De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Beloften van Jezus

ForumBijbel

1 – 25 van 365    Ga naar pagina:  1  2  3 ... 15  Volgende Plaats reactie

 • FRANCISCA289

  26 augustus 2018

  Dit topic is om Jezus'  beloften, aan ons gedaan, te delen en overdenken en daarin wandelen. Het begint met geloven, geloof wat God zegt en gaan wandelen in geloof, niet zien op ons vlees, wat we wel of niet kunnen maar in geloof aannemen. Overdenk het Woord dat je deelt, lees het een paar keer in je bijbel, voordat je het hier deelt.
  Tot stichting van ons allen, om elkaar op weg te helpen. In Jezus Naam.

  Dit is de eerste in het rijtje van beloftes. Gods zegen!

  Joh 14:12-15
  Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden.

  26 augustus 2018 gewijzigd door FRANCISCA289

 • PETRA995

  26 augustus 2018

  Ezech.36:25 Ik zal rein water over u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal Ik u reinigen; 26 een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. 27 Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoud

 • LINDA978

  26 augustus 2018

  • O, wat mooi. Ik had al eens een topic over: Door welke Bijbeltekst sprak...enz.

  Die plaats ik als het goed is even hierin hoor. Daarin noem ik persoonlijk Zijn beloftes aan mij gegeven<3

  www.samenchristen.nl/topic/889/

 • RICHARD157

  26 augustus 2018

  De eerste 3 versen die ik uit mijn hoofd kon proclameren was/is Romeinen 5:3-5
  Als ik het moeilijk heb dan roep ik die versen uit..We juichen in moeilijkheden waar uiteindelijk Hij hoop geeft door Zijn liefde in mijn hart.

  Nu probeer ik  mijzelf  Herbreeën 10:14 eigen te maken zeggende dat ik door Zijn offer eeuwig volmaakt ben.

  26 augustus 2018 gewijzigd door RICHARD157

 • FRANCISCA289

  26 augustus 2018

  Lief van je Linda maar het is de bedoeling om hier de beloftes van Jezus die Hij geeft voor iedereen  te delen, dat topic wat jij deelt is net even een ander topic ;-)

 • 26 augustus 2018

  Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.

  rom 10: 9

 • 26 augustus 2018

  In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.

  Joh. 14 : 2 en 3

 • 26 augustus 2018

  En niet alleen wij, maar ook u, die de waarheid hebt gehoord, het goede nieuws dat uw redding is.

  Toen u in Christus ging geloven, gaf God u de Heilige Geest, die Hij had beloofd als een bewijs dat u van Christus bent.

  Efez 1: 13

 • LINDA978

  26 augustus 2018

  • "Al lag je tussen twee rijen van stenen, zo zul je toch worden als vleugelen van een duif, overdekt met zilver, en welke veren zijn met uitgegraven geel goud".;-)
 • 26 augustus 2018

  Heerlijk dat de overdadige schoonheid, rijkdom en waarheid van Gods liefdevolle woorden hier zo achter elkaar geplaatst worden. Hier krijg je toch nooit genoeg van....! Levende woorden, Eeuwig gezaghebbend; Jezus Zelf Die spreekt!

  Al Gods beloften zijn in Jezus Cristus, Ja en Amen!

  Halleluja

 • FRANCISCA289

  27 augustus 2018

  @ iedereen. Amen <3

  28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.
  29 Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.

  Mattheüs 11:28,29

 • 27 augustus 2018

  De troostrijke woorden van de Meester zelf , en Hij zeide :

  " Deze dingen heb ik tot u gesproken , opdat u in Mij  vrede zult hebben.
  In de wereldzult u verdrukking hebben , maar heb goede moed : Ik heb de wereld overwonnen . "

  Johannes 16 : 33

 • 27 augustus 2018

  Amen, amen, amen

 • LINDA978

  27 augustus 2018

  Mooie tekst Francisca. Amen😊

 • FRANCISCA289

  27 augustus 2018

  Mattheüs 18:19
  Wederom zeg Ik u: Indien er twee van u samenstemmen op de aarde, over enige zaak, die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van Mijn Vader, Die in de hemelen is.

 • RICHARD157

  27 augustus 2018

  FRANCISCA289 schreef:

  Mattheüs 18:19
  Wederom zeg Ik u: Indien er twee van u samenstemmen op de aarde, over enige zaak, die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van Mijn Vader, Die in de hemelen is.

  Dat is wel een mooie tekst om bij het gebedsuurtje topic neer te zetten :)

 • 27 augustus 2018

  Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen. Joh. 16:33

 • FRANCISCA289

  28 augustus 2018

  Johannes 6: 37
  Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.

 • FRANCISCA289

  28 augustus 2018

  Johannes 11:25
  Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven;
  die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven;

 • 28 augustus 2018

  Maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen.
  Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.
  Johannes 4 : 14

 • REENA990

  28 augustus 2018

  Ik wens u toe dat de Here van de vrede u altijd zijn vrede zal laten ervaren, wat er ook gebeurt. Laat Hij bij u allen zijn.

  2 Thessalonicenzen 3:16 HTB

 • 29 augustus 2018

  Gelukkig zij
  die een zuiver
  hart hebben :
  Zij zullen God zien .

 • FRANCISCA289

  29 augustus 2018

  Marcus 10:27
  Doch Jezus, hen aanziende, zeide: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God.

 • RICHARD157

  29 augustus 2018

 • LINDA978

  29 augustus 2018

  Amen😉

1 – 25 van 365    Ga naar pagina:  1  2  3 ... 15  Volgende Plaats reactie