De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Beloften van Jezus

ForumBijbel

251 – 267 van 267    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 9  10  11Plaats reactie

 • 30 april

  😊😁

  30 april gewijzigd door LINDA978

 • 30 april

  FRANCISCA289 schreef:

  Spreuken 3:5-6

  Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.

  Temidden van onrust, de stormen in ons leven, blijft God bij ons en gebruikt deze situaties om ons te vormen. Wanneer we dat begrijpen, draait ons perspectief volledig om. We zien onze tegenslagen niet langer als mislukkingen; we zien ze als momenten waarop God, als onze liefhebbende Vader, aan ons werkt. En dat is precies waarom we met heel ons hart op de Heer kunnen vertrouwen. Hij zorgt elke dag voor ons. Hij geeft ons wat we nodig hebben om te gedijen. Hij giet zegen na zegen op ons. www.mupload.nl/img/myuq127uqw0.jpg

  Dank je voor het delen, heel erg mooi😊😁

 • 2 mei

  Jeremia 29:12,13
  12. Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren.
  13. U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.

  www.mupload.nl/img/5ned447zevp.jpg

 • 2 mei

  🎶🎶🎶🎶

 • 2 mei

  Amen Francisca !!!

 • 4 mei

  Johannes 8:12
  Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.

  www.mupload.nl/img/kospyeilux.jpg

 • 4 mei

  Heel mooi, Francisca😊

 • 4 mei

  Ja mooi 🙏💕

 • 4 mei

  🎶🎶🎶🌏🎶🎶🎶

 • 4 mei

  Amen Fransisca mooi ♥️🙏

 • 6 mei

  Psalm 34:19  een heel mooie Psalm
  De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, Hij verlost de verbrijzelden van geest.

  www.mupload.nl/img/oohu7skr8di.jpg

 • 9 mei

  Jakobus 4:7
  Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.

 • 11 mei

  Joh.14:14 Als u MIJ iets vraagt in mijn naam zal IK het doen.

 • Dinsdag om 9:56 uur

  1 Johannes 2:24,25

  24 Hetgeen gijlieden dan van den beginne gehoord hebt, dat blijve in u. Indien in u blijft, wat gij van den beginne gehoord hebt, zo zult gij ook in den Zoon en in den Vader blijven.

  25 En dit is de belofte, die Hij ons beloofd heeft, namelijk het eeuwige leven.

 • Dinsdag om 13:39 uur

  😃Amen!

 • Woensdag om 8:10 uur

  Filippenzen 4:6,7

  6. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;

  7. en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.
  Filippenzen 4:6,7

 • Zaterdag om 16:45 uur

  Openbaring.3:10
  Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.

251 – 267 van 267    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 9  10  11Plaats reactie