De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Christenen die verloren gaan (de Dag des Oordeels)

ForumBijbel

1 – 25 van 192    Ga naar pagina:  1  2  3 ... 8  Volgende Plaats reactie

 • JESSY476

  26 mei 2018

  Tot welke Bijbelse gemeenten behoord jou kerk ?

  Gemeenten-- Efeze

  Gemeente--Smyrna

  GemeentePergamus

  Gemeente --Thyatira

  Gemeente--Sardis         Gemeente --Filadelfia      Gemeente---Laodicea

 • JESSY476

  26 mei 2018

  Vroeger zat ik in een gemeente die  tegen GOD wet hanteert ik ben gelijk weg gegaan en sinds dien dient ik God naar alle tien geboden checkt maar natuurlijk is het moeilijk om het bij te houden  maar met de kracht van boven lukt het mij tot nu toe te behouden  ik heb nu eigen gemeenten thuis het het godswareliefde.nl en ik gaar streven om het te vergelijken met de bijbelse gemeente FILADELFIA

 • 26 mei 2018

  Gaan Christenen verloren? Hoe kom je aan die occulte gedachte?

 • JESSY476

  26 mei 2018

  Zoals  je de bijbel kent dat velen christen zeggen christen te zijn maar werkelijk is niet zo zijn met afgod bezig zoals secte of met bolwerk bezig zijn aanbidding van voorouders dat zijn handelingen die tegen God iz staat duidelijk in de 10 geboden aanbid geen ander God behalve Ik

 • BERT970

  27 mei 2018

  Nu denk ik dat je dat inderdaad kunt opmaken uit die brieven gericht aan die gemeenten genoemd in Openbaringen dat er onder zgn. Christenen ook "Schijnchristenen" zijn!

  De Bijbel zegt ook ergens over mensen die roepen: "Heere, Heere maar die Hem niet echt kennen.Ook op een andere plaats: " Wolven in schaapskleren! En denk ook aan de gelijkenis van de 5 dwaze en de 5 wijze maagden!

  Zo is er dan: Kaf onder het koren" !

  En er zullen mensen met een ingebeelde hemel de hel ingaan en eeuwig knersetandend zeggen:

  "Had ik maar.....Had ik maar....!"

  Maar Ware Christenen kennen Hem en zullen in en door Hem behouden worden! Hallejujah!

 • PETRA740

  27 mei 2018

  Een kind van God kan helemaal niet verloren gaan. En een Christen.. is van Christus... is dus een kind van God. Door het volbrachte werk van de Here Jezus staan we, wat er ook gebeurd, zonder vlek of rimpel voor Zijn troon straks. Maar als je denkt het te moeten verdienen door de wet te houden: succes! Elke keer als de wet gelezen wordt ligt er een bedekking op de gemeente. Immers: dan wordt je voorgehouden dat je behoud afhangt van gij zult niet....doodslaan, echtbreken, stelen, vals getuigenis spreken, begeren, gedenk de sabbatdag.... en ga zo maar door. De wet is aan het Joodse volk gegeven. Niet aan de heidenen, wij dus. Voor ons geld slechts dat gene wat de Heiland gezegd heeft: de liefde. Matth. 22: 37-40. Dus de Here God liefhebben en uw naaste als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Klaar! Komt bij dat het onmogelijk is om de wet te houden. Kijk maar heel eerlijk naar je eigen leven. Nooit iets negatiefs over iemand zeggen?... Ik faal... Niet echtbreken?... ik faal...Nooit een jokkertje?... ik faal...de sabatdag?... ik faal... Niet begeren?... ik faal... En zo ga ik mank aan de complete wet. Ik sta in de vrijheid: Dat is wat de Here Jezus voor Zijn kinderen heeft bedoeld!

 • BERT970

  27 mei 2018

  Nee inderdaad Petra!!

  Een Kind van God gaat niet verloren!!

  God roept steeds:

  Komt allen tot Mij gij einden der aarde en word behouden!!

  Pure Genade!! Dat is het!!

  En we hebben Hem lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad!!  (zie ook Johannes 3 vers 16)!

  27 mei 2018 gewijzigd door BERT970

 • 27 mei 2018

  Zie: 2 Corinthe 5:17

  Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping.

  Het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen.

  Voor deze ene keer, schrijf ik het volledige vers.

 • 27 mei 2018

  Als het nodig is Piet en hét is voor het"goede"doel,dan zeker het volledige vers neerschrijven hoor...

 • PETRA740

  27 mei 2018

  Daarbij... de brieven aan deze gemeentes zijn natuurlijk ook echt voor die gemeentes geweest. Maar daarnaast zijn ze profetisch. Het is een oplopende lijn van hoe de kerk zich in de afgelopen 2000 jaar heeft ontwikkeld. En hoe het nu is en hoe de kerk zal zijn tijdens de laatste jaarweek, na de opname van de gemeente. Je kan dus helemaal niet zeggen dat je in een gemeente a la Sardis bv zit. Ik weet niet hoe ik linkjes moetplaatsen. Hoeft ook niet. Maar het is de moeite waard om hoerop eens te googelen.

 • LIEN423

  27 mei 2018

  Denk dat je vooral gemeentes niet kan/mag verwarren met persoonlijke bekeringen. Net zoals de tempelreiniging gaat het hier ook om de instelling van "gemeentes" en/of systemen hoe ze in de wereld staan. Je verantwoordelijkheid van je persoonlijke relatie tot God is een andere invulling. wanneer je twijfelt aan je behoud kan je beter uitzoeken juist hoe je in die persoonlijke relatie staat. Je kan jezelf niet behouden door middel van systemen, je werken, en eender wat je "doet".. wat je doet en wat je beleeft is een weerspiegeling van hoe je in je geloof staat...

 • MEREL372

  27 mei 2018

  Ja, opzich is die tekst interessant om te lezen, en zeker geloof ik ook dat Gods geboden er nog steeds zijn voor ons om te doen. Gods Woorden/normen en waarden kunnen alleen maar goed, rechtvaardig en liefdevol zijn. Het is goed om niet te vloeken, en respect te hebben voor Gods naam.  Het is goed, om respect te hebben voor je ouders, Het is goed om tevreden te zijn met wat je hebt. het is goed om je man/vrouw trouw te zijn etc. Het zijn goede en liefdevolle normen en waarden. Het is Gods moraal. En als je dat samenvat, is dat liefde. Zo zie ik dat dan.

  In de brieven naar de gemeenten in openbaringen, lees je regelmatig of de daden van die gemeenten wel of niet een uiting Zijn van wat God van ons verlangt/verwacht. Of:Dat de daden van een gemeente niet niet volwaardig zijn in de ogen van God. Openb 3:2 (NGB) Ik vind het lastig om aan de hand daarvan, je eigen kerk te plaatsen in een van die gemeenten. Ik vind wel dat idd je woorden en daden allebei Gods liefde en Zijn moraal uit mogen dragen. En dat geld voor personen als kerken. Maar ieder heeft zijn/haar verantwoordelijkheid in zijn/haar relatie met Abba.. Maar het is wel handig om kennis en een hart te hebben, om te kunnen zien/voelen wat wel en niet bij Gods liefde/moraal past. Nee, voor 100% kunnen we dat niet doen..

  27 mei 2018 gewijzigd door MEREL372

 • MEREL372

  27 mei 2018

  Een paar weken geleden zat ik in openbaringen te lezen. En ja, het verbaasde me toch ook wel wat ik las. Daden zijn niet geheel onbelangrijk om na te laten. Er wordt blijkbaar ook geoordeeld op daden, en je daden zullen je navolgen. Dat las ik in openbaringen. Ik zal die teksten eff opzoeken..

 • MEREL372

  27 mei 2018

  Openbaring 14:  12 Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. 13 En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen.

  Openbaring 20:12 En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek  des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond,  overeenkomstig hun werken. 13 En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken.

  14  En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood.15En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.

 • 27 mei 2018

  @Merel

  Heb je gelezen wat Petra schreef? Of lees jij dat niet en spui je alleen je eigen mening?

 • JESSY476

  27 mei 2018

  Goeie middag merel ik zal zeggen 🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽 En dat is wat ik nou bedoeld Hod kijkt echt naar ons daden want een mond kan zoveel belijden maar uit eindelijk is toch die daden die de echte waarheid spreekt en daar kijkt GOD naar  ik noemde het ook eerder dat ik in een gemeente zat waar niet goed was terwijl ik toch GOD wilde dienen oprecht  en ik liet mijn daden spreken om uit de gemeente weg te gaan en nooit meer terug te komen  ik liet zien en merken dat ik hoef dit onzin niet ondanks mijn oprechte hart ik gong onder zoeken en heb gevonden dat ik tegen God heb gezondigd door dwaal leer door te kort koming van  evangelie dus toen wist ik al naar welke bron er naar leid de bron van de SATAN

 • SARI439

  27 mei 2018

  de wet is zeker nog van kracht en zeker voor Gods kinderen........juist aan de wet kun je jezelf toetsen,,,,gij zult niet doodslaan...bijv,,,,,mag je zomaar iemand vermoorden dan??

  God lief hebben boven alles en je naaste als zelf en al de geboden die eronder staan staan in verbinding met het eerste n. God liefhebben enz...

  ......je moet juist God nodig krijgen en vragen om kracht aan deze geboden te kunnen voldoen,, want niemand kan dat uit zichzelf....

  ...juist daardoor zul je een enorme verharding krijgen,,,,,,als je nooit geen schuld meer voelt.

  En vervolgens ik twijfel er heel vaak aan of ik wel Gods kind ben......!!

  27 mei 2018 gewijzigd door SARI439

 • SARI439

  27 mei 2018

  Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten ,,,,,, Klaar! nou,,,,,,???? de ganse wet dus,,,,dus ook het eerste het tweede tot en met het tiende gobod!!

  PETRA740 schreef:

  Een kind van God kan helemaal niet verloren gaan. En een Christen.. is van Christus... is dus een kind van God. Door het volbrachte werk van de Here Jezus staan we, wat er ook gebeurd, zonder vlek of rimpel voor Zijn troon straks. Maar als je denkt het te moeten verdienen door de wet te houden: succes! Elke keer als de wet gelezen wordt ligt er een bedekking op de gemeente. Immers: dan wordt je voorgehouden dat je behoud afhangt van gij zult niet....doodslaan, echtbreken, stelen, vals getuigenis spreken, begeren, gedenk de sabbatdag.... en ga zo maar door. De wet is aan het Joodse volk gegeven. Niet aan de heidenen, wij dus. Voor ons geld slechts dat gene wat de Heiland gezegd heeft: de liefde. Matth. 22: 37-40. Dus de Here God liefhebben en uw naaste als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Klaar! Komt bij dat het onmogelijk is om de wet te houden. Kijk maar heel eerlijk naar je eigen leven. Nooit iets negatiefs over iemand zeggen?... Ik faal... Niet echtbreken?... ik faal...Nooit een jokkertje?... ik faal...de sabatdag?... ik faal... Niet begeren?... ik faal... En zo ga ik mank aan de complete wet. Ik sta in de vrijheid: Dat is wat de Here Jezus voor Zijn kinderen heeft bedoeld!

 • MEREL372

  27 mei 2018

  @ Sari, ja, zo zie ik dat ook.

  Romeinen 13:8 Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben;  want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. 9 Want dit:  U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin:  U zult uw naaste liefhebben als uzelf.10 De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet.

  Dit zijn niet mijn woorden hoor 😉. Maar hoe Paulus het schrijft aan de christenen in Rome.

  Het is toch juist goed om Gods geboden te doen?! En omdat je de wil hebt om Gods geboden te doen, zegt God naar mijn idee niet, nu krijg je geen genade meer voor daar waar je tekort schiet. Gods geboden, die Hij ons gegeven heeft, zijn zo mooi en liefdevol en eerlijk. Netzoals Zijn genade, die Hij ons gegeven heeft. En Zijn genade is ook mooi en liefdevol en zo genadig. Onverdient van God gekregen.

  27 mei 2018 gewijzigd door MEREL372

 • MEREL372

  27 mei 2018

  En waarom is dat zo erg, wanneer iemand Gods geboden wil doen? Daarom heb ik de budahs uit mijn huis gedaan. Ben ik gestopt met spirituele meditaties. Daarom heb ik weer een bijbel gekocht en ging ik lezen. Daarom heb ik zonden beleden en om vergeving gevraagd, met de instelling, om ze niet meer te doen.

 • PETRA740

  27 mei 2018

  Maar Sari, natuurlijk mag jij de wet houden. Alleen.. je moet hem compleet houden. Dat vroeg God ook van het volk Israël. Nou, dat niet doodslaan: dat zal je wel lukken... misschien... Ehh.. mij niet hoor: ik heb echt wel eens gedacht "grrr grr... ik zou je wel ik weet niet wat kunnen doen. En gedachten en daden: voor God is dat eender. Roddelen? Echtscheiding? Jatten? Nooit een koekje uit de trommel gekaapt? En zo kan je echt ieder gebod naar jezelf spiegelen. Betwijfel of er iemand hier is die kan zeggen: maar aan dat gebod heb ik me nooit bezondigd. In elk geval: ik ga mank op alle fronten. Zal misschien wel een heel zondig mens zijn hoor... maar wel een vrijgekocht mens! Toen ik dit ten diepste tot mij moch laten doordringen werd ik zooooo blij! Geen wet maar vanuit de liefde de leefregels van God volgen. Want natuurlijk mag je niet moorden, liegen, stelen. Alleen volg je Zijn regels uit liefde of omdat het moet? Ik doe het uit liefde. En weet dat Hij me vergeeft voor ik het Hem kan zeggen wat er fout ging. Het zijn verstandige leefregels. Maar voor mij geen wet. Zoals er in de Nederlandse wet staat dat alle auto's rechts rijden! dat is een wet. Maar voor mij is de wet uit de bijbel  een advies. Voor de Joden een wet, voor de heidenen een advies. Behoudens wat ik eerder schreef: de wet van de liefde. Ik gun het je om in vrijheid te leven. Ik gun het je om in volle zekerheids des geloofs in dit leven zekerheid te hebben over je eindbestemming. Gaat het mij voor de wind? Nee. Ben ik nooit verdrietig: nee. Doen mensen mij pijn: ja. Weet ik dwars door alles heen dat ik behouden ben: JA!!!!

  27 mei 2018 gewijzigd door PETRA740

 • 27 mei 2018

  Op mijn bijbelkring heb ik het zo onderwezen gekregen:

  Geen wet maar Genade

  De wet is goed, die laat zien wat God minimaal van je verwacht. Maar de werking van de wet is desastreus, door de overtreding die tot veroordeling leidt. Kijk wat God er in het nieuwe testament over zegt.

  De werking van de wet:

  maakt je bewust van je zonde, je doet het nooit goed(Gal3 :19)

  houd de rekening van de zonde bij: elke overtreding brengt je verder in de min. (Rom 5:13)

  leidt tot veroordeling: je voelt je mislukt (2Cor 3:9)

  maakt niemand rechtvaardig want als je èèn overtreding maakt, heb je voor altijd een strafblad (Gal 2:16-21 en Gal 5:2)

  is machteloos om te bevrijden, je blijft aan je schuld vastzitten (Rom 8:3)

  bindt je aan de zonde: je blijft er mee bezig, zonder dat je eruit komt (Gal 6:7)

  stimuleert je vleselijke verlangens, je wordt op verkeerde ideeën gebracht (Gal5:13-17)

  vervloekt je: je wordt achtervolgd door pech. ongemak, ongeluk (Gal 3:10)

  bewaakt je, je voelt je bespioneerd en betrapt (Gal 3:23)

  drijft een wig tussen mensen: je gaat elkaar wegen (Gal 4:17)

  stimuleert eigenwaan en veroordeling: ik ben goed en jij bent slecht (Gal 5:26)

  legt een sluier over Gods beloften: je denkt dat je nooit goed genoeg bent om dat allemaal te ontvangen. (2 Cor 3:14)

  brengt de dood: je voelt je al veroordeeld, verworpen (2 cor 3:7)

  maar...dat is nu allemaal uit je leven verdwenen: omdat je Jezus toebehoord (2 Cor 3:11)!

  Heb je je verbonden met het kruis van JEZUS, dan ben je met Hem gestorven voor de wet: je bent met Hem opgestaan in het leven dat beheerst wordt door ZijnGeest!

  27 mei 2018 gewijzigd door JANE993

 • PETRA740

  27 mei 2018

  amen....

 • 27 mei 2018

  amen

 • 27 mei 2018

  In de Galaten brief staat nog veel meer over de wet geschreven. Ben nu die brief nog eens aan het lezen:-)

1 – 25 van 192    Ga naar pagina:  1  2  3 ... 8  Volgende Plaats reactie