De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Bijbelteksten Spreuken Citaten Gedichten Proclamaties

ForumInspiratie

3326 – 3350 van 3457    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 133  134  135 ... 139  Volgende Plaats reactie

 • 2 juni

  Psalm 117: Laten alle volken de Here loven en Hem prijzen. Want Hij stort Zijn Goedheid en Liefde machtig over ons uit. De Here is trouw tot in eeuwigheid. Prijs de Here!!

 • SARI439

  2 juni

  mooi gedichtje en tekst...

 • 3 juni

  www.mupload.nl/img/85thar98p5zu.jpg

 • 3 juni

  Psalm 25:5
  Wijs mij de weg van Uw waarheid en onderricht mij,
  want U bent de God die mij redt,
  op U blijf ik hopen, elke dag weer.

 • 3 juni

  Psalm 133. Kijk hoe GOED  en WAARDEVOL het IS als broeders in VREDE MET ELKAAR OMGAAN, dat is net zo kostbaar als de olie waarmee Aäron werd gezalfd en die van zijn baard af op zijn kleding vloeide. Net zo kostbaar als de dauw die van de berg Hermon neerstroomt op de bergen van Jeruzalem. DAT is de plaats WAARAAN DE HERE ZIJN ZEGEN VERBINDT  en HET LEVEN tot in EEUWIGHEID.

 • LAURENT014

  3 juni

  Spreuken 3: 5 en 6.

  5. Vertrouw op de Heer met heel je hart,

  steun niet op eigen inzicht.

  6. Denk aan Hem bij alles wat je doet,

  dan baant Hij voor jou de weg.

 • SARI439

  5 juni

  mooi!!iets om over na te denken..bovenstaande teksten.

 • SARI439

  5 juni

  IK BEN MIJN ZONDE MOE EN MIJN BEROUW
  Ik ben mijn zonde moe en mijn berouw,
  ik ben mij zelve moede en ik ben
  het zoeken moe naar God, die ik niet ken,
  en die ik toch zo gaarne kennen zou.

  Ik ben mijn zwakheid moe en mijn verdriet,
  mijn arbeid en mijn hoop en mijn genot,
  maar bovenal het zoeken naar mijn God! -
  ik ben het zoeken moede - maar God niet.

  Hij ziet en kent mijn zonde en vergeeft
  ze zeventig maal zeven maal en meer.
  Hij wil niet, dat mijn ziele sterft maar leeft.

  O, wonderbare goedheid van de Heer,
  die naar zo moedeloos een ziel nog vraagt,
  die alle dingen, en ook mij verdraagt.

  Nieuwe verzen (1909)

  Schrijver: Jacqueline van der Waals

 • 5 juni

  Echt mooi omschreven zeg. Héél herkenbaar, en toch "wetende" (of soms achteraf ziende) dat we in dit alles méér dan overwinnaars zijn!

  Dank je voor het delen@

 • 5 juni

  Gedicht van Adema van Scheltema

  VREDE

  Vrede spreid uw zachte vleugels

  over de donkere aarde heen

  over de moeden en gewonden

  over de duizenden, die verwonden

  over alle snikkende monden.

  Vrede daal gij uit de lichte sferen

  waarheen u vluchte voor deze wereld smart,

  daal over hen, die u hebben verraden,

  en over de dwazen, die op u smaadden

  over de blinden, die om u baden,

  daal - daalt u weder in ons hart!

  Opdat uw liefde daar weer wone,

  opdat uw liefde ons weer genas-

  liefde boven alle ijdele wensen,

  liefde over alle ijdele grenzen,

  liefde alleen van mens tot mensen

  die eindelijk leerden wat liefde was.

         ==================

  5 juni gewijzigd door BETTIE628

 • 6 juni

  De stilte

  Min de stilte in uw wezen

  Zoek de stilte die bezielt

  Zij die alle stilte vrezen

  hebben nooit hun hart gelezen

  hebben nooit gekniel

  Leer u aan de stilte laven

  waar het leven u geleidt

  zij is uw veilige haven,

  want zij is de grote gave

  van de eeuwigheid.

  ===================

  onbekende dichter

 • SARI439

  7 juni

  hele mooie gedichten,,:-)

 • 7 juni

  Mooi Bettie😊☺

 • 7 juni

  Uw liefde die mij aanraakt
  mijn verwondering over de schepping,
  al het moois dat U heeft gemaakt
  maar het mooiste dat U mij heeft gegeven,
  door Uw dood, voor mij een nieuw leven.

  Soms wanneer ik geen uitweg zie
  en het word mij allemaal te zwaar,
  dan mag ik ervaren dat U bent daar.
  Daar, waar ik de last niet meer kan dragen,
  zie, U bent er, zonder dat ik ernaar hoef te vragen.

  “Zie ik maak alle dingen nieuw” zei U tegen mij,
  Ja, de dag is nabij.
  Dan kun je vol overgave Mij prijzen,
  en anderen over Mij onderwijzen.

  Ik hou van je Mijn kind.

  F.D. 1993

 • 7 juni

  Prachtig Francisca

 • 7 juni

  Alle bovenstaande gedichten❤

 • LAURENT014

  7 juni

  Spreuken 19:21

  Een mens maakt allerlei plannen,

  wat wordt uitgevoerd is het plan van de Heer.

 • 7 juni

  Corrie te Boom zegt zo mooi in een stukje:

  "Toen ik nog een kind was, vroeg ik aan mijn vader: "papa, ik weet niet of ik lijden kan om 'Jezus wil".

  Waarop mijn vader mij antwoorde:

  "Kind, zie je dit treinkaartje waar je straks mee in de trein gaat? Dit kaartje brengt je op de plaats van bestemming. Zo heeft de Heer voor jou ook een kaartje om verder te reizen, totdat je óók dit lijden kunt accepteren!"

  Zo iets was het hoor. Zal het nog even opzoeken en beluisteren. Maar het is wel waar wat Corrie hier leert.😁

 • LAURENT014

  7 juni

  Prachtig stukje Linda !

 • 7 juni

  Dank je😁

 • 8 juni

  Ik heb een mooi gedicht van Frederik van Eeden

  O, Liefde die nooit Liefde vroeg

  maar geven bleef om niet,

  die wrevel nog als weldaad droeg,

  nu wint u Liefde en Lied.

  ===============================

  Zo geeft de hemel en de zon

  zo geeft God's Liefde groot

  ook waar ze noit ontvangen kon

  uit louter minnens nood.

  ===============================

  Zie hoe de macht van Uw geduld

  verheerlijkt mijn bestaan

  en met een wondere pracht verguld

  mijn dag, nu en voortaan.

  ================================

  God wil in vreugden zijn gekend,

  in vreugden fel en sterk;

  U hebt mijn hart tot vreugd gewend

  dit is deemoed's wonderwerk

  ================================

  Heb dan geen zorg om dank of trouw,

  blijf geven als om niet,

  of 't u dan al begeven wou

  mijn hart  .en.  kon het niet.

  ================================

  Komt het over lieve mensen??

 • SARI439

  8 juni

  is niet altijd makkelijk... als ik het goed begrijp?

 • LAURENT014

  8 juni

  Prediker 12:7

  "Wanneer het stof terugkeert naar de aarde,

  weer wordt zoals het was,

  wanneer de adem van het leven weer naar God gaat,

  die het leven heeft gegeven."

 • SARI439

  9 juni

  pas nog een dominee horen zeggen, de defintie van de dood is de scheiding van lichaam en ziel....

  9 juni gewijzigd door SARI439

 • 11 juni

  1 Joh. 1:3b  Opdat gij met ons gemeenschap zoudt hebben en onze gemeenschap is met de Vader en de Zoon. Lied 705: 1 uit Joh.de Heer

  Is uw leven voor anderen tot zegen?

  Zijt gij vol van de Liefde van God?

  Helpt gij mee aan de redding van zondaars?

  Is de dienst van de Heer uw genot?

  refrein:

  Maak mij 't kanaal van Uw zegen o Heer!

  'k leg hier mijn zelfzucht en vrees voor U neer!

  'k wil voor U strijden, Uw naam belijden;

  maak mij 't kanaal van Uw zegen, o, Heer!

  Hierbij werd ik dezer dagen bepaald

3326 – 3350 van 3457    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 133  134  135 ... 139  Volgende Plaats reactie