel (wat bij wat hoort maakt mij niks uit!), denken. We zijn allen één in Christus. Het gaat om een persoonlijke relatie met Hem.

  Toch ervaar ik, wat ik noem, een tweestromenland!!

  Bij de refo/traditionele kerken heerst vaak een sfeer van: Het hele woord is van God, en we hebben ons leven daar naar "in te richten"! Wat dan vaak word vertaald met "wettisch"! Maar ik kan zeggen te leven met de Wet maar ook met de Genade! Dat zijn 2 pijlers waarop het geloof rust. Dat is jammer dat ee vaak van die eenzijdige kritiek is!

  Andetzijds zijn de "Evangelischen" meer bezig met het het jubelen en juichen van de "reeds" behaalde "prijs" alsof er geen strijd meer is op deze aarde! Ook het Godsbesef lijkt mij bij veel ( ik zeg niet alle!) evangelischen heel anders! God is een God van Genade en Liefde! Terwijl ik in de Bijbel wel degelijk lees over God dat Hij is een God van genade, jazeker!! maar ook van oordeel! Jezus spreekt meer over de hel dan over de hemel! Voorwaar iets zeer opvallends! Hoe dikwijls waarschuwt de Heere Jezus niet tijdens Zijn rondwandeling op deze aarde? Zegt Hij alleen maar "zoete en lieve"woorden of spreekt Hij ook over de "andere" kant? Nu gaat het er mij niet om om te overtuigen maar wel om een en ander te belichten! Waarschijnlijk zal dit heus niet betekenen dat er nu een grote "vlucht terug" zal komen van Evangelischen richting Traditionelen! Nee,dat hoeft ook helemaal niet! Al durf ik wel te stellen dat vele van de nu bestaande evangelische kerken/stromingen voortgekomen zijn uit de traditionele kerken. Dus eigenlijk hun "moederkerk"! Dat is echter een gegeven! De hand moet ook in eigen boezem als we ook kijken hoe verdeeld dat ook de traditionele kerken zijn! Is ook niet wat het zou moeten zijn!!

  Kortom: wat zeg ik hier nu mee?

  Dat er toch best wel verschillen zitten in de "leer" maar vooral ook uitleg en toepassing van Gods Woord in de diverse stromingen! Het allerbelangrijkste is en blijft natuurlijk of wij geworteld zijn in Christus! Hem nodig krijgen / hebben als onze Gids en Leidsman! Hij onze Birg en Zaligmaker mag zijn/is!! Amen!!

  Ik hoop hier niemand mee voor het hoofd gestoten te hebben! Je kan en mag mij altijd, desnoods kritisch, benaderen op mijn mail! Maar natuurlijk ook positieve kritiek is welkom! Een ieder staat daar vrij in!

 • 14 december

  @Bert
  Ik kom ook uit de Reformatorische kant en ben later naar een Evangeliegemeente gegaan.
  Hoelang ben jij in een Evangeliegemeente geweest dat je jouw 'stelling' als waarheid neerzet?

  Ik herken dat totaal niet wat jij schrijft, ik vond dat daar de Bijbel veel letterlijker genomen werd dan in de Reformatorische/Hervormde kant waar ik vroeger zat... en ja... wat daar ontbrak was de vreugde over de genade... en dat was en de Evangeliegemeente veel meer in Bijbels balans.

 • PETRA740

  15 december

  Nou @Bert: ik ben toch echt van mening dat er in het "evangelisch gebeuren" het Woord van God als heilig en waar van kaft tot kaft wordt gezien. Juist daar is de houding vaak meer: zo en zo staat het er dus doen we het ook zo. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de doop. Maar ook het 1000 jarig vrederijk, de wet...  Je weet dat ik de helft van mijn leven in de reformatorsche gezinte heb doorgebracht. En zeer zeker weet wat de verschillen zijn. Het is een zeer bewuste en weloverwogen keuze geweest om deze move te maken. Voor mij was de doop de doorslaggevende rede. Ik wilde God zo graag gehoorzaam zijn. En dat is ook wat Hij vraagt: gehoorzaamheid.

  Ik ben er ten volle van overtuigd dat God een ontzagwekkend en heilig God is. Een lieve Vader die Zijn kinderen geen stenen voor brood geeft. En ook een toornend God.... voor degenen die Hem haten.

  De keuze juist voor de evangelische richting is voor mij de allerbeste keus die ik in heel mijn leven heb gemaakt. Ik mag me een vrijgekochte dochter van de Allerhoogste weten.

  Is alles volmaakt? Verre van dat. Maar God ziet mijn hart en weet dat de keuze die ik maak uit liefde voor Hem is.

 • BERT970

  15 december

  @Gert en @Petra!!

  Allereerst bedankt voor jullie reacties!👍

  Ik excuseer mij voor het feit dat ik jullie dan in mijn "betoog" op een of andere manier heb "zeer" gedaan! Dat is niet mijn bedoeling! Verder zeg ik dat ik natuurlijk ook niet "alle wijsheid" in pacht heb! Ik wil ook geen ruzie hierover!

  Weet je! Het zou zo mooi zijn wanneer de kerkelijke richting waar ik toe behoor ook wat meer van de Evangelischen zou hebben en andersom! Ik denk dan aan wat meer "uitleving/uitstraling" van het geloof bij de "Reformatorischen" en bijv. ook het zingen van andere geestelijke liederen (Opwekking bv.) naast de psalmen, die mij altijd een "lief ding" waard zijn! En dan bij de Evangelischen wat meer van de " Belijdenis" en ook de "andere kant" van het geloof benadrukken!! Ik bedoel daarmee dat er ook gedegen kennis moet zijn van " wie wij zijn voor God" als gevallen mensen. Misschien nog niet helemaal duidelijk; Niet alleen het stuk van de dankbaarheud benadrukken maar ook telkens " de oorsprong" je "komaf" bezien en kennis daarover bezitten.

  Kortom: weten wat je "kwaal" is! Hoe je daarvan Verlost kan en mag worden , nl. door Jezus en Zijn Offer! En hoe ik Hem daar eeuwig dankbaar voor mag zijn!! En dat laatste houdt ook in dat wij klein blijven! " Hij moet wassen/groeien, ik moet minder worden!" Maar dat geeft natuurlijk reden om Hallelujah te roepen! En blij te zijn, opgewekt! Omdat Hij het heeft gedaan!! " Ik voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven!!

  Ik wil aangaande dat wat ik hierboven geschetst heb nog iets meegeven wat ik toch ook wel heel belangrijk vind in de zienswijze/de kijk op ons als "gevallen/zondige' mensen:

  Kort geleden hoorde ik een predikant in onze kerk zeggen: " Als een baby wordt geboren op deze wereld, hoe komt hij dan ter wereld? Als een geheel wit/blanco blaadje, dus helemaal wit (vrij van zonde?)

  2. Als een wit blaadje mer her en der wat zwarte stipjes?

  Of 3: Als een totaal zwart blaadje?( bezet met o.a. de erfzonde?)

  Vind dat toch ook cruciaal! Het geeft veel zo niet alles weer over ons mensbeeld!!

  Maar hoe ziet God ons? En wat zegt Hij in Zijn Woord over ons! O.a. dit: " Er is niemand die God zoekt!! En: De mens is geneigd tot het doen van alle kwaad!" En daar wringt denk ik ook vaak de schoen!! Wat hebben wij voor mensbeeld?

  Is de mens goed in zichzelf? Of slecht?

  Verl mensen op de wereld denken dat "het wel goed komt met de mens! Omdat ze uitgaan van het " goede " in de mens! Maar dat is ",whisful thinking"! De mens is slecht van nature!! Daar kun je niet omheen! Alleen in en met God, door Verzoening is hij in staat om goede vruchten voort te brengen!

  Ik zou nog meer kunnen zeggen maar het zo eigenlijk al veels te lang! Maar ik hoop de "kern " te hebben geraakt!

  15 december gewijzigd door BERT970

 • 15 december

  @ Bert
  Nu ga ik voor één keer reageren op dit onderwerp. Ik ben niet reformatorisch opgevoed. Wel door ouders die leefden vanuit hun geloof. Door omstandigheden heb ik 3 jaar tijdens mijn jeugd in een reformatorisch internaat gewoond en ben naar de bijbehorende school en kerk gegaan. Ik wil niet teveel zeggen over deze jaren, maar daar heb ik leren liegen en pikken. Maar ook daar waren mensen die leefden vanuit hun geloof en echt christen waren en waarmee ik kon praten over de grootheid van God. Wel dank ik God nog steeds dat ik Hem toen al kende, want daar zou ik ongelovig zijn geworden. Tegenwoordig ben ik evangelisch (van de koudekant, ik ben met mijn ex meegegaan) en heb ook hier mijn bedenkingen en zorgen. Omdat de bijbel spreekt van deelname aan de gemeente blijf ik hier tot God mij anders verteld. Persoonlijk geloof ik helemaal niet in een kerk of gemeente. Wel geloof ik aan de gemeenschap der heiligen, maar deze gemeenschap vind ik overal met medechristenen uit allerlei kerken en gemeentes.
  Wat mij betreft, als iemand zich thuisvoelt in een reformatrische kerk, katholieke kerk, hervormde kerk, baptisten kerk, methodisten kerk, gereformeerde kerk, lutherse kerk of wat voor kerk dan ook en daar God kan aanbidden en danken dat hij daar blijve en God dankt voor zijn genade. En laten wij dan samen de Naam van God groot maken. Zeker in deze tijd nu wij stil staan bij het wonder dat hijzichzelf heeft afgelegd en mens werd om ons bij hem terug te brengen.

 • BERT970

  15 december

  Even een kwinkslag!!

  Ik pleit voor nog weer een nieuwe kerk! Wat hoor ik jullie zeggen? Nog een kerk/stroming?

  Ja!!:

  De REFOGELISCHE Kerk!!🙂

  Waar refo en evangelisch samen zijn! Hier misschien nog niet te verwezenlijken maar eens, in de eeuwige zaligheid word dat bewaarheid!!

  Wat een eeuwig wonder zak dat zijn!! Straks vereend te zijn met Hem!!

  Denk aan dat lied: Lichtstad met uw paarlen poorten!!🙇‍♂️🙌🙏

 • 15 december

  Ben benieuwd waar ik dan bij hoor👁

  Als geref vrijgemaakt meisje...later christelijk gereformeerd geworden...ik denk zelf de wat lichtere vorm...👀met alle respect geen hoedjes en zwarte kleding en ook geen lang haar voor de vrouwen 👀Maar nu haal ik weer overhoop denk ik...ben ik nu gerefogelisch...

  Ik pas niet in een hokje ....dat wil ook absoluut niet...heb al  te lang in een hokje gezeten ...

  15 december gewijzigd door LOUISE648

 • BERT970

  15 december

  Als je maar in het hok van de schaapskudde van Jezus, de Goede Herder mag behoren!!

 • 15 december

  Als we ons op Gods Woord gericht houden dan is het heel duidelijk.
  Ik zie nergens in Gods Woord staan over evangelische gemeente, gereformeerdem, katholieken, hervormde enz.
  Door hett geloof zijn wij één lichaam met Christus geworden. Hij is de wijnstok en wij zijn de ranken Johannes 15:5

  Want gij zijt nog vleselijk; want dewijl onder u nijd is, en twist, en tweedracht, zijt gij niet vleselijk, en wandelt gij niet naar den mens? Want als de een zegt: Ik ben van Paulus; en een ander: Ik ben van Apollos; zijt gij niet vleselijk? Wie is dan Paulus, en wie is Apollos, anders dan dienaars, door welke gij geloofd hebt, en dat, gelijk de Heere aan een iegelijk gegeven heeft? 1 Korinthiërs 3:3-5

  Bekeert u en een ieder van u late zich dopen. Handelingen 2:38

  Gaat dan heen, maakt al de volken tot Mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Mattheüs 28:19

  Zij dan die Zijn Woord aanvaarden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd. Handelingen 2:41

  Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, tot Johannes, om van hem gedoopt te worden.Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig van U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij?Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af.En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag den Geest Gods nederdalen, gelijk een duive, en op Hem komen. Mattheüs 3:13-16

  15 december gewijzigd door FRANCISCA289

 • 15 december

  Amen fransisca !

 • 15 december

  Daar sluit ik bij aan!

  Kinderen van 1 Vader!

 • PETRA740

  15 december

  juust!

 • LIEN423

  17 december

  Ik heb wel de indruk dat je een verschil in mentaliteit hebt en dan vooral in omgang.. wat vinden jullie daarvan?

 • BERT970

  18 december

  @Lien

  Ik denk dat ook wel enigzins! Maar ook weer niet dat je alle mensen uit 1 kerk nu allemaal onder een zelfde noemer kunt brengen! Overal, in allerlei stromingen heb je ook verschillende mense met ieder zo hun specifieke gaven en talenten!

  Maar in het algemeen zijn mensen uit de meer evangelische kring wat "opener" en ook vaak gastvrijer. Bij de traditionelen zie je dat zich dat vaker wat beperkt tot de "eigen parochie"

  Moet niet zo zijn vind ik! We moeten zoeken naar wat ons bindt en vereend! Niet de verschillen allemaal extra onderstrepen!

  Samen!!! In de Naam van Jezus!!

  18 december gewijzigd door BERT970

 • 11 januari

  Het is bij ons in de hervormde kerk (gereformeerde bond) ook voor mijn gevoel al dat je daar  ook wel steeds met elkaar optrekt al is er niet zoveel warmte als denk ik en de sociale controle wel sterk in de evangelische kerk daar is alles losser en wordt men altijd begroet  bij binnenkomst  

  Ook als je wat mee maakt ( scheiding) je beter in de evangelisch kerk wordt opgevangen als in je eigen kerk waar mijn dochter kerkt

  SANDRA421 schreef:

  Denk dat geloven, ervaren en belijden juist een vrijheid is.

  Of dat nu hervormd, gereformeerd, pinkster of baptist is. Plekken waar je regels voelt als een keurslijf, is wellicht niet de gemeente waar jij als persoon past.

  Een gemeente moet zijn als je 2e huis, aanvoelen als thuiskomen.

 • 11 januari

  @Aart

  Bij ons in de PKN gemeente wordt je ook begroet bij binnenkomst, ook in mijn vorige gemeente was dat zo.

  En bij scheiding wordt je ook goed opgevangen in PKN gemeente, gelukkig wel, is dus niet alleen bij evangelische gemeente.

 • PETRA740

  11 januari

  Dit zijn ook niet de verschillen. De verschillen liggen op een totaal ander vlak. Maar dat is hierboven al wel beschreven.

 • 11 januari

  Het gaat niet om of /of  maar om en /en :-)

  Lees in Openbaring wat Jezus zegt  over de gemeenten  en in byzonder over die van Efeze .

  Kijk eens naar de lof die Jezus toezegt : "Ik ken uw werken , inspanning , volharding , oprechtheid  , het kwaad dat je niet kunt verdragen , je scherp inzicht en onderscheidings vermogen tussen vals en echt  en dat u ondanks alle tegenstand  onvermoeibaar blijft !!!

  Stuk voor stuk eigenschappen die iemand  nodig heeft als hij wil winnen , eigenschappen van toewijding en volharding .

  Maar [ anti - climax ] Ik  [ zegt jezus ] heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verzaakt !!!

  Opmerkelijk genoeg zien we bij de Efeziërs  dezelfde gezindheid als bij de oudste zoon  in de gelijkenis van de Verloren zoon :

  Hard werken , té hard en ten koste van de relatie [ herken je het ook in je huwelijk  , je persoonlijke relaties ?]
  Want ze werden niet langer door de eerste liefde gedreven voor hun Heer. De Gemeente in Efeziërs niet ,[  in ons huwelijk niet in onze relaties niet ]

  Was het prestatiedrang  , bewijsdrang , competitie ? Waren  ze méér van het wérk van de Heer gaan houden dán van de Heer  , die hun dit werk had opgedragen ?
  Dit laatste lijkt wel het geval én dat is niet wat  God wil .

  Hij zoekt geen werkers , huishoudsters  of dienstmeisjes  , máár een Bruid
  Hij zoekt geen personeel  maar een levenspartner , een geliefde !!!

  Is dit geen wijze les voor zowel de kerk als ons persoonlijk leven ?

  De eerste liefde moet altijd de eerste plaats blijven innemen  , anders ben je volgens Jezus van enorme hoogte naar beneden gevallen .

  Zie je ?

  12 januari gewijzigd door MARGRIET124

 • 12 januari

  Oh , als je een wijziging aanbrengt , kun je op het forum niet zien .
  Dus vandaar even Topic pop - up <3

 • BERT970

  12 januari

  MARGRIET124 schreef:

  Het gaat niet om of /of  maar om en /en :-)

  Lees in Openbaring wat Jezus zegt  over de gemeenten  en in byzonder over die van Efeze .

  Kijk eens naar de lof die Jezus toezegt : "Ik ken uw werken , inspanning , volharding , oprechtheid  , het kwaad dat je niet kunt verdragen , je scherp inzicht en onderscheidings vermogen tussen vals en echt  en dat u ondanks alle tegenstand  onvermoeibaar blijft !!!

  Stuk voor stuk eigenschappen die iemand  nodig heeft als hij wil winnen , eigenschappen van toewijding en volharding .

  Maar [ anti - climax ] Ik  [ zegt jezus ] heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verzaakt !!!

  Opmerkelijk genoeg zien we bij de Efeziërs  dezelfde gezindheid als bij de oudste zoon  in de gelijkenis van de Verloren zoon :

  Hard werken , té hard en ten koste van de relatie [ herken je het ook in je huwelijk  , je persoonlijke relaties ?]

  Want ze werden niet langer door de eerste liefde gedreven voor hun Heer. De Gemeente in Efeziërs niet ,[  in ons huwelijk niet in onze relaties niet ]

  Was het prestatiedrang  , bewijsdrang , competitie ? Waren  ze méér van het wérk van de Heer gaan houden dán van de Heer  , die hun dit werk had opgedragen ?

  Dit laatste lijkt wel het geval én dat is niet wat  God wil .

  Hij zoekt geen werkers , huishoudsters  of dienstmeisjes  , máár een Bruid

  Hij zoekt geen personeel  maar een levenspartner , een geliefde !!!

  Is dit geen wijze les voor zowel de kerk als ons persoonlijk leven ?

  De eerste liefde moet altijd de eerste plaats blijven innemen  , anders ben je volgens Jezus van enorme hoogte naar beneden gevallen .

  Zie je ?

  Amen @ Margreet!! Prachtig en krachtig omschreven!! Onze eerste liefde niet/nooit verzaken!! En gelukkig hebben we een biddende Hogepriester in de Hemel die voor ons bidt dat ons geloof niet zal ophouden!!🙏

151 – 175 van 206    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 6  7  8  9  Volgende Plaats reactie