De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Bijbelteksten Spreuken Citaten Gedichten Proclamaties

ForumInspiratie

3301 – 3325 van 3457    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 132  133  134 ... 139  Volgende Plaats reactie

 • LAURENT014

  18 mei

  Ja, heel knap van Bettie !:-)

 • 18 mei

  Hij bleef aan hen verschijnen,

  maar nu als opgestane Heer.

  Vertrouwde aan de zijnen

  Zijn woorden van de vrede weer.

  Zo leerden ze in Hem geloven

  dat Jezus zeker de Messias is.

  Hij wees hen op de weg naar boven,

  een keerpunt in geschiedenis.

  Hij leerde dat Hij kon vergeven

  al is de zonde nog zo groot,

  Een lichtpunt in het leven

  van Petrus in zo grote nood.

  Hij zei de schapen voor Hem weiden,

  een taak zo groot, zo zwaar.

  En Petrus zou ook moeten lijden

  en zelf eens sterven op 't altaar.

  Ja, in die volle veertig dagen

  kreeg Jezus' liefde een gezicht.

  Zijn leerlingen, zo vol met vele vragen

  bracht Hij een spoor van hemels licht.

  'Mijn Geest zal op u komen,

  een vuur dat brandt in vele talen,

  Profeten zullen dromen dromen

  om blij Gods liefde te verhalen.

  Toen hebben de discipelen in liefde afgewacht

  tot Gods Geest ze moed en krachten bracht.

  T. Groot

 • 19 mei

  Wat een rijkdom dat God nog steeds aan gewone mensen woorden wil doorgeven ter bemoediging, troost en verkwiking. Dank aan Onze Heer en Heiland. Ook aan de zusters van deze site zoals Sari, Francisca en Linda om woorden door te geven, die de harten raken hartelijk dank! Ik wil heel graag  Joh.16 het laatste geddeelte van vers 33 aan jullie doorgeven met name deze woorden: In de wereld zult u het zwaar te verduren krijgen. Maar houd moed! IK heb de wereld overwonnen.

 • 19 mei

  Amen , alle lof komt God toe 👐❤

 • 19 mei

  😁😀

  Hij, Die het eerste huwelijk in het paradijs gemaakt heeft, heeft Zijn eerste wonderwerk ook op een huwelijksfeest willen doen. O zalig feest, waar Christus een gast is!

  Of het ons nu ontbreekt aan brood, aan water, of wijn en andere benodigdheden of vertroostingen, waar zouden wij anders heengaan dan tot Christus? ' De Heere is mijn Herder', en als dat zo is, dan zal zeker volgen: ' mij zal niets ontbreken.'

  Da Costa

 • 23 mei

  Deze morgen kreeg ik deze woorden te schrijven als gebed, nadat ik veel tijd had doorgebracht met een mens met depressie.

  =================================

  Blijdschap en levensvreugd,

             dat talent zit diep van binnen.

  Het is gelijk een melodie,

          het is gewoon God's wonder.

  Pas toen ik om mij heen had bemerkt,

       aanwezigheid van dit talent is

                                  nogal beperkt.

  Het is "de meeste keer" veeleer

                      bliksem en gedonder.

  Veel mensen kennen geen blijdschap

  ..of.. geluk.

  Zij hebben veeleer hinder ..of.. zijn

  van binnen stuk.

  Almachtig Heer en Vader,

        die elk talent beheert.

  U ben "De Bron en Levensader"

  maak dat het blijvend in mij funcioneert.

  ============================

  Bettie, 23 mei '19

  23 mei gewijzigd door BETTIE628

 • SARI439

  23 mei

  ja zo is het de een moet meer lijden als de ander.. geestelijk.. dat is wat je bedoelt in je gedicht?

 • SARI439

  23 mei

  Nu ligt mijn leven als een stille plas
  Nu ligt mijn leven als een stille plas,
  een vlak, blauw water op een grote hei,
  Dat rustig opziet uit een lijst van gras
  En riet: een hemelspiegel klaar en blij.

  Mijn willen en mijn wensen stierf in mij,
  En wat bevreesd en wat onrustig was,
  Ging met mijn laatste diepe smart voorbij,
  Waarvan ik kalm en oud en wijs genas.

  Mijn ziel ligt als het vlakke water stil,
  Dat zelf niets zijn en niets bereiken wil,
  Maar, wat het ziet, eenvoudig wedergeven.
  Ook ik wil niets in eigen ogen zijn.
  Maar als een hemelspiegel klaar en rein,
  De wil van God vervullen in mijn leven.

  Schrijver: Jacqueline van der Waals

 • 24 mei

  Ja zo bedoel ik het Sari! wat een prachtig gedicht ik heb van haar ook gedichten.

  Op dit moment geen tijd om een gedicht te schrijven maar bedankt hiervoor!

 • SARI439

  26 mei

  Meidag.
  Nu draaide 't windje, met de zon,
  Door 't oosten heen naar 't zuiden;
  Dat is zo goed als 't wezen kon,
  Voor boer en buitenluiden.
  Het blaadje rolt zich uit de knop,
  Het veld wordt groen, het zaad schiet op,
  De nachtvorst zal 't niet plagen;
  Wij krijgen warme dagen.

  Wij hebben lang genoeg gezucht,
  Als werden wij vergeten;
  Daar komt op eens de zachte lucht....
  Nu willen wij 't niet weten,
  Maar menigeen heeft vaak gezegd:
  Die kou is naar, dat weer is slecht!
  Als moesten wij 't niet loven,
  Als kwam het niet van Boven.

  Nu staan wij daar beschaamd, niet waar?
  Hoe zullen we ons verschonen?
  De lucht is warm, de lente is daar,
  Het groen komt zich vertonen.
  Och, lieve Heer! zie gunstig neer!
  Wij klagen nooit ons dagen meer;
  Wij willen dankbaar leven;
  Och Heer! wil ons vergeven! nicolaas beets

  26 mei gewijzigd door SARI439

 • 26 mei

  Mooi Sari, dank je voor het delen van dit diepe gedicht😀

 • 27 mei

  Levenspijn

  ================================

  Opnieuw de dag begonnen

                met een bezwaard gemoed.

  Opnieuw de last te dragen

         van zorgen/kwalen bitterzoet.

  Waarom o, Heer laat U dit toe,

          die pijn en ook die strijd?

  Waarom niet als "de anderen" zijn

          gezond en zonder zorgen?

  Hoe kan ik dat bevatten Heer,

      dat wat ik tors drukt mij zo neer.

           ===========

  Wanneer U dit heeft ingepland

                  in Uw Groots Bestel

  buigt Gij de vragen die ik stel

        tot de waartoe vraag om?

  Gaat U vooraan Leid Gij mijn weg

  leer mij vertrouwen op Uw Woord,

                   en roepen Here kom!

  zo zal 'k  mij " in de zwaarste pijn"

                  geborgen weten  in U,

  dan wordt het licht ook in"  mijn hart.

  Trotseer ik  het zonder klagen,

    wanneer Gij mij helpt te dragen.

  ============================

  bettie, 17 mei 2019

     i

 • SARI439

  28 mei

  heel mooi gedicht!!geeft weer moed,,

 • 28 mei

  Heel mooi Bettie 💕🙏

 • 28 mei

  Uit het leven gegrepen , wat mooi dat jij er ondanks alles zo in blijft staan Bettie

  28 mei gewijzigd door ESLI861

 • 28 mei

  1 Johannes 4:7
  “Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.”

  1 Petrus 4:8
  “Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.”

  Efeziërs 4:2
  “Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde.”

  www.mupload.nl/img/0n79f7oj.jpg

 • 28 mei

  Nog eentje dan.

  Laat ons Uw Liefde aanbidden

  op Uw belofte staan.

  Blijft U steeds in ons midden,

  U geeft ons Kracht om

  door te gaan,

  De bittere tranen heeft U

  reeds in UW fles bewaard,

  U hoorde "ook ons" stamelen,

  Vergeef ons  doe ons recht!

  Te prijzen bent U Varder

  Bron en Levensader.

  U bent De Koning Knecht.

  ====================

  Bettie

 • 29 mei

  Zo is dat😊. Mooi Bettie@

 • SARI439

  29 mei

  mooi gedicht... Bettie..en mooie teksten Francisca..

  29 mei gewijzigd door SARI439

 • 30 mei

  Ik voel mij veilig in Uw armen

  ik voel mij veilig aan Uw hart.

  ‘k mag weten ben in U geborgen

  als mijn hart overloopt van smart.

  Neemt U mijn hand in Uwe handen

  zodat ik veilig lopen kan.

  U leidt mij op het pad des levens

  Ik loof U Heer en zing daarvan.

  En daarom wil ik Uw eer bezingen

  dat U mij altijd heeft bevrijd.

  als trouwe God die mij omringde

  op ‘t pad des levens heeft geleid.

  P. Groeneveld

 • 30 mei

  Wat een prachtig rijmgedicht is dat zeg! Dank je wel voor het delen ervan Linda!

 • 30 mei

  Mooi Linda🙏

 • 31 mei

  Graag gedaan hoor. Zijn zeker pakkende en mooie gedichten 😊

 • SARI439

  31 mei

  Geluk
  Hij zocht het geluk, het grote “het”
  hij zocht, maar vond het niet
  en vele malen stond hij met een kluitje in het riet
  hij zocht het geluk in het riet
  hij zocht het geluk in het dal, aan de top
  maar werd het zoeken moe
  Pas toen hij zei: ik geef het op
  toen kwam het naar hem toe. Toon Hermans

 • 31 mei

  Mooi Sari "wat heet??"prachtig!

  Nu een kleintje van mij.

  ==============================

  Voor alle momenten in mijn leven

  Vreugde zowel als droevenis

  kan ik tot één conclusie komen

  U draagt mij als 't mij te moeilijk is.

  ==============================

  Bettie

3301 – 3325 van 3457    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 132  133  134 ... 139  Volgende Plaats reactie