De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Bijbelteksten Spreuken Citaten Gedichten Proclamaties

ForumInspiratie

3026 – 3050 van 3431    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 121  122  123 ... 138  Volgende Plaats reactie

 • MARGRIET124

  9 december

  Gods helende handen ,

  U hebt in de smart , Heer , de wonden verbonden ,
  Uw helende handen op mij gelegd .
  U hebt in de stilte Uw woorden van liefde
  zo troostvol genadig tot mij gezegd .
  Ik dank voor Uw liefde , maar ook voor het lijden ,
  ik dank voor de smart  , voor de strijd en het leed ,
  omdat ik Uzelf , Heer , daarin mocht ontmoeten
  en zien wat Uw kracht , Uw genâ in mij deed .

  Nu leg ik mijn handen opnieuw in Uw handen .
  U weet het hoe zwak en hoe machteloos ik ben .
  Wat is het een zegen  , als ik in beproeving
  Uw Geest als mijn Trooster en Leidsman herken .
  Wat zal ik U bidden , mijn Vader , mijn Heiland  ,
  U die vergeeft , als ik zonden belijd?
  Leer mij zonder vragen gehoorzaam te volgen
  en maak mij getrouw , steeds tot dienen bereid .

  N . C. Otgaar

  Job 5 : 18

 • BERT970

  9 december

          Wat een Vriend!

  Toen ik in mijn ééntje aan het ploeteren was-bemoedigde U me.

  Toen ik in mijn ééntje aan het worstelen was- tilde U mij op.

  Toen ik in mijn ééntje aan het dienen was - steundeU mij.

  Toen ik in mijn ééntje leed - troostte U mij.

  Toen ik in mijn ééntje zondigde - vergaf U mij.

  Toen ik in mijn ééntje wegzakte - vernieuwde U mij!

  Toen ik in mijn eenste succes had- gunde U het mij!

  "Wat een Vriend is onze Jezus!"

  Dank U, Heer.

  Amen.

  Uit: Positieve gebeden voor een leven vol kracht..

  9 december gewijzigd door BERT970

 • MARGRIET124

  10 december

  Vrede op aarde

  Dit is het Kerstfeest : dat God je komt zoeken  ,
  al duurt het nog zo lang , eer jij je vinden laat .
  Dit is het Kerstfeest  ; Jezus sluit de boeken
  waarin het kwaad dat jij bedreef  , geschreven staat .

  En dit is Kerstfeest : 't Licht van Zijn Genade
  straalt heller dan de ster van Bethlehem .
  Ga toch niet langer bij jezelf te rade ;
  er is maar één weg uit de nood  : de weg naar Hem !

  Ja , dit is het Kerstfeest : 't wit van Christus 'liefde
  werd donkerrood geverfd door Zijn vergoten bloed ;
  Ere zij God ! - hoe vaak je Hem ook griefde
  nu is er vrede op aarde voor wie Hem ontmoet !

  Nel Benschop

 • MARGRIET124

  10 december

  Advent  [ verwachten ]


  Wat zucht je toch in 't donker , kind ?
  Ik dee het grote licht ontbranden !
  Toe , open maar  je lege  handen ,
  Je weet het toch ; Wie zoekt die vindt .

  Ik kwam toch voor de rijken niet ?
  Mijn Vader zond Mij , vol erbarmen
  naar ongelukkigen en armen ,
  naar elk die pijn heeft , of verdriet .

  Heb je geen kleren voor Mijn feest ?
  Ik zal je een wit feestkleed geven .
  't is moeilijk , van gena te leven ;
  Ik weet het . "k Ben óók arm geweest .

  In Bethlehem , zie Ik je weer ,
  daar moest Ik velen plaats bereiden ;
  Mijn ster zal hen er henen leiden .
  Jij komt toch ook ? Aarzel niet meer !

  Nel Benschop

 • MARGRIET124

  11 december

  Maria

  Maria , kleine vrouw uit Nazareth ,
  heeft niet de eng'len boodschap je ontzet ?
  Ben je niet bang voor 't heimelijk gepraat?
  En vrees je niet dat Jozef je verlaat  ,
  omdat je ontrouwduid'lijk voor hem blijkt ?
  En weet je niet , dat iedereen straks kijkt
  als je gaat waterputten bij de bron ?
  Zou je niet willen vluchten , als je kon ?
  De taak die God je geeft,  is haast te groot ,
  je leven scheert nu raak'lings langs de dood.

  En toch , al neemt God jou je naam , je eer,
  Hij geeft duizendvoudig aan je weer .

  Vrees niet,  Maria ,veilig is je lot :
  want , grote vrouw , jij vond gena bij God .

  **************************************************************************************

  Jozef

  Nu moet ik haar verlaten  -
  mijn hart is vol verdriet  :
  ik hoor de mensen praten  ,
  en ik , ik wist het niet
  waarom ze , zonder spreken ,
  zo vreemd , zo plotseling ,

  zo zonder levens teken ,
  weg , naar Judea, ging .
  Ze is teruggekomen
  maar hoe ?  Ik zie alleen ;
  haar eer is weggenomen ,
  en daarom ga ik heen .......

  Ik droom van wond're dingen ,
  een engel raakt mij aan :
  mijn hart begint te zingen :
  God zag Zijn dienstknecht aan !
  Mijn bruid is uitverkoren :
  het leven in haar schoot
  wordt uit de Geest geboren ,
  en ik  ben deelgenoot
  van dit geheim  , zo heilig ,
  zo moeilijk te verstaan .
  Maria , wij zijn veilig :
  God Zelf zal met ons gaan !

  beide van : Nel Benschop

 • MARGRIET124

  12 december

  Alleen onder velen .

  Het is niet goed  , dacht God de Heer  , dat de mens alleen is .... [ Genesis 2 : 18 ]

  Besef je hoe het voelt
  alleen te moeten staan ?
  En snap je dat een mens
  daaraan kapot kan gaan ?
  Geloven valt niet mee
  als 't leven is verschraald
  tot een gebeurtenis
  die blijvend wordt be4paald
  door 't schrijnende gemis
  aan menselijk contact  ,
  terwijl je daar fysiek
  vaal letterlijk naar snakt .

  Zelfs als je uit die nood
  vlucht in een stil gebed  ,
  woelt in je hart de pijn
  van 't lijfelijk verzet  ,
  omdat je eigenheid
  door niemand wordt herkend
  en je verkilde hart
  nooit aan die leegte went .

  Besef je  , dat alleen
  een woordeloos gebaar
  in zo'n geval al helpt ?
  En dat je aan elkaar
  gewoon van mens tot mens
  dan zoveel moois beleeft ,
  omdat je juist daardoor
  Gods trouw gestalte geeft ?
  't Maakt je geloof in Hem
  weer tastbaar  en concreet
  en je ontdekt opnieuw
  dat Hij tóch liefde heet !

  Truus van der Roest

 • BERT970

  12 december

              Succes

  Help mij Heer, om, wanneer ik met Uw hulp succes heb, nooit te vergeten dat wie ik ben belangrijker is dan wat ik doe.

  Geloof stimuleert succes.

  Hoop houdt succes in stand.

  Liefde heiligt succes.

  Jezus Christus, zonder Uw kracht, vrede en invloed in mijn leven kan ik, wil ik en durf ik geen succes na te streven.

  Amen!

 • 13 december

  Naaste,

  Wordt je aandacht
  een huis,


  Worden je   handen                                                                                                                                               een vuur,

  Worden je woorden                                                                                                                                    brood,


  Mens, naaste ben je dan,
  Zegen van God, hemel op aarde.

  uit: "Goed dat je er bent" van Hans Bouma en Evelyne Dessens

 • MARGRIET124

  14 december

  Verlangen

  Je slaat verward
  je ogen op
  vangt haar blik
  en zij jouw hart

  Je steekt verrast
  je handen uit
  raakt haar aan
  zij noemt je naam

  In een ogenblik
  gevangen
  in de eeuwigheid
  van verlangen

  Twee mensen
  geboeid
  door elkaar

  God maakt
  Zijn liefde
  waar

  Tjeerd de Graaf

 • MARGRIET124

  14 december

  Uit de schaduw

  met je rug
  naar het licht
  loop je
  in het donker
  van je
  eigen schaduw

  met je hoofd
  opgericht
  stap je
  in het wonder
  van je
  nieuwe leven

  met je rug
  naar de nacht
  kijk je
  in de liefde
  die je
  leven kleur geeft

  met je hoofd
  opgericht
  omgekeerd
  naar het licht

  stil verrast
  kijk je Hem aan

  Tjeerd de Graaf

 • MARGRIET124

  14 december

  <3 Toekomst <3

  Je staart
  over het water
  afgrond van de haat
  donker , dreigend , diep

  Je tuurt
  over de horizon
  opkomst
  van de droom
  liefde , leven , licht

  Je ogen zien
  je oren horen
  je voelt
  je proeft
  je lééft

  de droom van God
  stad van goud
  visioen
  ons toevertrouwd . <3

  Tjeerd de Graaf

 • MARGRIET124

  16 december

  Gespletenheid

  Ik doe geweldig interessant
  maar ben leeg van binnen .

  Ik doe lief
  maar voel me koud .

  Ik ben voor openheid
  maar sluit mezelf
  steeds meer op .

  Ik denk aan het leven
  maar voel me dood .

  Ik wil iets schrijven
  over blijheid
  maar voel me down .

  Ik lach van buiten
  maar ben van binnen ellendig .

  Ik heb verdriet
  omdat ik leeg en koud ben
  terwijl ik warm
  en blij wil zijn .

  Hoe komt dat ?

  Ach ,
  dat is niet zo belangrijk !

  Hoe verander ik dit ?

  N. N.

 • MARGRIET124

  16 december

  De mens gelijk geworden .

  Hij was een Jood als alle Joden .
  Hij viel beslist niet uit de toon .
  Wel hield Hij zich aan Gods geboden  ,
  maar dát zelfs was niet ongewoon .
  Hij heeft zijn vader helpen zagen
  en 't zaagsel in een hoek geveegd ,
  de zware waterkruik  gedragen
  en in Maria 'sput geleegd .
  Hij heeft zijn vrienden helpen bouwen
  wanneer zij werkten aan hun huis .
  Hij heeft met planken lopen sjouwen
  zoals veel later met zijn kruis .
  Hij heeft gedronken en gegeten
  wat ieder dronk  , wat ieder at ,
  maar altijd door heeft hij geweten
  dat hij daat als vreemd'ling zat .
  Want ieders leugen  , ieders zonde
  sloeg in zijn hart een diepe wond  ,
  totdat Hij overdekt met wonden
  een Godverlaten einde vond .
  Hij was een Jood als alle Joden .

  Hij was een mens als iedereen .
  Hij werd de eersteling uit de doden
  want Hij was God   , uit God alleen !

  E. IJskes - Kooger

 • BERT970

  16 december

             GOD

  Wij vragen ons soms af;

  Wie ben ik?

  Hoe zit ik in elkaar?

  Hoe sta ik in de wereld?

  Maar we hebben vaak

  meer vragen dan antwoorden.

  Het is ook zo moeilijk

  om te ontdekken wie je bent.

  We kijken naar anderen.

  Naar hoe zij in het leven staan.

  We spiegelen ons aan elkaar;

  zo wil ik zijn of zo wil ik worden.

  En we doen ons best

  om op hen te lijken.

  Help ons

  een andere kant op te kijken;

  ons te spiegelen aan U.

  Om te ontdekken

  wie wij in wezen zijn;

  een mens die op U lijkt.

  Zo hebt U ons in de wereld gezet.

  Help ons onszelf te vinden!

  Uit: Stappenkalender voor de 40 dagentijd, Kerken in Actie.

  16 december gewijzigd door BERT970

 • MARGRIET124

  16 december

  Psalm 23

  Mijn herder is mijn Heer  , niets zal me ontbreken .
  Hij hoedt mij , en Hij voert mij zachtjes voort
  naar stille meren  en naar kalme beken .
  Hij brengt mijnaar een paradijs'lijk oord.
  Hij zal mij dag aan dag met heil verkwikken  ,
  Hij leidt mij veilig in het rechte spoor .

  Niets valt meer aan Zijn liefde te verwrikken ,
  zelfs donk're dalen kom ik veilig door .
  Ik vrees geen kwaad  ; ik kan hiet rustig wezen
  omdat Gij Heer , toch altijd bij mij zijt .
  Uw stok , Uw herderstaf doen mij niet vrezen
  maar ze vertroosten mij te allen tijd .
  Zelfs voor de ogen van die mij benauwen
  richt Gij voor mij  een volle tafel aan .

  Gij zalft mij als een vorst  , ik mag vertrouwen
  dat hier mijn weg in blijdschap voort zal gaan .
  Ja , heil en goedertierenheid  , mijn Vader ,
  zullen mij volgen , dag na nacht na dag .
  Zo brengt Gij iedere dag een stap mij nader ,
  tot ik voor eeuwig bij U wonen mag .

  Enny Ijskes - Kooger

 • MARGRIET124

  16 december

  De Organist

  Zijn hoofd , aandachtig naar 'r klavier gebogen
  deint zachtjes mee  , in wiegende cadans
  Zijn mond vertrekt  , en in zijn donk're ogen
  komt langzaamaan een diepe ,  blijde glans.

  De jongens op de voorste banken kijken
  geamuseerd naar zijn verwarde haar ,
  dat hij een enk'le keer poogt glad te strijken
  met een verstrooid  , maar reeds vertrouwd gebaar .

  Hij domineert niet bij het begeleiden ;
  maar krachtig steunt hij de gemeentezang .
  Zijn voorspel is maar kort  , en heel bescheiden :
  de preek duurt immers ook niet meer zo lang .

  Een enkeling blijft bij de uitgang dralen ,
  want voor de organist de kerk verlaat
  looft hij zijn God met juichende koralen
  De Here luistert , de gemeente praat .

  E . IJskes - Kooger

  17 december gewijzigd door MARGRIET124

 • 16 december

  👍

 • BERT970

  16 december

  Mooi Margriet!!👍

 • MARGRIET124

  17 december

  Kerstfeest in Nederland .

  Als Jezus nu eens heden was geboren
  bijvoorbeeld ergens hier in Nderland .
  Dan zouden wij nog eens iets anders horen !
  Dat nieuws kwam vanavond nog in de krant .
  Want jongens van de pers kwamen vast kijken  ,
  gewapend met hun dure camera's .
  En in hun bladen zouden foto's prijken ,
  natuurlijk op de voorste pagina's .

  Een televisie ploeg zou 't Kind bezoeken
  en kabels leggen in het vuile stro .
  En in 't journaal deed men het uit de doeken ,
  want armoe vind men hier niet comme il faut .

  Men stratte snel een landelijke actie
  gesteund door een integer damesblad .
  De leide r van een politieke fractie
  bedankte 't volk  , en dat was dan weer dat .

  Want na een maand zou niemand 't goed meer weten :
  "Wat was dat laatst ook weer zeg , met dat Kind ?"
  En binnen het jaar was ieder Hem vergeten ,
  omdat men God niet zo belangrijk vindt .

  Enny  IJskes  - Kooger

 • MARGRIET124

  18 december

  De kracht van herinnering .

  2 Petrus 1 : 10 - 13

  En ik acht het juist  , zolang ik in deze tent ben  ,
  u op te wekken door de herinnering hieraan ,

  Petrus ' tijd op aarde was beperkt . Dit was misschien de laatste vermaning aan de mensen waar hij zoveel van hield . Toch , inplaats van nog een stuk informatie te delen  , herinnerde hij hen aan wat ze al wisten . Hij gebruikte de kracht van herinnering om hebn aan te vuren .

  Herinnering is iets krachtigs . Eén beeld  , geluid of geur kan een emotie , of een handeling in gang zetten die we misschien jaren niet hebben ervaren , enkel en alleen ómdat we ons iets herinneren .
  Herinnering is een functie van onze geest .
  Petrus zei : "Ik spoor jullie pure geest aan bij wijze van herinnering  [ 2 Petrus : 3 : 1 ].
  Wij moeten nadenken om ons te herinneren . Dat kost inspanning , maar het is de inspanning dubbel en dwars waard .

  Eén van de manieren waarop de Heer ons zei om te herinneren is door speciale dagen apart te zetten om speciale gebeurtenissen te hérdenken .

  Dat was e''en van de hoofddoelen van de Sabbath  [ Deuteronomium 5 : 15 ] en feestdagen in het Oude Verbond - [ Deuteronomium 16 : 3 ]
  Zij dienden als voortdurende herinneringen aan de zegeningen van de Heer .

  Dit is ook het doel van de Amerikaanse feestdag Thanksgiving . Deze dag werd speciaal ingesteld om de Amerikanen te herinneren aan het karig begin én dat zonder Gods hulp de Verenigde Staten van Amerika niet zouden bestaan .

  Ongeacht je nationaliteit zou Thanksgiving [ Dank geven ] regelmatig een activiteit in je leven moeten zijn , Je moet géén van Zijn weldaden vergeten [ Psalm 103 : 2 ]
  De reden waarom de Heer je zei om niet te vergeten  , is ómdat het herinneren van Zijn weldaden je geloof in Hem stérk  en éffectief houdt .
  Ook zul je vergeten als je je niet inspant .

  Gebruik deze dag om je te herinneren aan alle goedheid van God voor jou .

  Elke dag met Jezus
  Andrew Wommack

 • MARGRIET124

  18 december

  Bovenstaande was bedoeld om in het Topic "Denken in mogelijkheden " te plaatsen 8-o:-)

 • MARGRIET124

  18 december

  Weetje :

  Dat het midden in de Amerikaanse Burgeroorlog was , in 1863
  Dat President Lincoln een proclamatie uitgaf die van Thanksgiving een officiële feestdag maakte
  Dat de originele proclamatie in feite geschreven werd door William . H . Seward  [ de Minister van
  Buitenlandse Zaken ]
  Dat President Lincoln soortgelijke gevoelens uitdrukte toen hij in datzelfde jaar opriep tot een nationale dag van gebed

  Hier is een uittreksel van die proclamatie :

  Wij zijn de ontvangers van de allermooiste gaven van de hemel  ; we zijn toegenomen in aantal  , rijkdom , en macht zoals geen ander volk ooit gegroeid is .
  Maar we zijn God vergeten .
  We zijn de genadige hand vergeten die ons in vrede bewaard heeft en ons vermenigvuldigd
  en verrijkt  en bekrachtigd heeft  , en we hebben ons voor niets verdiept in de verraderlijkheid van ons hart  , we hebben gedacht dat al deze zegeningen werden voortgebracht door één of andere superieure wijsheid  en deugd van onszelf .
  Bedwelmd door voortdurend succes  , zijn we te zelfgenoegzaam geworden om de noodzaak van de verlossende en volhardende genade te voelen  , we waren te trots om te bidden tot de God Die ons gemaakt heeft .

 • 18 december

  Een bedevaartslied (ps 122)

  Uw bergen staan rondom u als een trouwe wacht.
  Zo waakt God over Israël in elke geslacht.
  Jeruzalem, de eeuwige vrede zij uw lot,
  Want deze God is onze God!

  Uw torens, uw paleizen zijn een wonderwerk.
  Hoe sierlijk rijzen zij, hoe welgebouwd en sterk.
  Jeruzalem, de eeuwige vrede zij uw lot,
  Want deze God is onze God!

  Door uwe poorten zijn de stammen opgegaan.
  Zij hebben in uw tempel voor de Heer gestaan.
  Jeruzalem, de eeuwige vrede zij uw lot,
  Want deze God is onze God!

  Op rechterstoelen hebben koningen getroond.
  God zelf heeft met zijn wetten onder hen gewoond.
  Jeruzalem, de eeuwige vrede zij uw lot,
  Want deze God is onze God!

  De kinderen hebben in u op de fluit gespeeld
  En dansend op uw feesten in de vreugd gedeeld.
  Jeruzalem, de eeuwige vrede zij uw lot,
  Want deze God is onze God!

  Eenmaal zal Gods Gezalfde op uw bergen staan
  En alle volken zullen juichend tot Hem gaan.
  O Koningsstad, eeuwige vrede zij uw lot,
  Want deze God is onze God!

  uit: Kaars en kandelaar

  Tjeerd Taedes Meijer

 • MARGRIET124

  20 december

  Kerstbespiegeling .

  zou ik , als de herders , gegaan zijn
  met haast , in die donk're nacht ?
  Zou ik , als zovelen , ontdaan zijn
  omdat ik iets groots verwacht  ,
  maar niets dan een kindje  in de doeken ,
  een vrouw en een man in een stal te zien kreeg ?
  Zou ik gaan zoeken omdat er een ster in 't heelal
  veel groter dan andere sterren ,
  opeens aan de hemel kwam staan ?

  en als ik mij de weg zag versperren
  door twijfel , toch dóór zijn gegaan ?
  Als ik de woestijn in  moest vluchten
  [nog steeds worden kinderen vermoord ]
  en niets dan gevaar had te duchten ,
  zou ik dan , alleen met Gods woord
  de moeilijke tocht durven wagen ?
  Of twijfelen  : niet doen , of wel ?

  Dat zijn de beschamende vragen
  die ik me , elk Kerstfeest weer , stel .

  Nel Benschop

  20 december gewijzigd door MARGRIET124

 • MARGRIET124

  21 december

  Kerst

  Dan zetten we dit jaar de kerststal nog neer
  of doen we alleen maar een boom
  hé ik kijk effe teevee wat is er nu weer
  je ziet maar antwwordt Jan dan sloom

  wat zal ik doen het was toch wel mooi
  de herders met de ezel en de os
  op het dakje wat kunstsneeuw en wat hooi
  het kribbetje maria en jozef in het mos

  en waar staat het ook al weer dat ding
  je zal zien de helft is al stuk
  natuurlijk helemaal achteraan op de vliering
  wat een rommel het is toch al zo druk

  laten we maar fijn een boom doen
  dat geeft toch ook al sfeer
  en langs de wanden nog wat groen
  dan de kerststal een ander jaar maar weer

  hoor ik verkondig u een blijde boodschap
  heden is geboren een kerstboom met piek
  is dat niet de nieuwste kerstgrap
  of spreekt hier onze gevoelstragiek

  natuurlijk kunt u kerstfeest vieren zonder stal
  die stal is tenslotte niet de reden
  maar bedenk dat u niet kerst viert om een piek of bal
  maar om de geboorte van de vorst van vrede

  N.N.

3026 – 3050 van 3431    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 121  122  123 ... 138  Volgende Plaats reactie