De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Bijbelteksten Spreuken Citaten Gedichten Proclamaties

ForumInspiratie

2976 – 3000 van 3305    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 119  120  121 ... 133  Volgende Plaats reactie

 • 10 november

  www.mupload.nl/img/ff14ksz8.gif

  Schrijver onbekend.

  Adriana, fijn je weer te zien :-)

 • 10 november

  @Adriana

  Welkom, fijn je weer te zien !!:-)

 • ADRIANA359

  10 november

  Bedankt, Francisca, en Jane, ook fijn om jullie weer te zien, mooi stukje hierboven<3

 • ADRIANA359

  10 november

  Ouder worden

  Ik denk terug aan de voorbije jaren:
  mijn haren werden grijs, mijn kracht nam af;
  maar zoveel warmte heb ik kunnen sparen
  omdat de Heer mij zoveel vreugde gaf.
  Er is nog zoveel, dat ik door kan geven:
  zoveel aan hoop, aan liefde, aan gebed,
  zoveel dat't leven waard maakt om te leven;
  door God wordt niemand aan de kant gezet.
  En nu de herfst van 't leven is gekomen,
  - de lente en de zomer zijn voorbij -
  voel ik mij in Gods hoede opgenomen:
  ook in de winter is Hij mij nabij.
  Voor Hem is ieders leven zo van waarde
  dat Hij het redden wil, zelfs uit de dood.
  Ook in de strengste winter draagt de aarde
  een nieuwe, groene lente in haar schoot.

  Nel Benschop.

  10 november gewijzigd door ADRIANA359

 • MARGRIET124

  11 november

  Wie zijn het die daar komen
  in stralend wit gekleed ?
  Hun rouw is weggenomen  -
  de maaltijd is gereed!
  Zij komen groot en klein,
  uit angst en uit verdrukking
  voorbij is alle pijn !

  Zij hebben hun gewaden
  gewassen in het bloed
  het Lam heeft in genade
  voor hen de schuld geboet !
  Hun lied klinkt , hoog van toon ,
  want dag en nacht vereren
  zij de God der Heren
  lofzingend voor de troon !

  Gods tent zal bij hen wezen ,
  Hijzelf : de Vredevorst !
  Daar zal geen hitte wezen ,
  geen honger en geen dorst ;
  daar zal met stok en staf
  het Lam de schapen weiden ,
  naar water hen geleiden  -
  hun tranen wist hij af  !

  A. F . Troost

 • ADRIANA359

  11 november

  <3

  Reis door de woestijn.

  De wildernis is dor,en ver 't beloofde land,
  en de oasen ben ik lang voorbij.
  Ik word door honger en door moeheid overmand,
  de hete zon verschroeit en pijnigt mij.
  En ontevreden raap ik 't manna van de grond,
  weerbarstig drink ik 't water uit de rots;
  ik denk aan 't schone land Egypte - en mijn mond
  zegt Farao's naam en niet de naam van God.
  Steeds denk ik weer terug aan wat God van mij nam:
  doodarm in de woestijn - is dit mijn lot?
  Tot Hij vanaf de berg, waarop Hij nederkwam.
  luid proclameert: ,,Ik ben de Heer, uw God!''

  Dan buig ik 't hoofd en zwijg. Mijn God, Hij is de Heer!
  Hij houdt nog zoveel schatten in Zijn hand.
  Hij gaf mij veel, maar mij wacht nog oneindig meer:
  Ik ben op weg naat Kanaan, Zijn land!

  Nel Benschop.

  11 november gewijzigd door ADRIANA359

 • MARGRIET124

  12 november

  Dat eens de Heer zal komen
  in deze wereldtijd
  en langvervlogen dromen
  vertaalt in werkelijkheid ,
  de volkeren zal dopen
  en vrede en in recht -
  daar mogen wij op hopen ,
  Hij doet al wat Hij zegt.

  Dat eens de Heer zal komen
  met allen , groot en klein
  die door de dood ontnomen
  al lang gestorven zijn ,
  om ieder vrij te kopen
  die dan nog wordt geknecht  -
  daar mogen wij op hopen ,
  Hij doet al wat Hij zegt .

  Dat eens de Heer zal komen
  en heel de schepping juicht ,
  de bloemen en de bomen ,
  de zon , de maan zich buigt ,
  de wolf het lam leert lopen ,
  de leeuw niet langer vecht -
  daar mogen wij op hopen  ,
  Hij doet al wat Hij zegt .

  A. F . Troost .

 • MARGRIET124

  14 november

  Qui habitat in adjutorio Altissimi .

  Psalm xc

  Die in de schutse Gods zijn dagen slijt ,
  hem is bescherming van de Heer des levens ;
  hij zegt tot Hem  , die alle dingen leidt :
  Gij zijt mijn toevlucht en mijn helper tevens ,
  op U betrouw ik daar Gij Vader zijt .

  Ik ken de strikken die zijn uitgezet ,
  geen jager zal mij zorgeloos belagen
  met zijn arglistig opgestelde net ;
  Gods wiekslag hoedt mij veilig alle dagen ,
  onder zijn vleugel slaap ik onverlet .

  Zijn trouw beschermt mij als een veilig schild ,
  de scherpste pijlen ketsen en versplinteren
  als Hij zijn arm ten afweer rekt en tilt  , -
  des 's nachts zal mij geen sluipend onheil hinderen ,
  geen ziekte 'smiddags zo Gij , God , het wilt.

  Al vallen duizend naast mij op de grond ,
  al zijn tienduizend rechts van mij verslagen  ,
  mij naakt geen onheil  , - waakzaam kijk ik rond
  hoe God zich wreekt op die zijn macht belagen
  en hoe Hij straft die zijn geboden schond.

  Want gij , mijn Vader  , zijt mijn toeverlaat ,
  mijn toevlucht is uw goddelijke woning .
  Er is geen kwaad , dat mij met roeden slaat :
  Gij zijt mijn kracht en allerhoogste Koning ,
  er is geen leger , dat uw kracht weerstaat  .

  Mijn tent staat veilig in de felste slag,
  want hebt Gij niet uw engelen bevolen
  dat aan geen steen mijn voet zich stoten mag ?
  Zij dragen mij voorbij de zwarte holen
  waarin het ondier mij te wachten lag .

  Verlaten wegen zijn mij lief en licht  ,
  want overal volgt mij hun sterk geleide ;
  de naderende leeuw staat stil en zwicht
  waar zij het ruisen hunner wieken breiden ,
  de slang krimpt saam als door een bliksemschicht .

  'Daar hij  Mij liefheeft ', zegt Hij  , 'zal Ik hem
  aan alle kwaad en rampspoed doen ontkomen ;
  daar hij Mij kent en luistert naar mijn stem
  hen Ik , al wat hij vragen mag  , vernomen , -
  vóór hij het vragen kon  , gaf Ik het hem .

  Ik zal hem bijstaan in zijn zware tijd
  en lang mag hij in mijn genade leven ,-
  jaren van voorspoed zijn hem toebereid
  en na dit alles zal Ik hem nog geven
  mijn lichtend heil in alle eeuwigheid .'

  Psalm 91 : op rijm gezet door Gabriël Smit

 • MARGRIET124

  15 november

  Dankt , dankt nu allen God
  met hart en mond en handen  ,
  die grote dingen doet
  hier en in alle landen  ,
  die ons van kindsbeen aan ,
  ja , van de moederschoot ,
  zijn vaderlijkehand
  en trouwe liefde bood.

  Die eeuwig rijke God
  moge ons reeds in dit leven
  een vrij en vrolijk hart
  en milde vrede geven .
  Die uit genade ons
  behoudt te allen tijd ,
  is hier en overal
  een helper die bevrijdt .

  Lof, eer en prijs zij God
  die troont in 't licht daarboven
  Hem , Vader , Zoon en Geest
  moet heel de schepping loven .
  Van Hem de ene Heer ,
  gaf het verleden blijk ,
  het heden zingt zijn eer  ,
  de toekomst is Zijn rijk .

  Martin Rinckart
  [vertaling Jan Wit ]

 • MARGRIET124

  17 november

  Elke dag een nieuwe kans

  Niemand kan zeggen hoe het vandaag zal gaan .
  Tegen sommige dingen zie je op .
  Naar andere dingen zie je reikhalzend uit . Hoe dan ook, deze
  dag is een nieuwe kans .

  Een nieuwe kans om in liefde te leven .
  Want dat is wat God van ons vraagt  : dat wij Hem  en elkaar
  zullen liefhebben .

  Dat is lang niet altijd zo eenvoudig .
  Beter gezegd : het is erg moeilijk , wanneer je pijn hebt of
  wanneerde dingen anders lopen dan je had gehoopt of verwacht .

  Toch is deze dag een nieuwe kans , om het te wagen  met Gods
  geboden en beloften .
  Een nieuwe kans om lief te hebben .
  Een nieuwe kans om dankbaar te letten op kleine dingen .

  Je doet er goed aan om 's morgens vroeg reeds je zegeningen
  te tellen .
  Je doet er goed aan om eens om je heen te zien  en te ontdekken
  hoeveel je aan liefde ontvangt , ondanks alles wat je misschien mist .

  Deze dag is een nieuwe kans om God te danken  voor het zonlicht ,
  brood dat je eten mag  , voor de vrienden die je niet in de steek laten  ,

  voor de liefde die Hijzelf ons geschonken heeft .

  Trouwe Vader , ik dank U voor deze morgen !
  Ik dank U voor het leven  , voor het licht in mijn ogen .
  Help mij vandaag  , om dankbaar lief te hebben  :
  U en de mensen om mij heen .

  A. F. Troost

 • BERT970

  17 november

 • MARGRIET124

  17 november

  God zorgt voor U

  Zorgen voor mensen  , voor dieren voor dingen  - dat is goed,
  dat doe je gewoon  , dat is je opdracht .
  Maar bezorgd zijn , dat is iets anders .

  Zeker , het is heel menselijk om je bezorgd te maken over vanalles en nog wat .
  Maar dat wil nog niet zeggen dat je daar anderen ook mee helpt .
  Misschien werk je er anderen alleen maar mee tegen !

  Houd daar nu toch gewoon eens mee op !
  Werp al je bekommernis nu eens op de rug van Hem
  die beloofd heeft voor je te zorgen .
  Je hoeft het niet allemaal alleen te doen .

  En waarom zou er ook niet eens iets mogen mislukken ?
  Je kunt niet overal aan denken .
  Je behoeft toch niet de hele wereld op je schouders te nemen ?

  Zeker je bent verantwoordelijk voor veel wat er gebeurt .
  Maar niet voor alles .
  Jezus heeft gezegd dat we een licht in de wereld zijn .
  Maar de zon hoef je niet te wezen .
  Je mag schijnen als een ster in de nacht .
  Voor méér licht zal God zelf wel zorgen ..........

  Liefdevolle Vader  , ik dank U voor Jezus ,
  die alles heeft volbracht
  Aan Uw goede zorgen vertrouw ik toe allen die ik lief heb .
  Gij weet waarover ik bezorgd ben .
  Aan U vertrouw ik toe :
  mijn lichaam .mijn geest - heel mijn leven .

  A. F . Troost

 • ELISABETH554

  18 november

  Ons geloof wankelt wel eens,Gods trouw nooit!

  Corrie Ten Boom

 • BERT970

  18 november

  ELISABETH554 schreef:

  Ons geloof wankelt wel eens,Gods trouw nooit!

  Corrie Ten Boom

  Amen, ja amen!!

 • BERT970

  18 november

  "Wees niet bang om een onbekende toekomst in de handen van een bekende God te leggen."

  Corrie ten Boom

 • MARGRIET124

  19 november

  Nu wordt het licht  , de dag breekt aan ,
  de Heer wekt ons om op te staan .

  God zij geloofd , dat Hij vannacht
  ons heeft bewaard voor satans macht .

  Oefen ,  Heer Christus , deze dag
  over ons leven uw gezag .
  Laten Uw engelen sterk en rein
  met al uw goedheid om ons zijn ,


  opdat ons hart gehoorzaam zij
  aan Uw geprezen heerschappij
  en al wat onze hand verricht
  een spiegelglans zij van uw licht .

  Doe Gij ons werk gelukken ,  Heer ,
  en laat het strekken tot uw eer.
  Gij licht der wereld  , ja doorschijn
  geheel ons doen , geheel ons zijn .

  Nicolaus Herman

  [ vertaling Ad den Besten ]

 • MARGRIET124

  19 november

  Als ik die iemand zijn mag  [ liedtekst vrije vertaling ]

  Als je voelt dat iemand van je houdt
  en altijd bij je is  ,
  lijkt de zon opeens veel warmer.
  En alle kleuren fris .

  Als je merkt dat iemand luistert .
  Met een hart dat open staat  ,
  dan lijkt het leven rijker  ,
  verdwijnen pijn en haat .

  Als ik die iemand zijn mag ,
  het lichtpunt in jou dag ,
  zal ik je vriendschap geven .
  Door begrip en medeleven
  vinden wij geluk en kracht .

  Als alles donker lijkt ,
  je sterren niet meer stralen ,
  kom danm bij mij , vertrouw op mij
  en kom met je verhalen .

  Ik wil je niet gaan redden .
  Dat kun je zelf heel goed .
  Maar tegen iemand praten
  geeft vast veel nieuwe moed .

  Als ik die iemand zijn mag  ,
  het lichtpunt in jouw dag  ,
  zal ik je vriendschap geven
  door begrip en medeleven
  vinden wij geluk en kracht .

  song tekst van : Joy Saunders Lundberg en Janice Kapp Perry  . [ Let me be that someone  ]

 • MARGRIET124

  20 november

  Als ik terugkijk op mijn leven  , lijkt het één
  lange wedloop met hindernissen ,
  waarin ik zelf de voornaamste was .

  Jack Paar

  Door de zonde zijn onze harten onbewoonbaar verklaard,
  maar toch worden ze  , onverklaarbaar , door God bewoond .

  H. Veldkamp

  Geliefden , laten wij elkander liefhebben  , want de liefde is uit God  ;
  en een ieder die liefheeft  , is uit God geboren  en kent God .
  Wie niet liefheeft  , kent God niet  , want God is liefde .
  Hierin is de liefde  , niet dat wij God liefgehad hebben  , maar dat Hij ons heeft lief gehad
  en Zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden .

  1 Johannes 4 : 7 - 10

 • ARIANNE572

  20 november

  Voor een ieder die dit leest,
  Met jou is het altijd 1 groot feest.

  Jij bent een kanjer!

  Al heb je zorg, verdriet of pijn,
  Ja, jij mag er ook zijn!
  Je bent bijzonder als persoon,
  Je bent niet zomaar even gewoon.
  Maar uniek en speciaal,
  Jij bent een zonnestraal.
  Als je het even niet meer weet,
  Er is altijd wel iemand om je heen die je niet vergeet.
  Die je laat weten dat je bijzonder bent.
  Dat je er mag zijn, elk moment.
  Soms kijk je in de spiegel misschien,
  En durf je jezelf niet eens te zien.
  Lees dan maar even dit terug,
  En zeg dan met een brede rug:
  Ik mag er zijn,
  Al ben ik groot of klein.
  Al heb ik een beugel of een bril,
  En weet ik misschien niet altijd wat ik wil.
  Ja, wat er ook zijn mag,
  Altijd tover ik op mijn gezicht een grote lach.
  Ik ga er voor,
  En ga altijd door!

  Geef om jezelf, geef jezelf liefde.
  Geef jezelf aandacht, geef jezelf kracht.
  Uiteindelijk komt alles goed!

  ( Zelf geschreven)

  20 november gewijzigd door ARIANNE572

 • 20 november

  Mooi!

 • ARIANNE572

  20 november

  Volg je eigen gevoel;

  Je bent zoveel bezig met overleven,
  Dag in, dag uit.
  Af en toe heb je even,
  Dat je je ogen sluit.
  Voor een moment,
  Probeer je te bedenken wie je écht bent.
  Als je in de spiegel kijkt,
  Is het dan echt zoals het lijkt?
  Is je evenbeeld hetzelfde als jou als persoon?
  Of lijkt het allemaal zo gewoon?

  Voor anderen moet je presteren,
  Doelen stellen, jezelf verweren.
  Voor anderen moet je er zijn,
  Ook in tijden van pijn.
  Maar… wat wil jij?
  Wat maakt jou écht blij?

  Al snel kijken wij naar anderen,
  Proberen we ook te veranderen.
  Want we volgen de rest,
  Dat lijkt voor ons wel best.
  Maar soms moet je jezelf stop zetten,
  En op jezelf letten.

  Volg je eigen gevoel,
  Volg je eigen levens doel.
  Geef niet op,
  Want op een dag sta jij op de top,
  Van je eigen levensberg.

  (Zelf geschreven)

 • MARGRIET124

  21 november

  Mooi verwoord  Arianne .  

 • MARGRIET124

  21 november

  Mijn taak

  Mijn taak begint met luisteren , het luisteren naar de Heer .
  Dan leg ik al mijn zorgen  en lasten bij Hem neer .
  Hij neemt ze op en draagt ze ; ik zie op Hem alleen
  en niet meer op de machten van satan om mij heen .

  Er komt een stille blijdschap , terwijl God tot mij spreekt .
  Hij wijst mij op de Heiland  , die geeft wat mij ontbreekt .
  Ik heb geen moed geen krachten , maar Jezus bidt voor mij .
  Dit maakt mijn ziel zo rustig  , van alle lasten vrij .

  Hij leert mij om te bidden voor anderen in hun nood ,
  nadat ik dank voor alles  , wat God  me in Christus bood .
  Er is een stroom van zegen  , van troost genade en kracht
  als ik in alle dingen stil op mijn Meester wacht .

  Hij leert mij om te zwijgen  , te zwijgen waar dit moet  ,
  maar ook om te getuigen van wat zijn liefde doet .
  Al heb ik zelf geen krachten  , 'k word door Zijn kracht gesterkt .
  'k Ervaar het dat Zijn Geest dan  , Gods wonderen in mij werkt .

  Ik heb een taak op aarde. - Heer , maakt U mij bereid
  tot dat wat God mij opdraagt  , doordat Uw Geest mij leidt .

  N. C . Otgaar

 • 21 november

  :-)<3

 • 21 november

  :up::up:<3:up::up::-D

2976 – 3000 van 3305    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 119  120  121 ... 133  Volgende Plaats reactie