De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Bijbelteksten Spreuken Citaten Gedichten Proclamaties

ForumInspiratie

3401 – 3412 van 3412    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 135  136  137Plaats reactie

 • Woensdag om 16:50 uur

  Oké, deze uit 2004 heb ik niet! Dank je wel hoor!

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  Geef wat minder om je plannen,

  leef wat meer in het moment.

  Want de toekomst, die komt zeker,

  ook als je er niet aan denkt.

  Wees niet bang voor wat gaat komen,

  Het is angst, die zorgen schept.

  “Later” is en blijft onzeker,

  Wees maar blij met wat je hebt.

  De zon staat altijd aan de hemel,

  Ook als je haar niet ziet staan.

  In jezelf ligt steeds de keuze,

  voor de weg die jij wilt gaan.

  Word maar niet verliefd op morgen.

  Zie de schoonheid van vandaag.

  Want het zijn de kleine dingen,

  Die je altijd bij je draagt.

  Liefs, Jildou

  Woensdag om 16:50 uur gewijzigd door LINDA978

 • Woensdag om 17:49 uur

  Spreuken 3  Ik zal mijn weg veilig gaan. Als ik ga slapen, zal ik niet opschrikken. Ik zal niet bang zijn voor plotselinge schrik,noch voor de ondergang der goddelozen, als hij komt. De Heer is mijn betrouwen.

 • Donderdag om 9:16 uur

  zo is het bovenstaande gedichten.....:up:

  De vertroostingen Gods zijn nooit te klein,
  Hoe groot het leed moog wezen.
  De God, die ze schenkt,
  en ons lijden gedenkt,
  Zij eeuwig gedankt en geprezen!
  Houd dan moed onder 't kruis! Hoe zwaar het drukk',
  Het zal u nooit verpletten.
  Rijze 't leed voor uw oog
  als gebergten omhoog:
  Het geloof kan ook bergen verzetten.

  Madelieven (1869)

  Schrijver: Nicolaas Beets

  Donderdag om 9:17 uur gewijzigd door SARI439

 • Donderdag om 9:39 uur

 • Donderdag om 10:14 uur

  dank je voor het plaatsen van de link!

 • Donderdag om 23:27 uur

  Deze avond werd ik bepaald bij de nood van een zuster, die mij haar nood en verdriet melde. Ik heb haar een spontaan te binnen komend vers mogen sturen, die ik met jullie delen wil.

  =======================================

  Onze Schepper kent de weg door onze wildernis,

  "t zij wij gaan door vreugde of ook door droevenis

  HIJ schenkt Vrede aan wie HEM zijn toegedaan,

  blijf maar stil achter HEM gaan.

  In oorlog of Vrede of ongeacht welk oord.

  HIJ weet de weg naar de lievelijkste poort.

  Troost en Vrede vind men slechts daar,

  schuilend dicht bij HEM bij zijn GOD's Altaar.  

  ====================================

  Lieve zusters tot mails!

  Donderdag om 23:28 uur gewijzigd door BETTIE628

 • Vrijdag om 7:51 uur

  Nou, mooi Bettie, dit gedichtje! Mooi dat je op Hem wijst, dé grote Medicijnmeester, waar ze écht niet beschaamd of tevergeefs mee uitkomt!

 • Vrijdag om 9:27 uur

  Bemoedigend voor deze zuster @Bettie.

 • Zaterdag om 10:15 uur

  Najaarslied.
  Ik ken geen schoner kleuren
  Dan die van 't Hollands bos
  In bruine najaarsdos;
  Ik ken geen zoeter geuren,
  Dan die uit droge mos,
  Uit geelrode eikenbladeren
  En varenkruid dat bloeit,
  Mij op het koeltje naderen,
  Dat met mijn lokken stoeit.

  Ik ken geen schoner zangen
  Dan vink en lijster slaakt,
  Bij 't morgenlicht ontwaakt,
  Eer hen de strikken vangen,
  Door al wat zingt gewraakt:
  De wildzang uit de twijgen
  Met vochtig rag omstrikt,
  Dat, als de dampen stijgen,
  Met perels blijft bestikt.

  Ik ken geen schoner luchten
  Dan waar de herfst mee praalt,
  Als 't zonlicht nederdaalt
  En dorpen en gehuchten
  In goud en kleuren maalt.
  Dan rijzen blanke rotsen
  En donkre bergen op,
  Begroeid met ruige bossen,
  Verguld aan rand en top.

  Dan spelen alle verven
  Dooreen met stille pracht,
  Tot dat ze, schoon en zacht,
  Versmelten en versterven,
  En zeggen: ‘Het wordt nacht!
  Weer is een dag vervlogen;
  Welhaast een jaargetij:
  Een jaar gaat voor uwe ogen,
  Gelijk een damp voorbij.’

  Gedichten III (1905)

  Schrijver: Nicolaas Beets

 • Zaterdag om 19:28 uur

  Mooi hoor, 😊

  Mijn burcht en vaste rots is God;

  Hij zal mij steeds beschermen;

  in nood of leed en dreigend lot

  Zich over mij ontfermen.

  Hij zal voor mij een vesting zijn;

  een schuilplaats in gevaren.

  Hij wil mij troosten in mijn pijn;

  voor wanhoop mij bewaren.

  God is altijd mijn burcht geweest,

  mijn toevlucht en mijn sterkte;

  in de nabijheid van Zijn Geest

  toen ik Zijn trouw bemerkte.

  M. Blok

 • Zondag om 9:00 uur

  Laat je geloof sterker zijn dan je gevoel.

  www.mupload.nl/img/7x0z9ajlit.jpg

 • Zondag om 9:55 uur

  Daarover ben ik helemaal met je eens Francisca.! even een rijmgedichtje

  ========================================================

  Geluk is stil te gaan

  door zomerblije landen

  door 't smalle pad, waar 't graan

  ritselt langs onze handen.

  De lucht in 't westen rood

  goud en duizend kleuren,

  de velden blank en blond

  doorwaaid van zoete geuren.

  De late vogel fluit,

  traag klokgelui van verre,

  aan dé einder danst en glanst

  GOD's Lamp, de avond sterre,

  geluk is, langs het graan,

  langs zomer blije landen,

  naar 't stille huis te gaan,

  waar de avondlampen branden.

  ==============================

  dichter onbekend

  Zondag om 20:01 uur gewijzigd door BETTIE628

3401 – 3412 van 3412    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 135  136  137Plaats reactie