De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Beloften van Jezus

ForumBijbel

226 – 250 van 340    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 9  10  11 ... 14  Volgende Plaats reactie

 • 10 april


  BETTIE628 schreef:

  Rom.10:10- Door met heel uw hart op Christus te vertrouwen, wordt u rechtvaardig verklaart en door daarvoor uit te komen, wordt u gered. Ook een mooie belofte nietwaar?

  Amen, zeker weten Bettie <3

  10 april gewijzigd door FRANCISCA289

 • RICHARD157

  10 april

  Mattheüs 24:31 (HSV)
  En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.

  www.mupload.nl/img/tbbqoa.jpg

 • BERT970

  11 april

  "Al wat u ontbreekt, Schenk ik zo gij 't smeekt, Mild en overvloedig!"

  Wat een belofte! Amen!🙏

 • LAURENT014

  11 april

  RICHARD157 schreef:

  Mattheüs 24:31 (HSV)
  En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. www.mupload.nl/img/tbbqoa.jpg

  Hier wordt dus de opname bedoeld en niet de wederkomst ?

  11 april gewijzigd door LAURENT014

 • RICHARD157

  11 april

  Dat durf ik niet te zeggen Laurent.

  11 april gewijzigd door RICHARD157

 • LAURENT014

  11 april

  Ben je het er ook mee eens Richard ? Ik leid het af uit Mattheus 24, gevolgd door de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden in 25 ? Over het verschil tussen opname en wederkomst is veel spraakverwarring. Ik toets graag mijn standpunt aan dat van medegelovigen.

  11 april gewijzigd door LAURENT014

 • RICHARD157

  11 april

  Er is idd heel veel verwarring wat dat betreft, en er zijn vele Bijbel studies hierover en ieder claimt dat zijn theorie de juiste is..De ene helft zegtt dat de opname voor de verdrukking is en de andere helft zegt dat de christenen naar aanleiding van Mattheüs 24 door de verdrukking heen moet.
  Er schijnt ook nog een 3e theorie te zijn dat zegt er voor de verdrukking een deel christenen worden opgenomen en een deel door de verdrukking heen moet.
  Ook zijn er christenen die zeggen dat de Mathheüs 24 al gebeurd is omdat Jezus tegen de discipelen zegt: Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn. (v34) En er ook rond die tijd na Jezus Zijn uitspraak rampen en aardbevingen zijn geweest in Jeruzalem.
  Maar dat zou dan ook beteken dat Jezus al is terug gekomen en dat geloof ik zeker niet.

  Maar verders heb ik er weinig kennis van Laurent en durf dus ook niks te beweren.

  11 april gewijzigd door RICHARD157

 • LAURENT014

  11 april

  Ik ga maar uit van Dielemans theorie dat de opname vóór de grote verdrukking plaatsvindt Zijn argumenten zijn ook het meest overtuigend. Hij heeft het over een escape uit de grote verdrukking voordat deze komt.

 • BERT970

  11 april

  Even een vraagje van mij! Waarom een "escape"

  Wij moeten door velerlei verdrukkingen gaan lees ik in mijn Bijbel! En: "Ze hebben Mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen! Maar heb goede moed,  Ik heb de wereld overwonnen!"

  Escape? Zijn wij bang voor de verdrukkinj/vervolging?? Is de vraag die er dan bij mij oprijst!

 • 11 april

  Er zijn er ook die beweren dat de opname er zal zijn drieënhalf jaar na de grote verdrukking.

  Tja wie weet het nou zeker vraag ik mij af?

 • NATASCHA934

  12 april

  Het is en blijft een lastig onderwerp, vind ik, maar we zien het wel... zou ik zeggen. :)

  12 april gewijzigd door NATASCHA934

 • NATASCHA934

  12 april

  Ivm offtopic weggehaald.

  12 april gewijzigd door NATASCHA934

 • NATASCHA934

  12 april

  Ja klopt Francis, daar hadden we het er al over idd en gaan nu offtopic, sorry.😁

  FRANCISCA289 schreef:

  :-)

  www.samenchristen.nl/topic/914/11/

 • NATASCHA934

  12 april

  Ivm offtopic weggehaald.

  12 april gewijzigd door NATASCHA934

 • PETRA740

  12 april

  Openbaring 3: 10 Ik zal u bewaren voor de ure der verzoeking die over de ganse aarde komt....

  2 Tess. 2: 6... Hij die weerhoud....

  Wij gelovigen hebben de Heilige Geest inwonend. Er komt een moment dat "Hij die weerhoud, de Heilige Geest dus" zal worden verwijderd van de aarde. En daar Hij in ons woont en wij niet zonder Hem kunnen zal Hij met Zijn "huis" verwijderd worden.

  Dan komt de "ure der verzoeking" over de ganse aarde. Dat kan pas als "Hij die weerhoud" er niet meer is. Tot dan wordt satan nog verhinderd door de Heilige Geest om volledig "los" te gaan.

  Het is dus een logische uitleg dat wij worden bewaard voor de ure der verzoeking. De Here Jezus zal ons bewaren VOOR. Dus niet halverwege of aan het einde: nee VOOR. Daarom mogen wij ook uitzien naar de opname van de gemeente. Maranatha: Hij komt spoedig.

 • 12 april

  Mooi Petra

 • 18 april

  Jesaja 53:11  (eigenlijk zou je deze helemaal moeten lezen, Jesaja 53)
  Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien, en verzadigd worden; door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.

 • 18 april

  Mooi Francisca

 • SARI439

  18 april

  las hier ook nog een stukje over de opname nal een vraag over de grote verdrukking.

  .Nu terug naar ‘de vraag achter de vraag’: je schrijft het eng te vinden om na te denken en te lezen over de toekomst. Je bent hierin niet de enige. Velen houden zich hiermee bezig. Veel discussies worden ingegeven door nieuwsgierigheid naar de toekomst. Dat hoeft niet verkeerd te zijn, maar de vraag is wel waar het toe leidt. De discussies, zoals over de opname van de gemeente, leiden vaak tot hete hoofden en koude harten. Het Bijbelboek Openbaring is niet geschreven om al onze vragen te beantwoorden. Veel blijft onduidelijk. Doel van het boek Openbaring is dat we beseffen dat het God is die de toekomst schrijft. Hij heeft alles in de hand en Hij zal eens de overwinning behalen. Midden in een wereld vol van aanslagen is dat bemoedigend. Wanneer je de Heere Jezus lief hebt en door het geloof bij Hem mag horen, dan hoef je niet bang te zijn. De oplossing is dus niet er alles over weten, maar leren vertrouwen op de Heere Jezus. Je leven en je toekomst in Zijn handen leggen. Want hoe de toekomst ook zal zijn, in de armen van de Heere Jezus ben je veilig.

  Kand. G. K. Terreehorst  www.refoweb.nl/vragenrubriek/2 ... te-verdrukking/

  18 april gewijzigd door SARI439

 • 20 april

  Psalm 16:11
  U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht,
  lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd.

  www.mupload.nl/img/5uywy0u4o.jpg

 • 20 april

  Mooi

 • 20 april

  Matheus 28:20 Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voleinding der wereld.

 • 29 april

  Openbaringen 21: 7
  7 Die overwint, zal alles beërven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn.

 • 30 april

  Spreuken 3:5-6
  Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.

  Temidden van onrust, de stormen in ons leven, blijft God bij ons en gebruikt deze situaties om ons te vormen. Wanneer we dat begrijpen, draait ons perspectief volledig om. We zien onze tegenslagen niet langer als mislukkingen; we zien ze als momenten waarop God, als onze liefhebbende Vader, aan ons werkt. En dat is precies waarom we met heel ons hart op de Heer kunnen vertrouwen. Hij zorgt elke dag voor ons. Hij geeft ons wat we nodig hebben om te gedijen. Hij giet zegen na zegen op ons.

  www.mupload.nl/img/myuq127uqw0.jpg

226 – 250 van 340    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 9  10  11 ... 14  Volgende Plaats reactie