De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Wat maakt jou een echte volgeling van Jezus?

ForumChristelijk leven

76 – 92 van 92    Ga naar pagina:  Vorige  1  2  3  4Plaats reactie

 • 22 april

  In 1 Korinthe 4:15-17 zegt Paulus het  trouwens weer.
  Hij zegt al heb je duizenden leraren, maar je heb maar 1 vader in de Heere want ik (Paulus) heb jullie verwekt in Christus door Zijn Evangelie.
  Weer zegt hij: Wordt mijn navolgers en ik zal Timotheüs naar u toezenden om "mijn wegen" bekend te maken.
  Natuurlijk bedoeld Paulus "zijn" weg in de Heere
  Ik denk dat Paulus dit bedoeld door als zijn brieven heen: Destijds was er nog geen Bijbel en mensen kregen mond op mond onderwijs/prediking door leraren in Christus, maar door zijn brieven heen vertelde Paulus ook dat er vele valse leraren actief waren, en zelfs leraren die verkondigde dat Christus al is teruggekomen en dat de opstanding al is geweest.
  Er waren ook leraren die Christus verkondigde uit eigen belang.
  Paulus waarschuwde door de brieven heen voor dat soort leraren en roept daarom om navolgers van hem te zijn want hoe hij Christus predikte is de juiste prediking.
  Ik denk dat Paulus het zo bedoeld heeft, maar dat is mijn interpretatie.

  1 Korinthe 4 (HSV)
  15 Want al had u tienduizend leermeesters in Christus, daarmee hebt u nog niet vele vaders: in Christus Jezus heb ík u immers door het Evangelie verwekt.
  16 Ik roep u er dus toe op: word mijn navolgers.
  17 Daarom heb ik Timotheüs naar u toe gestuurd, die mijn geliefde en trouwe zoon is in de Heere. Hij zal u in herinnering brengen mijn wegen, die in Christus zijn, zoals ik overal in elke gemeente onderwijs.

  22 april gewijzigd door RICHARD157

 • 22 april

  Het is goed Dorcas "jouw interpretatie" te lezen op de "door Happy"naar voren gebrachte uiting, want inderdaad PAULUS VOORBEELD TOT VOLHARDING, zoals hij aan de dag legde is ZEKER ons NAVOLGEN meer dan WAARD "uiteraard gaat niet alleen hij (Paulus)" mank aan alle kanten, maar ook wij. Daarom is en blijft het NAVOLGEN VAN JEZUS  (zoals Hij ons voorleefde) JUISTE HIER OP AARDE van LEVENSBELANG.

  Inderdaad dergelijke uitspraken vragen zeker om voorzichtige benadering (hoe gauw leiden dit soort opgeworpen uitingen niet tot verkeerde gevolgtrekkingen?) volkomen terecht waar Francisca dan ook op wijst.  

 • HAPPY664

  22 april

  RICHARD157 schreef:

  In 1 Korinthe 4:15-17 zegt Paulus het  trouwens weer.
  Hij zegt al heb je duizenden leraren, maar je heb maar 1 vader in de Heere want ik (Paulus) heb jullie verwekt in Christus door Zijn Evangelie.
  Weer zegt hij: Wordt mijn navolgers en ik zal Timotheüs naar u toezenden om "mijn wegen" bekend te maken.
  Natuurlijk bedoeld Paulus "zijn" weg in de Heere
  Ik denk dat Paulus dit bedoeld door als zijn brieven heen: Destijds was er nog geen Bijbel en mensen kregen mond op mond onderwijs/prediking door leraren in Christus, maar door zijn brieven heen vertelde Paulus ook dat er vele valse leraren actief waren, en zelfs leraren die verkondigde dat Christus al is teruggekomen en dat de opstanding al is geweest.
  Er waren ook leraren die Christus verkondigde uit eigen belang.
  Paulus waarschuwde door de brieven heen voor dat soort leraren en roept daarom om navolgers van hem te zijn want hoe hij Christus predikte is de juiste prediking.
  Ik denk dat Paulus het zo bedoeld heeft, maar dat is mijn interpretatie.

  1 Korinthe 4 (HSV)
  15 Want al had u tienduizend leermeesters in Christus, daarmee hebt u nog niet vele vaders: in Christus Jezus heb ík u immers door het Evangelie verwekt.
  16 Ik roep u er dus toe op: word mijn navolgers.
  17 Daarom heb ik Timotheüs naar u toe gestuurd, die mijn geliefde en trouwe zoon is in de Heere. Hij zal u in herinnering brengen mijn wegen, die in Christus zijn, zoals ik overal in elke gemeente onderwijs.

  Ik reageer even op de post van Richard, maar ook op de andere reacties.

  Wat ik denk dat Paulus bedoelt is iets anders. Er lopen 2 lijnen in de Bijbel, één van het evangelie van de besnijdenis en één van het evangelie van de onbesnijdenis (Galaten 2:7).

  Jezus op aarde representeerde het evangelie van de besnijdenis, het evangelie in eerste instantie gericht op de Jood, een evangelie van wet en van genade. Jezus zelf zegt in Math 15 vs 24: ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. En Paulus zelf zegt daarover dat Jezus Christus een dienaar is van de besnijdenis (Romeinen 15 vers 8).

  Paulus bracht een nieuw evangelie, speciaal voor de heidenen, het evangelie van de onbesnijdenis (Galaten 2 vers 7). Hij kende Jezus niet naar het vlees, maar hij kende Christus Jezus vanuit de hemel! Let alleen al eens op die exclusieve Paulus woorden: Christus Jezus. Hij heeft zijn evangelie aan Petrus uitgelegd (!), zie Galaten 2 vers 1 en 2 en realiseer je hoe bijzonder dat is! Dat evangelie is een evangelie van pure genade, van niet werken. Zie bijvoorbeeld Romeinen 4 vers 5: Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid.

  Deze Paulus roept ons op om hem na te volgen, zoals hij Christus (dus niet Jezus) navolgde.

 • 22 april

  Happy, elke keer als ik de Bijbel lees viel het mij altijd op dat de brieven van Paulus soms andere dingen zeggen dan wat Jezus verkondigde en dat zat mij soms een beetje dwars om eerlijk te zijn want de Bijbel leek daardoor soms tegenstrijdig in mijn beleving.
  Ik dacht van hoe kan dat nu? Waarom zegt Paulus deze dingen die tegenstrijdig klinken dan wat Jezus verkondigde door de Evangeliën heen?
  Maar door jou uitleg word het een kleine beetje duidelijker.

 • HAPPY664

  22 april

  RICHARD157 schreef:

  Happy, elke keer als ik de Bijbel lees viel het mij altijd op dat de brieven van Paulus soms andere dingen zeggen dan wat Jezus verkondigde en dat zat mij soms een beetje dwars om eerlijk te zijn want de Bijbel leek daardoor soms tegenstrijdig in mijn beleving.
  Ik dacht van hoe kan dat nu? Waarom zegt Paulus deze dingen die tegenstrijdig klinken dan wat Jezus verkondigde door de Evangeliën heen?
  Maar door jou uitleg word het een kleine beetje duidelijker.

  Mooi dat je dat hebt opgemerkt Richard! Paulus zegt inderdaad dingen die tegenstrijdig zijn met wat anderen verkonidgden.

  Neem het citaat uit Romeinen 4 "Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid". En kijk eens naar Jacobus 2 vers 24: "U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof". Daar is al wat over gediscussieerd, maar het is alsof je een vierkant paaltje in een rond gat wilt stoppen. Het past niet...

  De oplossing: Jacobus richt zicht tot de besnijdenis (het evenagelie van de besnijdenis, Galaten 2 vers 7) en Paulus richt zich tot de heidenen (het evangelie van de onbesnijdenis). Twee verschillende evangeliën, twee verschillende doelgroepen met elk hun eigen voorwaarden.

 • 22 april

  Bedankt voor de uitleg Happy.

 • 23 april

  Maar er staan ook nog heel veel andere uitspraken van Paules die dit weer tegenspreken..

 • 24 april

  Vond zonet nog een stukje uit het nieuws...en dacht:

  "Nee, dit zijn absoluut geen volgelingen van de Heere Jezus".

  Ze vergeten b.v. de woorden van Stefanus, die zegt:

  "O Heere, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen".

  Of onze Heere Zelf.

  Toch?

  COC: 'Deze Amerikaanse haatprediker wil dat overheden lhbt'ers vermoorden' - nos.nl/l/2281759

  24 april gewijzigd door LINDA978

 • 25 april

  Op deze site, vanaf punt 2 t/m 10, staat het allemaal duidelijk omschreven aangaande Paulus.
  www.bedelingdergenade.nl/page/artikelen

 • 25 april

  bedankt:-)

 • 25 april

  Met de besnijdenis doelt Jezus niet op de besnijdenis naar het vlees, maar op de BESNIJDENIS van HET HART lees maar in de Bijbel. (Kol.2:11) De gezondene is en blijft Jezus HIJ is de Boom des leven waaruit al het verdere vervolg is voorgesproten. Halleluja Hij is en was en HIJ zal wederkomen!

  Naar Zijn voorbeeld leven maakt mij een volgeling van Hem ( wel met alle lek en gebrek)

  25 april gewijzigd door BETTIE628

 • 28 april

  Voor mij is er slechts 1 ding wat alles anders maakt en dat is de Adem van God en dan bedoel ik. Wanneer door mn intieme relatie met de HEER (aanbidding in Geest en Waarheid) dat Hij alles veranderd.

  Alsof de Rivier van Levend Water gaat stromen in de volheid van Gods Geest, hier in het natuurlijke.

  Zonder de Geest is het slechts uiterlijk... ijdelheid.. niet dat het verkeerd is, maar ECHTHEID, wanneer Hemel en Aarde één worden door de Geest

  28 april gewijzigd door AALT168

 • 30 april

  Wat maakt jou een echte volgeling van Jezus?

  Denk óók dat het steunen alléén op Hem elke volgeling wél bevindelijk kent. Dat leert de Schrift. Steunen we op iets of iemand anders, dan is de Bijbel daar héél helder in. (Paulus)

  "Door U door U Alléén,  om het eeuwige welbehagen"

 • 7 mei

  Wat Richard schrijft betreffende zijn weg is vanzelf zijn wandel in de Heer en inderdaad er was toen nog geen Bijbel, want het Woord was God en had onder de mensen gewoond, het is begrijpelijk dat Paulus waarschuwende rondging en zeker niet de intentie had om zijn eigen weg te promoten, daarvoor was hij te krachtdadig tot bekering gekomen. Hij was bovendien een man met invloed en vertegenwoordigde na zijn bekering immers Jezus (die hij eerder had vervolgd)??

 • 7 mei

  Mooi, erg helder😎

 • 11 mei

  Wat mij een volgeling van Christus maakt ? = In de praktijk brengen van datgene wat HIJ ons "ieder op zijn eigen plekje" te doen geeft en dat daadwerkelijk proberen te realiseren!.

 • Woensdag om 21:37 uur

  ..."Jij in jouw klein hoekje en ik in mijn"

     ...kwam in mijn hart Bettie bij het lezen van je post😄

76 – 92 van 92    Ga naar pagina:  Vorige  1  2  3  4Plaats reactie