De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Bijbelteksten Spreuken Citaten Gedichten Proclamaties

ForumInspiratie

3176 – 3200 van 3457    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 127  128  129 ... 139  Volgende Plaats reactie

 • MARGRIET124

  18 februari

  Hoe groot zijt Gij ...

  Als ik Uw hemel zie
  het kunstwerk van Uw handen
  als ik de golven zie
  die breken op de stranden

  als ik de bergen zie
  zo groot  , zo onbewogen
  als ik de bliksem zie :
  een glimp van Uw vermogen

  als ik de schepping zie
  zo schoon , zo onvolprezen
  als ik Uw namen zie
  op al Uw werk te lezen  -
  Hoe groot zijnt Gij  ! en zie ,
  Gij wilt mijn Vader wezen .

  Enny Ijskes - Kooger

 • NATHALIE158

  19 februari

  💕💗💖💞

 • 19 februari

  ❤️❤️❤️

 • MARGRIET124

  19 februari

  Gebed

  We leggen onze handen  in Uw handen
  en gaan getroost de weg  , die Gij ons wijst .
  Gij kent de smaad  , de onverdiende schande
  die als een zwarte muur  rondom ons rijst .

  Gij kent de tranen Heer , en de gebeden ,
  de moeiten , en het machteloos verdriet .
  U zag ook het verkeerde dat wij deden .
  Vergeef het ons  , en doe Uw toorn teniet .

  Geef dat wij alle hulp van U verwachten
  en steunen  op Uw heilig Woord alleen ,
  Wie ons veracht  , Gij zult ons niety verachten .
  Wie ons verlaat  , Gij gaat nooit van ons heen .

  Doe onze harten toch van liefde branden
  en breek de muur die tussen broeders rijst .
  We leggen onze handen in Uw handen
  en gaan getroost de weg, die Gij ons wijst .

  enny IJskes -Kooger

 • MARGRIET124

  20 februari

  Het wonder

  Voor wie geen naam had kon ik bidden ,
  voor vertrapten vroeg ik kracht ,
  ik hield me aan het gulden midden
  en vroeg of U Uw werk volbracht .

  Ik hield me veilig op de vlakte ,
  zo bleef ik immers buitenschot ,
  ik was vertrouwd met al Uw woorden ,
  ik was Uw kind  en U mijn God .

  Uw woord bleef dicht . Ik wist de tekst al .
  Het was voor mij een open boek .
  Het onkruid groeide boven het koren .
  Het veld werd wit  , mijn oogst was zoek .

  Voor wie Uw Naam draagt wordt gebeden ,
  ook als de Boze schijnbaar wint  ,
  De Geest bidt door , roept om Genade
  ook voor Uw zó hoogmoedig kind .

  U noemt mijn naam  , er is geen ander  ,
  die mij zo noemt  , mij zo doorziet .
  Uw woord is mij opnieuw een Wonder  ,
  het oogst waar niemand koren ziet .

  Co 't Hart

 • MARGRIET124

  21 februari

  Heimwee naar later .

  Al dichtend en dromend ,
  als water stromend ,
  door al mijn schuilplaatsen heen ,
  vond ik in 't verleden
  het antwoord voor 't heden
  en voor de toekomst alleen ,
  een taak te vervullen  ,
  die steeds zal onthullen  ,
  het heimwee dat nooit sterft ,
  dat zo in mijn leven
  is neergeschreven

  tot in de bodem gekerfd ,
  dat ik
  al dichtend en dromend ,
  steeds nader komend ,
  tot Hem  , door wie alles begon ,
  wil zijn als water ,
  voor nu en later ,
  een koele dronk uit zuivere bron .

  Co 't Hart

 • BERT970

  21 februari

     JEZUS VOLGEN IS KRUISDRAGEN !

       (Mattheus 16 : 24 )

  Ik dacht dat ik Uw roepstem, Heere, hoorde; Uw roepstem: "Volg Mij!" en ik was verblijd.  Ik meende echt: Dat wordt een goede tijd., door Jezus hand geleid met liefdekoorden.

  Maar in Uw Woord las ik ook andere woorden.Ik las van tegenspoed, van kruis en strijd,  als U door onbekende paden leidt.....Dát waren wegen die mij niet bekoorden.

                                           🌷

  Ik voel de tegenstand van mijn bestaan: Ik wil met Jezus door het leven gaan, maar dan slechts langs door mij gekozen wegen.

  "O Heere Jezus, wil mijn "ik" verslaan. Ja, doe mij sterven aan mijn eigenwaan, maak mij tot volgen in U weg genegen"!

  Uit: Nog is het tijd! van Christien de Priester

  21 februari gewijzigd door BERT970

 • MARGRIET124

  21 februari

  :-D<3 @ bert

 • 22 februari

  Psalm 1-3

  Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den daad der goddelozen,noch staat op den weg der zondaren,noch zit in het gestoelte der spotters; 2Maar zijn lust is in des HEEREN wet , en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht.3 Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken,die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afval; en al wat hij doet ,zal wel gelukken

 • MARGRIET124

  22 februari

  Ontferming

  Sterker dan wet en verboden ,
  heeft mij Uw liefde geraakt ,
  die altijd mij blijft zoeken .

  Hoezeer U mijn falen laakt ,
  als ik U smeek om vergeving ,
  in spijt en diep berouw ,
  omvangt U mij vol ontferming
  en zegt : Ik blijf getrouw .

  Co 't Hart

 • MARGRIET124

  23 februari

  Kracht

  Kracht , geef ons de kracht Heer om te leven ,
  om te genieten van het toegemeten deel .
  Om van onszelf aan anderen te geven ,
  om achterom te kijken  , terug te gaan ,
  om niemand alleen te laten staan .

  Kracht , geef ons de kracht Heer , om het helen ,
  om na verlies of tegenslag toch op te staan ,
  om na het leed weer in geluk te delen .
  Om in de levensstormen slechts te buigen
  en na verdriet opnieuw te juichen .

  Kracht , geef ons de kracht Heer te geloven ,
  dat Gij na bittere eenzaamheid de dood doorbrak ,
  de grafsteen ook voor ons hebt weggeschoven .
  In hoop en liefde kunnen we herleven ,
  omdat Uw leven is gegeven .

  Geef ons de kracht Heer om te bloeien
  en aan Uw wijstok uit te groeien ,
  te dragen , door Uw kracht gevoed ,
  vruchten in overvloed .

  Maar Jezus zeide : Iemand heeft Mij aangeraakt ,
  want Ik heb kracht van Mij voelen uitgaan .

  Lucas 8 : 46  

  Adri Visser

 • 23 februari

  mooi Margriet.

  Ik blijf hiervan genieten

 • MARGRIET124

  23 februari

  @ Dorcas :-*<3

 • MARGRIET124

  24 februari

  Zonder ballast

  Al mijn verdriet en zorgen
  weggeborgen
  in de handen van de Heer
  en ik draag het zelf niet meer

  Mijn problemen en mijn vragen
  weggedragen
  tot de voeten van de Heer
  en ik draag het zelf niet meer

  Al mijn pijn en mijn verlangen
  opgehangen
  aan het kruishout  van de Heer
  en ik draag het zelf niet meer

  Door het offer van Zijn leven
  zijn vergeven
  alle zonden  , door Zijn pijn
  mag ik nu kind weer zijn .

  Ina van der Beek

 • 24 februari

  Mooi ❤

 • MARGRIET124

  25 februari

  Vrede

  Ik droomde dat het altijd vrede was
  Dat er een hand werd uitgestoken
  Dat de haat  en wrok werden doorbroken
  En dat de wond van pijn genas .

  Ik droomde dat er vrede kwam
  Dat wij elkaar de hand weer gaven
  Verwijt en schuld werde begraven
  Dat vriendschap weer een plaats innam

  Ik droomde dat het vrede was
  En ik wou altijd blijven dromen
  Zodat het einde nooit zou komen
  aan vrede die zo kwetsbaar was .

  Ina van der Beek

 • MARGRIET124

  25 februari

  Pak mijn hand

  Heer ,
  pak mijn hand
  opdat ik niet verdrinke
  'k liep op de golven
  van 't geloof
  Totdat ik in
  de diepte keek
  en begon te zinken

  Heer , pak mijn hand
  Ik kan niet meer .

  Heer , pak mijn hand
  Opdat ik niet verdrinke
  in kleingeloof
  in twijfel en in angst
  Leer mij weer lopen op de
  golven van vertrouwen

  Uw hand is onder mij
  en boven mij
  Uw oog
  zal mij aanschouwen
  Heer ,
  pak mijn hand .

  ina van der Beek

 • NATASCHA934

  25 februari

  * Wat zonder God is voor je ziel, is zonder voedsel voor je lichaam; vroeg of laat bezwijk je er aan.

  * Waar de uiterlijke schoonheid is weggeëbt, straalt de innerlijke nog altijd.

  (Eigen)

  25 februari gewijzigd door NATASCHA934

 • MARGRIET124

  26 februari

  Jeruzalem , God zij met u

  Jeruzalem , nu zingt uw naam
  zo blij de wereld in ,
  U , die het doel  , het eindpunt bent ,
  het eeuwig jong begin
  van Israël , dat God Zich koos,
  de stammen stromen aan ,
  uit heel de wereld  , bar  en boos ,
  ja overal vandaan .

  Jeruzalem  , de eeuwen door ,
  belegerd en belaagd ,
  geen zwaard , dat straks geen ploegschaar wordt ,
  geen nood wordt meer geklaagd ,
  als God alleen  uw Helper is
  - dat heeft Hij u beloofd  -
  dan klinkt geen schot  , geen man sterft jong ,
  geen kind wordt u ontroofd .

  Jeruzalem ,  God zij met u !
  Uw God is niets te groot ,
  zovelen worden thuisgebracht ,
  dwars door de diepste nood .
  O , Israël , hoor ons nu aan ,
  vergeef , reik ons de hand ,
  wij willen heel dicht naast u gaan ,
  uw God maakt ons verwant .

  Jeruzalem , Jeruzalem ,
  God noemde u Zijn stad  ,
  Hij heeft geen plek ter wereld ooit ,
  zo innig liefgehad .

  Co 't Hart

 • MARGRIET124

  27 februari

  Op vleugels van vertrouwen

  Een vogel
  vederlicht gevleugeld
  een arend
  sieraad in de lucht
  ver boven aardse zorg verheven
  opgaand
  in een majestueuze vlucht
  zo wil ik zijn
  een vogel
  gedragen door de adem
  van Gods woord
  ik weet
  als ik Hem aanroep
  dan tilt Hij op
  en hoort
  meedwalend op die vlucht
  zal ik ontdekken
  een moeilijk en oneffen pad
  is toch te gaan
  en ook vanuit het diepste dal
  ontspringt een spoor
  om naar de top te gaan
  een weg die lang leek
  is in vogelvlucht
  slects onbeduidend

  en zelfs de bergen
  lijken klein
  als Hij mij sterk maakt
  en mij draagt
  dan zweef ik
  als een arend door de lucht
  raak zonlicht aan
  versmelt
  met alle kleuren van de regnboog
  dan vlieg ik vrij
  dan vlieg ik hoog
  op vleugels van vertrouwen .

  Ten dage dat ik riep  , hebt Gij mij geantwoord ,
  Gij hebt mij bemoedigd met kracht in mijn ziel .

  Psalm 138 : 3

  Adri Visser

 • 1 maart

  Psalm 84
  1 Voor de koorleider, op ‘De Gittith’; een psalm, van de zonen van Korach.
  2 Hoe lieflijk zijn Uw woningen, HEERE van de legermachten.
  3 Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de HEERE;
  mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God.
  4 Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen legt:
  bij Uw altaren, HEERE van de legermachten, mijn Koning en mijn God.
  5 Welzalig zijn zij die in Uw huis wonen, zij loven U voortdurend. Sela
  6 Welzalig de mens van wie de kracht in U is – in hun hart zijn de gebaande wegen.
  7 Gaan zij door het dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron;
  ook zal de regen hen overvloedig bedekken.
  8 Zij gaan voort van kracht tot kracht, zij zullen verschijnen voor God in Sion.
  9 HEERE, God van de legermachten, luister naar mijn gebed,
  neem het ter ore, o God van Jakob. Sela
  10 O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van Uw gezalfde.
  11 Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders;
  ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God
  dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid.
  12 Want God, de HEERE, is een zon en een schild, de HEERE zal genade en eer geven,
  Hij zal het goede niet onthouden aan hen die in oprechtheid hun weg gaan.
  13 HEERE van de legermachten, welzalig de mens die op U vertrouwt.

 • 4 maart

  www.mupload.nl/img/13tg79lt.jpg

 • BERT970

  13 maart

  Van 2017 maar zeker niet minder "aktueel"!!

 • 15 maart

  Een van de dingen die mij al opviel voordat ik zelf een volgeling van Jezus werd,
  was de glans op het gezicht van veel christenen.

  Wie naar hem opzien, stralen van vreugde,
  schaamte zal hun gezicht niet kleuren. Psalm 34 vers 6

  www.mupload.nl/img/5m1oqr6b85qr.jpg

  15 maart gewijzigd door FRANCISCA289

 • SARI439

  20 maart

  Berusting
  Tussen dit ogenblik en mijn dood
  ligt misschien een lang leven;
  ook een groot?
  de hoop daarop heeft mij allengs begeven;
  maar is het groot of klein niet om het even
  voor wie gelooft dat wij pas met de dood
  gaan leven?

  H.Marsman

3176 – 3200 van 3457    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 127  128  129 ... 139  Volgende Plaats reactie