De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Bijbelteksten Spreuken Citaten Gedichten Proclamaties

ForumInspiratie

3401 – 3425 van 3541    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 136  137  138 ... 142  Volgende Plaats reactie

 • LINDA978

  10 juli

  Oké, deze uit 2004 heb ik niet! Dank je wel hoor!

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  Geef wat minder om je plannen,

  leef wat meer in het moment.

  Want de toekomst, die komt zeker,

  ook als je er niet aan denkt.

  Wees niet bang voor wat gaat komen,

  Het is angst, die zorgen schept.

  “Later” is en blijft onzeker,

  Wees maar blij met wat je hebt.

  De zon staat altijd aan de hemel,

  Ook als je haar niet ziet staan.

  In jezelf ligt steeds de keuze,

  voor de weg die jij wilt gaan.

  Word maar niet verliefd op morgen.

  Zie de schoonheid van vandaag.

  Want het zijn de kleine dingen,

  Die je altijd bij je draagt.

  Liefs, Jildou

  10 juli gewijzigd door LINDA978

 • 10 juli

  Spreuken 3  Ik zal mijn weg veilig gaan. Als ik ga slapen, zal ik niet opschrikken. Ik zal niet bang zijn voor plotselinge schrik,noch voor de ondergang der goddelozen, als hij komt. De Heer is mijn betrouwen.

 • SARI439

  11 juli

  zo is het bovenstaande gedichten.....:up:

  De vertroostingen Gods zijn nooit te klein,
  Hoe groot het leed moog wezen.
  De God, die ze schenkt,
  en ons lijden gedenkt,
  Zij eeuwig gedankt en geprezen!
  Houd dan moed onder 't kruis! Hoe zwaar het drukk',
  Het zal u nooit verpletten.
  Rijze 't leed voor uw oog
  als gebergten omhoog:
  Het geloof kan ook bergen verzetten.

  Madelieven (1869)

  Schrijver: Nicolaas Beets

  11 juli gewijzigd door SARI439

 • LINDA978

  11 juli

 • SARI439

  11 juli

  dank je voor het plaatsen van de link!

 • 11 juli

  Deze avond werd ik bepaald bij de nood van een zuster, die mij haar nood en verdriet melde. Ik heb haar een spontaan te binnen komend vers mogen sturen, die ik met jullie delen wil.

  =======================================

  Onze Schepper kent de weg door onze wildernis,

  "t zij wij gaan door vreugde of ook door droevenis

  HIJ schenkt Vrede aan wie HEM zijn toegedaan,

  blijf maar stil achter HEM gaan.

  In oorlog of Vrede of ongeacht welk oord.

  HIJ weet de weg naar de lievelijkste poort.

  Troost en Vrede vind men slechts daar,

  schuilend dicht bij HEM bij zijn GOD's Altaar.  

  ====================================

  Lieve zusters tot mails!

  11 juli gewijzigd door BETTIE628

 • LINDA978

  12 juli

  Nou, mooi Bettie, dit gedichtje! Mooi dat je op Hem wijst, dé grote Medicijnmeester, waar ze écht niet beschaamd of tevergeefs mee uitkomt!

 • 12 juli

  Bemoedigend voor deze zuster @Bettie.

 • SARI439

  13 juli

  Najaarslied.
  Ik ken geen schoner kleuren
  Dan die van 't Hollands bos
  In bruine najaarsdos;
  Ik ken geen zoeter geuren,
  Dan die uit droge mos,
  Uit geelrode eikenbladeren
  En varenkruid dat bloeit,
  Mij op het koeltje naderen,
  Dat met mijn lokken stoeit.

  Ik ken geen schoner zangen
  Dan vink en lijster slaakt,
  Bij 't morgenlicht ontwaakt,
  Eer hen de strikken vangen,
  Door al wat zingt gewraakt:
  De wildzang uit de twijgen
  Met vochtig rag omstrikt,
  Dat, als de dampen stijgen,
  Met perels blijft bestikt.

  Ik ken geen schoner luchten
  Dan waar de herfst mee praalt,
  Als 't zonlicht nederdaalt
  En dorpen en gehuchten
  In goud en kleuren maalt.
  Dan rijzen blanke rotsen
  En donkre bergen op,
  Begroeid met ruige bossen,
  Verguld aan rand en top.

  Dan spelen alle verven
  Dooreen met stille pracht,
  Tot dat ze, schoon en zacht,
  Versmelten en versterven,
  En zeggen: ‘Het wordt nacht!
  Weer is een dag vervlogen;
  Welhaast een jaargetij:
  Een jaar gaat voor uwe ogen,
  Gelijk een damp voorbij.’

  Gedichten III (1905)

  Schrijver: Nicolaas Beets

 • LINDA978

  13 juli

  Mooi hoor, 😊

  Mijn burcht en vaste rots is God;

  Hij zal mij steeds beschermen;

  in nood of leed en dreigend lot

  Zich over mij ontfermen.

  Hij zal voor mij een vesting zijn;

  een schuilplaats in gevaren.

  Hij wil mij troosten in mijn pijn;

  voor wanhoop mij bewaren.

  God is altijd mijn burcht geweest,

  mijn toevlucht en mijn sterkte;

  in de nabijheid van Zijn Geest

  toen ik Zijn trouw bemerkte.

  M. Blok

 • 14 juli

  Laat je geloof sterker zijn dan je gevoel.

  www.mupload.nl/img/7x0z9ajlit.jpg

 • 14 juli

  Daarover ben ik helemaal met je eens Francisca.! even een rijmgedichtje

  ========================================================

  Geluk is stil te gaan

  door zomerblije landen

  door 't smalle pad, waar 't graan

  ritselt langs onze handen.

  De lucht in 't westen rood

  goud en duizend kleuren,

  de velden blank en blond

  doorwaaid van zoete geuren.

  De late vogel fluit,

  traag klokgelui van verre,

  aan dé einder danst en glanst

  GOD's Lamp, de avond sterre,

  geluk is, langs het graan,

  langs zomer blije landen,

  naar 't stille huis te gaan,

  waar de avondlampen branden.

  ==============================

  dichter onbekend

  14 juli gewijzigd door BETTIE628

 • 16 juli

  DE BIJBEL IS HET ENIGE BOEK UIT DE OUDHEID WAARVAN DE SCHRIJVER NOG LEEFT !!!

 • SARI439

  16 juli

  zo is het.

  . mooi sfeervol gedicht.. bettie..

 • LAURENT014

  16 juli

  De kracht van de mensen is het gebed   Dietrich Bonhoeffer

 • LINDA978

  16 juli

  Mooi Laurent.  Hij was een mooi mens , een echte christen!

  (heb het even opgezocht 😁).

 • 16 juli

  Gedicht van Nel Benschop

  ============================

  Ik steek twee lege handen naar U uit,

  want ik heb niets, Heer, wat ik U kan geven;

  ik kan alleen maar van genade leven.

  Waar moet ik heen, als Gij Uw oren sluit?

  Ik heb zolang op wacht gestaan

  om "even maar" U aan te raken;

  maar, Heer, ik werd zo moe van 't waken,

  misschien bent U voorbijgegaan?

  Soms vraagt mijn twijfel: waarom bid ik nog?

  Want wat ik doen moest, heb ik nagelaten,

  wat ik verkeerd deed, valt niet goed te praten.

  Maar wie kan leven zonder Uw: "En tóch"?

  =====================================

 • SARI439

  17 juli

  mooi gedicht!:up:

  Zij zeggen
  Zij zeggen : „Laat uw dwaas vooroordeel varen!
  Daar is geen God, die antwoordt op gebeên;
  't Oud Bijgeloof had tempels en altaren:
  De Wijsheid onzer eeuw behoeft er geen.
  De honger nijpt, de pest ontvolkt de straten,
  Uw kroost ligt krank en worstelt met de dood:
  Verbijt uw leed! Wat zou uw bidden baten?
  Geloof hen niet, en klaag aan God uw nood.

  Men leerde u van een Vader, die voor allen
  En alles zorgt met vaderlijke trouw;
  Dat, zonder Hem, geen mus op aarde vallen,
  En op uw hoofd geen haar vergrijzen zou.
  Neen! zeggen zij: Natuurwet drijft het leven
  En brengt de dood, voor beiden even blind...
  Vergeefs uw lot in hoger hand gegeven!
  Geloof hen niet, en blijf uw Vaders kind.

  Men predikte u een Heiland, voor uw zonden
  Gestorven, en uw Redder door zijn bloed.
  Uw schuldig hart heeft troost bij Hem gevonden,
  Uw kranke ziel bij Hem haar kracht en moed.
  Zij zeggen: IJdle troost voor noodloos vrezen!
  De mens is goed, hoe dweepzucht hem verguiz'!
  Steun op u zelv', en gij zult krachtig wezen!
  Geloof hen niet, en houd u aan zijn kruis.

  Godsakker noemt gij 't kerkhof; 't daar gezaaide
  Herleeft eenmaal in nieuwe heerlijkheid!
  Dwaas! zeggen zij: 't stof dat de wind verwaaide
  Is nergens meer, of overal verspreid.
  't Herleeft? 0 ja! In gras en kruid en bloemen,
  En sterft opnieuw, en wisselt eeuwig af ...
  De geest? Wat is die geest, waarop wij roemen?
  Een denkbeeld!... Hoor hen niet! maar plant het kruis op 't graf.

  Madelieven (1869)

  Schrijver: Nicolaas Beets

  17 juli gewijzigd door SARI439

 • 17 juli

  Wat een diepe is dit prachtig hoor! Bedankt!

 • RICHARD157

  17 juli

  Efeziërs 2
  8 Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God 9 en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. 10 Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.

 • LINDA978

  18 juli

  Da's alweer een tijdje geleden...Derek Prince . Zal deze Zondag DV even beluisteren.😉

 • 18 juli

  Mooi toch om deze lezing van Derek Prince nogmaals te beluisteren goed ! al is het een tijdje geleden het blijf actueel.

 • SARI439

  19 juli

  Ach, blijf met Uw genade
  Ach, blijf met Uw genade,
  Heer Jezus, ons nabij,
  opdat ons nimmer schade
  des boze heerschappij!

  Licht Gij ons met Uw stralen,
  o, Licht der wereld, voor,
  opdat wij niet verdwalen
  of struik'len op ons spoor!

  Vervul dan met Uw zegen
  onze armoe, rijke Heer,
  en zend op onze wegen
  Uw kracht en goedheid neer!

  Neem Gij ons in Uw hoede,
  onoverwonnen Held;
  beteugel satans woede
  en 's werelds boos geweld! nicolaas beets

  was fout het is anders  Ach, blijf met uw genade is een lied van Josua Stegmann (1588-1632), Ach bleib mit deiner Gnade. Het lied is vertaald door Nicolaas Beets (1814-1903).

  19 juli gewijzigd door SARI439

 • 19 juli

  Hallo ik vond nog een (ietwat verkreukelt) rijmgedicht van mij ( eigenlijk een gebed)

  =======================

  Als het donker is voor mijn ogen

  .en. ik op niets meer kan bogen.

  Vertel mij dan van UW Liefdeskoord,

  dat nimmer scheurt

  .en. van die open poort.

  Bij alles wat gebeurt,

  wat vrezen doet .of. rouwen,

  leer mij berusten en op U vertrouwen.

  ===============================

  Het was er een van 29 januarie 2018.

 • SARI439

  20 juli

  mooi .. dat geeft weer moed!

3401 – 3425 van 3541    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 136  137  138 ... 142  Volgende Plaats reactie