De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Wat maakt jou een echte volgeling van Jezus?

ForumChristelijk leven

26 – 50 van 103    Ga naar pagina:  Vorige  1  2  3 ... 5  Volgende Plaats reactie

 • NATHALIE158

  8 april

  Zo is het! ❤️

  FRANCISCA289 schreef:

  punt 1. je moet opnieuw geboren zijn - Johannes 3:3

  punt 2. Bidden....belangrijke gewoonte – Lukas 6:12

  punt 3. Luisteren naar de Heere – Mattheus 17:5

  punt 4. Geloven – Johannes 3:16

  punt 5. Gehoorzamen – Johannes 8:12

  punt 6. God liefhebben – Markus 12:30

  punt 7. Vertel het evangelie aan de volken – Mattheus 28:19

  punt 8. Hem dienen en anderen – Johannes 12:26

  punt 9. Volgelingen van Jezus lijden voor Hem – Filippenzen 1:29

 • 8 april

  Lieve allemaal,
  Jane heeft dit bericht geschreven, ik heb er alleen de bijbelteksten bijgeschreven, die vermeld werden in desbetreffende uitzending :-)

  JANE993 schreef:

  Vanavond keek ik naar een uitz. op fam 7 en het onderwerp was: wanneer ben je een volgeling van Jezus. Voorganger Charles Stanly gaf een aantal punten

  punt 1, je moet opnieuw geboren zijn

  punt 2 Bidden....belangrijke gewoonte

  punt 3 Luisteren naar de Here

  punt 4 Geloven

  punt 5 Gehoorzamen

  punt 6 Liefhebben

  punt 7 Vertel het evangelie aan de volken

  punt 8 Hem dienen en anderen

  punt 9 Volgelingen lijden voor HEM

  Bij ieder punt had hij een Bijbeltekst , maar deze man praat zo snel, ik kon het niet zo snel allemaal noteren.

  Morgen komt altijd de herhaling van deze uitzending.

  Misschien moet je werken, maar zoniet dan kan je de uitzending bekijken. Of miss een snipperdag nemen.

  Ik vond het een goeie preek in ieder geval.

 • 8 april

  [Offtopic]

  15 april gewijzigd door SAMENCHRISTEN

 • NATASCHA934

  8 april

  Ik had het even niet door, maar goed dat je het zegt.:up:

  FRANCISCA289 schreef:

  Lieve allemaal,
  Jane heeft dit bericht geschreven, ik heb er alleen de bijbelteksten bijgeschreven, die vermeld werden in desbetreffende uitzending :-)

 • 8 april

  Herkenbaar de irritatie van mensen Richard, darom begin ik ook nooit zomaar over God. Ik bid voor openingen. En wacht of er een moment komt, nu is dat voor mij heel makkelijk. Ik werk met zieke mensen, die staan meer open voor God denk ik en mensen beginnen mij meestal vragen te stellen over mij, wie ik ben, wat ik doe. Vervolgens begin ik wat te vertellen over mijn leven, laat. Ik zelf nu een levende getuige zijn dat God van mensen houd en mensen helpt. Omdat God heel veel in mijn leven voor me gadaan heeft. En zo gaat het bij mij vanzelf.

 • NEEL074

  8 april

  RICHARD157 schreef:

  Bert, ik heb het linkje gelezen en wat de schrijver zegt is dat we in deze wereld wonen maar niet met de wereld mee mogen doen.

  Mijn vraag is dan wat is met de wereld meedoen? We moeten ook werken in deze wereld en geld verdienen in deze wereld om te kunnen leven.

  Er zijn stromingen en ik zat ook bij zo'n Gemeente die vonden als je naar de bioscoop gaat al met de wereld mee doet.

  De oudsten en evangelisten mochten geen tv hebben.

  Sommige christenen vinden make of het verven van het haar al duivels oftewel werelds.

  Ik zag laatst op tv dat er een Irakese vluchteling op de bank bij een christelijk programma waarin hij zijn verhaal deed.

  Deze persoon was christen geworden en in zijn dagelijkse leven deed hij aan bodybuilden.

  De interviewer liet duidelijk blijken dat je als christen niet aan behoord te doen.

  Dus waar is de scheidslijn van meedoen met de wereld?

  Of je moet net als de Amish 2 Korinthe 6:14-18 heel letterlijk nemen waarin God zegt: Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af.

  We leven in deze wereld maar zijn niet van deze wereld omdat we van God zijn. Ik heb persoonlijk niet zo veel met al die regeltjes, die zijn heel vaak door mensen verzonnen.

  Kritiek leveren is makkelijk. Ik voor mezelf vraag me meestal af: als ik dit nu doe en ik moet zometeen God ontmoeten, kan ik dat dan? Zo probeer ik Hem te volgen.

 • RICHARD157

  8 april

  Marina, Ik gooide een keer een folder van de Kerk bij iemand in de bus en zieen vrouw stond toevellig in de gang maar ze deed de deur niet open maar ze sprak door de brievenbus mij aan dat ze het niet wou hebben en ik zag de folder met een hand door de brievenbus terugkomen en het viel bij haar voor de deur..k heb het maar weer opgeraapt en bij de volgende erin gegooid..Hoe grappig haha

  8 april gewijzigd door RICHARD157

 • RICHARD157

  8 april

  Neel, soms denk ik dat men ook menselijke regeltje toepast idd.

 • NATASCHA934

  8 april

  Hoe bedoel je die laatste vraag, Richard? Snap 'm even niet. :)

 • RICHARD157

  8 april

  Welke laatste vraag Natsscha?

 • 8 april

  Ik vind dit een moeilijk onderwerp Richard. Ik voel mij helemaal niet zo'n goede volgeling van Jezus. Alleen weet ik zeker dat ik niet zonder Hem kan. Ik worstel dus stug door en dank Hem dat Hij zo genadig en liefdevol is.

 • 8 april

  Je wordt vernieuwd in je denken wanneer je oprecht een keuze gemaakt hebt om Hem te volgen. Die weg is globaal voor iedereen anders. We hebben niet allen dezelfde gaven en persoonlijkheid.

  Uiteindelijk als het over de werken gaat, is dit niet over je "eigen" werken. Maar de werken die een gevolg zijn van je vernieuwing in je denken die dan ook onvermijdelijk invloed hebben op je handelen.

  Dus de beoordeling gaat daarom dan ook niet over je eigen werken.  Juist zolas Jezus ook leerde bij de wetten... wanneer je in je "hart" de wetten overtreed heb je dus ook al een probleem met Gods standaard.. Zoals Zijn Woord ook leert doet "niemand" goed en niemand verdient het.

  Kortom kan je dus maar 1 ding doen en dat is een keuze maken. Je bekering maakt dan dat je verder je moet laten leiden door Zijn Geest. Wanneer vernieuwing (strijd over je handelen) uitblijft kunnen we ons eerder gaan afvragen of we wel gekozen hebben om Hem te volgen

 • RICHARD157

  8 april

  Dorcas, precies zo voel ik me soms haha.

  Lien, het klopt idd dat ieder zijn eigen wandel heeft met de Heer maar ieder is in zijn/haar denken anders overtuigd.
  Zoals ik zei in een andere reactie, ziet de 1 geen kwaad om een bioscoopfilm te zien waarbij dit voor een ander uit de boze is en echt niet kan..Deze verschillen zijn er echt.
  Mischien kan je Romeinen 14 hierbij een kleine beetje toepassen waarin Paulus zegt: Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn.

  8 april gewijzigd door RICHARD157

 • NATASCHA934

  9 april

  Haha.. ik zie die hele vraag ineens niet meer. Was iets n.a.v. wat Lien schreef. Ik zal 's zoeken of ik 'm elders kan vinden.
  Anders heb ik het gedroomd. (lol)

  RICHARD157 schreef:

  Welke laatste vraag Natsscha?

 • SARI439

  9 april

  er staat toch ook ergens in de Bijbel Neem uw kruis op en volg Mij..

  luk 23 vers 22-25

  22 Zeggende: De Zoon des mensen moet veel lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood en ten derden dage opgewekt worden.

  23 En Hij zeide tot allen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis dagelijks op, en volge Mij.

  24 Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal het behouden.

  25 Want wat baat het een mens, die de gehele wereld zou winnen, en zichzelven verliezen, of schade zijns zelfs lijden?

  26 Want zo wie zich Mijns en Mijner woorden zal geschaamd hebben, diens zal de Zoon des mensen Zich schamen, wanneer Hij komen zal in Zijn heerlijkheid, en in de heerlijkheid des Vaders, en der heilige engelen.

  9 april gewijzigd door SARI439

 • BERT970

  9 april

  Amen Sari! Zelfverloochening en jezelf geringer achten dan de ander zijn inderdaad kernbegrippen horende bij het volgen van Jezus!

  Ons kruis vrolijk dragende achter Jezus aan wetende dat het lijden van deze tegenwoordige wereld niet opweegt tegen de heerlijkheid die ons wacht in het hiernamaals, de hemel!🙏

 • BERT970

  9 april

  En liefdevol zíjn naar elkaar, vergevingsgezind, de ander uitnemender achten dan jezelf! Hartelijk, vol meeleven, inlevend en invoelend! Altijd de doding van Christus meedragend! Eensgezind, betrokken, de VREDE najagend!

 • SARI439

  9 april

  mooi verwoord....het is de vraag of wij daar toe in staat zijn.

 • RICHARD157

  13 april

  www.mupload.nl/img/berit1fmb3rp.jpg

 • 13 april

  :up::-)

 • NATASCHA934

  13 april

  Mooi!

  RICHARD157 schreef: www.mupload.nl/img/berit1fmb3rp.jpg

 • 13 april

  Ja mooi!

  RICHARD157 schreef:

  www.mupload.nl/img/berit1fmb3rp.jpg

 • 13 april

  mooi Richard! zo is het.

 • BERT970

  13 april

  RICHARD157 schreef: www.mupload.nl/img/berit1fmb3rp.jpg

  Geloof in een "notedop"!🙏💚

 • 17 april

  RICHARD157 schreef:

  Wat ik mijzelf soms afvraag is wat jou nu een echte volgeling van Jezus maakt.

  Want de Bijbel zegt in Romeinen 10:9, als je met je hart gelooft en met je mond belijdt dat Jezus is Heer dan zal je zalig worden.

  In Efeziërs 2:6 staat dat je uit genade zalig bent geworden, en uit genade alleen dat je van God gekregen hebt, en dat is niet uit ons zelf of uit onze werken zodat we niet zouden roemen.

  Maar tegelijkertijd staat er in Jakobus 2:14-26 dat een geloof zonder werken een dood geloof is, en in Korinthe 5:10 staat dat we allemaal geoordeeld worden naar wat wij gedaan hebben in ons leven.

  Als ik zo de Evangeliën lees dan lieten de Apostelen alles achter om Jezus te volgen.

  De rijke jongeling deed het vrij goed in zijn leven totdat Jezus hem vroeg om alles te verkopen en aan de arme te geven zodat hij een schat in de hemel zou hebben, maar de rijke jongeling droop af.

  Waarom vraag ik mij dit af?

  Nou ik geloof zeker dat Jezus is Heer, ik probeer maandelijks financieel een offergave te doen en wat geld aan de arme te geven, ik lees mijn Bijbel, ik doe mijn gebed, maar verders leef ik gewoon mijn leven.

  Ik werk, ik ga naar de sportschool, ik kijk zo nu en dan een film etc, maar soms denk ik van is dit dan het christelijke leven?

  Ben ik nu een volgeling van Jezus? want als ik bv naar moeder Teresa kijk dan denk ik van "wouw" dat was een prachtige vrouw in de Heere.

  Ze gaf letterlijk alles op om tussen de arme te wonen en haar leven toe te wijden om voor de armste op deze wereld te zorgen.

  Of neem Corrie ten Boom, schitterend hoe zij haar leven toegewijd heeft aan de Heere.

  Natuurlijk is Jezus ons voorbeeld en geen andere broeders of zusters maar ik vind het prachtig dat mensen al hun tijd en energie stoppen in het Evangelie verkondigen, in het helpen van anderen en al hun tijd stoppen in het actief zijn binnen de Kerk.

  Wanneer ben je nu een echte christen oftewel een volgeling van Jezus?

  Als je alles verkoopt en je leven toewijd om te zorgen voor de minder bedeelde op deze wereld? Ben je een volgeling als je 3x per week naar de Kerk gaat?

  5 keer per dag bid? Weinig zondigt? Of is het Evangelie gewoon "Alles is genade"?

  Hoe zien jullie dit broeders en zusters? Gezegende zondag iedereen. www.mupload.nl/img/jxb8pu4j.jpg

  Héél herkenbaar deze gedachtengang. En dit is gewoon één van de processen waar iedere christen mee te maken krijgt.

  Maar ondertussen heb ik door véél bidden en overdenken, óók in deze wat rust mogen krijgen. Voel dat ik geen "baby" meer ben in de genade, en mij wat meer mag ontspannen, óók in mijn sociale leven.

  Zelf denk ik ook dat de Heere God mij zo zegent, omdat ik wél vertel dat ik christen ben, als het er op aan komt.

  Verder staan er mooie en leerzame stukjes tussen waar ik het helemaal mee eens ben.

  17 april gewijzigd door LINDA978

26 – 50 van 103    Ga naar pagina:  Vorige  1  2  3 ... 5  Volgende Plaats reactie