De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Bijbelteksten Spreuken Citaten Gedichten Proclamaties

ForumInspiratie

3251 – 3275 van 3420    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 130  131  132 ... 137  Volgende Plaats reactie

 • 18 april

  www.mupload.nl/img/vsk7sf3lt6si.jpg

 • 18 april

  @Herman

  En hier gaat het om!  Dank je wel!

 • 18 april

  Graag gedaan. Gezegende Paasdagen

  DORCAS485 schreef:

  @Herman

  En hier gaat het om!  Dank je wel!

 • 18 april

  Amen Gezegende paasdagen gewenst!

 • 19 april

    Bedankt jij ook

  BETTIE628 schreef:

  Amen Gezegende paasdagen gewenst!

 • 19 april

  Een doornenkroon op het gelaat,

  het openlijk honen op de straat,

  de spot en scha op hoge toon,

  is dat, is dat de Mensenzoon?

  “Ja, dat is Hij die zonder klagen,

  al onze zonden heeft gedragen”

  Coby verheij

 • 19 april

  mooi gedciht:-)

 • 23 april

  😊

  Joël 2:32

  "En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen".

 • ROBBERT124

  24 april

  Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging te bestrijden. De een gelooft dat hij alles mag eten,maar iemand die een zwak geloof heeft eet alleen groenten. Wie alles eet mag niet neerzien op iemand die dat niet doet, en wie niet alles eet mag geen oordeel vellen over iemand die dat wel doet, want God heeft hem aanvaard.  Rom:14 1-3

 • 25 april

  Bedroefd
  Leg zachtjes de hand op mijn voorhoofd
  Bedarend, stil en koel,
  En druk haar tegen mijn slapen,
  Waar ik de pijn gevoel.

  Uw grote, witte handen
  Bezitten wonderkracht
  Leg daarom Uw hand op mijn voorhoofd
  En druk mijn slapen zacht.

  Blijf zwijgend bij mij zitten,
  Stil zonder woord of vraag.
  Ik ben niet ongelukkig,
  Ik heb maar wat hoofdpijn vandaag.

  Ik wilde zo gaarne slapen,
  Maar heb het vergeefs beproefd.
  Leg zwijgend Uw hand op mijn voorhoofd,
  Ik ben maar alleen wat bedroefd.

  Ongebundelde gedichten

  Schrijver: Jacqueline van der Waals

 • 25 april

  Acaciabosje
  Klein, fris plekje
  Groen gras in bronzen heide,
  Teergroen bosje
  Van lichte acacia's,
  Omringd door donker dennenhout,
  Hoe slaat mijn hart zo blijde!
  Hoe slaat mijn hart zo lustigjes,
  Zo jolig en zo dwaas!

  Bén ik een kind?
  Mijn jeugd moest lang voorbij zijn,
  Mat ik mijn ouderdom
  Naar mijner jaren tal.
  Bij grijzend haar,
  Hoe kan het hart zo blij zijn
  Met zulk een kleinigheid,
  Een niets, een niemendal?

  Lief, klein bosje
  Van jong acacialover,
  Lief, blij weitje,
  Omringd door sombre hei!
  Hoe wordt mijn hart zo stil, zo blij,
  Zoo dwaas-gelukkig over
  Een bosje groene acacia's,
  Een kleine, groene wei!

  Nieuwe Verzen

  Schrijver: Jacqueline van der Waals

 • 25 april

  Mooi hoor🎶🎶🎶

 • 25 april

  GELUK  Geluk is geen kathedraal, misschien een lein kapelletje.  Geen kermis luid en kolossaal, misschien een carrouselletje.   Geluk is geen zomer van smetteloos blauw, maar nu en dan een zonnetje. Geluk dat is geen zeppelin 't is hooguit 'n ballonnetje.  Toon Hermans

  Ik vond dit zo'n mooi rijmgedichtje over geluk dit wou ik jullie niet onthouden. Groetjes!

 • 28 april

  Maarten luther:

  "De Satan is maar een domme aap van God".

  En:

  "Als ik wist dat God in Christus morgen terug kwam, plante ik vandaag nog een boom".

  Over rust gesproken 😉

 • 29 april

  mooie gedichttjes /uitspraken bettie /linda! iets om over na te denken..

  Kastanjes
  Het is een heldere dag in mei,
  De wind waait lustig, de zon schijnt blij
  Op bloeiende paarse seringen,
  En gouden regens in gele tooi
  En alles is zo mooi, zo mooi!
  En alle vogels zingen!

  En zie hoe blauw de hemel blauwt
  Boven de weiden geel als goud,
  De zonnige, bloeiende landen,
  En zie de kastanjebomen daar staan!
  Daar groeien witte kaarsjes aan,
  Wat zullen die kaarsjes aardig staan
  Wanneer ze van avond branden!

  Nieuwe verzen (1909)

  Schrijver: Jacqueline van der Waals

 • 29 april

  😊Mooi hoor@

 • 3 mei

  Als God zou luisteren en spreken

  Onze Vader die…

  Ja?

  Wil je me alsjeblieft niet storen! Ik bid.

  Maar je riep Me.

  Riep ik U? Ik riep U helemaal niet. Ik was aan het bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt…

  Zie je wel, je deed het weer.

  Wat deed ik?

  Je riep Mij. Je zei: “Onze Vader die in de hemelen zijt”. Hier ben Ik. Wat is er?

  Maar ik bedoelde daar helemaal niets mee. Ik heb het toch al gezegd: ik deed gewoon mijn gebed. Ik bid altijd het Onze Vader. Ik voel me daar goed bij; ik vind het mijn plicht om mijn gebed te doen.

  Goed zo. Ga verder.

  …uw naam worde geheiligd…

  Wat bedoel je daarmee?

  Wat bedoel ik waarmee?

  Met “uw naam worde geheiligd”?

  Het betekent… wel euh… Hemeltje zeg! Hoe moet ik nu weten wat dat betekent? Het is gewoon een deel van dat gebed. (Pauze) Ja, wat betekent het eigenlijk?

  Het betekent eervol, heilig, wonderlijk.

  Oh; ja, dat lijkt me zinvol. Ik heb me vroeger nooit afgevraagd wat geheiligd eigenlijk betekende. Uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.

  Meen je dat werkelijk?

  Natuurlijk! Waarom zou ik dat niet menen?

  Wat ga je daar dan mee doen?

  Doen? Niets denk ik. Ik denk alleen dat het goed zou zijn als U echt alles onder controle had; als mensen hier op de wereld zouden leven volgens Uw wil.

  Leef jij volgens mijn wil?

  Wel… ik ga naar de kerk.

  Dat was mijn vraag niet. Ik heb het bijvoorbeeld over je opvliegend karakter; je hebt daar echt problemen mee, weet je?

  Waarom begint U nu op mij te vitten? Ik ben zeker niet slechter dan heel wat van die hypocrieten in de kerk, weet U dat wel!

  Verontschuldig Me… maar ik dacht dat je bad dat Mijn wil zou geschieden? Als dat moet gebeuren, dan moet het beginnen in het leven van diegenen die ervoor bidden. Zoals jij, bijvoorbeeld.

  Oh… OK dan! Ik weet dat ik nog wel een paar gebreken heb. Ik kan er zeker nog een paar opnoemen.

  Ik ook.

  Ik heb daar vroeger nooit zo over nagedacht, maar ik zou echt wel een paar dingen in mijn leven willen veranderen. Ik zou echt wel van sommige dingen willen bevrijd zijn.

  Goed zo! Zo gaan we er nog komen! We kunnen samenwerken, jij en Ik. We kunnen een paar echte overwinningen behalen. Ik ben fier op je!

  Ja maar, Heer, ik moet nu echt ophouden hoor. Het duurt nu al veel langer dan gewoonlijk! Geef ons heden ons dagelijks brood…

  Het is misschien beter dat je wat minder eet; je bent nu al te zwaar!

  He… wacht nu eens even! Wat betekent dit allemaal? Ik wil gewoon mijn godsdienstige plichten doen en dan begint U me te onderbreken en mij op mijn gebreken te wijzen!

  Bidden is inderdaad gevaarlijk. Het kan je veranderen, weet je. Dat is wat Ik je probeer duidelijk te maken. Je riep Me, en hier ben Ik. Het is nu te laat om nog te stoppen. Blijf verder bidden. Ik ben echt benieuwd naar het vervolg van je gebed.

  Wel… ga verder!

  Ik durf niet…

  Waarom durf je niet?

  Omdat ik weet wat U gaat zeggen!

  Probeer het dan.

  …en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

  En Peter dan?

  Zie je nu wel! Ik wist dat U daarover zou beginnen! Waarom, Heer? Waarom vertelt Peter altijd leugens over mij? En hij is me nog geld schuldig ook! Reken er maar op dat ik met hem ga afrekenen.

  En je gebed dan? Hoe kun je dit dan bidden?

  Ik meende het niet.

  Nu ben je tenminste eerlijk! Maar het valt niet mee om heel de tijd met zoveel bitterheid te moeten verder leven, is het niet?

  Neen. Maar ik zal me beter voelen als ik met hem heb afgerekend. Ik weet al hoe ik Peter kan te pakken krijgen!

  Dan zul je je niet beter voelen. Je zult je zelfs nog slechter voelen. Wraak is nooit zoet. Denk eens na hoe ongelukkig je je nu wel voelt. Maar Ik kan dat veranderen.

  Kunt U dat? Hoe?

  Vergeef Peter. Dan zal Ik jou vergeven. Dan zullen de haat en de schuld Peters probleem zijn en niet langer jouw probleem. Je zult er misschien wel wat geld aan verspelen, maar je zult je hart sparen.

  Het lijkt me wel niet gemakkelijk, maar ik geef toe dat het de moeite waard is. Dank U, Heer, omdat U me daar doorheen wilt helpen. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

  Bron: www.christelijkeverhalen.nl/?p=224

 • 3 mei

  mooi! idd wordt er te weinig stilgestaan bij wat je bidt.. of dankt..

 • 3 mei

  Ja mooi Francisca

  Ik heb ooit een boekje gekocht waarin elke zin werd uitgelegd van het Onze Vader.

 • 3 mei

  @ Sari ja idd.

  @Jane Ik heb er ooit een bijbelstudie over gehad, je gaat dan ook heel anders bidden wanneer je het bewust bent.

 • 4 mei

  gedicht gevonden op gedichten.nl

  4 en 5 mei
  Op deze frisse vierde dag in mei
  denk ik aan bloemen in de knop gebroken.
  Stil in het gras, van levenslucht verstoken,
  staan daarvan de getuigen, rij na rij.

  Wie mee herdenkt hoort straks bij 't ochtendgloren
  de vroege vogelzang met nieuwe oren. 'Hanneke van Almelo'

 • 4 mei

  Deze ook😁

  stil in mij

  Het wordt stil in mij,

  als ik mij bedenk,

  dat U steeds aandacht

  aan mij schenkt.

  Ik een klein nietig

  mensje op aard,

  dit ben ik eigenlijk

  niet waard.

  Ik mag een kind

  van U wezen,

  met U alleen

  wil ik leven.

 • 5 mei

  mooi gedicht:up:

 • 5 mei

  😁😀

  Jesaja 25

  6 En de HEERE der heirscharen zal op dezen berg allen volken een vetten maaltijd maken, een maaltijd van reinen wijn, van vet vol mergs, van reine wijnen, die gezuiverd zijn.

  7 En Hij zal op dezen berg verslinden het bewindsel des aangezichts, waarmede alle volken bewonden zijn, en het deksel, waarmede alle natiën bedekt zijn.

  8 Hij zal den dood verslinden tot overwinning, en de Heere HEERE zal de tranen van alle aangezichten afwissen; en Hij zal de smaadheid Zijns volks van de ganse aarde wegnemen; want de HEERE heeft het gesproken.

  9 En men zal te dien dage zeggen: Ziet, Deze is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons zalig maken. Deze is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn zaligheid.

 • 6 mei

  Aan een pessimist
  Als 't regent, daar de zon bij schijnt,
  Ziet gij alleen de regen ;
  Ik vestig op de zon mijn oog
  En op die lieve regenboog,
  En lach hem hoopvol tegen.

  -Goed ! Maar intussen wordt gij nat.

  O ja, dat was te duchten,
  Zo ik mijn regenscherm niet had,
  Dat 'k altijd meeneem op mijn pad,
  Bij 't zien van donkre luchten.

  -Maar als uw regenboog verdwijnt,
  De regen door blijft stromen;
  Als giet- op gietbui nederstort,
  Uw scherm ten laatste nutloos wordt...

  'k Zoek dan een onderkomen.

  Ik schuil, maar pruil niet, beste vrind !
  En mijd de lui die pruilen.
  De felste bui houdt eenmaal op ;
  Maar van de regen in de drop
  Kwam, die bij U kwam schuilen.

  Schrijver: Nicolaas Beets

3251 – 3275 van 3420    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 130  131  132 ... 137  Volgende Plaats reactie