De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Waar wandelen wij?

ForumRatjetoe

1 – 25 van 35    Ga naar pagina:  1  2  Volgende Plaats reactie

 • BERT970

  20 november

  Mattheus 7 vers 13 en 14:

  "Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort; en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door de dezelve ingaan;

  14 Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die dezelven vinden".

  Een toch heel bekend gedeelte uit Gods onfeilbare Woord!

  Ik zelf ben de mening toegedaan dat hier heel duidelijk gesteld word dat het niet maar om het even is hoe je je levensweg wandelt! Maar het komt er zeer op aan hoe en waar wij staan en voor kiezen in dit leven. Wij moeten onszelf nauw doorzoeken zegt de Schrift ook ergens anders. En Jezus zegt: "Wie niet voor mij is is tegen mij!" Rechtoe, rechtaan! Hoe blijkt dat in ons dagelijks leven! In theorie maar ook zeker en niet minder de praktijk? Zijn wij leesbare brieven van Christus? Zijn wij standvastig en onwankelbaar zoals Paulus dat zegt in 1 Korinthe 15? Graag wil ik hierover van gedachte wisselen en ieder zo zijn mening hier over laten geven en lezen/vernemen. Opdat zo ook Gods Naam alleen gelooofd en geprezen zij! Want: "Zijn Naam moet eeuwig' eer ontvangen. Men loov' Hem vroeg en spa(=laat); De wereld hoor' en volg mijn zangen, Met amen , amen na."

  20 november gewijzigd door BERT970

 • BERT970

  20 november

  Nu er nog geen reacties komen, zal ik proberen om wat verder op deze topic in te gaan. Met name over dat zelfonderzoek valt nog wel het een en ander te zeggen! In de behoudende gemeente waar ik de diensten bijwoon wordt er met name rondom avondmaalsdiensten op gewezen dat we onszelf nauw(keurig) moeten onderzoeken. Psalm 139 kan hierbij worden betrokken waar staat: "Zie of er bij mij een schadelijke weg is!" En: Beproef mij en zie of mijn gemoed, iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt!" Nu is dat zelfonderzoek natuurlijk dagelijks nodig. Jakobus zegt:" Wij struikelen alle in vele!" En allen liggen we verloren in zonde en schuld. "Wie kan een reine geven/baren uit een onreine?" Dus allen zijn we melaats, van de hoofdschedel tot de voetzool toe! David belijdt daarom in Psalm 51: "Was mij Geheel, zo zal ik witter wezen...." Daarom is het leven van een Christen een "mengeling" van kennis. Namelijk kennis van hoe groot zondaar ik ben. Hoe ik daar ten tweede door het allesreinigende Bloed van Christus van verlost word en ten derde hoe ik God daar eeuwig dankbaar voor ben! Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden! Maar wat heb ik daar nu aan als ik dat alles weet? Nu, dat mag een grote, eeuwige troost zijn dat God nog heeft willen omzien naar Zijn Schepselen! Hij schenkt nog Genade, daar waar wij het verdorven hebben! Maar tegelijktijd is de keuze/de bekering tot God ook bepalend hoe wij in dit leven staan. Ik word ook telkens bepaalt bij die tekst van Jozua, die ook nog al eens als trouwtekst word gegeven: "Dient dan heden wie gij dienen zult. Aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen." Prachtige tekst maar tegelijkertijd word hier nogal wat gezegd! De Heere dienen! In woorden en werken/daden! Dat kunnen we niet in eigen kracht maar alleen met de hulp van Gods Geest! En door Zijn heilig Woord!

  En daar ligt dan de vraag: "Hoe wandelen wij onze weg op deze aarde!" Achter onze grote Leidsman en Voleinder van het geloof aan of eigen gekozen wegen? Een goede en degelijke hulp in ons wandelen op deze aarde is naast de Bijbel het boek: De Christenreis van John Bunyan. Hij schrijft heel Bijbels over hoe onze weg op deze aarde dient te zijn. Niet dat ieder precies hetzelfde doormaakt maar 1 ding is wel duidelijk! We hebben te strijden tegen de duivel, de wereld en het eigen vlees/eigen ik! Maar tegelijkertijd staat ons een sterke Held terzijde. Hij heeft het volbracht aan Golgothas kruis. Daar mag Christen ook zijn pak van de zonde wat hij heel de tijd meedroeg uitdoen/afleggen en zo verder zijn weg vervolgen! Naar het eeuwige Jeruzalem!! Maar in dat boek van Bunyan komen ook heel veel aspecten/bevindingen van Christen naar voren! Hoe hij telkens ook weer in gevaren en verleidingen terecht komt. En waar hij samen met "Evangelist" verder gaat op de snalle weg. Daarbij elkaar ook tot een hand en een voet zijn! En deze gevaren en verleidingen zijn ook bij ons aanwezig! Wij hebben ook onze zonden en hebben ook het Bloed van Jezus nodig! Rechtvaardiging en Heiliging zijn twee niet te missen zaken! Dat we met hart en ziel ons aan Hem verpanden! Dan is het credo: "Mijn God U zal ik eeuwig loven. Omdat Gij het hebt gedaan." Psalm 52 vers 7 berijmd.

 • BOUKJE461

  21 november

  Hallo Bert,

  Ik denk dat jouw vraag wel duidelijk was alleen heb je nog geen antwoord.....

  Weet je, ik ben schrijfster van boeken ( andere naam , want zoek ook relatie) van christelijke boeken....

  En één van de laatste boeken gaat over : Je bent christen ( denkt dat je christen bent ) en dan ?????

  Welke weg bewandel je je dan????

  Daar is veel over te zeggen...

  Is dit niet wat jij wou verwoorden met bovenstaande???

  Ik sta open voor ideeen maar omdat de hele wereld de topics kan lezen en sommige dingen prive zijn , vraag ik je in die prive gevallen op mijn profiel te schrijven.

  Verder denk ik één van de meest belangrijke onderwerpen in een mensen leven..... je bent christen en welke weg bewandel jij?

  groetjes,

  Boulje.

 • BERT970

  21 november

  Sorry voor het nogal lange stuk!

  Probeer het nu korter te houden!:

  Misschien kan ik de vraag wat verder specificeren. Hij luidt dan : Waar en hoe wandelen wij?

  Ik zou het dan willen concentreren op wat Paulus zegt: "Gij geheel anders want Gij hebt Christus leren kennen!"

  Wat omvat dat anders zijn? Ik denk in de eerste plaats aan onze daden/werken. In de tweede plaats aan ons praten en in de laatste maar niet onbelangrijkste plaats ons denken!

  Kun je dan na wederomgeboren te zijn nog dezelfde dingen doen als daarvoor?

  Nu word ik even concreet:

  Een poosje geleden was ik op een Christelijke Single bijeenkomst waar we gezellig hadden gebowld. Daarna was er nog een gezellig samenzijn waar nog wat met elkaar gesproken kon worden. Echter, op een gegeven moment werd er ook gedanst! Nu ben ik helemaal geen danser maar als een ander dat wil doen dan vind ik dat oke! Alleen hoe dans je ?? In dit geval werd er gedanst op wereldse muziek! Dan denk ik:" Heh, hoe kan dat nu? Je zegt Christen te zijn en ondertussen dans je op muziek waarbij toch echt de Eer van God niet word bedoeld!" Dat is toch niet:" Gij geheel anders?" Wat onderscheid je dan van niet Christenen/ongelovigen? Daar moet je toch juist een scherpe grens trekken? Of is er een uitholling van het woord-wereldgelijkvormig-? Doen we zoveel water bij de wijn? Paulus zegt toch ook: "Wordt deze wereld Niet gelijkvormig!" Hier wil ik het even bij laten en hoop op reactie's !

 • BOUKJE461

  21 november

  ja je vraagt van alles en als je antwoord krijgt of vraag terug...... dan.... reageer je niet.

  geeft aan dat 3 zulke lange lappen tekst geen antwoord opleveren. en als ik antwoord je mij negeerdt.

  Wat is de vraag van een topic dan waard??

  Succes.

 • BOUKJE461

  21 november

  Oei  ik merk dat ik nu erg veel berichten op de mail krijg.....

  Zo is het nooit bedoelt....

  Jongens ik probeerde de discussie op gang te brengen nav  waar ik zelf mee bezich ben.... boek.

  Maar ik heb  Bert er zo te zien niet echt mee geholpen. Dit wa ver van de bedoeling.

  Juist tegen gesteld want ik hoopte dat DE discussie juist op gang kwam

 • BERT970

  21 november

  BOUKJE461 schreef:

  ja je vraagt van alles en als je antwoord krijgt of vraag terug...... dan.... reageer je niet.

  geeft aan dat 3 zulke lange lappen tekst geen antwoord opleveren. en als ik antwoord je mij negeerdt.

  Wat is de vraag van een topic dan waard??

  Succes.

  Ik wil wel reageren.

  Ik denk dat je gelijk hebt met wat jij schrijft! Het gaat er inderdaad om hoe ik zelf wandel op deze aarde! Daarbij heb ik ook de opdracht om getuige te zijn! Getuige van wat? Beter gezegd van Wie? En dat kan als Christen alleen maar Christus zijn! Een discipel zijn van Hem! En dus ook zoveel mogelijk doen en zeggen wat Hij zou doen en zeggen! WWJD!! Tot zover even deze eerste reaktie om het wat korter te houden!

 • BERT970

  21 november

  Overigens denk ik dat er,  gezien ook wat Boukje schreef, veel behoefte bestaat om hier te reageren! Ik zou zeggen: Doen!

  Ieder heeft zo zijn of haar mening hierover  dus schroom niet maar geef je mening hieromtrent!

  Ik krijg in ieder geval wel de indruk dat het "leeft" onder ons!

 • 21 november

  Het zijn weer gevoelige onderwerpen die hier aan de orde komen...de een vindt dit de ander dat...daar komen we niet uit ..dus het lijkt me duidelijk ..wat voor de 1 een probleem is ,is dat voor een ander helemaal niet .

  21 november gewijzigd door LOUISE648

 • BOUKJE461

  21 november

  weet je ik ben het met Bert eens; als christen dien je een getuigen te zijn van christus....

  Maar mijn vraag blijft een beetje hoe doen wij dat als christen dat en wat wordt er van het leven van een christen verwacht.???

  Mijn excuses dat deze discusie niet helemaal lekker liep ( gelukkig off topic) en ik geloof dat wij allemaal één doel voor ogen hebben ( ookal bevechten we elkaar soms) en dat is alle eer aan Hem em Hem volgen. ;)

 • 22 november

  Mijn vader kon het op zo'n eenvoudige manier en toch zo treffend zeggen...
  Wellicht omdat hij voor de oorlog nog de fruitteeltschool gevolgd had...

  Een fruitboom die geplant is zal de eerste jaren weinig of misschien wel helemaal geen vrucht dragen.
  Naarmate deze boom ouder wordt en regelmatig goed gesnoeid (!) wordt zal deze steeds meer vrucht dragen. Dat is een gevolg van de verzorging van de boom en de eigenschappen die in die boom aanwezig zijn.

  Je kunt van alles proberen om die boom sneller heel veel vrucht te laten dragen maar dat is niet zoals de natuurlijke ontwikkeling gaat en zal altijd falen. Het kost veel tevergeefse moeite en werkt niet.

  Als we dit principe nu eens toepassen op de wedergeboren mens, die als baby in de geestelijke wereld geboren wordt en daarna steeds meer geestelijke vruchten laat zien naarmate die groeit dan is veel vergeefse moeite (lees wettisch leven) niet nodig en kan de boom zijn en worden waartoe  die geroepen is.

  En uiteraard, in het geval van de mens, nemen wij onze verantwoordelijkheid zoals Paulus dat ook zo vaak aanhaalt. Maar altijd door de Geest die in ons werkt.

  Dat geeft ontspanning en de focus op Hem en niet op werken.

 • 22 november

  Natuurlijk zou je dan nog aan kunnen voeren...: "Geloof zonder werken is dood volgens Jacobus..." en ja natuurlijk is dat ook zo maar dat betekent niet dat je wettisch moet gaan leven en je moet richten op de werken. Nee, als Gods Geest de ruimte in je krijgt om Zijn werk te doen zullen de werken daar vanzelf uitvloeien zoals een mens dat nooit zou kunnen.

 • BERT970

  22 november

  Bedankt voor jou reaktie Gert!

  Ik wil vooraf eerst zeggen dat mij altijd opvalt dat ik mij als Christen vaak weggezet voel als Wettisch Christen! Blijkbaar heeft de setting waarin ik schrijf en mijn Reformatorische "ligging/achtergrond" zoveel impact dat dat vereenzelvigd word met wettisch! Misschien kun je bepaalde dingen wettisch noemen maar ik wil absoluut niet het wettisisme verdedigen laat staan "verheerlijken". Jezus Zelf liet in Zijn rondwandeling op aarde ook duidelijk zien dat Hij tegen elke vorm van wettisisme is! Gezien o.a. Zijn optreden tegen de Farizeeën en Schriftgeleerden! Wel heeft ook Jezus duidelijk benadrukt datgene wat we wel moeten doen en dat is wat Prediker ook zegt: "Vreest God en houdt Zijn geboden, want dit betaamt alle mensen!" Prediker 12 vers 13

 • BERT970

  22 november

  En wat die boom betreft en de vruchten van/aan zo'n boom:

  Ik moet dan ook altijd denken aan dat beeld van die boom zoals die ook direkt in Psalm 1 al word benoemd! Waar staat dat de mens die niet wandelt in de raad van de goddelozen, noch staat in de weg van de zondaren en niet zit in het gestoelte van de spotters word vergeleken met een boom! Een boom, geplant aan waterstromen. Die zijn vrucht geeft op zijn tijd en welks blad niet afvalt en alles zal gelukken!

  Dit beeld geeft heel goed weer dat wij op de plaats waar wij staan in deze wereld getuige moeten zijn van onze Maker en Verlosser! Alleen door Hem om het eeuwig welbehagen! En dat houdt dan ook in dat we telkens keuzes moeten maken in dit leven! Keuzes die dan ook nogal eens tegen onze eigen verderfelijke wil ingaan!

  Jezus zegt Zelf: " Zo wie achter Mij aan wil komen die neme zijn kruis op en wandele achter mij!" Dat is al een keuze!! En dan zegt Hij ook: 'En leert van Mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart!" Nog een keuze! Het leven zit vol met keuzes! Het word in onze gemeente door verschillende voorgangers vaak zo verwoord: " Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven maar een eeuwig zielsverderf!" Het is zoals Jozua al zei: " Aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen!"

 • 22 november

  ik vond dit wel toepasselijk :-D

  www.mupload.nl/img/igfocjgi.jpg

 • BERT970

  22 november

  Bedankt ook Francisca voor jou bijdrage!  Kort gezegd: Geen woorden maar daden!

  Ik nuanceer dat wat door te zeggen dat we ook zeker met onze tong moeten spreken! Niet in het minst over Gods grote, ja machtige daden! Jakobus 3 zegt duidelijk hoe het met onze tong gesteld is! Aan de ene kant roemen en prijzen we er God mee maar aan de andere kant kunnen we er ook mee vloeken en tieren! Maar daarmee wordt dan dus wel gezegd dat we die tong hebben te gebruiken! En dan zit het hem niet in de veelheid en mooiheid van woorden! Nee, de eenvoudigen wil God steeds gadeslaan! Hij geeft als voorbeeld dat gebed van die Farizeeër en die tollenaar! Ik denk dat wij ons moeten laten sieren door zoals Paulus dat ook zegt een heilige levenswandel! God op de 1e plaats en dan wijzelf en onze naaste!  En onze weg en wandel geheel laten bepalen door wat God in Zijn Woord tot ons zegt! "Ken Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden recht maken!" Spreuken 3 vers 6

 • 22 november

  Ik probeerde duidelijk te maken dat het vanuit het hart moet komen als je gaat getuigen.
  Waar het hart vol van is loopt de mond van over.

  Als ons hart vol is van Zijn Geest is het moeilijk om niet over Hem te spreken.
  Dus daden gedrongen vanuit het hart en niet omdat het moet omdat het ergens geschreven staat.

  Ik bedoelde jou niet Bert met 'wettisch' maar als het niet vanuit het hart is wordt het wettisch.

 • BERT970

  22 november

  Oke helder Gert! Bedankt! En inderdaad: waar het hart vol van is loopt de mond van over!

 • 22 november

  Amen Gert

 • BERT970

  22 november

  Even een lied over het wandelen met God!

  Ik zit net ook te denken dat de vraagstelling in de topic eigenlijk ook wat te summier is! Kan beter worden: Hoe en waar en waarheen wandelen wij?

 • BERT970

  22 november

  Maar laat het toch zo staan want in dat Hoe kun je ook de andere vragen incalculeren en als inbegrepen zien!

 • 22 november

  Mooie uitleg Gert.

 • BERT970

  22 november

  Wat ik ook bedoel met mijn eerder geschreven reakties is de vraag die mij nog al eens bekruipt en waar ik mijzelf ook zeker bij insluit!: "Hoe radikaal zijn wij als Christenen nu eigenlijk!? En dan niet radikaal in de betekenis als van "radikale moslims". Maar staan wij nog voor de Christelijke principes! Waarden en Normen of zo je wilt Normen en Waarden! "We moeten de normen weer gaan waarderen!" Ik neem als voorbeeld de Mars voor het Leven die D.V. voor a.s.7 dec. weer gepland staat! Toch iets waar we als Christenen toch pal voor horen te staan! Wij zijn vóór het leven, niet ertegen toch? Maar waarom zijn er dan toch zoveel Christenen die hier zo weinig belang aan hechten! Terwijl ik durf te stellen dat Jezus met zo'n mars ook zeker mee zou lopen als Heere van Het Leven! Maar is het niet zo dat er onder ons Christenen veel lauwheid is ?? Terwijl we veel meer op de bressen zouden moeten staan? Vinden we andere zaken die een veel lager belang hebben veel meer van waarde? Hechten we meer aan bijzaken dan aan hoofdzaken? In de politiek is zoiets ook telkens zichtbaar door ethische zaken vaak onder te laten sneeuwen door zogenaamd algemeen nationaal belang! Gelukkig zijn daar nog partijen die op dat punt nog wat te zeggen hebben! Laten we ook daar onze stem niet verloren gaan maar ook gebruiken! Iets wat gewoon een plicht is als Christen vind ik! Want daarmee laat je ook blijken voor Jezus te zijn en niet tegen Hem! Het zijn onze Broeders en Zusters die daar onze stem vertegenwoordigen en zij hebben dubbel en dwars onze stem, steun en gebed nodig! Dit is zomaar 1 aspect van de vele plichten die wij als Christen behoren te nemen maar er zijn er nog talloze meer!

 • BERT970

  23 november

  Ik vond nog een mooi gedicht betreffende onze levenswandel of levensweg:

        DE TWEE WEGEN;

  De Heer sprak van twee wegen waarop wij kunnen gaan. De smalle leidt ten leven, naar een vernieuwd bestaan.

  De brede daarentegen, voert naar de ondergang. Toch is hij bij zeer velen sinds jaar en dag in zwang.

  Want mensen willen liever één vogel in de hand, dan zien tienduizend die 't luchtruim klieven naar het beloofde land.

  De mensen op de brede, volgen hun eigen koers. Ze reizen heel tevreden per " Luxe Ego Tours".

  Maar op de smalle zie je slechts weinig mensen gaan. Daar geldt: jezelf verliezen en sterven als het graan.

  Alleen wie Christus volgen vinden het smalle pad.  Zij zullen straks bevolken de straten van Gods stad.

  Uit boekje: Gij geheel anders

  Geschreven door M.R. van den Berg

  23 november gewijzigd door BERT970

 • BERT970

  25 november

  Sorry foutje!!

  25 november gewijzigd door BERT970

1 – 25 van 35    Ga naar pagina:  1  2  Volgende Plaats reactie