De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Beloften van Jezus

ForumBijbel

151 – 166 van 166    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 5  6  7Plaats reactie

 • 13 december

  Jesaja 43 :1

  Maar nu, alzo zegt de Heere, uw Schepper, o Jakob! en uw Formeerder, o Israel! vrees niet, want Ik heb u verlost; Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn.

  voor mij heel persoonlijk het laatste stuk hiervan: "Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn."

 • 17 december

  Mattheüs 24:14
  En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen.

  www.mupload.nl/img/hnbnoryy.jpg

 • 17 december

  Gelouterd worden als het goud en zilver! Dat is ook een belofte die God geeft en in ons wil werken! Zie ook Maleachi 3!

  Vind dit een heel mooi stuk! Goud! Beproeft, komende uit het vuur! Heere, maak mij schitterend tot Uw eer!

 • 17 december

  @Bert, dit is een "dienst" deze topic is puur om bijbelteksten over de beloften van Jezus te delen ;-)
  Er is een andere topic om deze opbouwende filmpjes te delen :-)

 • 17 december

  Oke! Sorry! Op welke zal ik hem dan zetten? Dan haal ik hem hier weg!

  Aan de andere kant vind ik wel dat je het nu zo bezwaarlijk moet vinden als er "wat" afgeweken word van de regel!

  Maar, ik verneem het nog wel, en dan ben ik best wel bereid om dit te verplaatsen!  Ik wil zeker geen aanstoot geven!  Maar dacht zelf dat deze hier toch paste ook gezien de belofte!

  17 december gewijzigd door BERT970

 • 18 december

  En wat een belofte .......

  Daarbij denk ik aan de woorden die Jezus zei : "de duivel heeft verzocht [ is verzoeking ] je te schiften als tarwe ." [ vals vuur / werken van de duivel ]

  God zegt : "Ik louter je , dwars door het vuur maak Ik je rein en puur als gelouterd goud ." [ Heilig vuur ]

  De Ik Ben , is met je !!!

  Jezus zei : " Bid dan zo ......... "en leid mij niet in verzoeking , máár verlos mij van de boze ".

  Dát is wat God doet , dóór Zijn vuur , Hij verlost van de boze . [ Gods werk ]

 • 18 december

  Zeker een mooie belofte <3

 • 3 januari

  Psalm 121
  1 Een lied Hammaaloth. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.
  2 Mijn hulp is van den HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.
  3 Hij zal uw voet niet laten wankelen; uw Bewaarder zal niet sluimeren.
  4 Ziet, de Bewaarder Israëls zal niet sluimeren, noch slapen.
  5 De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw Schaduw, aan uw rechterhand.
  6 De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts.
  7 De HEERE zal u bewaren van alle kwaad; uw ziel zal Hij bewaren.
  8 De HEERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid.

  www.mupload.nl/img/vz7a03yn88zr.jpg

 • 4 januari

  Spreuken 3:5,6
  5 Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet.
  6 Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken.

  (Jezus heeft de weg is al gebaand, wij moeten Hem enkel volgen)

  www.mupload.nl/img/q3ljq3w2yh.jpg

  4 januari gewijzigd door FRANCISCA289

 • 5 januari

  Amen ! ❤

 • 8 januari

  Jakobus 1:5
  5 En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden.

 • 9 januari

  Spreuken 3:5-6
  Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.
  Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.

 • Dinsdag om 10:44 uur

  Lukas 12: 2,3,4
  2 En er is niets bedekt, dat niet zal ontdekt worden, en verborgen, dat niet zal geweten worden.
  3 Daarom, al wat gij in de duisternis gezegd hebt, zal in het licht gehoord worden; en wat gij in het oor gesproken hebt, in de binnenkamers, zal op de daken gepredikt worden.
  4 En Ik zeg u, Mijn vrienden: Vreest u niet voor degenen, die het lichaam doden, en daarna niet meer kunnen doen.

 • Dinsdag om 10:51 uur

  Want hoeveel beloften Gods er ook zijn  , in Hem is het :
  Ja  : daarom is ook door  Hem het : Amen

  2 Cor. 1 : 20

 • Dinsdag om 13:29 uur

  Amen! (op al Gods Woord)

 • Dinsdag om 13:41 uur

  Amen geliefde sisters

151 – 166 van 166    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 5  6  7Plaats reactie