De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Bijbelteksten Spreuken Citaten Gedichten Proclamaties

ForumInspiratie

3076 – 3100 van 3305    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 123  124  125 ... 133  Volgende Plaats reactie

 • NATHALIE158

  5 januari

  💗 mooi!

  Het is inderdaad uit genade en liefde dat God ons bevrijdt heeft!

 • 5 januari

  www.mupload.nl/img/i2ktrv6.jpg

  6 januari gewijzigd door FRANCISCA289

 • MARGRIET124

  6 januari

  Want we weten dat Christus uit de doden is opgestaan . [ Romeinen 6 :9 ]

  Nu mag je delen in het feest
  van de verrijzenis .
  Nu weet je dat de donkere dood
  voorgoed verslagen is .
  nu mag je rusten in Gods trouw
  en leven uit zijn kracht .
  Nu is er weer horizon  ,
  een nieuw begindat wacht !
  Nu kan de toekomst ook voor jou
  weer stralend open gaan
  want Jezus , die jouw heil bevocht
  is waarlijk opgestaan !

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Bezinning

  Als Christus niet was opgestaan ,
  had ons geloof geen zin !
  Dan zetten wij ons tevergeefs
  voor 't komend Godsrijk in .
  Dan had zijn woord in ons bestaan
  geen enkele zeggingskracht ,
  omdat zijn stem toch door de dood
  tot zwijgen werd gebracht .

  Als Jezus niet was opgestaan ,
  zou God onvindbaar zijn .
  Dan stonden we totaal alleen
  in onze angst en pijn .
  Dan was er voor de mens in nood
  geen enkele reddings kans .
  Dan bleek de boodschap van het heil
  ontdaan van alle glans .

  Als Jezus niet was opgestaan ,
  dan liep ons leven stuk  ,
  omdat er geen herstel meer was  ,
  geen hoop op nieuw geluk .
  Dan was er wel een kruis geweest  ,
  maar 't had zijn doel gemist .
  God had zijn kunnen overschat ,
  zich in zijn doel vergist .

  Als Jezus niet was opgestaan ........

  Maar  ......... Jezus is dat wél !
  De dood werd op de derde dag
  onttroond op Gods bevel .
  Gods daad tot redding en behoud
  werd daar een tastbaar feit .
  Het leven kreeg  opnieuw een kans
  en .... dit keer voor altijd !

  Truus van der Roest

 • BERT970

  6 januari

  Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, het moet echter voorwaarts worden geleefd.

  Soren Kierkegaard

 • MARGRIET124

  7 januari

  God bij de mensen .

  En het Woord is een mens van vlees en bloed geworden en is midden onder ons komen wonen .
  Johannes 1 : 14

  Dat God wil wonen bij de mensen
  en Zelf een weg met hen wil gaan ,
  dat blijft een kwestie van geloven ,
  daar moet je hárt voor open staan .
  Maar als je 't aandurft om zijn inbreng
  te accepteren als een feit  ,
  dan leer je zien met andére ogen
  en wordt Zijn heil een werkelijkheid .

  Dat God wil wonen bij de mensen
  vraagt om vertrouwen en om moed ,
  omdat het leven je zo dikwijls
  aan Zijn beloften twijfelen doet .
  Maar .... als je vasthoudt aan Zijn leiding
  en afziet van je zelfbeklag  ,
  dan ga je als vanzelf ontdekken
  hoeveel je in Zijn kracht vermag  !

  Dat God wil wonen bij de mensen
  werpt weliswaar het volle licht
  op de verwoesting , die de zonde
  in je bestaan heeft aangericht .
  Maar als je ple4it op Zijn genade  ,
  die niet verwijt maar slechts vergeeft
  dan mag je delen in het wonder
  dat in jou 't beeld van God herleeft !

  Dat God wil wonen bij de mensen
  veronderstelt ook dankbaarheid ,
  zelfs als je bent geneigd te vragen
  naar het "waarom "van Zijn beleid .
  Niet altijd is Zijn Weg je duidelijk
  maar .... als je hart zelfs dán Hem prijst
  ervaar je toch een diepe vrede ,
  die je opnieuw Zijn trouw bewijst .

  Truus van der Roest

 • MARGRIET124

  8 januari

  Onze Vader

  Vader ,
  ik wil U zo graag danken
  voor het feit dat U mij zocht
  duizendmaal wil ik bedanken
  dat U mij hebt vrij gekocht .

  Vader ,
  ik wil Uw liefde loven
  Heer , Uw liefde is zo groot
  U blijft steeds in mij geloven
  ook al is mijn liefde dood .

  Vader ,
  ik wil Uw naam slechts prijzen
  want Uw naam is Wonderbaar
  in Uw naa Heer , mag ik reizen
  door het leven met elkaar .

  Vader ,
  ik wil U eer bewijzen
  U die alles schiep
  Gij deed uit het niets verrijzen
  wat eertijds in 't duister sliep .

  Vader ,
  ik kan alleen maar zeggen
  neem mijn stamelend danken aan
  ik kan geen schatten voor U leggen
  Heer , al het goeds hebt Gij gedaan !

  Altijd maar jachten en jagen
  een week heeft zeven dagen
  wie wil zich ergens voor geven
  wie heeft nog tijd in dit leven ?

  Velen zitten te wachten
  eenzaam vol sombere gedachten
  familieleden hebben geen tijd
  zij jagen naar de eeuwigheid .

  Wij laten ons jaarlijks keuren
  toch kan het zomaar gebeuren
  dat je zelf wordt stilgezet
  zomaar ineens lig je in bed .

  Plotseling heb je de tijd
  denkt aan God  en eeuwigheid
  hoeveel tijd is ons gegeven
  hoeveel tijd , om echt te leven ?

  Er begint een nieuw seizoen
  nu ga je alles anders doen
  niet alleen , die tijd is vootbij
  je leeft met Jezus aan je zij !

  Heer , sla Uw arm om mij heen
  ik weet , Gij laat nooit alleen
  help me te delen en te geven
  dan pas is leven echt leven !

  Truus van der Roest

 • 8 januari

  ❤️😘❤️😘❤️

  www.mupload.nl/img/acbdjz4l01.jpg

 • MARGRIET124

  9 januari

  Je bent niet meer van deze tijd
  geen klok kan jou nog deren
  je bent nu in de eeuwigheid
  juicht voor de Troon des Heren .

  Je laat bij ons een lege plaats
  maar 't leven gaat gewoon door
  jouw leven was voor ons iets gaafs
  en nu , een einde , een doodspoor ?

  Een groot stuk heimwee laat je ons
  naar al die tastbare dingen
  van hoe je was  , je deed , je ons
  met warme liefde kon omringen .

  Je weet nu alles wat voor ons
  nog steeds verborgen is
  waarnaar we zo verlangen soms
  vooral in pijn en droefenis .

  Jouw leven had een diepere zin ;
  een koningskind ging heen
  het sterven is voor jou gewin
  dat is vreugde door tranene heen !

  Gerie Minnesma

 • 10 januari

  Je kan je hele leven in de kerk zitten, maar nog steeds geen Christen zijn : Je kan je hele leven in de MC Donalds zitten, maar je bent nog steeds geen hamburger

 • MARGRIET124

  10 januari

  Voor wie leven in de duisternis [ Lucas 1 : 79 ]

  Gezeten in de duisternis ,
  omringd door schaduw van de dood ,
  dat zijn wij toch  , o Heer , dat is
  juist onze dagelijkse nood .

  Beroofd van alle zekerheid  ,
  voor 't dreigende gevaar beducht
  van gif  , dat langzaam zich verspreidt
  door 't water heen en door de lucht ;

  bevreesd voor medemensen ,
  voor 't eigen hart vol donkerheid ,
  wanhopig stuitend op de grens
  die volken van elkander scheidt .-

  Kom als een vuur , dat ons verzengt ,
  kom als een zon in onze nacht ,
  kom als de Vorst Die Vrede brengt ,
  Kom Jezus  , in ons hart dat wacht !

  Nel Benschop

 • 10 januari

  Dank je wel, Margriet. Prachtig!!!

 • MARGRIET124

  10 januari

  ' weest allen Mijn navolgers  '
  [ Fillipenzen 3 : 17 ]

  De weg die wij hier gaan is vol gevaren  ,
  het is een lange  , dikwijls zware reis .
  God terkt ons tot Zich door de levensjaren  ,
  maar niet alléén , wij gaan hier groepsgewijs .

  Nu kunt u  , sterkere , een zwakke steunen
  wanneer de weg verslechtert ofversmalt .
  Misschien moet u straks op zijn schouder leunen
  als u eens struikelt  of misschien zelfs valt .

  U struikelde nooit ? God weet wel beter .
  Ons hart bezwijkt bij elke hindernis .
  Kijk niet steeds op uw levenssnelheidmeter ,
  het is geen wedstrijd ": wie het eerst er is !

  Help anderen voort  , laat niemand achterblijven .
  Kom maar gerust een eindje achteraan .
  We zijn zo gauw genegd hen af te schrijven
  die niet angstvallig in ons voetspoor gaan .

  Maar grijpt hen vast die dreigen af te glijden
  en roep terug hem die de weg verlaat  ,
  opdat u aan het einde aller tijden
  niet zonder hem de eindstreep over gaat .

  Enny IJskes - Kooger

 • MARGRIET124

  10 januari

  Ben je bereid ?

  Ben je bereid om te leven
  zoals God wil dat je doet ?
  Kun je de naaste iets geven ;
  liefde , vriendschap , en moed ?
  Wil je je knieën nog buigen
  voor Christus 'woord en gebod ?
  Durf je nog blij te getuigen
  van je vertrouwen op God ?
  Lees je Gods woord alle dagen
  of kom je daar niet aan toe ?
  Ben je bereid om te vragen :
  Heer , wat wilt Gij dat ik doe ?

  Enny IJskes - Kooger

 • MARGRIET124

  10 januari

  :-) @  Anne

 • MARGRIET124

  11 januari

  Ga uit , Hem tegemoet

  Laat nu je lampje helder branden  , kind ,
  je weet toch niet wanneer de Heer zal komen ?
  Ik hoop zo dat Hij jou niet slapend vindt.
  We hebben weinig tijd om weg te dromen .

  Misschien is Jezus hier niet ver vandaan .
  Ga Hem maar tegemoet met je vriendinnen .
  Heel onverwachts kan Hij wel voor je staan ,
  dan gaat het grote bruilofts feest beginnen .

  Houd jij maar vast wat God je heeft beloofd ,
  want als de Bruidegom Zijn bruid komt halen ,
  zal niemand ingaan in de bruiloftszalen
  die 't van Zijn genade heeft gedoofd .

  Enny IJskes - Kooger

 • BERT970

  11 januari

  Vogels zijn gemaakt om te vliegen.                            Bloemen  gemaakt om te bloeien.                    

  Mensen zijn gemaakt om te geloven;                         in schoonheid, in liefde, in de waarheid, in God!                                        

  11 januari gewijzigd door BERT970

 • MARGRIET124

  12 januari

  Gebed om zegen ,

  God , onze Vader ,
  gedachtig aan Uw Zoon
  die tegen Zijn leerlingen zei  :
  Ik ben in jullie midden
  als één die dient ,
  bidden wij voor allen
  die in het voetspoor van Jezus
  ten dienste staan van de mensen .

  Heer , zegen woord en daad
  van het Leger des Heils ,
  van het Rode Kruis ,
  zegen het werk
  van het Wereld diaconaat ,
  zegen de inzet
  van Amnesty International
  zegen de veel kleurige arbeid
  van de zendeling ,
  van de evangelisatie .

  Zegen Gij
  in Uw goedheid
  elke poging die wordt aangewend
  om nood op aarde te lenigen ,
  zegen Gij hen
  die zich inzetten  voor Uw rijk ,
  voor vrede  , voor gerechtigheid .
  Help ons waarachtig  te zijn
  en hulpvaardig .
  In Uw Naam .

  Jaap Zijlstra

 • 13 januari

  Amen 😘😘😘😘

  www.mupload.nl/img/r3clopi22nfz.jpg

 • 13 januari

  HERMAN648 schreef:

  Amen 😘😘😘😘 www.mupload.nl/img/r3clopi22nfz.jpg

  Mooi!

 • 13 januari

  Amen

 • 13 januari

  Bedankt Anne en Louise 😘🙏😘

 • MARGRIET124

  14 januari

  naar Romeinen 8 : 11 - 16

  God , die zijn almacht heeft getoond
  in Christus de verrezen Heer ,
  verwekt  , als daar de Geest maar woont ,
  een sterflijk mens tot leven weer .

  We staan dus niet meer in de swchuld
  om nog te leven naar het vlees ,
  daar dit de dood in zich verhuld
  en voert tot steeds hernieuwde vrees .

  We mogen, door zijn Geest bevrijd ,
  nu midden in de wereld staan ,
  ontvangend 't kindschap voor altijd
  en roepend God als Vader aan .

  't Is de Geest die ons betuigt ,
  hoe wisselvallig ook het lot :
  'vreest niet wanneer de boze juicht ,
  uw erfdeel valt u toe van God ! '

  Gerard . C . Ruissen

 • 14 januari

  www.mupload.nl/img/vopyws6i.jpg

 • MARGRIET124

  15 januari

  In het Woord was Leven

  Johannes 1 : 4

  Uit de hemel komt een Woord ,
  dat op aarde wordt gehoord ,
  waar het weldra overal
  kenbaar wezen zal .

  Rijzen zal het als de zon ,
  worden als een klare bron
  vol van hartverwarmend Licht ,
  waar de nacht vootr zwicht .

  Hemels manna wordt het  , dat
  voor de wereld brood bevat
  en in rijke overvloed
  alle leven voedt .

  Ja , het zal een springfontijn

  van levend water zijn ,
  dat der zielen dorst het best
  en voor eeuwig lest .

  Tot het vlees zelfs ingegaan
  zal het in de wereld staan
  om voor mensen mens te zijn ,
  lijdend al hun pijn .

  Nu , nu daalt Gods hoge Woord ,
  uit zijn verheven oord ,
  in het diepe oude zeer ,
  heilaanbrengend neer .

  Gerard .C . Riessen

  15 januari gewijzigd door MARGRIET124

 • MARGRIET124

  15 januari

  Want hoeveel beloften Gods er ook zijn , in Hem is het :
  JA : dáárom is het ook door Hem het : AMEN

  Van Ja tot amen .

  God sprak tot ons Zijn ja
  in Bethlehem Efratha ,
  toen Christus in dit leven
  als Kind ons werd gegeven .

  God sprak tot ons Zijn ja
  aan 't kruis van Golgotha ,
  waar Christus ons ten leven ,
  als dood werd afgeschreven .

  God sprak tot ons Zijn ja ,
  - Maria Magdala -
  toen Christus aan het leven
  werd terug gegeven .

  God sprak tot ons Zijn ja ,
  ten teken van Gena .
  In Christus mag ons leven
  het amen daarop geven .

  Gerard. C. Ruissen

3076 – 3100 van 3305    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 123  124  125 ... 133  Volgende Plaats reactie