De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Bijbelteksten Spreuken Citaten Gedichten Proclamaties

ForumInspiratie

3151 – 3175 van 3431    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 126  127  128 ... 138  Volgende Plaats reactie

 • MARGRIET124

  11 februari

  :-) @Dorcas , dit zijn  gebeden en gedichten sommige uit de vroege Friese Ortodoxe kerken ,  iemand heeft ze in een boekje verzameld.

 • MARGRIET124

  11 februari

  Bea om de Hillige Geast

  Kening fan de Himel
  Treaster,
  Geast fan Wierheid ,
  Oeral oanwêzich ,
  En alles ferfoljend .

  Skatkeamer
  Fan alle goeds,
  Jouwer fan it libben :

  Kom !
  Nim ferbliuw yn ús
  Reinigje ús fan alle smert
  En rêd ús sielen,
  O , Algoede

  ****************************************************************************************************************

  Sa as elke maitiid

  Sa as elke maitiid
  de natoer op 'e nij ta libben komt  ,
  sa fiere wy ek elke maitiid wer
  it nije libben ,
  ús jûn troch Jezus ' dea .

  In nij libben as belofte ,
  mar ek foar alle dagen fan ûs libben :
  gjin slavebestean  , mar frij .
  In bestean as in woestynreis ,
  frijmakke ,
  mar net sûnder fragen  , twivels ,
  teloarstellings , fertriet .

  Hear  , dat Jo wurden wêze meie
  as in wetterwelle ,
  boarne fan ûs bestean ,
  dat ûs krêft en moed jout
  om fierder te gean  ,
  nei it lân fan belofte .

  Amen .

 • MARGRIET124

  11 februari

  Leven door Hem

  God heeft Zijn enige Zoon in de wereld gezonden  
  om ons door Hem het leven te geven .

  1 Johannes 4 : 9

  Dat Jezus is verrezen  ,
  is niet zomaar een feit  ,
  waaraan je uit gewoonte
  misschien wat aandacht wijdt .
  Zijn glorieuze doorbraak
  gaat jou persoonlijk aan ,
  want daardoor mag je leven
  en in de ruimte staan !

  Dat Jezus is verrezen ,
  beperkt zich niet tot "toen ".
  Je mag er in het heden
  van alles mee gaan doen .
  Jij , doe je mogelijkheden
  misschien maar nauwelijks kent ,
  en qua geloofsbeleving
  vaak zo onzeker bent .

  Dat Jezus is verrezen ,
  dus 't kwade overwon ,
  geeft aan jouw leven duidelijk
  een nieuwe horizon  !
  Je toekomst ligt weer open ,
  daar staat Hij voor garant .
  God plaatste zich op 't Paasfeest
  voor altijd aan jouw kant !

  Truus van der Roest

 • MARGRIET124

  12 februari

  Dan stort Ik mijn Geest uit over ieder mens . [ Joël 3 :1 ]

  Dit is geen wazig feest rondom een oud gegeven ,
  het daagt je veeleer uit tot een hernieuwd beleven
  van 't feit dat God , de Geest  , ook in jouw hart wil wonen
  om je gewoon als mens zijn heerlijkheid te tonen .

  Want als Hij tot je komt , doordrenkt Hij heel je wezen !
  Je denken wordt vernieuwd  , je leert Gods daden lezen
  In 't dagelijks manifest van doorgaans kleine dingen .
  Je merkt dat overal zijn kracht je blijft omringen .

  Je vindt de juiste toon  , je leert je af te stemmen
  op zijn bevel voor jou ! Je laat je niet meer remmen
  door menselijk getob  en stoffelijke zaken .
  Je voelt diep in je hart een nieuwe durf ontwaken .

  Je ziet langs welke weg God jou wil laten lopen ,
  want dáár alleen houdt Hij de hemel voor je open .
  De hemel , die de hel uit je verziekte leven
  daadwerkelijk verdringt   door je weer zicht te geven
  op Gods betrokkenheid bij wat jij moet verstouwen  !

  Het wonder van Gods Geest  blijft zich in alle talen
  voor elk die daarom bidt uitdrukkelijk herhalen  !
  Want Pinksteren is een feest dat mensen diep wil raken
  en .... hun geloof in God uitbundig waar wil maken .

  Truus van der Roest

 • ADRIANA359

  12 februari

  De schilder

  Ik zoek al dagenlang

  het rood

  voor deze roos,

  maar het rood ,

  dat Hij gebruikte,

  heb ik niet

  in mijn doos.

  Toon Hermans.

  Goedemiddag, allemaal,

  fijne avond! <3:-D

 • MARGRIET124

  12 februari

  :-D<3 @ Adriana , leuk dat je weer ff terug bent . Je ziet er goed uit !!!

 • ADRIANA359

  12 februari

  Margriet, dank je, jij ook! :up:

 • MARGRIET124

  13 februari

  Rafels

  De tijd verslijt patronen
  het sterkste kleed
  tot rafelende randen

  Mijn geest
  verkleumd
  ontkleed
  als door mij heen
  de tijd verstrijkt

  Vervaging wordt verwarring
  rafels aan de rand
  van mijn bewustzijn

  Mijn hart
  verwarmd
  gehuld
  in het voorjaarskleed
  van Gods aanwezigheid

  Tjeerd de Graaf
  uit het gelijknamige boekje Rafels

 • ADRIANA359

  13 februari

  Zie Ik maak iets nieuws, Jesaja 43:19.

  Gij werkt aan ons - wij liggen in Uw sterke handen
  als speelgoed, door een kinderhand kapot gemaakt,
  als een beduimeld boek, met omgekrulde randen,
  een poppenhoofd, dat van de romp is losgeraakt.

  Is dit geschonden leven nog voor U van waarde?
  Waarom geeft Gij die schaam'le stukken nog een kans?
  Er is zo weinig van de hemel hier op aarde,
  en wat gelijmd is, krijgt nooit meer zijn oude glans.

  -  Wat Ik wil laten leven, dat zal nimmer sterven;
  Wie eenmaal door Mijn Scheppershand is aangeraakt
  Bestaat voor Mij niet meer uit waardeloze scherven,
  Want zie, Ik zeg u: Ik heb alles nieuw gemaakt! -

  Nel Benschop.

 • 13 februari

  Jeremia 33:3

  Roep tot mij, en ik zal u antwoorden ,en ik zal u bekend maken grote en vaste dingen, die gij niet weet.

 • ADRIANA359

  13 februari

  :up:<3

 • MARGRIET124

  14 februari

  Herschepping

  Tussen de regels , lees ik Uw liefde ,
  die mij heeft gevormd , naar Uw beeld .

  Ik heb dat beeld gebroken ,
  U hebt het weer geheeld .

  Ja, op mijn stamelend bidden,
  deed U wat Ik niet kon .

  nu sta ik ongebroken ,
  weer stralend in Uw zon .

  Co 't Hart

 • ADRIANA359

  14 februari

  <3

 • MARGRIET124

  14 februari

  Bezoek

  Ik was echt blij , dat je daar zat ,
  omdat je iets te geven had  ,
  wat ik bij zoveel  mensen mis  ,
  dat wat toch het voornaamste is  ,
  een stem  , die spreekbuis wilde zijn  ,
  van God , die onze levenslijn ,
  hoe ook gerafeld en verward ,
  wil leiden  naar Zijn Vaderhart .
  Maar toen je ging , zei je verlegen :
  't bezoek viel je misschien wel tegen .
  Maar ik dacht echt alleen maar blij :
  Er zijn nog mensen zoals jij .

  Co 't Hart

  14 februari gewijzigd door MARGRIET124

 • BOUKJE461

  14 februari

  Dank je Margriet. Heel mooi. Ik heb het gedicht ook al mogen geven aan iemand als afscheid. Het verwoorde wat ik nog niet onder woorden had gebracht....... ;).

 • BERT970

  14 februari

  wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/2003729

  Vond dit! Vind het wel de moeite om te d3len!🙏

  14 februari gewijzigd door BERT970

 • MARGRIET124

  15 februari

  inspiratie

  Soms hoor ik dringend uit de verte ,
  een diep verborgen hartekreet .

  En ijlings geef ik dan een antwoord
  op wat ik eigenlijk niet weet .

  Veel later mag ik dan ervaren  :
  het ongehoorde wordt verstaan .

  Ik mocht alleen maar instrument zijn ,
  want woord en toon gaf God mij aan .

  Co 't Hart

 • MARGRIET124

  15 februari

  Een deur sloeg dicht .

  De deur slaat dicht . Zijn stap sterft weg .
  Het laatste woord gesproken ,
  een band  , die levens samenbond ,
  is nu voorgoed verbroken .

  Zij ziet hem gaan met bitterheid ,
  maar ook met veel voldoening .
  Hij is kapot . Totaal alleen .
  Haar hart kent geen verzoening .

  Hij rijdt vertwijfeld naar zijn flat ,
  het schreeuwt nog in zijn oren ;
  Nu zijn de kinderen van mij ,
  je hebt voorgoed verloren .

  Hem rest alleen nog maar de as  
  van uitgebrand verlangen
  en wat hij ooit aan tederheid
  en liefde heeft ontvangen ,

  het is voorbij. Werd tot verdriet .
  Hij weet  , dat al zijn dromen ,
  bespot zijn door de werkelijkheid ,
  voorgoed zijn omgekomen .

  Co 't Hart

 • MARGRIET124

  16 februari

  Een blijvend spoor

  Vandaag heb ik een eind gevaren .
  Het was mijn eerste reis op zee
  en wat mij 't allermeeste aangreep ,
  draag ik als een wonder mee .

  Het was het zilveren spoor in 't water  ,
  het kielzog waar de zon op scheen .
  Bedroefd zag ik hoe in de verte
  het spoor vervaagde en verdween .

  En toen in eeuwigheidsverlangen ,
  bad ik : "maak mij een blijvend spoor .
  Heer laat mij toch Uw licht opvangen ,
  ga met mij mee  , ga met mij door ."

  Dan zal mijn spoor nooit meer vervagen ,
  het blijft geen zilver , wordt geen goud ,
  het zal het hele spectrum vangen  ,
  als U het maar in handen houdt .

  En als ik in een zee van kleuren  ,
  U uitbeeld als mijn Heer en God ,
  dan zal ik stil zijn , blij verwonderd  ,
  want ik was grauw en kleurloos tot

  ik door Uw Licht een spoor  mocht worden ,
  waarin 'k alleen maar U herken
  en ik , vloeiend in Uw liefde  ,
  verdwijn  , verschijn en eeuwig ben .

  Co 't Hart

 • MARGRIET124

  16 februari

  En overal zingt daar de vrede .

  ik heb eeb toekomst  , ik mag leven  ,
  blij zingend ga ik door de dag,
  mij sterk bewust van heil en zegen ,
  omdat ik zeker weten mag ,
  dat zelfs de dood zal overgaan ,
  omdat mijn God is opgestaan .

  Ik heb een toekomst , ik mag leven ,
  eens bij de klank van de bazuin
  roept God mij naar de nieuwe morgen
  en ik zal opstaan in een tuin
  zo bloeiend als de hof van Eden
  en overal zingt daar de vrede .

  Ik heb een toekomst  , ik mag leven ,
  God neemt de treurnis van mij af ,
  Die mij beminde komt mij tegen ,
  mijn oude naam neemt Hij mij af
  en eeuwig mag ik blij verstaan  ;
  Ik ben gered , Hij neemt mij aan .

  Co 't Hart

 • BERT970

  17 februari

  www.statenvertaling.net/bijbel/deut/30.html

  Kernachtige woorden van Mozes!😘!

  17 februari gewijzigd door BERT970

 • MARGRIET124

  17 februari

  Met je eigentijdse mening
  schop je tegen alles aan .
  Iedereen is vrij , mag kiezen
  en gezag heeft afgedaan .

  Maar je vader dat regels
  blijven gelden in zijn huis .
  Geen gevloek  en geen gesputter ,
  's zaterdags  om twaalf uur thuis .

  Want de Zondag blijft in ere ,
  dóór te dansen geeft geen pa s
  en als heel de klas op drift slaat ,
  dan geef jij maar tegengas .

  Tegen half één zta je buiten ,
  later durfde je niet aan ,
  en dat heb je goed bekeken ,
  want daar komt je vader aan .

  Nee ,niet kwaad  , maar wat verslagen ,
  als een man die wat verloor .
  'Zoon , daar ben je ', zegt hij zachtjes
  en dan loop je met hem door .

  En opeens kun je wel janken ,
  omdat hij naast je loopt ;
  steeds een vader  , die je opvangt ,
  die het beste voor je hoopt .

  En zo'n vader  , die een vriend is ,
  wil je levenslang  niet kwijt .
  ''t Is een rotstreek  ', zeg je moeizaam ,
  'voortaan ben ik wel op tijd '.

  Co 't Hart

 • BERT970

  17 februari

  Of bent u kwaad omdat Ik goed ben? ( Mattheus 20 vers 15)

  God, wij stonden in de vroege morgen, langs de straat op werk te wachten.

  Toen is Uw Zoon voorbij gekomen, heeft ons meegenomen in Uw wijngaard.

  De zon verschroeide onze armen, onze ruggen...Wij zagen anderen komen om te helpen voor de middag, na de middag, tegen de avond.

  Toen kwam het uur dat iedereen zijn loon ontving. Wij kregen evenveel als al die anderen. Wij, de werkers van het eerste uur.

  Wij vonden dat zo grof, zo onrechtvaardig. Wij werden, woedend, gromden.

  Toen hoorden wij Uw Woord, voor ons zo moeilijk te begrijpen: "Kunt gij het niet verdragen, dat Ik goed ben"?

  Plots hebben wij gezien dat wij niet meten met Uw maat, dat liefde, niet rechtvaardigheid Uw handelen bepaalt. En dat wij nog zó anders zijn dan Gij, in denken en in daden!!

  Uit: God, mag ik zó bidden?

  P.M. Broerkx

 • MARGRIET124

  18 februari

  Meer dan ik wens

  Soms wil ik door het raadsel kijken ,
  een kenner zijn van 't Goddelijk Licht .
  Niet enkel blindelings geloven .
  gehoorzaam zijn uit kinderplicht .

  Maar dan vergeet ik wat gezegd werd :
  "Dit is mijn Zoon "en "Zie de Mens ",
  daarin wil God door mij gekend zijn ,
  voorkwam Hij eens mijn liefste wens .

  God deed 't op zo'n vreemde wijze ,
  ik had een ander uitgezocht !
  En zelfs van zoveel trots en hoogmoed ,
  heeft Christus 'bloed mij vrijgekocht .

  hij zocht het arme , het verachte  ,
  geen koningszoon  heeft Hij begeerd .
  Het is Zijn kribbe  en Zijn Kruisdood ,
  die mij steeds weer de deemoed leert .

  Eens zal ik door dit raadsel kijken
  en delen in het Goddelijk Licht
  Nu mag ik als een kind geloven ;
  Méér dan ik wens , stelt God in 't zicht .

  Co 't Hart

 • MARGRIET124

  18 februari

  Jona

  Hij telde ze , de lange uren :
  nog vier , nog drie ,nog twee , nog een ,
  nóg stonden ze , de trotse muren  ,
  nóg stond de stad daar als voorheen .

  Straks zou de aarde openscheuren  ,
  dan zou heel Ninevé vergaan .
  Hij zou dit alles zien gebeuren
  en het goedkeurend gadeslaan .

  Maar God zach al die kleuters spelen .
  Hij zag de schapen in het veld .
  Hij zag een kind haar koekje delen
  met 't hondje  ,in haar arm gekneld .

  Hij zag de Koning  , die daar rouwde
  om 't kwaad  , te lang door hem geduld .
  Hij zag het volk  , dat nog vertrouwde
  op de vergeving van hun schuld .

  Toen week Gods toorn  , voor Zijn erbarmen .

  Was 't niet reeds Davids grootste wens
  te mogen vallen in Gods armen
  en niet in handen van een mens ?

  Enny Ijskes - Kooger

3151 – 3175 van 3431    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 126  127  128 ... 138  Volgende Plaats reactie