De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Bijbelteksten Spreuken Citaten Gedichten Proclamaties

ForumInspiratie

3126 – 3150 van 3431    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 125  126  127 ... 138  Volgende Plaats reactie

 • MARGRIET124

  1 februari

  Naar Psalm 147

  Wij willen U loven , o grote God
  met dit lied
  voor al Uw liefde en troost
  die U ons dagelijks biedt
  U bent de Koning van onze aarde
  en het gans heelal
  U kent de weg der sterren
  en van ons allemaal .

  Wij zingen U ons loflied toe
  met heel ons hart en wezen
  voor alles wat op aarde groeit
  voor zon en wind en regen
  voor liefde en begrip
  voor al Uw goedertierenheid , o Vader
  wij prijzen Uw grote naam
  die naam alleen heeft waarde .

  Wij roemen Uw grote naam
  o God van Jacob en Israël
  U die nimmer Uw volk verlaat
  al verlaten zij U wel
  voor al Uw grootheid danken wij U
  en voor Uw gena
  dat wij ook Uw kinderen zijn
  tot in eeuwigheid  , halleluja !

  Gerie Minnesma

 • MARGRIET124

  1 februari

  Er zijn van die dagen
  dan is alles licht
  er zijn van die dagen
  dan voel je geen plicht
  je lacht om je zorgen
  je voelt je zo blij
  je denkt niet aan morgen
  maar zet alles opzij.

  Er zijn van die dagen
  dan wertk je je rot
  er zijn van die dagen
  dan draag je je lot
  je poetst tot alles glimt
  en stapt voldaan in bed
  tot de nieuwe dag begint
  en je weer bergen verzet .

  Er zijn van die dagen
  dan baal je van het leven
  er zijn van die dagen
  je moest ze weg kunnen geven
  je loopt God en jezelf in de weg
  je moest kunnen schuilen
  je kunt bij niemand terecht
  om eens heerlijk uit te huilen .

  Er zijn van die dagen
  dan lijkt God zo heel dichtbij
  er zijn van die dagen
  dan ben je innerlijk blij
  met alles wat het leven biedt
  je jubelt het  luid
  je zingt het hoogste lied
  ja , God redde mij uit !

  Gerie Minnesma

 • 1 februari

  ❣💕🙏

 • MARGRIET124

  2 februari

  Alles gaat zoals het moet
  of je dat nu wilt of niet
  al stribbel je nog zo tegen
  Hij brengt je op Zijn wegen
  geeft daarvoor kracht en moed
  en oog voor wat je zelf niet ziet .

  Hij heeft de wereld in Zijn hand
  Hij weet van al wat adem heeft
  ook wat jij doet en denkt en zegt
  of het komedie is of echt .
  Van ieder mens uit elk land
  weet Hij precies wat waarde heeft .

  De wereld is vol duisternis
  maar , God is enkel licht .
  Dus als je ziet op Hem alleen
  dan vlucht het duister weldra heen
  dan zie je eens wat luister is ,
  vol luister is Zijn aangezicht .

  Dan mag je zelf een lichtje zijn
  en schijne tot Gods eer .
  Zo zullen wij dan allen saam
  in 't duister schrijven Jezus Naam
  en stralende getuigen zijn
  van Licht , ons aller Heer !

  Gerie Minnesma

 • 2 februari

  Mooi

 • 2 februari

  Wie zal uw wonderen geloven Heer
  Uw wonderwerken begrijpen Heer

  Uw wonderwerken in mijn leven
  Voor U alle lof en eer

  Men zal mij vast voor gek verklaren
  vast ook wel hoogmoedig vinden

  Heer, laat ze toch iets ervaren
  laat ze Uw Woord verslinden

  Opdat ze Uw liefde mogen proeven
  en in Uw nabijheid zullen vertoeven

  Niets gaat boven Uw aanwezigheid Heer
  Daarom zoek ik Uw nabijheid steeds meer.

 • MARGRIET124

  2 februari

  <3:-)

 • 2 februari

  mooi

 • BERT970

  2 februari

  FRANCISCA289 schreef:

  Wie zal uw wonderen geloven Heer

  Uw wonderwerken begrijpen Heer

  Uw wonderwerken in mijn leven

  Voor U alle lof en eer

  Men zal mij vast voor gek verklaren

  vast ook wel hoogmoedig vinden

  Heer, laat ze toch iets ervaren

  laat ze Uw Woord verslinden

  Opdat ze Uw liefde mogen proeven

  en in Uw nabijheid zullen vertoeven

  Niets gaat boven Uw aanwezigheid Heer

  Daarom zoek ik Uw nabijheid steeds meer.

  [/q

  Mooi Francisca! Amen!🙏💚

 • 2 februari

  :$)<3

 • MARGRIET124

  4 februari

  Vergeven en vergeten
  zeggen we zo vaak
  terwijl we zeker weten
  een moeilijke zaak .

  Vergeven gaat nog wel
  maar echt vergeten
  kunnen mensen niet zo snel
  dat zul je ook wel weten .

  Vergeven en vergeten
  dat kan er maar één
  vergeven en vergeten
  dat kan God alleen .

  Hij zegt : Ik werp je zonden
  in die grote zee
  die niet meer wordt gevonden
  die neemt alles mee .'

  Woorden , daden  , gedachten
  onzuiver en onrein
  van duizenden geslachten
  zullen er niet meer zijn .

  Maar één ding moet je weten
  Jezus droeg die last
  één ding moet je nooit vergeten
  Jezus houdt je vast !

  Misschien duurt het nog even
  Zijn wil geschiedt alleen
  toch zul je eens genezen ,
  lach maar door je tranen heen .

  Zijn belofte  houdt Hij gestand
  vandaag nog net als toen ,
  jouw naam staat in Zijn hand ,
  op Zijn tijd zal Hij het doen !

  Misschien gaat het heel anders
  dan je eigenlijk dacht ,
  Gods werken zijn anders
  en onbeperkt Zijn macht !

  Zijn liefde is wonderbaar
  raadselachtig groot ,
  menselijk ondenkbaar
  doorbrak Hij voor ons de dood !

  Misschien gebruikt Jezus jou
  om anderen te wijzen
  op Zijn liefde en trouw
  en Zijn grote naam te prijzen !

  Zijn liefde voor ons mensen ,
  werkt soms door tranen heenn,
  eens vervult  Hij al je wensen  ,
  zie slechts op Hem alleen !

  Gerie Minnesma

 • MARGRIET124

  6 februari

  Slaapliedje

  Kindje , ik kom bij je bedje wat zingen ,
  liedjes , gewoon over allerlei dingen .
  Over de bomen en over de wind  ,
  over een moeder en over een kind .

  Kindje  , ik zing vanm de bloemen en dieren ,
  van je verjaardag , die wij mochten vieren .
  'k zing van de wolken  , ik zing van de maan
  en van de zon die naar bed is gegaan .

  Kindje  , ik zie door het venster van verre
  duizenden lichtjes  , de flonk'rende sterren .
  God die dit alles zo mooi heeft gemaakt  ,
  is ook de Vader die over ons waakt .

  Kindje , ik zal een gebedje nog zingen
  om God te danken voor wat wij ontvingen .
  Kom maar mijn kindje  , dan bidden wij zacht
  of Hij weer bij ons wil zijn deze nacht .

  Vouw maar je handjes  en buig maar je knietjes ,
  Zeg God je vreugd en je kleine verdrietjes .
  Slaap dan gerust tot de dag weer begint .
  Slaap nu maar , slaap nu maar  , slaap maar mijn kind .

  Enny Ijskens - Kooger

 • 6 februari

  💚😊

 • MARGRIET124

  7 februari

  Verlangen

  Je slaat verward
  je ogen op
  vangt haar blik
  en zij jouw hart

  Je steekt verrast
  je handen uit
  raakt haar aan
  zij noemt je naam

  In een ogenblik
  gevangen
  in de eeuwigheid
  van verlangen

  Twee mensen
  geboeid
  door elkaar

  God maakt
  Zijn liefde
  waar

  Tjeerd de Graaf

 • MARGRIET124

  7 februari

  Open gebroken

  gevangen
  in de circel
  van mijn weten

  gebonden
  in het duister
  van mijn hart

  gescheiden
  van de liefde
  van mijn Vader

  brengt God
  een eeuwig licht
  in mijn bestaan

  breekt Jezus
  aan het kruis
  mijn leven open

  blijkt al mijn
  eenzaamheid
  voorgoed voorbij

  Tjeerd de Graaf

 • 7 februari


  Franciscaanse zegenbede

  Moge God ons zegenen met onrust

  bij gemakkelijke antwoorden,

  halve waarheden, en oppervlakkige relaties

  zodat er diepgang vanuit ons hart moge leven.

  Moge God ons zegenen met boosheid

  over onrechtvaardigheid,

  onderdrukking, en uitbuiting van mensen

  zodat we werken voor rechtvaardigheid,

  vrijheid, en vrede.

  Moge God ons zegenen met tranen

  die we plengen voor hen die lijden

  door pijn, verwerping, honger, en oorlog

  zodat we onze handen zullen uitstrekken

  tot troost.

  En moge God ons zegenen met zoveel

  dwaasheid dat we geloven

  een verschil te maken in de wereld.

  Zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen

  dat het onmogelijk is.

  toegeschreven aan Ruth Fox, Benedictines (1985)

 • MARGRIET124

  7 februari

  amen @Dorcas , mooi :-)

 • 7 februari

  het is te lang voor zegenbede voor de komende week, dus heb ik hem hier neergezet. Mijn zegenbede voor jullie allemaal

 • MARGRIET124

  8 februari

  Gods feestgezang

  Er was bij de engel een grote groep andere engelen uit de hemel .
  Zij prezen God en zeiden : Eer komt toe aan God in de hoge hemel
  en vrede óp aarde aan mensen die in Gods gunst staan .
  Lucas 2 : 13

  Je moet nooit vergeten dat blijde en'lenlied
  waarin God zelf je toeroept ;
  "Ik ben er  ... vrees maar niet ! "
  Dát is geen holle frase , want tot in deze tijd
  heeft Hij zichzelf bewezen ;
  Zijn trouw werd werkelijkheid !

  Je moet het nooit vergeten  ... die hemelse muziek .
  Al blijft zij onderhevig aan wereldse kritiek .
  Hoe beter je gaat luisteren  ,
  hoe meer je 't leert verstaan
  dat God nog altijd tastbaar met mensen is begaan .

  Je moet het nooit vergeten dat juichende refrein .
  Je mag het zelfs geloven dat God jouw God wil zijn !
  Er is geen and're boodschap dan deze symfony .
  Pas daardoor komt de wereld tot rust en harmonie .

  Je moet het nooit vergeten : Gods feestgezang zwelt aan  .
  't Majeur van zijn genade doortrilt ook jouw bestaan .
  Vergeet de dissonanten  , zoek naar dat Gods akkoord ,
  want door de eeuwen ruist het in mensenharten voort .

  Je moet het nooit vergeten dat diep bewogen koor .
  Misschien dringt dan de inhoud
  voor altijd tot je door ....
  God heeft ook jou in Christus daadwerkelijk verrast .
  Je heil ligt in zijn handen , je toekomstplan ligt vast !

  Truus van der Roest

 • MARGRIET124

  9 februari

  Mijlpaal

  Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen .......
  1 Samuël 7 : 12

  Je ziet vandaag in dank terug ,
  misschien ontroerd vanwege 't wonder
  dat God je hielp om trouw te zijn ;
  Je ideaal ging niet ten onder !

  Je gaf het mooiste wat je had :
  je jeugd , de bloeitijd van je leven !
  Want elke vezel van je ziel
  was met je levenstaak verweven .

  Soms bracht dat heel diep in je hart
  een spanning , die je voelde groeien
  omdat je wezenlijke zijn
  zo vaak aan 't Godsplan wilde knoeien .

  Dan had de twijfel 't eerste woord
  en zag je je geloof vervagen ...
  soms heb je als verdwaasd gedacht
  dat 't kruis te zwaar was om te dragen .

  En toch ... nu al die "ups "en "downs "
  vandaag de revue passeren
  beheerst vooral Gods trouw het beeld
  omdat zijn kracht blijft triomferen !

  Je hebt door nacht en tranen heen
  door strijd en vaak immense zorgen
  gevoeld dat Hij de sterkste was ,
  die uitzicht gaf voor " morgen ".

  Juist nu je bij een mijlpaal staat  ,
  die dwingt tot omzien  en bezinnen ,
  besef je dat 't geen  " finisch " is  ;
  je moet vandaag opnieuw beginnen .

  Opnieuw .... gerijpt door 't leven zelf ,
  verdiept naar innerlijk beleven
  en .... met een nog intenser drang
  het beste voor Gods zaak te geven !

  En als vandaag zovelen dan
  speciaal voor jou  Gods zegen vragen
  bid ik , dat Hij je visie geeft
  op 't leven dat je uit blijft dagen .

  Truus van der Roest

 • 9 februari

  MARGRIET124 schreef:

  "Indien echter iemandvan u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daar om ..... " Jac. 1 : 5a

  Wijsheid in de schriftuurlijke zin  van het woord , hangt ten nauwste samen met vroomheid, met een heel dicht bij de Here leven , met een zich geheel aan het Woord van God onderwerpen .

  De wijze zegt niet ; dat zal ik weten, maar hij zegt ; dat moet God weten .

  Nu dan weten wij het wel van onszelf . Dan is er altijd en tekort.

  Hoe minder het vlees begeert tegen de Geest , hoe wijzer wij zijn geworden .

  Hoe kleiner de onrust in ons hart wordt , de onvrede , hoe dieper de wijsheid is .

  Vrede met God hebben , innerlijke rust , eenswillend zijn met de Here.... dát is wijsheid .

  God gebruikt hier ook ons leven . Door de jaren heen leert God ons veel en ....Hij leert ons veel af .

  Maar het blijft onvolkomen .Het blijft ook een onvolkomen wijsheid  en daarom  blijft voor ieder nodig het gebed om wijsheid .

  Wijsheid is iets dat God graag aan een bidder geeft. Jacobus zegt in het vervolg van deze tekst : "die aan allen geeft  , eenvoudigweg en zonder verwijt......"

  Je mag dus gerust God om wijsheid vragen .

  Door je leven ben je misschien ook al "wijs "geworden. Het leven heeft je gelouterd.

  Maar de Bijbel spreekt niet over een wijs worden door schade en schande . Dát is geen wijsheid.

  Gevouwen handen alleen geven een wijs hart.

  Uit een werk van : ds  W. Schouten en ds S. de Vries

  Mooi Margriet  Amen 🙏❤

  9 februari gewijzigd door LOUISE127

 • MARGRIET124

  9 februari

  Handen

  Zijn stem
  boetseert het leven
  Zijn geest
  zal adem geven

  Zijn woord
  breekt onze banden
  Zijn hand
  vormt onze handen

  handen
  zoekend
                   tastend
                                     vragend

  handen
  gevend
                  helend
                                    dragend

  handen
  reikhalzend
  naar elkaar

  mijn hand
  rust
  in Zijn handen

  Tjeerd de Graaf

 • MARGRIET124

  10 februari

  Langzaam loom nog
  doe ik mijn ogen
  de gordijnen open
  grijs grauw grijnst
  een nieuwe dag
  mij aan

  Ik kijk naar boven
  waar in de wolken
  gaten vallen
  gouden stralen
  stromen sprankelend
  vanuit het grijs
  mijn kamer in

  zo schijnt
  Uw licht
  een gouden randje
  aan mijn leven
  grijs wordt goud
  waar ik met U
  een nieuwe dag begin

  Tjeerd de Graaf

 • MARGRIET124

  10 februari

  Trouwe Heit

  Trouwe Heit yn 'e himel ,
  Yn myn wurk
  giet it om Jo wurd ,
  om Jo opdarcht .

  Dêrom gean ik der op út ,
  ik siedzje iet sied yn ' e ikker
  en jou it oan Jo oer,
  wat bedije sil .
  Amen

 • 11 februari

  Mooi Margriet.

  Ik kan erg genieten van je Fryske versjes. Het kost wat moeite maar het komt zo puur uit je hart

3126 – 3150 van 3431    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 125  126  127 ... 138  Volgende Plaats reactie