De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Christenen die verloren gaan (de Dag des Oordeels)

ForumBijbel

76 – 100 van 192    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 3  4  5 ... 8  Volgende Plaats reactie

 • 28 mei 2018

  Mattheus 22:

  36 Meester! welk is het grote gebod in de wet?
  37 En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand.
  38 Dit is het eerste en het grote gebod.
  39 En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.
  40 Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

  Johannes 19:
  30 Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En het hoofd buigende, gaf den geest.

  in Romeinen krijg je ook veel duidelijkheid over dit onderwerp ;-)

  28 mei 2018 gewijzigd door FRANCISCA289

 • 28 mei 2018

  Proberen om je aan de wet te houden, da`s mooi maar lukt het jullie dan? Mij niet eerlijk gezegd.

 • PETRA740

  28 mei 2018

  Nee, David kletste niet maar wat. Alleen hij had geen zicht op het verlossingswerk van de Here Jezus. Hij was een Jood. Dus moest de wet houden. Raar voorbeeld: ik ben een vrouw. Was vroeger ongesteld. Is het dan zo dat de gehele mensheid maanverband moet gebruiken? Tuurlijk niet: dat is voor vrouwen, niet voor mannen. Zo is de wet voor de Joden, niet voor de heidenen.

 • BERT970

  28 mei 2018

  Het gaat niet om wettisch levem of zoals de farizeeërs!

  Maar uit liefde tot God doe ik van harte Zijn heilzame geboden!!

 • PETRA740

  28 mei 2018

  Fijn blijven doen Bert. Het heeft alleen geen zin om een gedeelte van de wet te volgen. Dus dan moet je echt alles doen. Ook de sabbath houden. Je oog uitrukken als je een vrouw ziet en dat begeerlijk vind. Hand afhakken als hij je tot zonde verleid. Ga je mank aan iets in de wet, ga je mank aan alles.

 • LEJO464

  28 mei 2018

  Het proberen lukt wel Jane, maar het blijft bij proberen en dat is wat van ons verlangt word, proberen !

  Zoals Hem zullen wij pas zijn als we met hem aan tafel zitten, daar zie ik naar uit maar zolang ik zijn liefde mag laten schijnen op deze aarde zal ik dat blijven doen.

  JANE993 schreef:

  Proberen om je aan de wet te houden, da`s mooi maar lukt het jullie dan? Mij niet eerlijk gezegd.

 • LIEN423

  28 mei 2018

  Idd Petra, helemaal met je mee.

  Het kruis, de uitstorting van de Heilige Geest, het wandelen met Hem.. zouden we nog een el kunnen toevoegen...

 • LEJO464

  28 mei 2018

  @Piet, heb inmiddels je getuigenissen ook gelezen en je wens om die van ons te zien, ik wil aan je wens voldoen en ga er ter Zijner tijd eens goed voor zitten.

 • BERT970

  28 mei 2018

  Maar David had wel degelijk zicht op Zijn Verlosser, de Christus!

  Wat en Wie bedoelde hij anders dan Jezus toen hij Psalm 22 dichtte:

  Mijn God waarom verlaat Gij mij?!

  Een Psalm die Jezus nota bene citeert als Hij aan het kruis hangt!

  En Job als hij zegt:

  " Ik weet, mijn Verlosser leeft!"

  Oude Testament afgedaan?

  Helemaal niet!!!!

  Denk ook aan Daniel en zijn profetieën die nog in vervulling zullen gaan!!

 • 28 mei 2018

  We kunnen de Heilige verdriet doen als  we niet naar Hem luisteren en Hij pleit voor ons ,de Heilige geest legt ons de Bijbel uit, leert ons bidden en geeft ons geloofzekerheid.

  Hij troost ons als we verdriet hebben, Hij is onze advocaat bij God en verduidelijkt ons de woorden en werken van Jezus,  en helpt ons te getuigen. We kunnen ons een leven als christen nauwelijks voorstellen als de Heilige geest niet in ons woont en werkt.

  Omdat we tempels van de Heilige geest zijn,  behoren we  niet aan onszelf , maar aan Hem, we moeten dus zo leven , dat Hij in ons leven verheerlijkt wordt.Het bewijs dat Hij in jou woont,   als de vrucht van de Geest in je leven zichtbaar is . Dat lezen  we ook in Galaten❤

 • PETRA740

  28 mei 2018

  En voor alle duidelijkheid: ik weet welk offer de Here Jezus heeft gebracht om mijn zonde weg te doen. Zouden wij dan in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet! Rom. 6: 1.

  Dus een kind van God zal proberen om zo goed mogelijk te leven. Het kostbare bloed mag niet "misbruikt" worden zodat ik een zeg maar bandeloos leven leid. Maar daarvoor hoef ik de wet niet te houden. Vanuit jezelf en uit liefde voor God "gedraag" je je. En dat is wat Hij bedoeld. Gewoon een normaal leven leiden. Niet in een kramp om toch maar de wet te houden. Maar in volle vrijheid het leven te leven. Daarvan te genieten en.... vrij  te zijn.

  Besef goed dat er naast de wet nog talloze leefregels zijn. Dus oudtestamentisch leven heeft nogal wat consequenties. Geen varkensvlees, je onthouden van het verstikte (paling bv) reinigingswetten opvolgen, natuurlijk de sabbath houden. Je onthouden tijdens de onreine periode van de vrouw.. en dat is een heel lange periode, van seks. Twee keukenblokken, 2 seviezen, kosher eten. Want je mag het bokje niet bereiden in de melk van z'n moeder. En ga zo maar door. Sorry lieve mensen: maar met het alleen naleven van de 10 geboden zijn jullie er niet. Nou ja, en dan natuurlijk nog: mag een vrouw wel een broek aan (ja, onderbroek mag..;-)) Moet ze een deksel op haar hoofd in de kerk? Mag ze spreken? Mag ze een getuigenis geven? Tsjonge jonge... dit is geen sinecure. Maar er zijn vast boeken over, er is vast op internet naukeurig te vijnden hoe het moet.

  Als ik dit zo schrijf vervuld dankbaarheid mijn hart dat ik vrij ben....

 • 28 mei 2018

  Ik ben eerlijk gezegd al mank gegaan. Ik heb mij niet aan de wet gehouden....ik ben gescheiden, ik heb dus 1 gebod overtreden en vast wel meer dan dit.

  Zou ik nu dan veroordeeld worden, geen kind van God meer zijn? niet het eeuwige leven ontvangen dat God mij beloofd in Zijn woord. Is er geen vergeving voor mij? Zeg het maar....

 • LIEN423

  28 mei 2018

  @ Bert... niemand beweert hier dat het OT is "afgedaan" Alleen is er daarbij ook een nieuw Verbond gekomen door Zijn offer. de verhouding tussen en mens en God ligt hierbij wel wat anders. Het OT geeft een schat aan waarde van Wie Hij is en hoe Hij heel Zijn plan met de Schepping voor heeft. Israël had vooral de taak om dit vanuit de "voorschriften" voor te leven voor alle volken. het is een spiegel die evengoed aantoont wat Gods plan was en is en wat nog komen zal. Maar vanuit het Nieuwe Verbond is er invulling gekomen op het wettische deel (dat voor het vlees dient. Als het goed is leef je nu toch door Zijn Geest?? Door Hem zondig je niet meer. je bent nieuw herboren en je leven in Zijn hand gelegd. Alleen door zijn offer, niet wat je denkt te kunnen..

  in feite is de aanvang van dit hele topic al een vreemde stelling. De gemeenten duiden systemen aan die door mensen geleid worden en weerom aanduiden dat niemand vanuit menselijke werken en kracht het goed kan doen

 • PETRA740

  28 mei 2018

  @Bert: David bedoelde gewoon God, JHVH. Hoe zou hij Jezus kunnen bedoelen? David zat in de benauwdheid en "schreeuwde" het uit naar God: Waarom verlaat U mij? En dat vers uit de schrift haalde de Here Jezus aan het kruis aan. Maar David kón geen zicht hebben op de Christus. Wel op de verlosser die beloofd was. Dat was natuurlijk al in Genesis beloofd.

  Ik zeg ook niet dat het oude testament heeft afgedaan maar dat je het moet lezen voor wie, over wie het geschreven is. En welzeker geloof ik dat er nog profetien moeten gebeuren. Dat we veel kunnen leren van dat ot en ga zo maar door. Maar... ik ben een nieuw-testamentsche christin.

 • LIEN423

  28 mei 2018

  nou Jane, je bent niet alleen :-)

  Zou er dan nog iemand over zijn...

  waar staat het ook alweer... NIEMAND doet goed, en niemand verdient het om bij Hem te zijn. Alleen Zijn offer heeft de Schepping redding gebracht. maakt ons nederig en klein

  28 mei 2018 gewijzigd door LIEN423

 • PETRA740

  28 mei 2018

  Dit is gewoon een heel mal topic. Met een heel malle titel....

 • 28 mei 2018

  Ik denk het niet @Lien

  LIEN423 schreef:

  nou Jane, je bent niet alleen :-)

  Zou er dan nog iemand over zijn...

  waar staat het ook alweer... NIEMAND doet goed, en niemand verdient het om bij Hem te zijn. Alleen Zijn offer heeft de Schepping redding gebracht. maakt ons nederig en klein

 • BERT970

  28 mei 2018

  Ik heb het gevoel dat we niet tot de kern komen maar er allemaal maar om heen draaien!!

  Wat ik wel als een paal boven water zie is dat je de hele Bijbel van kaft tot kaft voor waarheid moet aannemen/gelioven@

  Ja elke letter laten staan!

  Want daar staat een waarschuwing over in de Bijbel die zegt dat indien iemand af of toe doet aan deze totale Bijbel die is vervloekt!

 • 28 mei 2018

  @Petra

  Zo zie ik het ook: wij zijn nieuw testamentische Christenen en het oude testament heeft ook bij mij niet afgedaan...zeker niet

 • PETRA740

  28 mei 2018

  Als ik de 10 geboden de revue laat passeren.... dan ben ik echt helemaal nergens meer. Tegen elk gebod heb ik zwaar en menigmaal misdreven. Nou ja, 1 x gescheiden... dat is niet menigmaal. Maar verder... ik zal wel een mega zondaar zijn in jullie ogen. Hoewel... ik denk dat een ieder die dit leest exact het zelfde zal zeggen.

  Genade kocht mij vrij! Mijn ziele juicht Haleluja. Genade kocht mij VRIJ!!! O, welk een wond're verlosser.....

  28 mei 2018 gewijzigd door PETRA740

 • 28 mei 2018

 • PETRA740

  28 mei 2018

  En... Gods woord is waarheid. Van kaft tot kaft. Klaar. Geen tittel of jota... idd. Maar wel goed lezen.

  28 mei 2018 gewijzigd door PETRA740

 • 28 mei 2018

  @Bert

  Klopt dat staat in Openbaring.

  Wat er in de Galaten brief staat is voor mij ook waarheid over de wet, dat wij vrij zijn van de wet:-)

 • BERT970

  28 mei 2018

  Ja Jane vrij van de wet! Welke wet?

  Maar juist omdat Hijj mij heeft vrijgekocht ga ik die vrijheid ahw terugbetalen als dank daarvoor!

  Dus je houd / doet graag Zijn geboden uit liefde tot Hem!!

  Uit dankbaarheid!!

  Dat staat ook zo in de 3 stukken van de Ellende, de Verlossing en de Dankbaarheid!!

  Die zijn daar heel helder en duidelijk in!!

  En geen van die zaken kunnen in het leven van een Christen weggepoetst worden!!

  Het 1 hoort onlosmakelijk bij het ander!

  Was er geen Ellende dan was er geen Verlossing. Was er geen Verlossing dan was er geen Dankbaarheid!!

  Zo duidelijk is het volgens mij!

  Geen tittel of jota eraf of erbij!

 • PETRA740

  28 mei 2018

  Ehh... ik kan me niet voor de geest halen waar de stukken ellende verlossing en dankbaarheid staan. Welk bijbelboek is dat? Weet je dat zo?

  En @Bert kan jij ook maar iets terug betalen van wat Hij voor jou heeft gedaan? Ik niet. En... het hoeft/mag ook niet. Hij is het vlekkeloos Lam dat onze zonden op zich nam. Als wij met zonde bevlekte mensen denken te kunnen terug te betalen ga je voorbij aan het genadeoffer.

76 – 100 van 192    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 3  4  5 ... 8  Volgende Plaats reactie