De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Beloften van Jezus

ForumBijbel

326 – 350 van 365    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 13  14  15  Volgende Plaats reactie

 • FRANCISCA289

  4 november

  1 Johannes 5:14
  En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort,
  telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.

 • FRANCISCA289

  7 november

  2 Kronieken 7:14
  En wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt,
  al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen,
  dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen.

 • 7 november

  Gal.3:21, 22=  Zijn God's Wet en God's beloften dan met elkaar in tegenspraak? nee, natuurlijk niet. Als wij het door een wet te houden met  God in orde konden maken, zou Hij ons niet een andere weg hebben gegeven om uit de greep van de zonde vrij te komen 22.Want volgens de Boeken zitten "alle" mensen in de macht van de zonde.

 • 7 november

  Prachtig Francisca!

  FRANCISCA289 schreef:

  2 Kronieken 7:14

  En wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt,

  al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen,

  dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen.

 • 7 november

  Prachtige beloften staan er in de Bijbel. Welke belofte van Onze God je dan ook maar leest 't zijn woorden van troost voor God's volk en allen die op die wijnstok ingelijft zijn Prijs de Heer!.  

 • FRANCISCA289

  8 november

  Openbaring 3:5
  Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.

 • 8 november

  <3:up:<3

 • FRANCISCA289

  11 november

  Spreuken 8:34,35
  34. Welzalig is de mens die naar Mij luistert,
  door dag aan dag te waken aan Mijn poorten,
  door Mijn deurposten te bewaken.
  35. Want wie Mij vindt, vindt het leven
  en verkrijgt de goedgunstigheid van de HEERE.

 • 11 november

  Spreuken 28:13

  Wie NIET voor zijn zonden uitkomt kent GEEN VOORSPOED,

  MAAR wie ze BELIJDT .en. LAAT kan REKENEN op LIEFDE  en GENADE.

  Dit is bij uitstek een UITNODIGENDE en BEMOEDIGENDE belofte voor ONS als aardse schepslen.

  11 november gewijzigd door BETTIE628

 • FRANCISCA289

  12 november

  2 Korinthe 12: 9,10

  9. Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.
  10. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.

 • 12 november

  Twee zielen één gedachte , één van Geest <3
  Net een dichtsel over Gods genade geplaatst :-D

 • FRANCISCA289

  12 november

  🤗❤

  Mooi gedicht 😀

 • FRANCISCA289

  13 november

  De nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

  Openbaring 21: vers 4 en 7
  4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
  7. Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn.
  God

 • 13 november

  Zo is het . <3

 • FRANCISCA289

  15 november

  Mattheüs 6:6
  Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

 • 16 november

  Jesaja 55 : 12

  Opwekking 148 :

  Gods volk wordt uitgeleid ,
  zij gaat met vreugde voort ,
  en de bergen en de heuv'len
  juichen rondom haar .
  Alles zingt erbij ,
  zelfs de bomen zijn blij
  en zij klappen voor hun God .

  En de bomen in het veld
  zullen klappen voor Hem ....... ( 3x )
  en wij gaan vrolijk voort .

 • FRANCISCA289

  16 november

  Hebreeën 10: 22,23
  22. Laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water.
  23. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.

 • FRANCISCA289

  16 november

  Spreuken 22:4
  Het loon van nederigheid – de vreze des HEEREN –
  is rijkdom, eer en leven.

 • FRANCISCA289

  17 november

  Jesaja 54:17
  Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten,
  en elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren.
  Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de HEERE,
  en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE.

 • FRANCISCA289

  23 november

  1 Johannes 1:9
  Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

  Romeinen 3:23
  Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God,
  24. en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

  www.mupload.nl/img/nk82pst81e.jpg

 • FRANCISCA289

  24 november

  1 Korinthiërs 13:12
  Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben.

  2 Korinthiërs 3:18
  En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.

 • FRANCISCA289

  25 november

  Deuteronomium 31:8
  Want de Here zelf zal vóór u uit trekken, Hij zelf zal met u zijn,
  Hij zal u niet begeven en u niet verlaten; vrees niet en word niet verschrikt.

  25 november gewijzigd door FRANCISCA289

 • FRANCISCA289

  29 november

  2 Korinthe 9:8
  En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u,
  zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit,
  overvloedig kunt zijn in elk goed werk.

 • FRANCISCA289

  4 december

  Johannes 14:12‭-‬14

  12. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.

  13. En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden.

  14. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.

 • FRANCISCA289

  5 december

  Openbaring 1:3
  Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie,
  en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.

326 – 350 van 365    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 13  14  15  Volgende Plaats reactie