De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Bijbelteksten Spreuken Citaten Gedichten Proclamaties

ForumInspiratie

1 – 25 van 3660    Ga naar pagina:  1  2  3 ... 147  Volgende Plaats reactie

 • ADRIANA359

  24 maart 2017

  24 Maart 2017

  Ik heb hulp nodig,Vader- ik kan het niet alleen! Dank U voor uw kracht waardoor ik opgewassen ben tegen alle opstakels in het leven. En dank U voor de onwankelbare belofte mij overal doorheen te helpen. Amen.

  Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het Koninkrijk van de hemel.

  matteus 5:3   Dr. Robert H. Sschuller.   :-)

 • RICHARD157

  24 maart 2017

  Elk wapen dat tegen ons gesmeed wordt, zal niets uitrichten
  En elke tong die ons veroordeelt, stellen wij in het ongelijk.
  Dit is ons erfdeel als knecht des Heren
  en onze gerechtigheid is van U, o Here der Heerscharen.

  Als er zijn die tegen ons hebben gesproken of gebeden,
  of die ons schade of kwaad willen doen,
  of die ons hebben afgewezen,
  vergeven wij hen,
  en nadat wij hen vergeven hebben,
  zegenen we hen in de naam van de Heer. *)

  Nu verklaren wij, o Heer, dat U en U alleen onze God bent.
  En buiten U is er geen ander
  een rechtvaardige God en Redder, de Vader, de Zoon en de Geest – en wij aanbidden U!
  Wij onderwerpen onszelf op dit moment opnieuw aan U in onvoorwaardelijke gehoorzaamheid.

  Vanuit deze verootmoediging, Heer, doen we wat Uw woord aangeeft:
  Wij wederstaan de duivel; al zijn druk, zijn aanvallen, zijn misleidingen, elk instrument of elke persoon die hij probeert tegen ons te gebruiken. Wij buigen niet!

  Wij wederstaan hem en wijzen hem van ons uit in de naam van Jezus.

  Specifiek verwerpen wij: Zwakheid, pijn, infecties, ontstekingen, kanker, allergieën, virussen en elke vorm van toverij.

  Tenslotte, Heer, danken wij U dat wij door het offer van Jezus aan het kruis, niet meer onder de vloek zijn, maar de zegen van Abraham zijn binnengetreden, die U heeft gezegend in alles **): Vruchtbaarheid, gezondheid, overwinning, voorspoed, aanzien, Gods genegenheid.

  Amen!

  *) Zie Mattheüs 5:43 en Romeinen 12:14

  **) Zie Galaten 3:13-14 en Genesis. 24:1

  Derek Prince

 • ADRIANA359

  24 maart 2017

  Prachtig Richard.☺

  Dank je wel.

  24 maart 2017 gewijzigd door ADRIANA359

 • RICHARD157

  24 maart 2017

  Graag gedaan Adriana..Ik post graag dingen van Derek Prince..Hij was een mooie en krachtige man van God vind ik persoonlijk;-)

  Ik ben voor eeuwig vrij van veroordeling (1)

  Ik ben verzekerd dat alle dingen meewerken ten goede (2)
  Ik ben vrij van alle aanklachten tegen mij (3)
  Ik kan niet worden gescheiden van de liefde van God (4)
  Ik ben bevestigd, gezalfd en verzegeld door God (5)
  Ik ben verborgen met Christus in God (6)
  Ik ben verzekerd dat God het goede werk zal afmaken in mij (7)
  Ik ben een burger van de hemel (8)
  Ik heb geen geest van angst, maar van kracht, liefde en bezonnenheid (9)
  Ik kan barmhartigheid en genade vinden in tijden van nood (10)
  Ik ben uit God geboren en de boze kan mij niet raken (11)

  1-Rom. 8:1,2
  2-Rom. 8:28
  3-Rom. 8:31-34
  4-Rom. 8:35-39
  5-2 Kor. 1:21,22
  6-Kol. 3:3
  7-Fil. 1:6
  8-Fil. 3:20
  9.-2 Tim. 1:7
  10-Hebr. 4:16
  11-Joh. 5:18

  Derek-Prince

  24 maart 2017 gewijzigd door RICHARD157

 • 24 maart 2017

  "Indien echter iemandvan u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daar om ..... " Jac. 1 : 5a

  Wijsheid in de schriftuurlijke zin  van het woord , hangt ten nauwste samen met vroomheid, met een heel dicht bij de Here leven , met een zich geheel aan het Woord van God onderwerpen .

  De wijze zegt niet ; dat zal ik weten, maar hij zegt ; dat moet God weten .
  Nu dan weten wij het wel van onszelf . Dan is er altijd en tekort.

  Hoe minder het vlees begeert tegen de Geest , hoe wijzer wij zijn geworden .

  Hoe kleiner de onrust in ons hart wordt , de onvrede , hoe dieper de wijsheid is .

  Vrede met God hebben , innerlijke rust , eenswillend zijn met de Here.... dát is wijsheid .

  God gebruikt hier ook ons leven . Door de jaren heen leert God ons veel en ....Hij leert ons veel af .

  Maar het blijft onvolkomen .Het blijft ook een onvolkomen wijsheid  en daarom  blijft voor ieder nodig het gebed om wijsheid .

  Wijsheid is iets dat God graag aan een bidder geeft. Jacobus zegt in het vervolg van deze tekst : "die aan allen geeft  , eenvoudigweg en zonder verwijt......"

  Je mag dus gerust God om wijsheid vragen .
  Door je leven ben je misschien ook al "wijs "geworden. Het leven heeft je gelouterd.

  Maar de Bijbel spreekt niet over een wijs worden door schade en schande . Dát is geen wijsheid.
  Gevouwen handen alleen geven een wijs hart.

  Uit een werk van : ds  W. Schouten en ds S. de Vries

 • 24 maart 2017

  Goed om dit allemaal te proclameren

  AMEN

 • ADRIANA359

  24 maart 2017

  Prachtige studies, Richard en Margriet.

  Dank  jullie wel.   ☺

  Spreuken 23:12

  Heb een open oor voor onderricht,

  en een open geest voor kennis.

  24 maart 2017 gewijzigd door ADRIANA359

 • 24 maart 2017

  Dit gebed van moeder Theresa stond in de nieuwsbrief van m'n kerk en wil ik graag met jullie delen. Prachtig!

  Bevrijd mij, o Jezus
  van het verlangen om geliefd te zijn,
  van het verlangen om verhoogd te worden,
  van het verlangen om geëerd te worden,
  van het verlangen om geprezen te worden
  van het verlangen om de voorkeur van mensen te krijgen,
  van het verlangen om geraadpleegd te worden,
  van het verlangen om goedgekeurd te worden,
  van het verlangen om populair te zijn,

  van de angst om vernederd te worden,
  van de angst om geminacht te worden
  van de angst om vermaand te moeten worden
  van de angst om gelasterd te worden,
  van de angst om vergeten te worden,
  van de angst om verkeerd begrepen te worden
  van de angst om belachelijk gemaakt te worden
  van de angst om verdacht te worden.

  En, Jezus, geef mij de genade,
  om te verlangen dat anderen meer geliefd zijn dan ik,
  dat anderen hoger geacht worden dan ik,
  dat volgens de opinie in de wereld anderen meer worden en ik minder,
  dat anderen worden gekozen en ik opzij word gezet,
  dat anderen telkens boven mij verkozen worden,
  dat anderen heiliger worden dan ik,
  terwijl ik heilig word zoals U heeft bedoeld.

 • RICHARD157

  24 maart 2017

  @Jane..Dat is indd een mooi gebed van moeder Teresa..Prachtig

 • ADRIANA359

  24 maart 2017

  @jane, een mooi gebed van moeder Theresa.  ☺

  Dank je wel.

  24 maart 2017 gewijzigd door ADRIANA359

 • ADRIANA359

  25 maart 2017

  Mijn leven is een wonder.

  1 Een wonder van God, dat ik er ben.

  meer nog dan mijn ouders,

  die mij gewild hebben,

  heeft de Schepper mij lief

  en zoekt Hij mij op.

  2 U die mij liefhebt,

  U wil ik loven

  zolang ik leef.

  Leer mij het leven lief te hebben

  in al Uw schepselen.

  Leer mij verantwoord omgaan

  met Uw schepping.

  U wil ik loven met mijn leven

  'Gerhard Kiefel.

  Heer,U kent al mijn wegen,

  van alle kanten omgeeft U mij

  en U legt uw hand op mij.

  Psalm 139:5.

  25 maart 2017 gewijzigd door ADRIANA359

 • RICHARD157

  25 maart 2017

 • ADRIANA359

  25 maart 2017

  :up:Goed bezig Richard!

 • RICHARD157

  25 maart 2017

  Jij ook hoor Adriana..Mooie proclamaties post je:-)

  25 maart 2017 gewijzigd door RICHARD157

 • 25 maart 2017

  Amen <3

 • RICHARD157

  25 maart 2017

  Als je bezig bent met mensen te oordelen dan heb je geen tijd meer om hen lief te hebben.

  -Moeder Teresa-

 • ADRIANA359

  25 maart 2017

  @Richard heel mooi.   ☺

  God wil, dat wij met elkaar praten; en niet over elkaar.

  25 maart 2017 gewijzigd door ADRIANA359

 • RICHARD157

  25 maart 2017

  Amen Adriana..Dat is gelijk al een spreukje opzich haha<3

 • ADRIANA359

  25 maart 2017

  T is een prachtige dag vandaag, laten wij ervan genieten. De Heer is goed!     ☺

  25 maart 2017 gewijzigd door ADRIANA359

 • NATASCHA934

  25 maart 2017

  Deze post is op verzoek van de schrijver verwijderd

 • ADRIANA359

  25 maart 2017

  Ja @Natascha,

  God is Liefde ☺

 • ADRIANA359

  26 maart 2017

  Heer U hebt gelijk.

  U zorgt beter voor mij

  dan ik zelf zou kunnen doen.

  En wie niet al zijn zorgen op U werpt,

  is aan het toeval overgeleverd.

  Daarom kan een mens,

  die U liefheeft,

  die uw weldaden kent,

  niets zo blij maken

  als de overgave aan uw wil

  en uw raadgevingen.

  Thomas a Kempis

  Heer, wees met ons en leid ons,

  wees onder ons en draag ons,

  wees over ons en zegen ons.

 • 26 maart 2017

  Psalm 20

  :-):-):-)

  Hij heeft het gedaan !!!

 • NATASCHA934

  26 maart 2017

  Deze post is op verzoek van de schrijver verwijderd

 • ADRIANA359

  26 maart 2017

  @Margriet, @Natascha, Amen!   ☺

1 – 25 van 3660    Ga naar pagina:  1  2  3 ... 147  Volgende Plaats reactie