De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Bijbelteksten Spreuken Citaten Gedichten Proclamaties

ForumInspiratie

2926 – 2950 van 3305    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 117  118  119 ... 133  Volgende Plaats reactie

 • 23 oktober

  www.mupload.nl/img/pry3306tggj3m.jpg

 • 23 oktober

  Mooi Jane, Bijbelse Waarheid💕💕💕

 • MARGRIET124

  24 oktober

  Gods grenzen ontsloten

  De mensen zij vragen ; waar moeten wij heen ?
  De grenzen zijn open  , maar harten van steen ,
  die trekken een scheidslijn nen kwetsen vol haat ,
  een vriend wordt een vijand en hulp brengt geen baat .

  De mensen zij klagen ; zoveel ging kapot  ,
  het recht is gestruikeld , Gods Woord en gebod
  zijn niet meer in ere . Waar moeten wij heen ?
  we vluchten in massa en blijven alleen .

  De mensen zij roepen , maar God was ons vóór ,
  al eeuwen geleden gaf Hij ons gehoor ,
  toen stierf aan het kruishout Gods Zoon onze dood,
  Gods grenzen ontsluitend voor mensen in nood .

  Co 't Hart

 • 24 oktober

  Zondag

  De stilte, nu de klokken doven,
  Wordt hoorbaar over zondags land
  En dorpse woningen, waarboven
  Een schelpenkleurge hemel spant
  De jeugd keert weer voor d' in gedachten
  Verzonkene, die zich hervindt
  Een warm, van onbestemd verwachten,
  In zondagsstilte eenzelvig kind.

  En tussen toen en nu: 't verwarde
  Bestaan, dat steeds zijn heil verdreef;
  De scherpe dagen, waar de flarde
  Van 't wonde hart aan hangen bleef.

  Niet te verzoenen is het leven.
  Ten einde is dit wellicht nog 't meest:
  Te kunnen zeggen: het is even
  Tussen twee stilten luid geweest.

  J.C. Bloem

 • 24 oktober

  In Memoriam

  De blaren vallen in de gele grachten;
  Weer keert het najaar en het najaarsweer
  Op de aarde, waar de donkre harten smachten
  Der levenden. Hij ziet het nimmermeer.

  Hoe had hij dit bemind, die duistre straten,
  Die atmosfeer van mist en zaligheid,
  Wanneer het avond wordt en het verlaten
  Plaveisel vochtig is en vreemd en wijd.

  Hij was geboren voor de stille dingen,
  Waarmee wij leven - maar niet even lang -
  Waarvan wij 't wezen slaken in ons zingen,
  Totdat wij zinken, en met ons de zang.

  Het was een herfst als nu: de herfsten keren,
  Maar niet de harten, na hun korten dag;
  Wij stonden, wreed van menselijk begeren,
  In de ademloze kamer, waar hij lag.

  En voor altijd is dit mij bijgebleven:
  Hoe zeer veel stiller dood dan slapen is;
  Dat het een daaglijks wonder is, te leven,
  En elk ontwaken een herrijzenis.

  Nu weer hervind ik mij in het gewijde
  Seizoen, waar de gevallen blaren zijn
  Als het veeg zonlicht van een dood getijde,
  En denk: hoelang nog leef ik in dien schijn?

  Wat blijft ons over van dit lange derven,
  Dat leven is? Wat, dat ik nog begeer?
  Voor hem en mij een herfst, die niet kan sterven:
  Zon, mist en stilte, en dan voor immermeer.

  J.C. Bloem
  opgenomen in 'Verzamelde gedichten'

 • 24 oktober

  Een mens moet sterven om te leven; hij moet leeg zijn om vol te worden; hij moet verloren zijn om gevonden te worden; hij moet niets hebben om alles te krijgen; hij moet blind zijn om verlicht te worden; hij moet veroordeeld zijn om verlost te worden.

  Matthew Mead

 • 24 oktober

  :up:

 • REENA990

  25 oktober

  Uit de overvloed die Hij heeft, hebben wij allen genade op genade ontvangen.

  Johannes 1:16 HTB 🤲🤲♥️♥️

  bible.com/bible/75/jhn.1.16.HTB

 • 25 oktober

  Amen:-)

  Sta niet stil om te discussieren over de uitverkiezing, maar zet u tot bekering en geloof. Roep God om bekerende genade. De geopenbaarde dingen zijn voor u; houdt u daar naarstig mee bezig.

  Joseph Alleine

 • 25 oktober

  Heilig Ons –

  Heer vandaag is onze bede

  Maak ons werkers van Uw vrede

  Instrumenten van Uw trouw

  Dat wij niet, gebroken samen

  Jezus werk aan ons beschamen

  Schade brengen aan ’t gebouw

  Maak van ons oprechte mensen

  Die alleen Uw glorie wensen

  Zichtbaar in Uw kerk

  Fundament, dat wij U eren

  Door steeds onze plek te leren

  In Uw grote werk

  Heilig ons, zodat wij stralen

  En Uw machtige verhalen

  Weer worden verteld

  Dat de wereld U zal loven

  Samen met de engelen boven

  En Uw komst versnelt

  En als we soms zorgen krijgen

  Geef dat we ook dán niet zwijgen

  Van die grote dag

  God van vrede bind ons samen

  Dat wij knielen en beamen

  U heeft het gezag!

  Anne Lies Mossel-de Kievit

 • 26 oktober

  mooi,,,

 • 26 oktober

  Nu ligt mijn leven als een stille plas,
  een vlak, blauw water op een grote hei.
  Dat rustig opziet uit een lijst van gras
  en riet: een hemelspiegel klaar en blij.

  Mijn willen en mijn wenschen stierf in mij
  en wat bevreesd en wat onrustig was,
  ging met mijn laatste diepe smart voorbij,
  waarvan ik kalm en oud en wijs genas.

  Mijn ziel ligt als het vlakke water stil,
  dat zelf niets zijn en niets bereiken wil.
  Maar, wat het ziet, eenvoudig wedergeven.
  Ook ik wil niets in eigen oogen zijn.
  Maar als een hemelspiegel klaar en rein,
  den wil van God vervullen in mijn leven.

 • 26 oktober

  Ook mooi Sari🙂

 • 26 oktober

  i.pinimg.com/236x/6a/ac/6e/6aac6e80b5065e0e918dd259353edb52.jpg

 • REENA990

  26 oktober

  Haha jaa 👍😥🙋🏽‍♀️

 • 27 oktober

  Rom.12

  15 Verblijdt u met de blijden; en weent met de wenenden. 16 Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelven. 17 Vergeldt niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. 18 Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen.

 • MARGRIET124

  29 oktober

  Met onbevangen ogen

  Hij heeft Zich eens geopenbaard
  in woorden en in daden .
  Hij heeft van water wijn gemaakt .
  met speeksel en wat aarde
  gaf Hij een blinde het gezicht,
  verlamden deed Hij lopen
  en voor Jaïrus dode kind
  brak Hij de toekomst open .

  Een hand vol vissen en wat brood
  gaf aan de massa eten ,
  want waar Hij uitdeelt zal geen mens
  nog iets van honger weten .
  Wie door een boze geest bezield
  zichzelf steeds bleef bezeren ,
  heeft Hij verlost , schonk Hij Zijn licht
  en wou Hij liefde leren .

  De wilde zee werd Hem tot pad ...
  Maar wie zal dat geloven ?
  - Elke verlichte dominee
  is dat geloof te boven  -
  Misschien een klein verwonderd kind
  met onbevangen ogen
  zal Hem herkennen in Wiens Woord
  geen wonder werd gelogen .

  Co 't Hart

 • 29 oktober

  Ja, kippenvel wederom. Zo mooi en helder<3

  • Want de Zoon des mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden.

  Lukas 9:36

  29 oktober gewijzigd door LINDA978

 • 29 oktober

  14 U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.
  15 En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn.
  16 Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. Mattheüs 5:14-16

  www.mupload.nl/img/oynpm3i.jpg

 • 29 oktober

  <3

 • 29 oktober

  Moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de Heer u Zijn gelaat toewenden en u vrede geven

  Num 16: 25-26

 • 29 oktober

  Amen <3

 • 29 oktober


  Leer de Schrift toe te passen. Beschouw ieder Woord als tot u gesproken. Als het Woord dondert tegen de zonde, denk dan: "God bedoelt mijn zonden". Als het een plicht benadrukt, denk dan: "God heeft hierin mij op het oog". Velen houden de Schrift van zich af, alsof zij alleen hen aanging die leefden in de tijd toen zij werd geschreven. Wilt u echter voordeel van het Woord hebben, pas het dan toe op uzelf. Een medicijn zal geen goed doen, tenzij het wordt ingenomen.


  Thomas Watson

 • REENA990

  29 oktober

  👍👍🙋🏽‍♀️

 • MARGRIET124

  29 oktober

  Mooi , die uitspraak van Thomas Watson , to the point :-):up:

2926 – 2950 van 3305    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 117  118  119 ... 133  Volgende Plaats reactie