De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

God heeft patent op jou

ForumChristelijk leven

1 – 24 van 24Plaats reactie

 • 6 september

  Gister was ik in gesprek met iemand en die twijfelde of ze wel gered was of niet omdat ze nog steeds fouten maakte.
  Om eerlijk te zijn heb ik die gedachten ook wel eens en dat laat ik zo nu en dan door schemeren op de topic of aan andere broeders en zusters.
  Ook heb ik wel eens topics voorbij zien komen met de vraag: Ben ik wel een goede christen? Ben ik überhaupt wel een christen?
  Hoe ziet een christen eruit? Hoe gedraagt een christen zich?
  Sommige christenen hebben een bepaalde klederdracht zoals mensen in het klooster waarvan je weet hun zijn christen.
  Maar wanneer ben je een christen? Hoe ziet een christen eruit?
  Als je mij ziet en niet kent dan zou men niet zo snel denken dat ik christen ben.
  Ben je een christen als je veel goede werken doet? Als je weinig zondigt? Er zijn ook niet christenen die vele goede werken doen.
  Als je bv boedistische monniken neemt zijn het mensen die vredelievend zijn maar ze hebben Jezus niet.
  Ik heb hieronder een kleine bemoediging geschreven voor mensen die twijfelen of zij in hun ogen wel goed genoeg zijn voor de Heer..Gods zegen.

  www.mupload.nl/img/vml3d0j5fx.jpg

  Als een koning vroeger een belangrijke boodschap wou overbrengen aan iemand ver weg, dan schreef de koning dat op papier waarna de envelop werd verzegeld met zijn zegel erop.
  Men wist hierdoor zeker dat de inhoud van de koning was en als de zegel verbroken was, wist de ontvanger dat iemand ermee geknoeid had.
  De dag van vandaag zijn er talloze producten op de markt met ieder zijn eigen naam en kenmerk.
  De bedenker van een bepaald product geeft het een naam en heeft patent over de naam en het product.
  Niemand mag het product 100% namaken of de naam gebruiken want de rechten hierover zijn van de bedenker.

  Zo heeft God ook een Boodschap voor de mensen op aarde, en deze Boodschap luidt:

  Johannes 3 (HSV)
  16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
  17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.
  18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.

  Ieder die in Hem gelooft zal door het geloof "verzegeld" worden met de Heilige Geest. (Efeziërs 1:13)
  Niemand kan je deze zegel afnemen want God heeft daar patent op, en de duivel kan je niks meer maken.
  God zegt zelfs dat niemand jou meer uit Zijn hand kan rukken zoals de tekst hieronder zegt.

  Johannes 10:28 (HSV)
  En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.

  Misschien denk jij van jezelf of stiekem wel over een andere broeder/zuster: Het kom nooit goed met mij of met hem/haar..Kijk hoe ik leef, kijk hoe hij of zij leeft..
  Wij kijken met mensenogen maar toch zegt God dat het goede werk waaraan Hij begonnen is het zal afmaken (Fillipenzen 1:6)
  Ook kijken wij wat voor ogen is maar God ziet wat van binnen speelt. (1 Samuel 16:7)
  Geloven wij dat echt? Dat Hij Die aan ons een goed werk begonnen is het ook echt zal afmaken?
  Als we dat echt geloven dan kijken we in ene heel anders naar ons zelf of naar de broeder/zuster waarvan jij denkt die leeft niet zoals de Bijbel ons verteld.
  Want alleen Hij geeft hoop en verandering in mensen levens.

  Romeinen 14:4 (HSV)
  Wie bent u, dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte hem staande te houden.

  Of zien jullie dit anders? Ik ben benieuwd naar jullie mening broeders en zusters..Gods zegen.

  6 september gewijzigd door RICHARD157

 • 6 september

  Belangrijkste aspect in "geloven" is een zekerheid die je in je hart meedraagt. De werken zijn een logisch gevolg als onze hartsinstelling vernieuwd is. Niet uit eigen kracht. Zijn genade kunnen we niet "verdienen"... maw je weet zelf wel als je oprecht merkt dat God door Zijn Geest door je heen werkt. Niet omwille anderen te imponeren maar juist om in Zijn liefde anderen aan te raken met Zijn evangelie.

  Wanneer we niets merken van vernieuwing in ons denken (ongeacht of we al in staat zijn, om Zijn instellingen te "kunnen" volgen) moeten we in ons hart onderzoeken of we waarlijk ons hart aan Hem hebben gegeven

  Belangrijk hierbij is dat men niet creatief op zoek gaan om door verzen onze eigen "ik" te verdedigen. We kunnen God niet voor de gek houden, alleen anderen

 • REENA990

  6 september

  Jaa mooi Lien idd. Het is de zekerheid! Amen🙏

 • 6 september

  Ik ben het ook met Lien eens. En daarbij denk ik ,dat er geen uiterlijke kenmerken zijn voor een christen.Ik ken een pastoor die vol zit met tatoeages, alleen met het preken "verstopt" hij ze onder de mouwen van een overhemd. Maar de hele gemeente weet ervan en twijfelt niet over zijn kunnen, en zijn oprechte christen zijn. En ook deze pastor is mens, en twijfelt af en toe, niet aan zijn kunnen,maar of hij zich wel christen mag noemen,omdat hij misschien iets verkeerd heeft gezegd of gedacht

 • 6 september

  Dat is zeker zo Lien en ja je kan natuurlijk precies de teksten eruit plukken die jou gehoor kietelt en had daarover ook eens een topic geopend.
  Ook kwam dit vaak te spraken in de topics zoals "eens gered altijd gered"?

  Om eerlijk te zijn lijkt de Bijbel soms een beetje tegenstrijdig en ik zal hieronder 2 voorbeelden geven.

  Iedereen kent het verhaal van de verloren zoon Lukas 15:11-32
  De zoon gaat weg bij zijn vader en gaat de wereld in..Hij verspilt al zijn geld bij de hoeren en leed uiteindelijk honger en ging weer terug naar zijn vader die hem met open armen opwachtte.
  Iedereen heeft dit mooie beeld van de hemelse Vader.

  Maar Herbreeën 6:4-8  zegt precies het tegenover gestelde..
  Als jij ooit God heb aangenomen als je Vader en jij dwaalt weer af, dan kan jij nooit meer terug komen want je zou Zijn Zoon ten schande brengen door Hem voor de 2e keer te laten kuizigen.

  Een ander voorbeeld is Romeinen 8:1
  Er is geen verdoemins meer voor de mensen die in Christus zijn..
  Dit vers klinkt prachtig en ja deze vers word volgens mij het vaakst gebruikt door prediking heen.
  Vorig weekend nog in de Hour of Power werd er over deze vers gepredikt.

  Maar haaks tegenover deze vers staat Herbreeën 10:26-30
  Als we moedwillig blijven zondigen is er geen offer meer over..Geen offer is dus verdoemenis.
  Vreseslijk is het te vallen in de handen van de levende God.

  Wie wil deze vers nu horen? Dit hoort ook bij het Evangelie maar is niet echt populair want niemand wil prediking van verdoemenis horen.

  Ik denk zeker vaak na over deze dingen.

  6 september gewijzigd door RICHARD157

 • 6 september

  Eens gered, altijd gered...is in Christus echt, en kan je niet meer uit Zijn hand gerukt worden hoor!


  Ondanks al je falen en vallen, het is dan onmogelijk om dan nog een afvallige te worden. Daarom zal er voor Gods kind altijd strijd overblijven in de wereld, omdat we zo vaak met gevoelen kunnen worstelen om idd b.v. af te vallen!


  Nogmaals, dat kan gebeuren als je keihard onderuit gaat, slordige levenswandel enz. We hebben een geweten, en dat gebruikt God niet voor niks! Hoe vaak moest het volk Israel zich bekeren van hun boze eigen wegen. Zo doet Hij ook nu nog, persoonlijk en als geheel zeg maar!


  Ik denk zelf dat de vraag of je dan nog afvallig kan worden, neer moet leggen bij de vele geroepenen, die de gekruizigde Christus niet in waarheid aan hebben genomen. Want dat leert ons de Schrift ook!


  Of lees maar Bunyan, hoe christen mensen tegenkomt die 'over de muur zijn geklommen, en niet door de enge Poort (Jezus Christus) zijn gegaan!"
  Bunyan is naast de Bijbel een echte aanrader om jezelf te toetsen of je echt door Deze Enge Poort bent gegaan.

  Daarom is dat wat Lien zegt ook zo mooi:

  • Wanneer we niets merken van vernieuwing in ons denken (ongeacht of we al in staat zijn, om Zijn instellingen te "kunnen" volgen) moeten we in ons hart onderzoeken of we waarlijk ons hart aan Hem hebben gegeven


  Verder die verzen, die je zo aanhaald, zijn ook zo belangrijk om je dicht bij de Heere te houden. Je krijgt m.i.juist een voorzichtige levenswandel door deze verzen!
  Dat 'tegenstijdige' heb ik ook mogen inleveren hoor, maar ik voel echt je moeite en strubbelingen in deze...want het is mij echt niet onbekend!;-)

 • 6 september

 • 6 september

  ALS JE Net meer naar een ander wijst met zijn fouten maar naar jezelf dat is een goed chirsten...en die fout maak ik dagelijks......als je leifde hebt voor een ander...ook dat kunnen we niet altijdopbrengen daar hebben we God voor nodig

  6 september gewijzigd door SARI439

 • 6 september

  Het is toch zo dat je afvallig kan worden als je de Heilige Geest lasterd?

  Als je wedergeboren bent dan wil je toch niet moedwillig zondigen? en als je toch weer zondigt dan mag je om vergeving vragen en God is getrouw en Genadig om je dan te vergeven.

  Het blijft wel een levenlang strijden om niet te zondigen, daar hebben we Zijn hulp zeker bij nodig.

  Zoals Linda zegt dat we niet meer uit Zijn hand gerukt kunnen worden dat geloof ik ook<3

 • 6 september

  Paulus schrijft Efz 4:17-24 (de oude en de nieuwe mens.)

  In 22-24 lezen we een beschrijving van de Christen die zijn leven door de discipline van de liefde laat beheersen en Gods Geest toelaat zijn gedrag te bepalen, en de nieuwe mens breekt met zijn oude,zondige leefwijze, zijn geest en zijn gedachten worden vernieuwd, hij leeft volgens de wil van God, en het vraagt bereidwilligheid vanje om steeds voor God te kiezen en je oude leven te breken,  een nieuwe gezindheid aan te nemen. God weet dat niemand kan voldoen aan de normen die Hij oplegt, en daarom maakt Hij het ons mogelijk om door de Heilige Geest wedergeboren te worden. En door het bloed van zijn zoon spreekt Hij ons vrij van de zonde

  Zo zie ik dat Richard

 • MARGRIET124

  6 september

  Het lasteren van Geest is de zonde tot de dood , die niet vergeven kan worden .

  Iemand die afvallig is geworden , kan niet opnieuw verlicht worden .

  Echter gaat het hier om hen die de heerlijkheid der toekomende eeuw geproefd hebben .

 • 6 september

  Dankjullie voor jullie reacties.

  Linda.. ik moet dat boek indd weer eens lezen, maar als ik het goed heb is het ook John Bunyan die zelf voor een hele lange ntijd gekweld werd door de Herbreeën 6:4-8 tekst.
  Hij had het gevoel dat er geen hoop meer was voor hem door die tekst.
  Dat is wat satan som doet..de satan probeerde ook Jezus te misleiden met Gods Woord in Mattheüs 4..
  Het Woord zegt toch dat de engelen U zullen dragen? Het Woord zegt toch dat u van stenen broden kan maken? etc..Jezus zei simpel het Woord zegt ook om U God niet te verzoeken.

  Martha..Prachtig liedje zeg..Heel mooi.

  Jane..Ik doel eigenlijk op bepaalde gewoontes (boezemzonde), of misschien kan je ze verslavingen noemen.
  Je haat het, je wilt er van af, je weet dat het zondig is, maar desondanks grijp je er toch zo nu en dan naar..Het kan drank zijn, drugs of wat dan ook..Je heb Jezus oprecht aangenomen met je hart maar er zijn nog steeds gewoontes die je haat en soms nog doet ondanks je weet dat het niet goed is ( of is dit niet bewust zondigen?
  Paulus verteld er ook over in Romeinen 7..Wat ik haat dat doe ik, wat ik doe haat ik, als ik het goede wil doen is het kwade dicht bij mij..Want het goede doen kan ik niet want het vlees van mij kan het niet.
  Ik ellendeig mens zegt Paulus, wie zal mij verlossen? Jezus Christus.

  Louise dat heb je heel mooi gezegd en ja je heb gelijk hoor..( ik wacht nog steeds op je foto haha).

 • 6 september

  RICHARD157 schreef:

  Gister was ik in gesprek met iemand en die twijfelde of ze wel gered was of niet omdat ze nog steeds fouten maakte.

  Om eerlijk te zijn heb ik die gedachten ook wel eens en dat laat ik zo nu en dan door schemeren op de topic of aan andere broeders en zusters.

  Iedereen twijfel wel eens, Richard,  maar diep binnen in ons mogen we toch zeker weten: God is er altijd, al kan ik Hem niet zien , al ervaar ik vandaag zijn liefde niet, al kan ik dat  wat Hij op mijn levensweg plaats , niet begrijpen. Geloof  dat je aan  Gods beloften mag vasthouden en Hem volkomen kunt vertrouwen, het is de Heilige geest die het geloof in ons hart kan werken 💚

 • 6 september

  RICHARD157 schreef:

  Linda.. ik moet dat boek indd weer eens lezen, maar als ik het goed heb is het ook John Bunyan die zelf voor een hele lange ntijd gekweld werd door de Herbreeën 6:4-8 tekst.
  Hij had het gevoel dat er geen hoop meer was voor hem door die tekst.
  Dat is wat satan som doet..de satan probeerde ook Jezus te misleiden met Gods Woord in Mattheüs 4..

  • De man in de kooi kent alleen wanhoop en wroeging. Maar hij mist berouw. De weg die hij heeft behandeld doet hem geen pijn. Hij belijdt zijn zonde niet voor de Heere, hij komt niet tot zichzelf, zoals de verloren zoon uit Luk. 15 en gaat niet tot zijn Vader. Het enige wat deze man doet is klagen over zijn ellende en eeuwige pijn. Het voorbeeld wat hier ons wordt voorgehouden is niet anders dan dat van Kaïn, Judas, Saul en anderen. Het is opmerkelijk dat de man in de kooi weigerde te geloven dat er voor hem nog hoop was.
  • Dus deze man leert ons niet dat er geen vergeving is bij God. Integendeel! Hij leert ons dat wij ons verre moeten houden van de zonde! De zonden zijn een hellend vlak, waardoor wij zover kunnen komen, door tegen ons geweten in te gaan, dat op een gegeven moment ons geweten gaat zwijgen en er geen berouw meer is. Geen berouw is ook kenmerkend voor de zonde tegen de Heilige Geest.

  www.refoweb.nl/vragenrubriek/2 ... an-john-bunyan/

  • Even een stukje uit de link van Refoweb hierboven.:up:

  Ik hoop dat je er wat aan mag hebben hoor! Want zoals het hier beschreven wordt, zo ken ik dat ook. Misschien wat minder diep als Bunyan. Maar goed, ik mag voor mij persoonlijk weten dat ik niet vast ben blijven  zitten in deze ' ijzeren kooi'  van wanhoop, maar dat Zijn werk in mij gelukkiglijk voort mocht/mag blijven gaan!

  Dat is een WETEN, omdat ik er zelf zeg maar bij ben! Als dit zeker weten ontbreekt, dan is het zaak om alles nog even in gebed na te gaan, bij Hem brengen. En zeker weten komt Hij echt wel met uitreddingen en mag je eventueel zien waar het niet goed ligt! Het is soms zo moeilijk, om in "een storm de fouten" te zien. Dan wil God jou ergens opmerkzaam maken in die storm. En daarom heb ik dat ook zo vaak nodig, om mij tijdelijk dan even helemaal terug te trekken, en dan stil te zijn. God en God Alleen is het dan, en Gode de eer ervaar ik dan dat het water rustig is geworden, en voel ik een rust en kalmte die alle verstand te boven gaatO:)

 • 6 september

  @Richard,

  Uiterlijke kenmerken, zoals jouw tattoos, vallen weg als jouw gedrag als een christen is.

  Men ziet dan wat jij uitstraalt, zegt en doet.

 • 6 september

  Nou, jou kennende onderhand, ben je echt zoekende de dingen die boven zijn. Ik vind het geweldig om te zien en te ervaren hoe je door het geloof mag groeien.

  Om inhoudelijk op "al" je vragen in het forumbericht in te gaan, vond ik nog een stukje Gert van de Brink van 3 min. waar hij heel erg mooi een (gedeeltelijk) antwoord geeft!

  • Gods onmisbare zegen bij het beluisteren, en ook nu hoop ik echt dat je er wat aan hebt. Ook voor diegene waar je gisteren een gesprek mee hebt gehad. Soms kunnen Gods knechten het zo mooi en pakkend, maar vooral helder uitleggen :-)
 • 6 september

  Sandra dat is zo indd.

  Linda.. deze Ds geeft indd een wijs antwoord hoor.

  Louise dankjewel hoor..

 • 7 september

 • MONIQUE282

  7 september

  Amen! goed verwoord Lien!  

  LIEN423 schreef:

  Belangrijkste aspect in "geloven" is een zekerheid die je in je hart meedraagt. De werken zijn een logisch gevolg als onze hartsinstelling vernieuwd is. Niet uit eigen kracht. Zijn genade kunnen we niet "verdienen"... maw je weet zelf wel als je oprecht merkt dat God door Zijn Geest door je heen werkt. Niet omwille anderen te imponeren maar juist om in Zijn liefde anderen aan te raken met Zijn evangelie.

  Wanneer we niets merken van vernieuwing in ons denken (ongeacht of we al in staat zijn, om Zijn instellingen te "kunnen" volgen) moeten we in ons hart onderzoeken of we waarlijk ons hart aan Hem hebben gegeven

  Belangrijk hierbij is dat men niet creatief op zoek gaan om door verzen onze eigen "ik" te verdedigen. We kunnen God niet voor de gek houden, alleen anderen

 • REENA990

  7 september

  Jaa echt mooi en zoo waar!

 • 7 september

  Amen LIen

 • 7 september

  Fijn Richard, Ds.A.Simons geplaatst.

  Ja, hij kan het zo pakkend en herkenbaar vertellen;-)

  • Ik mocht de laatste 2 jaar heel erg veel hebben aan zijn verkondiging. Ja, de Heere heeft bepaalde zaken rijkelijk willen zegenen:-)
 • 7 september

  Ik vind hem een goeie spreker Linda

 • 8 januari

  Mooi verwoord Lien! Amen

  LIEN423 schreef:

  Belangrijkste aspect in "geloven" is een zekerheid die je in je hart meedraagt. De werken zijn een logisch gevolg als onze hartsinstelling vernieuwd is. Niet uit eigen kracht. Zijn genade kunnen we niet "verdienen"... maw je weet zelf wel als je oprecht merkt dat God door Zijn Geest door je heen werkt. Niet omwille anderen te imponeren maar juist om in Zijn liefde anderen aan te raken met Zijn evangelie.

1 – 24 van 24Plaats reactie