De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Beloften van Jezus

ForumBijbel

201 – 225 van 302    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 8  9  10 ... 13  Volgende Plaats reactie

 • 18 maart

  Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten. Filippenen 1:6

  Wat een geruststellende belofte vinden jullie niet?

 • FRANCISCA289

  20 maart

  Prediker 12: 13,14
  13 De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit:
  Vrees God, en houd u aan Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.
  14 God zal namelijk elke daad in het gericht brengen, met alles wat verborgen is,
  hetzij goed, hetzij kwaad.

  www.mupload.nl/img/gdlrijszci.jpg

  20 maart gewijzigd door FRANCISCA289

 • 20 maart

  :up:<3

 • NATASCHA934

  20 maart

  Mooi, Francisca.<3

 • RICHARD049

  20 maart

  [Verwijderd want oplichting, spam.]

  21 maart gewijzigd door SAMENCHRISTEN

 • FRANCISCA289

  26 maart

  Jesaja 40:31
  31 Maar dien den HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen lopen, en niet moede worden; zij zullen wandelen, en niet mat worden.

  Jesaja 41: 10,13
  10 Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid.
  13 Want Ik, de HEERE, uw God, grijp uw rechterhand aan, Die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.

  www.mupload.nl/img/jbqt300g.13.jpg

  26 maart gewijzigd door FRANCISCA289

 • FRANCISCA289

  27 maart

  Bijbeltekst met kanttekening

  1 Johannes 1:9
  9 gIndien wij onze zonden 36belijden, Hij is 37getrouw en 38rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid.

  g Ps. 32:5. Spr. 28:13. verwijsteksten

  Ps. 32:5 Mijn zonde maakte ik U bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide: Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor den HEERE. En Gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Sela.
  Spr. 28:13 Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen.

  36 Namelijk voor God, met waar berouw en betering.
  37 Namelijk in Zijn beloften, die Hij den boetvaardigen zondaren gedaan heeft.
  38 Dat is, niet dat de belijdenis der zonden naar de rechtvaardigheid Gods de vergeving der zonden zou verdienen, maar dit woord verklaart het voorgaande, alzo de rechtvaardigheid vereist dat iemand volbrengt hetgeen hij beloofd heeft. Zie Ps. 143:1. 2 Petr. 1:1. verwijsteksten

  Ps. 143:1 EEN psalm van David.
  O HEERE, hoor mijn gebed, neig de oren tot mijn smekingen; verhoor mij naar Uw waarheid, naar Uw gerechtigheid.
  2 Petr. 1:1 SIMEON PETRUS, een dienstknecht en apostel van JEZUS CHRISTUS, aan degenen die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben door de rechtvaardigheid van onzen God en Zaligmaker Jezus Christus:

 • FRANCISCA289

  30 maart

  Jeremia 29:12
  Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden; en Ik zal naar u horen.

  www.mupload.nl/img/hgd77iy1q.jpg

 • 30 maart

  Mooi

 • ANNE402

  30 maart

  Mooi, Francisca!

 • NATASCHA934

  30 maart

  Prachtig.<3

 • 30 maart

  Jem. 33:3

  Roep tot mij , en ik zal u antwoorden, en ik zal u bekend maken grote en vaste dingen, die gij niet weet

 • NATASCHA934

  30 maart

  Amen, Louise.

 • 1 april

  dailyverses.net/images/nl/NBV/jesaja-43-4.jpg

 • NATASCHA934

  1 april

  Prachtig mooi, Dorcas. ❤

 • 2 april

  Wat zijn de beloften die Jeus ons geeft toch mooi! zoals bij de Samaritaans vrouw waar Hij zegt wie van het levende water drinkt zal nimmermeer dorsten. mooi toch?

 • 2 april

  Wat erg ik heb de naam van Jezus fout geschreven sorry !

 • 2 april

  Bettie: als je een type foutje ziet kan je dat makkelijk corrigeren door rechtst boven jou getypte tekst te klikken op: corrigeer. Dan kan je een kleinigheidje zo even veranderen. Daarna klik je op: bewaar wijziging. (roze)

  2 april gewijzigd door PETRA740

 • BERT970

  2 april

  Ja met de " tekens op je reactie!👍

  Nee, fout, het vlaggetje!

  2 april gewijzigd door BERT970

 • BERT970

  2 april

  BERT970 schreef:

  Ja met de " tekens op je reactie!👍

  En .....heb ik ook vaak last van op mijn telefoon met die dikke vingers en kleine toetsjes!😉

 • FRANCISCA289

  5 april

  Openbaringen 21:3-4
  “Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.”

 • 5 april

  Dank julie wel, m a a r   ik  zie "wanneer ik tik" niets van dit al?? zal het wel niet snappen! . O ja mensen het is gelukt met dat corrigeren!maar pas als ik op "plaats reactie" heb gedrukt. Hoe dan ook ik ben er nu toch gekomen nogmaals dank hoor!

  Wat een mooie belofte Francisca in Openbaringen 21: 3-4 blijft bijzonder!

  5 april gewijzigd door BETTIE628

 • FRANCISCA289

  10 april

  2 Korinthiërs 1:20

  Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons.

 • FRANCISCA289

  10 april

  Psalm 37:4
  En verlustig u in den HEERE, zo zal Hij u geven de begeerten uws harten.

  www.mupload.nl/img/fhtf0abguof.jpg

 • 10 april

  Rom.10:10- Door met heel uw hart op Christus te vertrouwen, wordt u rechtvaardig verklaart en door daarvoor uit te komen, wordt u gered. Ook een mooie belofte nietwaar?

201 – 225 van 302    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 8  9  10 ... 13  Volgende Plaats reactie