De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Beloften van Jezus

ForumBijbel

351 – 365 van 365    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 13  14  15Plaats reactie

 • FRANCISCA289

  9 december

  Romeinen 8:14-17

  14. Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.
  15. Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!
  16. De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.
  17. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.

 • FRANCISCA289

  11 december

  Psalm 34:19,20

  19 De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, koph
  Hij verlost de verbrijzelden van geest.

  20. De rechtvaardige heeft veel ellende, resj
  maar uit dat alles redt de HEERE hem.

 • 12 december

  Wentel je weg op de Here , vertrouw op Hem en Hij zal het maken

 • FRANCISCA289

  15 december

  Johannes 1:29
  De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei:
  Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!

  www.mupload.nl/img/j26d2r.png

 • FRANCISCA289

  17 december

  Psalm 40:7-9
  7 U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer,
  U hebt Mijn oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt U niet geëist.
  8. Toen zei Ik: Zie, Ik kom, in de boekrol is over Mij geschreven.
  9. Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen;
  Uw wet draag Ik diep in Mijn binnenste.

 • SARKIS355

  18 december


  Vrede zij met u, o hart van Jezus, red mij
  Loof je, mijn hart, mijn Schepper, vul me aan
  Geprezen zij u, het hart van mijn Heiland, red mij
  Glorie aan u, mijn hart, mijn heerser, vergeef me
  Mooi voor jou, het levende hart, leef in mij
  Wijsheid, mijn leraar, leidt mij
  Grootheid is de uwe, mijn koninklijke hart, kroon mij
  Dankzij jou, het goede hart, zing voor mij
  Dankzij jou, het hart van mijn herder, bewaar me
  Vriendelijkheid voor jou, het hart van mijn vriend, genade voor mij
  Glorie zij u, o hart van Jezus, het vriendelijke kind, trek mij aan
  Uithangst is de uwe, o Jezus 'hart, die aan het kruis vecht.

 • FRANCISCA289

  21 december

  Psalm 121

  1. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.
  2. Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.
  3. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet sluimeren.
  4. Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen.
  5. De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand.
  6. De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht.
  7. De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren.
  8. De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.

 • FRANCISCA289

  23 december

  1 Petrus 5:6

  Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt.

 • FRANCISCA289

  27 december

  Lukas 12: 22,23

  www.mupload.nl/img/vbg4w4i015zu0.jpg

 • 27 december

  Zie , Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde  ; aan wat vroeger was zal niet meer gedacht worden , het zal niemand in de zin komen .
  Maar gij zult u verblijden en juichen voor eeuwig over het geen Ik schep  , want zie  , Ik schep Jeruzalem tot jubel  en zijn volk tot blijdschap .
  En Ik zal juichen over Jeruzalem en Mij verblijden over Mijn volk .
  En daarin zal niet meer gehoord worden het geluid van geween  of van geschreeuw .

  Jesaja 65 : 17 - 19

  "Ik sterf niet . Ik treed het leven binnen ."
  Theresia van Lisieux

 • FRANCISCA289

  3 januari

  Spreuken 3: 5,6
  5 Vertrouw op de HEERE met heel je hart,
  en steun op je eigen inzicht niet.
  6. Ken Hem in al je wegen,
  dan zal Híj je paden rechtmaken.

 • 3 januari

  Hij die in ons is is meer als die in de wereld is

 • FRANCISCA289

  Donderdag om 13:37 uur

  www.mupload.nl/img/t0v0jrz8qld.1.jpg

 • FRANCISCA289

  Maandag om 10:01 uur

  Sinds 1993 ben ik een volgeling van Jezus Christus, en hij heeft mij NOOIT in de steek gelaten.
  Hij heeft ALTIJD Zijn beloften gehouden en Hij was er altijd en zal er altijd voor mij zijn.
  Ik vind mijn vrede in Hem die onvoorwaardelijk van mij houdt.

  www.mupload.nl/img/ppt5on.jpg

  Maandag om 10:03 uur gewijzigd door FRANCISCA289

 • Maandag om 11:59 uur

  Amen , Amen , Amen <3 zo is het .

351 – 365 van 365    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 13  14  15Plaats reactie