De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Het goedemorgen-topic

ForumRatjetoe

876 – 897 van 897    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 34  35  36Plaats reactie

 • 3 januari

  Goede morgen zusters en broeders in de Heer.

  De Heer is mijn Herder ik heb al wat mij lust!

  Hij doet mij neerliggen aan grazige weiden.

 • 4 januari

  Vrede vrienden
  Shalom gaverim ,

  Door een nacht , hoe zwart , hoe dicht ,
  voert Hij mij in 't eeuwig licht .

  Vanmorgen hoorde ik het lied van Schubert zingen :
  'Du bist die Ruh '. En veel vervaagde herinneringen
  verscherpten zich tot beelden in mijn hoofd .
  Dát had jij tot het einde toe geloofd  :
  dat je alleen bij God de vrede en  rust kunt vinden
  die mensen moed geeft om te leven . Zijn beminden
  ervaren zelfs in 't donker  , dat licht
  hen nooit verlaat . Maar soms is het gewicht
  van eenzaamheid en van verdriet zó zwaar te dragen
  dat ze de Heer alleen hun nood nog klagen .

  Hij , die je kunt vertrouwen op Zijn woord ,
  heeft nu vannacht je smeekgebed verhoord :
  de Vader heeft je in Zijn huis gebracht .
  De dag brak aan . En het wordt nooit meer nacht .

  Nel Benschop

 • 5 januari

  Ieder Zondagmorgen beleven als de vroege Paasmorgen .

  Wens jullie allemaal een heerlijke morgen .

  Dit is het wonder
  te groot voor woorden .

  De zon
  - na drie uren zwarte duisternis -
  straalt als nooit tevoren .
  De vogels
  - na drie uren diep , diep zwijgen -
  jubelen als in het Paradijs .
  De bloemen
  - na drie uren zwaar buigen -
  heffen hun kelken
  en geuren Hem tegmoet ,
  ze strekken zich vol vreugde ;
  O, alleen Zijn voeten te mogen zien !
  Het beekje ,
  - wat had het Hem graag gelaafd ,
  toen Hij riep : 'Mij dorst ! -
  huppelt mee naast Zijn voeten ,
  en is gelukkig,

  want :

  Hij is de Zon van het land ,
  het Lied van de vogels ,
  de Geur van de bloemen ,
  het Levende water  !


  Hij de verrezene  !

  Hij , de Overwinnaar van de dood !

  Hij , God !

  Rens Woudstra

 • 5 januari

  Goede morgen christen familie,

  Psalm 100:3 Erken dat de Here God is,

  Hij heeft ons gemaakt en "Hem" behoren wij toe!

 • 6 januari

  Zie , ik maak alle dingen nieuw .

  Als eens dit oude gaat verdwijnen ,
  als alles hier vernieuwd zal zijn  ,
  als eeuwiglijk Gods zon zal schijnen ,
  als er geen ziekte is , of pijn ,

  als niemand meer zal hoeven zwerven
  tot waar geen sterveling hem kent,
  als er geen kind meer hoeft te sterven
  onder een wreed bombardement ,

  Nooit meer een leven wordt bedorven  ,
  geen naam meer door het slijk gesleurd ,
  men nooit meer hoort : "hij is gestorven " ,
  geen mens meer schreit  , geen mens meer treurt ,

  als zeeën ons niet zullen scheiden ,
  geen mens een medemens bezeert,
  als God een stad ons zal bereiden  ,
  dan is de Heer teruggekeerd .

  Dan is het laatste leed geleden ,
  de laatste kreet van pijn geslaakt ,
  de allerlaatste strijd gestreden ,
  dan zijn wij werkelijk vrij gemaakt .

  Enny Eyskes - Kooger

  Tot op die dag ..............

  7 januari gewijzigd door MARGRIET124

 • 7 januari

  Menslief Ik hou van jou ....... vandaag , nu

  Mens : Je bent niet gemaakt voor de industrie , voor de productie , de bankrekening en
  de superbazaar .

  Je bent gemaakt om 'mens 'te zijn !
  Je bent geschapen voor het licht , voor de vreugde  , om te lachen en te zingen ,
  om te leven in liefde en voor het geluk van je medemens .

  Mens : Je bent geschapen naar het beeld van God , die liefde is .
  Met handen om te geven  , een hart om lief te hebben en twee armen
  juist lang genoeg om een ander te omhelzen !

  Phil Bosmans

 • 8 januari

  Elke dag nieuw zijn  !

  Nieuw ben je als je elke morgen verwonderd kunt zijn en dankbaar voor het licht van de dag .
  Als je juicht omdat je ogen zien  , je benen lopen  , je handen tasten  , als je zingt omdat je hart klopt .!
  Nieuw ben je als je weet dat je leeft , als je beseft dat vandaag de eerste dag begint van de rest van je leven !
  Nieuw ben je als je een verse kijk hebt op mensen en dingen  ,
  als je nog lachen kunt en genieten van de kleinste en de gewoonste bloemen op je levensweg

  Leven is dankbaar zijn
  voor het licht en de liefde
  voor de warmte en de tederheid
  in mensen en dingen
  zomaar gegeven .

  Phil Bosmans

  Leef dan vandaag als of het je eerste dag is .<3

 • 9 januari

  Gebed in de morgen

  Wij leggen onze handen in Uw handen
  en gaan getroost de weg .die Gij ons wijst .
  Gij kent de smaad  , de onverdiende schande
  die als een zwarte muur rondom ons rijst .

  Gij kent de tranen Heer , en de gebeden ,
  de moeiten en het machteloos verdriet .
  U zag ook het verkeerde dat wij deden .
  Vergeef het ons en doe Uw toorn teniet .

  Geef , dat wij alle hulp van U verwachten
  en steunen op Uw Heilig Woord  alleen .
  Wie ins veracht , Gij zult ons niet verachten .
  Wie ons verlaat  , Gij gaat nooit van ons heen .

  Doe onze harten toch van liefde branden
  en breek de nmuur die tussen broeders rijst .
  Wij leggen onze handen in Uw handen
  en gaan getroost de weg , die Gij ons wijst .

  Enny Eyskes - Kooger

 • 10 januari

  Een goede dag allemaal vandaag .

  Stilzwijgend

  Hoe spreek ik van Uw liefde , Heer
  en van Uw mededogen
  tot wie zichzelf als maatstaf ziet ,
  die koel en onbewogen
  ontkent wat hij niet vatten kan
  niet meten en niet schatten kan ?

  Hoe spreek ik van Uw goedheidheid ,  Heer
  tot hem die niet wil horen ,
  die meent  dat alle onrecht hier
  Uw stem allang deed smoren ?

  Zo spreek ik van Uw liefde , Heer ;
  door in mijn hele leven
  mijzelf  en and 'ren telkens weer
  stilzwijgend te vergeven .

  Boukje van Kesteren

 • 10 januari

  Goede morgen, Broeders en zusters, De rustdag komt er weer aan! Heerlijk even geestelijk bijtanken!

  Opdat al onze inspiratie vanuit Hem moge komen wens ik ieder hier toe!

 • 10 januari

  Alvast een gezegende sjabbat  voor die zusters en broeders die sjabbat houden en fijne dag voor alle

  die geen sjabbat houden.

  10 januari gewijzigd door BETTIE628

 • 12 januari

  Een lied in de morgen , deze zondag morgen , wees gezegend en een fijne samenkomst .

  Belijdenis

  Ik geloof in God de Vader
  die een bron van vreugde is ,
  louter goedheid en genade ,
  licht in onze duisternis .
  Hij , de Koning van de kosmos ,
  - het gesternte zingt Zijn eer -
  heeft uit liefde mij geschapen
  en tot liefde keer ik weer .

  Ik geloof in Jezus Christus
  die voor ons ter wereld kwam ,
  Zoon van God en Zoon des mensen ,
  goede herder , offerlam .
  Door te lijden en te sterven
  - groot is het geheimenis -
  schenkt Hij mij het eeuwig leven
  dat uit God en tot God is .

  Ik geloof dat mijn Verlosser
  door de dood is heengegaan
  en op Pasen - God zij de glorie -
  uit het graf is opgestaan .
  Door het brood - dit is mijn lichaam -
  door de wijn - dit is mijn bloed -
  geeft de Vredevorst mij vrede,
  maakt Hij alle dingen goed .

  Jaap Zijlstra

  [ Melodie  : Wat de toekomst brengen moge ]

 • Maandag om 9:24 uur

  Een goede morgen en een goede dag  wens ik jullie allen .

  Er is geen angst in het heden  ,
  wanneer
  elk ogenblik
  helder en los van het verleden staat ,
  en zijn schaduw zich niet tot de toekomst uitstrekt .

  Niets te vrezen

  Wat heb ik lang in angst verkeerd
  en mij uit alle macht geweerd :
  pas naderhand heb ik geleerd :
  er viel toen niets te vrezen .

  Hoe grimmig kan de dreiging zijn
  van komend leed  , verwachte pijn.
  Maar wat  nog niet bestaat is schijn :
  dat hoef ik niet te vrezen .

  Mijn ware kracht ligt in het nu
  en als ik enkel hoor naar U
  weet ik met heel mijn wezen :
  nooit valt er iets te vrezen .

  Boukje van Kesteren

 • Maandag om 12:02 uur

  Goede morgen allemaal hier! Een fijne dag gewenst!  

 • Dinsdag om 9:29 uur

  Een hele goedemorgen en een fijne dag vandaag :-D

  Met eindeloze tederheid .

  Met eindeloze tederheid
  heeft God de mens geschapen
  Met innige zorgvuldigheid
  bracht Hij de schepping voort
  En van de aanvang heeft Hij ons
  de vrije keus gelaten :
  zien wij in haar de hemel of
  een onherbergzaam oord .

  Met peilloze welwillendheid
  aanvaardt God ons volkomen
  wat wij ook denken zeggen doen ,
  wij zijn hem even lief
  Al slapen wij  , al leven wij
  in zelfgesonnen dromen ,
  Hij wacht op ons , waakt over ons ,
  kent geen verwijt of grief .

  Met grenzeloos geduld ziet God
  ons wikken en ons wegen
  ons ongeloof  , ons vluchtgedrag ,
  ons uitstel  , onze strijd .
  En vol vertrouwen geeft Hij ons
  Zijn liefderijke zegen ,
  een zegen die geen einde kent
  in omvang of in tijd .

  En als wij tot Zijn grote  vreugd
  uit onze dromen ontwaken
  dan weten wij dat niets Hem ooit
  Zijn schepping deed verzaken .

  Wij danken U , Vader  , dat we niet de herinnering  van U en Uw liefde kunnen verliezen .
  We weten ons geborgen  en zeggen U dank voor alle gaven die U ons geschonken hebt ,
  voor alle liefdevolle hulp die we ontvangen  , voor Uw eeuwig geduld en voor het Woord , dat U ons gaf , dát we zijn verlost .

  Boukje van Kesteren

 • Woensdag om 10:20 uur

  Een nieuwe dag , een nieuw begin ,

  Welke problemen zullen er niet verdwijnen in de Tegenwoordigheid van Gods Antwoord ?
  Vraag dan om de werkelijkheid van jouw broeder te leren kennen ,
  want dat is wat je in hem waarnemen zult  ,
  en je zult jouw schoonheid in de zijne weerspiegeld zien .

  Zien

  Leer mij de onschuld zien , O Heer
  in al mijn medemensen
  en laat niet mijn misplaatste trots
  iets anders voor hen wensen

  Leer mij de schoonheid zien , O Heer
  in ieder van Uw kinderen
  en laat de de aardse buitenkant
  daarbij niet langer hinderen

  Heer , laat mij Uw volmaaktheid zien
  in 'vijanden ' en vrienden
  Omgeef hen met Uw heilig licht
  en maak mij , blind , ziende .

  Boukje van Kesteren

 • Vrijdag om 7:44 uur

  Vandaag ..... de hemel op aarde .

  Zien

  Het leven hoeft geen strijd te zijn ,
  geen eindeloos gevecht ,
  geen permanente worsteling
  die nimmer wordt beslecht .

  Hte leven hoeft geen hel te zijn ,
  geen somber tranendal ;
  we hoeven niet beducht te zijn
  voor ziekte of verval .

  Het leven kan zo prachtig zijn ,
  ontdaan van al het  kwade ,
  als wij bereid zijn het te zien
  in 't licht van Gods genade .

  Boukje van Kesteren

 • Vrijdag om 11:26 uur

  Goede morgen christen familie

  God's zegen ook vandaag!

  ============================

  Ik vraag geen rozegeur of maneschijn,

  alleen maar dicht bij U te zijn.

  ==============================

  Bettie Shalom!!

  Vrijdag om 11:36 uur gewijzigd door BETTIE628

 • Zaterdag om 0:26 uur

  Goede morgen,

  Gezegende sabbat vandaag! .en. een fijne dag!

 • Zaterdag om 9:13 uur

  O , heb je gemerkt dat het al weer een halfuur eerder licht is :-D

  O ,

  De O lijkt op de nul ,
  maar is niet zo apatisch ,
  als ik van 't leven smul ,
  dan klinkt mijn O extatisch.
  Ik roep :' O zon , O maan ,O licht ,
  O zee , O Mei , O roos '
  en ik bewaar voor haar alleen
  mijn allermooiste 'OOS '.

  Toon Hermans

  Zaterdag om 10:52 uur gewijzigd door MARGRIET124

 • Zaterdag om 10:59 uur

  Vandaag ..... deze dag ,

  Ik wil alleen zijn met de zee ,
  ik wil alleen zijn met het strand ,
  ik wil mijn ziel wat laten varen  ,
  niet mijn lijf en mijn verstand .

  Ik wil gewoon een beetje dromen
  rond de dingen die ik voel
  en de zee , ik weet het zeker ,
  dat ze weet wat ik bedoel /

  Ik wil alleen zijn met de golven ,
  'k wil alleen zijn met de lucht ,
  ik wil luist'ren naar mijn adem ,
  ik wil luist'ren naar mijn zucht .

  Ik wil luist'ren naar mijn zwijgen ,
  dáárna zal ik verder gaan
  en de zee  , ik weet het zeker ,
  zal mijn zwijgen wel verstaan .

  Toon Hermans

 • 17 uur geleden

  Goedemorruhhhguhhh...............

  Lied

  Een dag zonder jou
  is als een tuin zonder bloemen  ,
  een dag zonder jou
  kun je geen dag meer noemen ,
  een dag zonder jou
  is als een dag zonder licht
  en dáárom is zo'n dag
  geen gezicht .

  Het huis is leeg en koud
  als ik je stem niet hoor ,
  de tafels ,  stoelen en het bed ,
  het stelt geen moer meer voor ,
  een boom zonder takken  ,
  'n hemel zonder blauw ,
  m'n lief , dat is een dag
  zonder jou .

  Toon Hermans

876 – 897 van 897    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 34  35  36Plaats reactie