De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Alleen blijven op advies van Apostel Paulus. (1 Korinthe 7)

ForumSingles en relaties

1 – 17 van 17Plaats reactie

 • 14 april

  We weten allemaal dat de Heere Eva heeft geschapen voor Adam omdat de Heere vond dat het voor een mens niet goed was om alleen te blijven.
  Maar als je 1 Korinthe 7 leest, dan is dat hoofdstuk geheel toegewijd aan relaties, huwelijk en echtscheiding.
  Maar de grote advies van Paulus hierin was om gewoon alleen te blijven omdat de Heere snel terugkomt, zodat je voornamelijk op Hem kan blijven focussen want als je getrouwd bent moet je je aandacht verdelen.
  Misschien een domme vraag want we zitten op een datingsite en de meeste hier zijn op zoek naar een partner, maar wie heeft er wel eens aan gedacht om gewoon lekker alleen te blijven?
  Ik zelf heb geen enkele probleem om alleen te blijven maar eerlijk is eerlijk, ik heb een grote verdrukking in het vlees, maar buiten dat is het voor mij geen probleem om alleen te zijn.

 • ANNE402

  14 april

  Heb het hoofdstuk even opgezocht, vind het wel een lastige. Eigenlijk heb ik helemaal geen zin om lekker alleen te blijven.

  1 Korinthe 7 HSV

  Het huwelijksleven

  1  Wat nu de dingen betreft waarover u mij geschreven hebt: het is goed voor een mens om geen vrouw aan te raken.

  2  Maar laat vanwege allerlei vormen van hoererij iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.

  3   Laat de man aan zijn vrouw de verschuldigde bereidwilligheid betonen en evenzo ook de vrouw aan haar man.

  4  De vrouw heeft niet de beschikking over haar eigen lichaam, maar de man. En evenzo heeft ook de man niet de beschikking over zijn eigen lichaam, maar de vrouw.

  5   Onttrek u niet aan elkaar, behalve dan met onderling goedvinden voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan vasten en bidden. Kom daarna weer bij elkaar, opdat de satan u niet zal verzoeken omdat u zich niet kunt onthouden.

  6  Dit zeg ik echter als tegemoetkoming, niet als bevel.

  7   Want ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ikzelf,  maar ieder heeft zijn eigen genadegave van God, de één op deze wijze, de ander op die wijze.

  8  Maar ik zeg tegen de ongehuwden en de weduwen: Het is goed voor hen, als zij blijven zoals ik.

  9   Maar als zij zich niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen, want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden.

     Over echtscheiding

  10  Maar de gehuwden beveel ik – niet ik, maar de Heere –  dat een vrouw niet zal scheiden van haar man

  11  – en als zij toch gaat scheiden, moet zij ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen – en dat een man zijn vrouw niet zal verlaten.

  12  Maar tegen de anderen zeg ík, niet de Heere: Als een broeder een ongelovige vrouw heeft en zij er van harte mee instemt bij hem te wonen, moet hij haar niet verlaten.

  13  En als een vrouw een ongelovige man heeft en deze stemt er van harte mee in bij haar te wonen, moet zij hem niet verlaten.

  14  Want de ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. Anders waren immers uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig.

  15  Maar als de ongelovige scheiden wil, laat hij scheiden. De broeder of de zuster is in zulke gevallen niet gebonden. God heeft ons echter tot vrede geroepen.

  16   Want hoe weet u, vrouw, of u uw man zult behouden? Of hoe weet u, man, of u uw vrouw zult behouden?

     Verschillende roeping

  17  Maar zoals God aan ieder heeft toebedeeld, zoals de Heere ieder geroepen heeft, zó moet hij wandelen. En zo schrijf ik het in alle gemeenten voor.

  18  Is iemand als besnedene geroepen, dan moet hij die besnijdenis niet ongedaan laten maken. Is iemand geroepen die onbesneden is,  dan moet hij zich niet laten besnijden.

  19  Besneden zijn is niets en onbesneden zijn is niets, maar het in acht nemen van de geboden van God.

  20   Laat ieder blijven in de roeping waarin hij geroepen is.

  21  Bent u als slaaf geroepen, dan moet u zich daarover niet bekommeren. Kunt u echter ook vrij worden, maak dan liever van die gelegenheid gebruik.

  22  Wie namelijk als slaaf geroepen is in de Heere, is een vrijgelatene van de Heere. Evenzo is hij die als vrije geroepen is, een slaaf van Christus.

  23   U bent duur gekocht; word dus geen slaven van mensen.

  24  Laat ieder voor het aangezicht van God blijven, broeders, in de staat waarin hij geroepen is.

     Ongehuwd zijn

  25  Wat betreft hen die nog maagd zijn, heb ik geen bevel van de Heere. Ik geef echter mijn mening als iemand die barmhartigheid van de Heere heeft gekregen om trouw te zijn.

  26  Ik denk dat dit goed is met het oog op de aanstaande nood,  namelijk dat het voor een mens goed is om zo te zijn.

  27  Bent u aan een vrouw verbonden, zoek geen losmaking. Bent u vrij van een vrouw, zoek dan geen vrouw.

  28  Maar ook als u trouwt, zondigt u niet. Ook als een meisje dat nog maagd is, trouwt, zondigt zij niet. Zulke mensen echter zullen wel verdrukking hebben in het vlees en dat wil ik u besparen.

  29  Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd beperkt is. Laten zij die vrouwen hebben, voortaan zijn alsof ze die niet hebben,

  30  en zij die huilen, alsof zij niet huilen, en zij die blij zijn, alsof zij niet blij zijn, en zij die kopen, alsof zij niet bezitten,

  31  en zij die van deze wereld gebruikmaken, alsof zij die niet gebruiken.  Immers, de gedaante van deze wereld gaat voorbij.

  32  En ik wil dat u zonder zorgen bent.  De ongehuwde draagt zorg voor de dingen van de Heere, hoe hij de Heere zal behagen.

  33  Wie echter gehuwd is, draagt zorg voor de dingen van de wereld, hoe hij zijn vrouw zal behagen.

  34  Er is onderscheid tussen de gehuwde vrouw en het meisje dat nog maagd is. De ongehuwde draagt zorg voor de dingen van de Heere om zowel naar lichaam als naar geest heilig te zijn. Zij echter die gehuwd is, draagt zorg voor de dingen van de wereld, hoe zij haar man zal behagen.

  35  En dit zeg ik tot uw eigen voordeel, niet om een strik over u heen te werpen, maar om u te leiden tot eerbaar gedrag en blijvende toewijding aan de Heere, zonder afgeleid te worden.

  36  Maar als iemand denkt dat hij ongepast handelt ten opzichte van zijn aanstaande vrouw  die nog maagd is, als de jaren van haar jeugd voorbij zijn en het op deze wijze behoort te gebeuren, laat hij doen wat hij wil, hij zondigt niet: laten zij trouwen.

  37  Maar wie in zijn hart vastbesloten is en er niet toe genoodzaakt wordt, maar macht heeft over zijn eigen wil en in zijn hart besloten heeft dat hij zijn eigen aanstaande vrouw die nog maagd is, zo zal houden, die handelt ook goed.

  38  Dus: ook wie ten huwelijk geeft, handelt goed, maar wie niet ten huwelijk geeft, handelt beter.

  39   Een vrouw is door de wet gebonden, zolang haar man leeft. Als haar man echter ontslapen is, is zij vrij om te trouwen met wie zij wil, maar alleen in de Heere.

  40  Maar zij is gelukkiger, als zij zo blijft, naar mijn mening. En ik denk ook dat ik  de Geest van God heb.

  14 april gewijzigd door ANNE402

 • ANNE402

  14 april

  @Richard Zou jij alleen willen blijven, zodat je je meer aan God kunt toewijden? Of heb je daar een andere reden voor?

  14 april gewijzigd door ANNE402

 • NATASCHA934

  14 april

  Ja, dat heb ik me ook dikwijls afgevraagd. Ik kan goed alleen zijn gelukkig, sterker nog: vind het heel fijn en heb het ook nodig om me op te laden, maar je mist natuurlijk toch ook van alles en dan denk ik: is het toch niet de bedoeling van God misschien? Maar bij mij geldt in alles D.V. en dan wordt het dus ook wel duidelijk.
  Ik vind het niet stom klinken hoor.;-)

 • NATASCHA934

  14 april

  Richard, denk je ook dat God jou dat dan echt duidelijk zou maken?

 • 14 april

  Anne ik zou liegen dat ik alleen wil blijven alleen maar om God 100% te kunnen dienen, maar over het algemeen vind ik het geen probleem om alleen te blijven.

  Natscha..ik denk idd wel dat God het je duidelijk zo maken.

 • NATASCHA934

  14 april

  En als Hij het niet duidelijk maakt, hoe zie je dat dan?

 • 14 april

  Nou zal ik eens even heel ketters bezig zijn

  Ik heb het in dit opzicht niet zo op Paulus. Het was natuurlijk een fanatiek gedreven mannetje die ook wel verschil van mening (netjes gezegd) met de andere apostelen had. Of ze gewoon weg stuurde omdat ze zijn tempo niet konden volhouden. Voor een evangelist die zoveel reist lijkt me dit een goed advies. Prima! Kan ik het helemaal mee eens zijn.

  Máár als iedereen dit advies volgt, wordt het aardig leeg qua mensheid.

  En dan hoe verhoudt zich dit met het " ga heen en vermenigvuldig u".

  Kortom: hier twijfel ik wel wat aan Paulus. Sorry

 • 14 april

  DORCAS485 schreef:


  Máár als iedereen dit advies volgt, wordt het aardig leeg qua mensheid.

  Dat ging ook in mijn gedachte op idd haha..

 • 14 april

  het is ook niet de bedoeling om er 1 vers uit te halen en daarop een theorie te bouwen dat we relaties wettisch moeten benaderen.  Deze uiteenzetting is gewoon logisch omschreven voor elke soort situatie wat betreft relaties. Zeker wanneer we relaties zien in verhouding met onze eigen relatie tov van God zelf. Paulus beveelt hier nergens dat we alleen moeten blijven, maar juist wil hij alleen uitleggen dat het ook voordelen heeft. Had ieder maar die roeping, maar niet ieder heeft die roeping..

  Ik zou trouwens heel wat minder leed hebben gehad moest ik bekend geweest zijn met deze verzen :-)

  Het punt is wel wanneer je eenmaal een keuze hebt gemaakt om een volgeling van Jezus te worden, Hij op de 1ste plaats komt.. (logisch toch) en dat men dan onze toekomst aan Zijn wil overlaten. Of laten we eerst zorgen dat onze relatie tov God optimaal is voor we denken aan onze relaties hier down to earth

  ik zou ook niet denken dat we persé de "zoekende" houding hebben hier op de site maar juist mogelijkheden creëren om mensen (medegelovigen) te ontmoeten en dan kan het zomaar gebeuren dat God een relatie geeft :-) Vaak wordt in de bijbel beschreven dat een vrouw een geschenk is voor de man.. dus je "zoekt niet maar je mag uitzien naar een geschenk,

 • 14 april

  Het is een heel geruststellende wetenschap dat wij als christenen hier op deze side mogelijkheden krijgen aangereikt om medegelovigen te mogen ontmoeten en dat ervaar ik als een enorm geschenk.

 • 14 april

  BETTIE628 schreef:

  Het is een heel geruststellende wetenschap dat wij als christenen hier op deze side mogelijkheden krijgen aangereikt om medegelovigen te mogen ontmoeten en dat ervaar ik als een enorm geschenk.

  Dat zeker Bettie..Een groot geschenk

 • 15 april

  De vraag die bij mij dan op komt....was Jezus Alleen? Nee Hij heeft de Heerlijke verbinding met de Vader in Geest.

  Ver boven alle aardse beslommeringen wat trouwen ook met zich mee kan brengen.

  Ook wel apart te weten dat er in de nieuwe wereld niet meer getrouwd wordt. Zouden we dan in zo een volheid zijn om naar zijn heerlijkheid te veranderen dat dat ons genoeg wordt?

 • NATASCHA934

  16 april

  Goed stukje, Lien.:up:

  LIEN423 schreef:

  het is ook niet de bedoeling om er 1 vers uit te halen en daarop een theorie te bouwen dat we relaties wettisch moeten benaderen.  Deze uiteenzetting is gewoon logisch omschreven voor elke soort situatie wat betreft relaties. Zeker wanneer we relaties zien in verhouding met onze eigen relatie tov van God zelf. Paulus beveelt hier nergens dat we alleen moeten blijven, maar juist wil hij alleen uitleggen dat het ook voordelen heeft. Had ieder maar die roeping, maar niet ieder heeft die roeping..

  Ik zou trouwens heel wat minder leed hebben gehad moest ik bekend geweest zijn met deze verzen :-)

  Het punt is wel wanneer je eenmaal een keuze hebt gemaakt om een volgeling van Jezus te worden, Hij op de 1ste plaats komt.. (logisch toch) en dat men dan onze toekomst aan Zijn wil overlaten. Of laten we eerst zorgen dat onze relatie tov God optimaal is voor we denken aan onze relaties hier down to earth

  ik zou ook niet denken dat we persé de "zoekende" houding hebben hier op de site maar juist mogelijkheden creëren om mensen (medegelovigen) te ontmoeten en dan kan het zomaar gebeuren dat God een relatie geeft :-) Vaak wordt in de bijbel beschreven dat een vrouw een geschenk is voor de man.. dus je "zoekt niet maar je mag uitzien naar een geschenk,

 • ANDRE128

  27 april

  Ja ik ben Zijn bruid.

 • 11 augustus

  Goedenavond allemaal,

  Ik ben sinds 4 jaar gescheiden en ben hier wel mee bezig. Gescheiden te blijven als Paulus of toch weer Petrus worden:

  Lukas 20: 34 - 36

  34. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: de kinderen van deze wereld trouwen en worden ten huwelijk gegeven, maar zij die het "waard" geacht zijn die toekomstige wereld te verkrijgen, en de opstanding uit de doden, zullen niet trouwen en ook niet ten huwelijk gegeven worden.

  Conclusie: God vind beiden goed, de 1 is niet beter of slechter dan de andere. Huw je, dan ben je waardig van deze eeuw / wereld / tijdperk. Huw je niet dan ben je waardig van de volgende eeuw / wereld / tijdperk.....Klopt, waardig zijn van de volgende eeuw is heel intens. Als je brandt van verlangen (huw dan)....Het is ook te gek om te zien als je waardig bent van de volgende eeuw en om dan de wapenrusting van God (Efeze 6: 10 - 20) te gebruiken en dat machten, regeringen en overheden geen vat meer op je hebben omdat je voortdurend in Gods Geest wandelt. Fijne avond allemaal. Gods zegen

 • 11 augustus

  Beter te huwen dan te branden. In Lukas 20 vers 34 en 35 staat in mijn Bijbel het volgende: Trouwen is iets voor de mensen van DEZE wereld 35 maar de mensen die het waard zijn in Gods wereld te komen zullen opstaan uit de dood. In die nieuwe wereld zullen zij niet meer trouwen.

1 – 17 van 17Plaats reactie