De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Gebedsroom, een nieuwe start

ForumGebed

626 – 650 van 945    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 25  26  27 ... 38  Volgende Topic gesloten

 • 12 september

  Ik wil jullie graag weer uitnodigen om morgen, donderdagavond samen te bidden in de gebedsroom. Gebedsverzoeken kunnen naar mij gemaild worden of hier onder plaatsen. Zie er naar uit om weer zo samen de Heer te zoeken. Van 20.00 tot 21.00

  Petra

 • 13 september

  Dank Petra voor je trouw; lieve mensen er is kracht in het gebed, vergeet dat niet. Hij wil ons horen.....

  Efeze 3:20 Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is

 • 16 september

  Morgen maandag 17 september van 20.00 - 21.00 uur DV heb ik weer gepland voor gebedsuur

 • 20 september

  Vanavond van 20.00 tot 21.00 hoop ik jullie weer te ontmoeten in de gebedsroom. Het is zo fijn om samen te bidden en Zijn naam groot te maken. Evt. gebedsverzoeken mogen naar mijn mail worden gestuurd of hieronder worden geplaatst.

 • 20 september

  Amen! Het gebed van de rechtvaardige vermag veel; kan de wereldgeschiedenis veranderen; ....En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.... Romeinen 8: 26 (gedeelte)

 • 24 september

  Lieve mensen, de afgelopen weken vaak en veel gebeden in de gebedsroom. Maar ook in de "wandelgangen" zijn velen van jullie persoonlijk, ieder wie in vertrouwen hun wel en wee met mij delen, en SC in het algemeen, ook in de gang van zaken en omgang met elkaar, in mijn voorbede en gesprekken met God.
  Omdat de donderdagavond vrijwel nooit een optie voor mij is, heb ik de afgelopen weken ook gepland een uur in de gebedsroom doorgebracht. Altijd heb ik dan voorbereid en een lijst met namen, items enz. Dit bid ik door. Ieder mag dan aanschuiven en meebidden/typen. Tijdens het gebed vind het het moeilijk om persoonlijke aandacht tussen binnenkomers en God te delen. Ik denk daar er buiten dat uur ook genoeg tijd voor is.
  Gelukkig is er de afgelopen maand een behoorlijk mate van verandering en reletieve rust op de Fora. Hier ben ik enorm dankbaar voor. Ook zijn er veel persoonlijke dankpunten rond de omstandigheden van die en gene. Maar iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad, zegt Gods Woord, en zo zal het zijn zolang wij hier op aarde zijn.
  Omdat ik zelf behoorlijk moe ben, wilde ik voor vanavond geen gebedsuur houden. Woensdagavond zou een optie voor mij zijn; ik wacht even ingebrachte gebedspunten hiervoor af.
  Mijn lieve zus Petra geeft op haar wijze leiding aan het gebedsuur op donderdagavond.
  Graag beveel ik jullie allen aan om transparant te zijn in noden, weet dat de drempel bij God op Golgotha is geslecht. Hij wil niets liever dan de hele dag met ons praten, ieder persoonlijk; dat wordt Hij nooit zat...; Hij is nooit te moe!
  Wees zo gezegend in Jezus' Naam! Shalom.

 • 26 september

  Morgenavond, donderdag dus, van 20.00 tot 21.00 is er weer gelegenheid om te bidden in de gebedsroom. Helaas ben ik door omstandigheden verhinderd. Maar gelukkig is onze zus Jeannette889 er wel... Evt. gebedsverzoeken kan je bij haar neerleggen. Ik roep jullie echt op om morgen zo met elkaar de Heer te zoeken. Hij wil gebeden zijn en verlangt naar ons!

 • 3 oktober

  Dag lieve mensen.

  Ik wil jullie graag uitnodigen om morgen, donderdag avond, van 20.00 tot 21.00 samen te bidden in de gebedsroom. Evt. gebedsverzoeken mag je me mailen of gewoon inbrengen tijdens het gebedsuur. Ik hoop dat we morgen met velen zijn. God is er ook en Hij wil ons daar graag ontmoeten.

 • 4 oktober

  Deze week hoop ik gewoon aan te schuiven hierbij. Er zijn vele noden, veel waarvoor persoonlijke voorbede gevraagd is afgelopen week. Laten wij onze oor te luisteren leggen, naar de verzuchtingen van Gods Geest, die door ons heen wli spreken; de noden voor Gods troon brengen. Laten wij zo elkanders lasten dragen tot God die ons dag aan dag draagt.

 • 10 oktober

  Morgenavond, donderdag dus hopen we weer met elkaar te bidden in de gebedsroom. Van 20.00 tot 21.00. Hoop dat er velen zullen zijn om zo samen Zijn aangezicht te zoeken.

 • 10 oktober

  www.mupload.nl/img/92d7git2xxo.jpg

 • 10 oktober

  Ik dacht morgenavond aan te schuiven, maar het is nog maar zeer de vraag. Denk niet op tijd te zijn ervoor. Ik wens jullie een gezegend uur met elkaar.

 • 18 oktober

  Vanavond van 20.00 tot 21.00 wil ik jullie graag uitnodingen om met mij samen in gebed te gaan. Dit uiteraard in de gebedsroom. Gebedsverzoeken mogen er natuurlijk altijd gedaan worden. Hoop dat er vanavond velen zijn die mee bidden.

 • 18 oktober

  Lieve mensen, het is voor mij een grote eer en vreugde om te mogen delen in de levens van Gods kinderen. Ook daar waar het leven pijn doet. Juist daar hebben wij elkaar zo nodig. Ik ervaar vanaf het begin dat ik lid was een enorme gebedslast en geef hier op verschillende wijze inhoud aan.

  Het gebedsuurtje wat ik een aantal weken heb gehouden, lukt mij momenteel niet om echt in te plannen. Maar weet dat dit niet belemmerd om voor jullie te bidden. Sommigen weten dit, maar ik wil dat jullie weten dat ten alle tijden, jullie noden bekend gemaakt mogen worden. Dat mag bij mij per mail, maar ik ben niet de enige. Zoek altijd een Gods aangezicht met alles wat op je hart ligt, of wat het zo bezwaren kan. Weet dat zelfs in dichte miste, God de Leidsman en Voleinder van jouwe geloof wil zijn. Hij wil van ons horen, niet omdat HIj het nog niet weet, maar omdat Hij wil horen dat wij het weten en daarmee laten zien het alleen van Hem te verwachten!

  Soms lukt het ons zelf niet meer om zelfs maar woorden te vinden. Lijken alle woorden al versleten te zijn en grijnst ons een andere werkelijkheid aan. God laat in Zijn Woord zien hoe HIj wil dat Zijn kinderen samenwerken, strijden en op de bres staan. Pal staan tegonover de vijand. Laat het volgende dan een troost zijn:

  8Toen kwam Amalek en bond de strijd aan met Israël in Rafidim.
  9 Mozes zei tegen Jozua: Kies mannen voor ons uit en trek op, bind de strijd aan met Amalek. Morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand.
  10 Jozua deed zoals Mozes tegen hem gezegd had door de strijd aan te binden met Amalek. Mozes, Aäron en Hur klommen echter op de top van de heuvel.
  11 En het gebeurde, als Mozes zijn hand ophief, dat Israël de overhand had, maar als hij zijn hand neerliet, dat Amalek de overhand had.
  12 De handen van Mozes werden echter zwaar; daarom namen zij een steen en legden die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. Aäron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere kant. Zo bleven zijn handen onbeweeglijk, totdat de zon onderging.
  13 Zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard.

  Weest zo gezegend in de Naam van onze Levende God! Amen

 • 18 oktober

  Terwijl ik aan het typen was, gaf God door Petra heen al de bijpassende illustratie! Geweldig! Dankjewel Petra.<3

 • 24 oktober

  Ook morgenavond willen we de Heer zoeken in gebed. Ik wil jullie graag uitnodigen om "aan te schuiven".  Van 20.00 tot 21.00 in de gebedsroom. Eventuele gebedsverzoeken mag je me mailen of hieronder plaatsen. Ik zie er naar uit wat God gaat doen. Hij weet dat we dan gaan bidden en... Hij wacht op ons!

 • 25 oktober

  Nog even als reminder: vanavond van 8 tot 9 gebedsuur in de gebedsroom. Hoop jullie daar te ontmoeten.

 • 28 oktober

  Mooi hoor, de gebedsruimte!

  Elkaar ondersteunen en bijstaan.

  Gods onmisbare zegen wens ik jullie toe.💕

  29 oktober gewijzigd door LINDA978

 • 28 oktober

  @Linda

  Ja is goed om daarvoor te bidden❤️Amen

 • 31 oktober

  Morgen, donderdagavond dus, is er weer de gelegenheid om samen te bidden. Van 20.00 tot 21.00 in de gebedsroom. Wat zou het fijn zijn als er veel mensen zouden komen. Zo samen te knielen voor Gods aangezicht. En Hem onze dank én onze noden bekent te maken.

 • 1 november

  Als reminder: om 20.00 gaan we weer bidden in de gebedsroom. Iedereen is welkom om mee te bidden.

 • 7 november

  Ook morgen, donderdag 8 november willen we weer de Heer zoeken in ons gebed. Ik wil jullie graag uitnodigen om van 20.00 tot 21.00 aanwezig te zijn in de gebedsroom. Eventuele gebedsverzoeken mag je me altijd mailen of hieronder plaatsen.

 • 7 november

  👍

 • 8 november

  Dag lieve mensen: nog even een reminder voor het gebedsuur van vanavond.  En daarnaast ben ik heel blij: Dorcas485 is bereid om samen met mij de gebedsroom te doen. Fijn hé? Want alleen... dat is best lastig. Er zijn soms avonden dat ik niet kan. En met 2 personen is de continuiteit goed gewaarborgd. Nou ja, en samen weet je meer dan alleen... Ik ben heel blij!

  Tot straks,

  Dorcas en Petra

 • 8 november

  vanavond fijn gebeden met elkaar. voor allen wil ik hier de zegen geven die Petra uitsprak:

  Heer ik wil zo Uw zegen uitspreken over alle mensen van SC. Wilt U deze week met ons zijn. Ons beschermen en ons leiden op de weg die we gaan. Wees zo gezegend in Zijn naam

  Groet en een goede week gewenst, Petra en Dorcas

626 – 650 van 945    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 25  26  27 ... 38  Volgende Topic gesloten