De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Beloften van Jezus

ForumBijbel

301 – 302 van 302    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 11  12  13Plaats reactie

 • FRANCISCA289

  22 augustus

  Matteüs 5: 1-12  (De zaligsprekingen)

  1. Toen Hij nu de scharen zag, ging Hij de berg op en nadat Hij Zich had nedergezet, kwamen zijn discipelen tot Hem.
  2. En Hij opende zijn mond en leerde hen, zeggende:

  3. Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
  4. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.
  5. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.
  6.Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,want zij zullen verzadigd worden.
  7. Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden.
  8. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.
  9. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.
  10. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
  11. Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.

  12. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd.

 • JAMIE759

  22 augustus

  Francisca, Bless the Lord my soul!!

301 – 302 van 302    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 11  12  13Plaats reactie