De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Beloften van Jezus

ForumBijbel

301 – 325 van 365    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 12  13  14  15  Volgende Plaats reactie

 • FRANCISCA289

  22 augustus

  Matteüs 5: 1-12  (De zaligsprekingen)

  1. Toen Hij nu de scharen zag, ging Hij de berg op en nadat Hij Zich had nedergezet, kwamen zijn discipelen tot Hem.
  2. En Hij opende zijn mond en leerde hen, zeggende:

  3. Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
  4. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.
  5. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.
  6.Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,want zij zullen verzadigd worden.
  7. Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden.
  8. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.
  9. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.
  10. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
  11. Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.

  12. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd.

 • JAMIE759

  22 augustus

  Francisca, Bless the Lord my soul!!

 • FRANCISCA289

  30 september

  Romeinen 6:23
  Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.

 • FRANCISCA289

  1 oktober

  Filippenzen 4:6,7
  6. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;
  7. en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

  www.mupload.nl/img/r8fuu93gugw.jpg

 • 1 oktober

  Hebr.10:36 U moet volhouden de Wil van God te doen. Als u dat doet krijgt u wat Hij heeft beloofd.

 • RICHARD157

  1 oktober

 • FRANCISCA289

  3 oktober

  Jozua 1:9
  Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.

 • FRANCISCA289

  6 oktober

  1 Johannes 2:1,2
  1. Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige.
  2. En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld.

 • FRANCISCA289

  21 oktober

  Lucas 6:38
  Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden.

 • ARNO768

  21 oktober

  Amos 5 vers 4; Zoek Mij en leef!

  De kortste belofte zover ik weet maar mooi boven de deur ofzo.

 • FRANCISCA289

  21 oktober

  Kort en krachtig
  niet alleen mooi voor boven de deur ;-)

 • ARNO768

  21 oktober

  Geschreven in het hart, wat zou jij ermee doen?

 • FRANCISCA289

  21 oktober

  hetzelfde, het staat geschreven in mijn hart en ik koester het en jaag het elke dag na.

 • ARNO768

  21 oktober

  Dat is heel mooi en genade. Ik vind het ook mooi voor evangelisatie of stilzetten bij. Vandaar mijn idee voor boven de deur ;-)

 • FRANCISCA289

  21 oktober

  www.mupload.nl/img/1l5x7byb2.jpg

  21 oktober gewijzigd door FRANCISCA289

 • ARNO768

  21 oktober

  Jeremia 29:13

  Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.

 • 22 oktober

  2 Petrus 3:8,9 = 8. De Heer vertraagt de belofte niet, Hij wacht alleen met het vervullen van de Belofte, omdat Hij zoveel geduld heeft 9. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat "alle"  mensen tot bekering komen

  22 oktober gewijzigd door BETTIE628

 • FRANCISCA289

  23 oktober

  1 Korinthe 10:13
  Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.

 • FRANCISCA289

  25 oktober

  Markus 4:22
  Want er is niets verborgen wat niet geopenbaard zal worden; en er is niets gebeurd om verborgen te blijven, maar opdat het in het openbaar zou komen.

 • 25 oktober

  Romeinen 4:13= God beloofde dat Hij de wereld aan Abraham en zijn nakomelingen zou geven, niet omdat Abraham zich zo goed aan God's wet had gehouden, maar omdat hij God geloofde .en. daardoor recht voor God stond.

 • LINDA978

  26 oktober

  Dank jullie voor het delen❣❣

 • FRANCISCA289

  27 oktober

  www.mupload.nl/img/20akds.jpg

 • FRANCISCA289

  30 oktober

  www.mupload.nl/img/vv5uhabcu4.jpg

  Jeremia 29: 11-13
  11 Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.
  12. Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren.
  13. U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.

 • 2 november

  May the road rise up to meet you
  May the wind always be at your back
  Mat the sun shine warm upon your face
  and rains fall soft upon your fields
  And until we meet again
  may God hold you in the palm of His hand .

  Ierse zegenbede

  ...voorspoed op al je wegen
  de wind in je rug ....
  de warmte van de zon op je gezicht
  en milde regen .

  Dat God je zal bewaren in de palmen van Zijn handen
  totdat we elkaar weer tegenkomen .

 • FRANCISCA289

  2 november

  Jesaja 40:8
  Het gras verdort, de bloem valt af,
  maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig.

  www.mupload.nl/img/6rb1a9iwyts.jpg

301 – 325 van 365    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 12  13  14  15  Volgende Plaats reactie