De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Bijbelteksten Spreuken Citaten Gedichten Proclamaties

ForumInspiratie

3051 – 3075 van 3356    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 122  123  124 ... 135  Volgende Plaats reactie

 • MARGRIET124

  22 december

  Bid .......zoek ...... klop  ........

  Bidt , en u zal gegeven worden ;
  zoekt , en je zult vinden;
  klopt , en u zal opengedaan worden.

  [ Mattheüs 7 : 7 ]

  Bid om de liefde vande Heer .
  Bid om uit Hem te mogen leven .
  Bid als een kind , vraag altijd meer .

  Hij beloofd het je te geven .

  Zoek naar Zijn hand , God staat gereed
  Zich met uw leven te verbinden .
  Zoek Zijn aangezicht , en weet :

  Hij zal zich zeker laten vinden .

  Klop aan Gods hart , ja doe het nu .
  Klop maar , Hij sluit je nimmer buiten .
  Ga aan Gods hand , Hij zal voor u

  de deur van 't Vaderhuis ontsluiten .

  Enny IJskes - Kooger

 • 22 december

 • MARGRIET124

  23 december

  Kerstfeest voorbij

  Zo moeilijk , Heer , om ieder jaar dezelfde woorden
  opnieuw te lezen  , vol verwondering ,
  alsof we ze voor 't eerst , zoals de kind'ren , hoorden ,
  voor wie een lichte wereld open ging .

  Zo moeilijk , Heer , om niet de vreugde te ervaren
  die herders voelden in die stille nacht ,
  waarin de engelen de licht - getuigen waren
  van 't offer dat U aan de wereld bracht .

  Zo moeilijk, Heer , om bij Uw kribbe neer te buigen ,
  en met een hart , vervuld van eigenwaan ,
  van Uw verbijsterend liefde te getuigen ....
  't Is Kerstfeest , Heer  , - zie ons genadig aan !

  Enny IJskes - Kooger

 • 24 december

  www.mupload.nl/img/dr9mv4oi7ak.jpg

  <3<3<3<3

 • 24 december

  Mooi Herman

 • MARGRIET124

  24 december

  Licht

  Hemelse Vader ,
  Gij die gesproken hebt :
  licht schijne in het duister  ,
  schijn ook vandaag in onze harten
  en maak ons blij met Uw aanwezigheid .

  Verjaag de wolken , Heer ,
  van eenzaamheid en angst ,
  van bitterheid en wrok en van oud zeer .

  Geef dat wij dagelijks ervaren
  dat Gij er zijt , troostend en krachtig ,
  onweerstaanbaar .
  Kom met Uw Licht ,
  uw loutere genade .
  Geef dat wij heilzaam voor elkaar zijn .

  Jaap Zijlstra

 • 24 december

  Bedankt hoor. Een gezegende kerst en gezond 2019

  NISETTE262 schreef:

  Mooi Herman

 • MARGRIET124

  25 december

  Terug uit Bethlehem

  Nu wil ik alleen nog maar blij zijn ,
  omdat ik het Kind heb gevonden .
  Want Gij haalt een streep door mijn zonden ;
  Gij doet , of ze niet meer van mij zijn .

  Nu wil ik alleen nog maar klein zijn ,
  nu ik voor Uw grootheid mocht knielen .
  Bestraal met Uw Licht onze zielen
  totdat zij genezen en rein zijn.

  Nu wil ik alleen nog maar stil zijn ,
  aanbidden Uw eind'loos erbarmen .
  Als Gij, Heer , ons hart wilt verwarmen
  zal de áarde niet langer zo kil zijn .

  Nu kan ik alleen nog maar blij zijn
  en zingen met nieuwe gezangen :
  geen duisternis houdt mij gevangen ,
  ik mag tot in eeuwigheid vrij zijn !

  Nel Benschop

 • BERT970

  25 december

  Ook al trekken we de hele wereld door op zoek naar het schone, als we het niet in ons dragen, vinden wij het nooit!

  Ralph Waldo Emerson

 • MARGRIET124

  26 december

  God wat een geluk
  dat er op aarde sprake is
  van liefde
  van goede hoop
  en van geloof in U
  en in elkaar .

  Wij prijzen ons gelukkig
  met een God
  die geen duisterling is
  maar zich ten voeten uit
  bekend maakt in Jezus Messias ,
  het Licht der wereld .

  Wij loven Uw Naam
  want die is veelzeggend :
  Ik ben die Ik ben ,
  onveranderlijk zijt Gij
  in goedheid en trouw .

  Help ons , Genadige ,
  om op U te lijken ,
  niet dubbelhartig
  en niet srekend met twee tongen
  maar mensen uit één stuk ,
  hecht in de liefde ,
  onbreekbaar in trouw ,
  help ons licht te zijn ,
  een zon voor anderen ,
  een zegen , ook voor onszelf .

  Tot glorie van Hem ,
  de Messias ,
  en tot vreugde van de gemeenschap .

  Jaap Zeilstra .

 • MARGRIET124

  27 december

  Hoop

  Heer , durven wij nog hardop dromen
  van wat worden gaat ,
  waar moord en doodslag
  aan de orde zijn
  breekt daar nog ooit een morgen aan
  van vriendschap en geluk  ,
  waar Kaïn dagelijks een Abel vindt
  en hem verslaat ,
  zal daar een stad van liefde zijn ,
  van vrijheid , van geborgenheid , van vreugde ?

  God , help ons
  om de hoop niet te verliezen ,
  om moedig bezig te blijven
  met wat onze hand vindt om te doen ,
  hulp verlenen , vrede stichten .

  Laat die gezindheid bij ons zijn
  die ook bij Christus Jezus was , -
  Hij heeft ons lief tot het einde
  door schuld en verschrikking heen ,
  Hij geeft ond goed vertrouwen ,
  een lofprijzing , een lied ;
  in ons geschonden bestaan
  belijden wij Hem als de Heer ,
  de heelmaker , de man van vrede .

  Jaap Zeilstra

 • MARGRIET124

  28 december

  De brug van de relatie

  Meeleven is relatief eenvoudig en kost niet zoveel ,

  meedragen vraagt al wat meer .

  En de ander ergens op aanspreken is het meest ingewikkeld .

  "De brug van de relatie moet sterk genoeg zijn om het gewicht van de waarheid te kunnen dragen ".

  Als je een stevige relatie hebt , dan kan de brug iets hebben , maar heb je een wankele relatie , dan moet je voorzichtig zijn in iemand aanspreken op zijn gedrag .

  N.N

  28 december gewijzigd door MARGRIET124

 • MARGRIET124

  28 december

  Bidden

  Wij sluiten onze ogen
  om tot onszelf te komen
  en tot U .

  Wij sluiten onze ogen
  om een betere kijk te krijgen
  op de wereld om ons heen .

  Wij sluiten onze ogen
  om zicht te krijgen op
  op Uw rijk en op Uw toekomst .

  Wij vouwen onze handen
  om in aanraking te komen
  met U .

  Wij vouwen onze handen
  om ze beter te kunnen gebruiken .

  Verhoed , Heer ,
  dat een blijk uit onze ogen
  een medemens zou kwetsen of kleineren .

  Verhoed dat onze handen
  naar zich toe graaien
  of van zich af zouden slaan .

  Maar geef dat onze ogen
  omzien naar de ander ,
  blijmakend en meedogend.

  En geef dat onze handen
  U en de medemensen
  gretig ten dienste staan .

  Jaap Zijlstra

  29 december gewijzigd door MARGRIET124

 • MARGRIET124

  28 december

  Horigen

  Tussen de vele stemmen
  die opstaan in de wereld
  richten wij ons
  op die ene stem ,
  Uw stem .

  In de lawine van woorden
  die over ons komt
  zoeken wij naar dat ene Woord ,
  het verlossende Woord ,
  vlees en bl;oed geworden
  in Jezus .

  In ons tasten naar taal ,
  in ons stamelend spreken ,
  zoeken wij Hem
  die de taal van de liefde sprak ,
  vloeiend sprak ,
  zoeken wij Evangelie .

  O, God ,
  er is sprake van leven ,
  er gaat een roep over U
  als Verlosser ,
  laat ons Uw stem
  in der minnne verstaan .

  Wij horen ,
  wij behoren U toe ,
  lijfeigenen , horigen ,
  hartsbeminden ,  - al luisterend
  worden wij kinderen ,
  kroost van één Vader.

  Op voorhand dank ,
  lieve God .

  Jaap Zijlstra

  29 december gewijzigd door MARGRIET124

 • MARGRIET124

  29 december

  Genade

  Hemelse Vader,
  de mare van uw menselijkheid
  is tot ons doorgedrongen ,
  uw hartzeer
  om de haat die wij bedrijven , -
  het gaat u dooor alles heen
  dat wij de schepping beschadigen ,
  het uitzicht troosteloos maken ,
  en schepselen schenden .

  En naar verluidt :
  Gij leeft met ons mee
  en Gij lijdt met ons mee ,
  in al onze ontluistering
  zijt Gij ontluisterd ,
  in alle nederlagen
  Gij vernederd ,
  omlaag gehaald
  in een voederbak ,
  omhoog gestoken
  aan een hout ,
  te gronde gericht
  in een graf .

  Wie Mij heeft gezien ,
  heeft de Vader gezien ,
  zegt uw Zoon , de enige ,
  die Gij ons niet hebt onthouden ,
  de minste der mensen ,
  de vernederde .

  Nu Hij is afgedaald
  in onze schade en schande ,
  in alle eenzaamheid ,
  in donkerte en dood,
  verleent Gij ons de moed
  te roepen om genade :
  Heer , heilige Vader ,
  vergeef ons onze schulden .

  Opdat ook wij vergeven
  die ons kwaad hebben gedaan ,
  opdat wij ons ontfermen
  over hen die weerloos staan ,
  opdat ook wij een zegen zijn
  voor onze naaste ,
  voor U
  en voor onszelf .

  Jaap Zijlstra

 • MARGRIET124

  30 december

  Ik dank U , grote God ,
  dat Gij de Vader zijt
  die mij te boven gaat ,
  de Zoon
  die mij terzijde staat ,
  de Geest
  die in mij bidt en smeekt ,

  Gij die uw evangelie
  tot mij spreekt ,
  ik roem U
  als mijn trouwe Vader ,
  ik noem U
  de geliefde Zoon ,
  Ik loof U
  als de goede Geest ,
  Gij , Enige ,
  en toch tesamen ,
  dat is te zeggen
  in het licht ,
  dat is te zingen
  in Uw Namen ,
  ik loof U
  want ik heb U lief ,
  halleluja , amen .

  Jaap Zijlstra

 • 30 december

  ❤️🙏❤️

 • 30 december

 • 30 december

  Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen.

  psalm 118:4

 • 2 januari

  Deze is heel mooi. En ozo waar

  ❤️❤️❤️❤️

  Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren,

  krenkende woorden wakkeren toorn aan.

  Spreuken 15:1 | NBV

  ❤️❤️❤️❤️

  www.mupload.nl/img/drzfxg.jpg

  2 januari gewijzigd door HERMAN648

 • MARGRIET124

  3 januari

  De hemel is dichtbij

  Mij is de hemel zo dichtbij ,
  want daar is Jezus die voor mij
  gestorven en begraven is  ,
  maar ook uit 't graf verrezen is .

  Hij spreekt tot mij  en ik tot Hem ,
  't Is wonderbaar : Hij hoort mijn stem .
  Hij gaf Zijn Heilige Geest in mij ,
  opdat ik Zijn getuige zij .

  't Contact met God is het gebed .
  Ik weet dat Vader op mij let .
  Hij zorgt voortdurend voor elk kind ,
  dat Hij om Christus 'wil bemint .

  Hij is niet ver , Hij is dichtbij.
  Dit maakt mij innerlijk zo blij .
  't Geeft vrede en rust ; 'k ben nooit alleen  ,
  want Jezus weet ik om mij heen .

  N. C . Otgaar

 • MARGRIET124

  3 januari

  Blijdschap

  Gij hebt het licht gezaaid op al mijn paden ,
  en vreugde geurt uit iedere bloem mij toe ,
  de bomen fluiten vrolijk met hun bladen ,
  de wind waait blijheid van ik - weet - niet - hoe ,
  en alle mensen zijn mij wél genegen ,
  op lichte voeten loop ik hen voorbij
  ik ben met mijn gevulde hand verlegen ,
  de zon verjaagt de somberheid uit mij ,
  de regen is mijn schild  , de zon mijn wapen ,
  de wind , de bloemen , alles ia zo zoet ..
  en als ik kijk naar wat Gij hebt geschapen  ,
  dan weet ik dit alleen :het is zéér goed !

  Nel Benschop

 • MARGRIET124

  4 januari

  Ik zou je zo graag zeggen
  hoe groot Gods liefde is
  hoe wijd en diep en hoog
  in kleuren van de regenboog
  ik zou je zo graag zeggen
  hoe groot Gods liefde is .

  God gaf Zijn Zoon uit liefde
  Zijn eengeboren Zoon
  wie is in staat met woorden
  die liefde te verwoorden ?
  God gaf Zijn Zoon uit liefde
  Zijn eengeboren Zoon .

  Dat is voor mensen te groot
  Gods liefde is oneindig
  geen maatstafdie het meten kan
  en heel de schepping weet ervan
  het is voor mensen te groot
  Gods liefde is oneindig .

  Wat kan ik verder zeggen
  waarop nu nog gewacht ?
  Vertrouw die God je leven
  Hij zal je alles geven
  wat ik niet uit kan zeggen
  kom , geef je hart , Jezus wacht !

  Gerie Minnesma

 • MARGRIET124

  4 januari

  Leef je nog in verwondering
  om al wat leeft
  wat adem heeft
  wat eens in duister sliep
  wat God bij name riep ?

  Leef je nog in verwondering
  om heel je zijn
  om brood en wijn
  om 't vlees geworden woord
  de open Hemelpoort ?

  Leef je nog in verwondering
  dat Hij je zocht
  heeft vrijgekocht ,
  en heel je klein bestaan
  deed eeuwig leven aan ?

  Leef je in die verwondering
  dan is het goed
  want , kind , Hij doet
  nog zoveel wonderen
  blijf je maar stil verwonderen !

  Gerie Minnesma

 • MARGRIET124

  5 januari

  Leven van Genade

  "Wat ik ben , ben ik door de pure goedheid van God , en Zijn goedheid heeft op mij haar uitwerking niet gemist " . 1 Kor 15 : 10

  Geloven is : met lege handen
  je wenden tot de troon van God .

  en dat is heus niet zo eenvoudig ,
  je regelt liever zelf je lot .

  Je vindt het fijner om te komen
  met wat tekenen en kracht :

  je vroomheid en je goede werken  ,
  de zegen die je daardoor bracht !

  De trouw waarmee je anderen diende
  en pal stond voor de goede zaak .

  Je ijveren voor een betere wereld
  het bouwen aan je levenstaak ...

  Je van Gods gunst afhankelijk weten ?
  Het lijkt zo kinderlijk gezegd .


  Je weet toch zelf een vuist te maken ,
  genade ruil je graag voor recht !

  Toch blijken juist die volle handen
  de grootste hindernis te zijn

  bij het zoeken naar geloofsverdieping ,
  want ze beperken het terrein

  van Gods directe openbaring
  en schakelen Zijn Almacht uit .

  Hoe kan je in Zijn rijkdom delen
  als jouw bezit Zijn inbreng stuit ?

  Geloven is : Je overgeven ,
  maar wel vanuit de zekerheid

  dat God alleen te doen wil hebben
  met handen die zich wagenwijd

  voor Zijn genade open stellen
  en van al 't eigene ontdaan

  bereid zijn Hem in alle dingen
  gewoon zijn gang te laten gaan .

  Want pas als God je krachten bundelt
  en Zelf je doen en laten  richt ,

  komt heel je mens -zijn tot ontplooing
  en krijgt Zijn heil een nieuw gezicht .

  Truus van der Roest

  5 januari gewijzigd door MARGRIET124

3051 – 3075 van 3356    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 122  123  124 ... 135  Volgende Plaats reactie