De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Christenen die verloren gaan (de Dag des Oordeels)

ForumBijbel

176 – 192 van 192    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 6  7  8Plaats reactie

 • MARC747

  16 april

  maar wat nou als je gedoopt bent , belijdenis hebt gedaan , en echt gelooft , maar in een moment van schaamte als mens zijnde je iineens een gevoel krijgt van ongewenst te zijn ? in de steek gelaten te voelen hoe hard je ook je best doet te doen  van de leer van Jesus en God te leren en te leven?

 • 16 april

  Ik snap niet wat je bedoeld Marc.

  Maar je kunt bij Jezus altijd aankloppen om vergeving!

  Jezus vergeeft altijd, als je er om vraagt.

  Het enige wat niet vergeven kan worden, is het beledigen van de Heilige Geest.

 • 16 april

  Overigens heeft dit Topic een belachelijke tekst.

  Een Christen kan helemaal niet verloren gaan!

 • 16 april

  Onze menselijke gevoelens bedriegen ons te vaak om daardoor je eeuwig heil in gevaar te laten brengen Marc. Berouw over onbeleden zonden opent de weg terug naar Hem, niet door enigerlei goede werken of je best te doen God ziet je hartsgesteldheid aan. Broeder Piet heeft geantwoord" beledigen van de Heilige Geest kan niet vergeven worden, dat is waar.  Menselijke gevoelens van ons echter zijn allen bij God bekend Hij is onze Schepper immers?  wat ik denk uit je geschreven tekst te begrijpen kunnen mensen inderdaad terugvallen dit hoeft niet te betekenen dat er geen weg terug is. Laat je niet manipuleren dat is een kwaadaardige en vernietigende persoonlijkheids eigenschap, die de mogelijkheid in zich heeft God's liefde te veinzen (huigelen), waardoor Goddelijke liefde er juist door wordt verhinderd en zelfs vernietigd. Manipulatie is toverij komt uit het rijk van de duisternis. keer je ervan af!! Pak God's doorboorde Hand opnieuw vast! Hij vergeeft!

 • 16 april

  Bij het binnenkomen lees ik prachtige dingen. Dank je Bettie, voor het delen@

  16 april gewijzigd door LINDA978

 • LAURENT014

  16 april

  Terecht Bettie, wat je schrijft. Als je echt berouw van je zonden heb mag je altijd bij God terugkomen.

  Dat wil Hij ook het liefste. Daarom zal een echte christen niet verloren gaan.

 • 16 april

  Net als de verloren zoon, mag je terugkomen Marc. God zal je met open armen ontvangen.

  Bij God ben je nooit ongewenst !

  16 april gewijzigd door JANE993

 • 16 april

  MARC747 schreef:

  maar wat nou als je gedoopt bent , belijdenis hebt gedaan , en echt gelooft , maar in een moment van schaamte als mens zijnde je iineens een gevoel krijgt van ongewenst te zijn ? in de steek gelaten te voelen hoe hard je ook je best doet te doen  van de leer van Jesus en God te leren en te leven?

  Het zijn allemaal "medailles" hoor, onthoud dat maar!

 • 16 april

  Pardon hoor, las het nog eens beter door, maar meende óók iets anders te lezen😅

 • 17 april

  Vertrouw Op de beloften van de Heer onze God en vertrouw niet op eigen inzicht, dan zal Hij onze paden recht maken. Wie zijn wij dat Hij ons gedenkt?  We zijn (bestaan)  door Hem en in Hem. Hij weet wat maaksel wij zijn gedachtig dat wij stof zijn.  Marc Leven zonder God is leven zonder perspectief en zonder uitzicht "de macht der duisternis wil  God's kinderen 't eeuwig erfdeel ontfutselen. Zie op God en vertrouw Hem ook al begrijp je Zijn bedoelingen niet Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen het is ons te wonderlijk wij kunnen er niet bij. Sta dergelijke twijfel gedachten niet toe zich te nestelen in je binnenste!

 • 18 april

  Mooi Bettie 😁

 • 9 juli

  JESSY476 schreef:

  Tot welke Bijbelse gemeenten behoord jou kerk ?

  Gemeenten-- Efeze

  Gemeente--Smyrna

  GemeentePergamus

  Gemeente --Thyatira

  Gemeente--Sardis         Gemeente --Filadelfia      Gemeente---Laodicea

  Ik heb wat moeite met de vraag begrijpen, Mensen die geen lid zijn van de gemeentes die op de dit lijstje staan gaan verloren? Zo ja, want? Beetje warrig.

  9 juli gewijzigd door PATRICK233

 • 9 juli

  Wie "tot geloof in JEZUS CHRISTUS komt" wil "trachten .zo niet. proberen" ZIJN WIL na te volgen GOD ZELF zal  dan leiden door ZIJN GEEST. Kerken en kringen kunnen ZINVOL zijn, wanneer er op CHRISTUS en Zijn VOLBRACHT WERK op GOLGOTHA wordt gewezen en op ZIJN GROTE LIEFDE  voor SCHEPSELEN "zoals wij" . en. de GENADE in CHRISTUS voor de wereld. Als HIJ niet centraal staat is het dwalen in het duister. Zoals duidelijk moge zijn zullen ALLE vlaggen, waarmee mensen zwaaien en zich achter schuilen weggedaan worden aan het einde. Aan ons is het recht NIET gegeven tot het oordelen .gelukkig niet.. steek in "dit soort meningen" van mensen  liever geen energie, het vertraagt je eigen tred alleen maar. .  

 • 9 juli

  "verloren gaan" is hier niet persé aan de orde. (je eigen relatie een ander gegeven dan de gemeente zijn) Het gaat er vooral om of  onze gemeenten geleid worden door Jezus. Zoniet zal Zijn licht niet aanwezig zijn. Het boek openbaring is vooral onze gids voor wat komen zal. Hier wordt omschreven hoe gemeenten zullen/kunnen zijn. We moeten waakzaam zijn en hierin kunnen we de vergelijking maken met de 7 gemeenten. Een gemeente is niet bedoeld als een religieuze activiteit.

  Ik denk dat het goed is dat we regelmatig evalueren of we met onze gemeenten wel op de goede manier bezig zijn en dat kunnen we doen door deze 7 gemeenten te vergelijken met de onze.

  PATRICK233 schreef:

  Ik heb wat moeite met de vraag begrijpen, Mensen die geen lid zijn van de gemeentes die op de dit lijstje staan gaan verloren? Zo ja, want? Beetje warrig.

 • 10 juli

  Dank je voor het delen Lien. Duidelijk😁😊

 • 10 juli

  De bijbel leert ook niet dat we "lid" moeten zijn van een gemeente (gemeentes van wat wij als mens er van gemaakt hebben) De gemeente is letterlijk deel uitmaken van "Zijn lichaam" waarvan Hij het hoofd is en wij de leden. Daar moet je in de 1ste plaats een lid van zijn. Toen Paulus "gemeenten" of liever amenkomsten, ging stichten gaf hij hen ook tekst en uitleg hoe deze eruit moesten zien (vergelijking dan ook weer met de 7 kandelaren) Een samenkomst heeft als doel om gemeenschap te hebben, niet een wet met een aanezigheidsregister

  PATRICK233 schreef:

  Ik heb wat moeite met de vraag begrijpen, Mensen die geen lid zijn van de gemeentes die op de dit lijstje staan gaan verloren? Zo ja, want? Beetje warrig.

 • 10 juli

  Goed verwoord Lien, want "zo wij een in CHRISTUS ZIJN" zijn wij leden van het lichaam geworden dus geen "door mensen gemaakte kerk e/o gemeenschap" , maar een door HEM tot stand gebrachte eenheid in en door HEM, waardoor IEDER komen kan, die Jezus Christus erkent in zijn leven en zich bekeerd.

176 – 192 van 192    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 6  7  8Plaats reactie