De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Beloften van Jezus

ForumBijbel

276 – 300 van 365    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 11  12  13 ... 15  Volgende Plaats reactie

 • 31 mei

  Johannes 3 vers 17    God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden.

 • ANNE402

  31 mei

  LAURENT014 schreef:

  Johannes 3 vers 17    God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden.

  Amen!🙏

 • FRANCISCA289

  1 juni

  Amen <3

 • 2 juni

  Lucas 12: 11, 12 . Als jullie moeten terechtstaan in synagogen en voor autoriteiten, maak je dan niet ongerust over wat je moet zeggen om je te verdedigen.12. De Heilige Geest zal je op dat moment de juiste woorden geven.

 • 2 juni

  Openbaringen 3:21.   Wie overwint zal samen met mij op de troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op de troon zit.

 • FRANCISCA289

  6 juni

  1 Petrus 1: 3-5
  3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden,
  4. tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u.
  5. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.

 • FRANCISCA289

  12 juni

 • LINDA978

  13 juni

  🎶🎶🎶En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschrei, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.

 • FRANCISCA289

  13 juni

  2 Korinthe 1:20
  Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen,
  tot verheerlijking van God door ons.

 • 15 juni

  Amen 🙏♥️

 • FRANCISCA289

  20 juni

 • FRANCISCA289

  22 juni

  Romeinen 15: 13
  Het is mijn verlangen dat God, die ons hoop geeft, u door uw geloof vol zal maken van blijdschap en vrede. Dan zal uw hoop steeds sterker worden door de kracht van de Heilige Geest.

  Wanneer we ervoor kiezen om op God te vertrouwen, dan vult Hij ons met vreugde en vrede. Deze wereld kan nooit het verlangen naar vrede, blijdschap en rust in ons hart geven.

  Gods Geest is het, die ons de kracht geeft om te overwinnen, en het vermogen om te geloven in het onmogelijke en blij te zijn in tijden van nood. Hoe meer we steunen op Gods kracht in ons leven, hoe meer we kunnen rusten in de hoop op elk gebied in ons leven

  www.mupload.nl/img/gwrht9s.jpg

 • 22 juni

  @Francisca, mooi 🙏

 • FRANCISCA289

  24 juni

  2 Korinthe 9: 6-8
  6. En dit zeg ik: Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten.
  7. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.
  8. En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk.

 • FRANCISCA289

  10 juli

  Spreuken 3:5,6
  5. Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet.
  6 Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken.

 • LINDA978

  10 juli

  Mooi bijbelgedeelte/belofte 😁

  10 juli gewijzigd door LINDA978

 • FRANCISCA289

  30 juli

  Jeremia 29: 12-14

  12. Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen;
  13. dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.
  14. Dan zal Ik Mij door u laten vinden, luidt het woord des HEREN, en in uw lot een keer brengen;

 • FRANCISCA289

  7 augustus

  Jesaja 40:29
  Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft.

  www.mupload.nl/img/4pzo4s1e.jpg

 • FRANCISCA289

  12 augustus

  Spreuken 8: 34,35
  34. Welzalig is de mens die naar Mij luistert,
  door dag aan dag te waken aan Mijn poorten,
  door Mijn deurposten te bewaken.
  35. Want wie Mij vindt, vindt het leven

 • JAMIE759

  18 augustus

  Kostbaar kind,

  Ik ben zo vol liefde voor jou.

  Mijn hart verlangt ernaar om jou Mijn liefde te laten zien.

  De pijn waar je doorheen bent gegaan, de zonde, de strijd, de haat …

  Het is geen vergelijking met Mijn diepe liefde voor jou.

  Ik nodig je uit, Mijn geliefde, om dit jaar een nieuwe diepte van je wandel met Mij te betreden.

  Laat het verleden achter je, Mijn geliefd kind.

  Laat het achter!

  Laat het achter!

  Ik heb een leven voor jou.

  LEVEN.

  Lees je dit goed?

  LEVEN!

  Maar dit is de sleutel om in Mijn Leven te wandelen…

  FOCUS OP MIJ en niet op jezelf, je zonden of je omstandigheden.

  Leer deze les, Mijn kind:

  IK BEN DE BRON VAN HET LEVEN.

  Stop met zoveel na te denken.

  Ren niet van Mij weg, omdat je je onwaardig voelt.

  Stop met het zoeken naar genot in lust.

  www.ontdekgod.nl/wandel-met-jezus/

 • JAMIE759

  18 augustus

  Laatste!!

  Ik ben het leven.

  Ik zal je hart vullen met leven.

  ‘Maar Heer, ik zie zoveel dood om me heen! Er is zoveel wanhoop en leegte. Er is zoveel behoefte… ‘

  Mijn kind, ik weet het. Ik zie het. Ik begrijp het.

  Maar er is SLECHTS ÉÉN OPLOSSING.

  Niks anders.

  ENKEL DEZE OPLOSSING:

  WANDEL MET MIJ, door de pijn, door de dood, door de strijd, door je zonden en zwakheden …

  WANDEL MET MIJ.

  Verberg je nooit voor Mij.

  Denk niet dat ik niet meer van je hou.

  IK BEN HIER.

  Ik ben de vriend van zondaars.

  Kun je het geloven?

  Ik ben de vriend van zondaars.

  Ik zoek diegenen die zijn gevallen in de duisternis van de zonde.

  Ik zoek diegenen die pijn hebben.

  Ik zoek diegenen die denken dat ze hopeloos zijn.

  En ik zeg:

  IK HOU VAN JE!

  Ik hou zoveel van je, mijn kind.

  KOM.

  Ik vraag je niet om perfect te zijn.

  Ik vraag slechts één ding:

  KOM NAAR ME TOE!

  Loop met Me mee, door alles heen.

  Houd gewoon Mijn hand vast.

  Zelfs als je hand vies, smerig, schuldig is …

  www.ontdekgod.nl/wandel-met-jezus/

 • LINDA978

  19 augustus

  Echt héél erg bemoedigend Jamie wat je hier plaatst. Alléén idd met Jezus is dit haalbaar!

  💕

 • FRANCISCA289

  19 augustus

  Jamie <3

 • JAMIE759

  19 augustus

  Dank jullie wel XX❤

 • FRANCISCA289

  21 augustus

  Mattheüs 11: 28-30
  28. Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.
  29. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart;
  en u zult rust vinden voor uw ziel;
  30. want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

276 – 300 van 365    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 11  12  13 ... 15  Volgende Plaats reactie