De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Beloften van Jezus

ForumBijbel

251 – 275 van 365    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 10  11  12 ... 15  Volgende Plaats reactie

 • LINDA978

  30 april

  😊😁

  30 april gewijzigd door LINDA978

 • LINDA978

  30 april

  FRANCISCA289 schreef:

  Spreuken 3:5-6

  Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.

  Temidden van onrust, de stormen in ons leven, blijft God bij ons en gebruikt deze situaties om ons te vormen. Wanneer we dat begrijpen, draait ons perspectief volledig om. We zien onze tegenslagen niet langer als mislukkingen; we zien ze als momenten waarop God, als onze liefhebbende Vader, aan ons werkt. En dat is precies waarom we met heel ons hart op de Heer kunnen vertrouwen. Hij zorgt elke dag voor ons. Hij geeft ons wat we nodig hebben om te gedijen. Hij giet zegen na zegen op ons. www.mupload.nl/img/myuq127uqw0.jpg

  Dank je voor het delen, heel erg mooi😊😁

 • FRANCISCA289

  2 mei

  Jeremia 29:12,13
  12. Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren.
  13. U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.

  www.mupload.nl/img/5ned447zevp.jpg

 • LINDA978

  2 mei

  🎶🎶🎶🎶

 • 2 mei

  Amen Francisca !!!

 • FRANCISCA289

  4 mei

  Johannes 8:12
  Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.

  www.mupload.nl/img/kospyeilux.jpg

 • ANNE402

  4 mei

  Heel mooi, Francisca😊

 • 4 mei

  Ja mooi 🙏💕

 • LINDA978

  4 mei

  🎶🎶🎶🌏🎶🎶🎶

 • 4 mei

  Amen Fransisca mooi ♥️🙏

 • FRANCISCA289

  6 mei

  Psalm 34:19  een heel mooie Psalm
  De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, Hij verlost de verbrijzelden van geest.

  www.mupload.nl/img/oohu7skr8di.jpg

 • FRANCISCA289

  9 mei

  Jakobus 4:7
  Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.

 • 11 mei

  Joh.14:14 Als u MIJ iets vraagt in mijn naam zal IK het doen.

 • FRANCISCA289

  14 mei

  1 Johannes 2:24,25

  24 Hetgeen gijlieden dan van den beginne gehoord hebt, dat blijve in u. Indien in u blijft, wat gij van den beginne gehoord hebt, zo zult gij ook in den Zoon en in den Vader blijven.

  25 En dit is de belofte, die Hij ons beloofd heeft, namelijk het eeuwige leven.

 • LINDA978

  14 mei

  😃Amen!

 • FRANCISCA289

  15 mei

  Filippenzen 4:6,7

  6. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;

  7. en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.
  Filippenzen 4:6,7

 • FRANCISCA289

  18 mei

  Openbaring.3:10
  Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.

 • 24 mei

  Galaten 3: 29 zegt.

  Als u een deel van Christus bent, bent u ook kinderen van Abraham en dan is wat God hem beloofde, ook voor u.

 • LINDA978

  26 mei

  Luc 21:18

  "Maar geen haar van je hoofd zal verloren gaan"

  😁

 • 27 mei

  Zelfs al zou zij het vergeten, ik vergeet jou nooit. Ik heb je in mijn handpalm gegrift, je muren staan mij steeds voor ogen. -- Jesaja 49:15-16. 2.

 • 29 mei

  Joh. 20;29 2de gedeelte Gelukkig zijn de mensen, die in Mij geloven zonder mij gezien te hebben.

 • FRANCISCA289

  31 mei

  Mattheüs 11:28
  Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.

  www.mupload.nl/img/pv3jlnr.jpg

 • LINDA978

  31 mei

  😊

 • 31 mei

  ❤😘👍

 • 31 mei

  Matth.5:2  Gelukkig zijn zij die nederig zijn, want het Koninkrijk der Hemelen is voor hen bestemd.

251 – 275 van 365    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 10  11  12 ... 15  Volgende Plaats reactie