De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Beloften van Jezus

ForumBijbel

51 – 75 van 302    Ga naar pagina:  Vorige  1  2  3  4 ... 13  Volgende Plaats reactie

 • ESTHER279

  2 september 2018

  Hij is de Rots, zijn daden zijn volmaakt. Alles wat Hij doet, is rechtvaardig en goed. Hij is God, een God die trouw is, zonder bedrog, Hij is de Rechtvaardige.

  Deuteronomium 32:4

 • 2 september 2018

  Iedereen zal jullie haten omdat je bij mij hoort. Maar wie Mij trouw blijft tot het allerlaatst, zal gered worden!

 • FRANCISCA289

  3 september 2018

  Mattheüs 6: 33
  Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.

 • FRANCISCA289

  3 september 2018

  2 Petrus 3:
  9 De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.

  10 Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden.

 • 3 september 2018

  Ik ben in staat alles te doen door Christus, die mij daarvoor de kracht geeft.

  Filippenzen 4:13 HTB

 • 3 september 2018

  Wie in de schuilplaats van de Allerhoogsten zit, vernacht in de schaduw van de Almachtigen Ps 91:11

 • 3 september 2018

  Jeremia 29:11

  Want IK weet , welke gedachten IK over u koester,luidt het woord des Heren,gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven

 • REENA990

  3 september 2018

  ‘Ik, de Here , laat u zien welke weg u moet gaan. Ik geef u raad en houd mijn oog op u gericht.

  Psalmen 32:8 HTB

  bible.com/bible/75/psa.32.8.HTB 🙏

 • MONIQUE282

  3 september 2018

  ps. 23

  5U nodigt mij aan tafel
  voor het oog van de vijand,
  u zalft mijn hoofd met olie,
  mijn beker vloeit over.

 • 3 september 2018

  amen

 • FRANCISCA289

  3 september 2018

  Amen! Zo bemoedigend om elke dag Zijn beloften te lezen :-)

 • 3 september 2018

  Wie overwint, hem/haar zal Ik te eten geven van de Boom des levens, die midden in het paradijs van God staat.

  Openbaring 2 : 7b

 • FRANCISCA289

  4 september 2018

  Johannes 16:33
  Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen. (Amen)

 • FRANCISCA289

  5 september 2018

  Fil.4:19
  Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus

 • 5 september 2018

  Blijf dicht bij Mij, dan blijf Ik in u.

  Joh. 15: 4

 • 5 september 2018

  AMEN, wat een geweldige God mogen wij toch dienen! HallelUjah

 • 6 september 2018

  Mijn vrede laat Ik bij u achter. Die vrede is heel anders dan die van de wereld. Weest dus nooit meer bang of ongerust.

  Joh. 14: 27

 • 6 september 2018

  Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en NIEMAND kan iets roven uit de hand van Mijn Vader.

  Joh.10:29

 • FRANCISCA289

  6 september 2018

  2 Kor.1:20
  Want hoevele beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: Ja; daarom is ook door Hem het: Amen, tot eer van God door ons.

 • 6 september 2018

  Hij, Die dit alles bekend heeft gemaakt, zegt: "Ja, Ik kom al spoedig". Amen. Ja Here Jezus, kom!

  Openbaring 22: 20

 • 7 september 2018

  ...de HEERE troont als Koning voor eeuwig. De HEERE zal Zijn volk kracht geven, de HEERE zal Zijn volk zegenen met vrede.

  Psalm 29: 10b-11

 • FRANCISCA289

  7 september 2018

  Filippensen 4: 19
  Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid, door Christus Jezus.

 • FRANCISCA289

  8 september 2018

  2 Korinthiërs 5: 21
  Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.

 • FRANCISCA289

  9 september 2018

  Johannes 17:3
  En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God,
  en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.

 • 9 september 2018

  Wat een enorme belofte wordt ons hier gegeven...
  Het gaat er natuurlijk niet om wat voor bizarre dingen je daarbij voor kunt stellen maar het gaat erom dat de wil van Hem gedaan wordt in Zijn komende vrederijk!

  En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf - zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden - zoals Ik ook die Macht van Mijn Vader heb ontvangen.
  En Ik zal hem de morgenster geven.
  Openbaring 2 : 26-28

51 – 75 van 302    Ga naar pagina:  Vorige  1  2  3  4 ... 13  Volgende Plaats reactie