De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Bijbelteksten Spreuken Citaten Gedichten Proclamaties

ForumInspiratie

3426 – 3450 van 3546    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 137  138  139 ... 142  Volgende Plaats reactie

 • LINDA978

  20 juli

  Zeker mooi😁

  Door de nacht van ruwe stormen

  gaat ons leven alsmaar door.

  Soms op bergen dan door dalen

  en wie roept, geeft U gehoor.

  Kom ons zwak geloof versterken

  U geeft moede, moed en kracht.

  U geeft kracht in onze zwakheid

  al wie het van U verwacht.

  P. G.

 • 20 juli

  Mooi vers, maar wie is .P.G. ?

 • LINDA978

  21 juli

  O, hihi Petra groeneveld. Ik had haar naam niet gekopieerd, en wist het niet zeker. Onderstaande gedicht is óók van haar!

  Zijn Liefde geeft mij vleugels

  Zijn Liefde geeft mij kracht

  Mijn hart is vol van Liefde

  omdat ik Hem verwacht.

  Gedragen door Zijn Liefde

  omgeven door de wind

  voel ik Zijn Zonnestralen

  Hij zegt,jij wordt bemind.

  Geloof om vol te houden

  in al mijn aardse strijd

  Hoop op Hem vertrouwen

  de Liefde wint 't altijd.

  Zo ga ik met Hem verder

  Zijn Liefde deel ik uit

  geef Hoop aan hopelozen

  Geloof dat hier ontspruit.

 • 21 juli

  Dank je wel Linda! Wat een troostrijke en fijne woorden! Ik ben je dankbaar voor het delen hiervan

 • 21 juli

  Jesaja 11: 2
  Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht,
  de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN.

  Jezus Geest, hier omschreven in Jesaja, die leeft in ons (Zijn kinderen)...... heb je daar weleens bij stil gestaan ;-)

 • 24 juli

  Alleen maar doorhollen is niet goed, soms zet "God zelf" ons stil om ons wat te leren.

  Bijgaand mijn rijmvers over dankbaarheid

  ======================================

  Dankbaar ben ik voor mijn leven

  voor UW zonnegloed O, Heer.

  Uw genadig mededogen en

  UW geduld telkens weer.

  Ach er zijn zovele dingen,

  waarvoor ik danken kan en zingen.

  Dankbaar voor UW warmtegloed,

  die straal van hoop voor mij.

  U schenkt troost, dat geeft mij moed

  U maakt van binnen blij.

  Dankbaar dat U mij in Uw ruimte zet,

  met mij gaat tred voor tred.

  UW licht laat schijnen op mijn wegen,

  zo kom ik U in "ALLES" tegen.

  Houd GIJ mijn hand maar vast omklemt

  en ook mijn hart naar U gewend.

  Wanneer ik aan UW Hand zal gaan,

  kom ik veilig in UW RIJK aan

  zo slechts houd ik stand,

  zo veilig aan UW HAND.

  ==============================

  2 april 2010 Bettie

 • LINDA978

  24 juli

  Mooi Bettie😁

  "Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.’

 • 24 juli

  Lucas 17:1 En Hij zei tegen de disipelen; Het is onmogelijk dat er geen struikelblokken komen, maar wee hem door wie ze komen.

 • SARI439

  25 juli

  NIET KLAGEN
  Niet klagen
  Maar dragen
  En vragen
  Om kracht.
  Niet zorgen
  Voor morgen
  Bij vallende nacht.
  Niet beven
  Voor ‘t leven
  Gegeven
  Van God
  Maar ‘t heden
  Besteden
  Naar plicht en gebod.
  Niet dringen
  In dingen
  Door niemand bevroed.
  Tevreden
  Te treden
  Bij ‘t licht op het pad
  En de lamp voor de voet.

  GEMENGDE GEDICHTEN (1892)

  Schrijver: Nicolaas Beets

 • LINDA978

  25 juli

  Mooi om nog weer even te lezen, dank je😁

 • 25 juli

  Och wat vind ik deze mooi ! dank voor het delen hoor Sari! :up:

 • LINDA978

  25 juli

  'Jezus laatste woorden op deze aarde, vóór Zijn hemelvaart 😉

  " Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde"

 • LINDA978

  27 juli

  <3

  Jezus zegt: “Ik ben met u, alle dagen”

  Wat een troost, om dit te mogen weten

  Dat wij nooit zullen worden vergeten.

  Jezus zegt: “ Ik ben met u, alle dagen”

  Hij gaat met ons mee door dit leven

  En wil ons Zijn hulp en bijstand geven.

  Jezus zegt: “Ik ben met u, alle dagen”

  Op Zijn woord mogen we Hem geloven

  Zijn trouw en liefde gaan alles te boven.

  Jezus zegt: “ik ben met u, alle dagen”

  Laten we in dit vertrouwen verder gaan

  Wetende dat Hij aan onze kant zal staan.

  Jezus zegt: “Ik ben met u alle dagen”

  We hoeven dan ook niets te vrezen

  Hij heeft Zijn liefde aan ons bewezen.

  <3

  Augustinus

 • 27 juli

  Zo is dat, laten we het nooit vergeten. Wie zijn wij dat Hij onzer gedenkt??

 • 27 juli

  Nog voor je werd geboren, ben Ik jou weg gegaan,

  een leven vol met Liefde, daar mag jij in gaan staan.

  Blijf bij jezelf, maar loop niet bij Mij vandaan,

  Weet, hoe moeilijk ook, en soms met een traan,

  Ik zal je weer opbeuren, ook hier komt een eind aan.

  Ik heb je de Liefde gegeven, geef dit maar door aan iedereen,

  Laat je ❤️spreken, zodat dit verspreid, want daar wil ik heen.

  Doe dit allen samen, Ik ben met je, je bent niet alleen.

  omarm deze Liefde,  en loop er niet omheen.

  Dit is wat Ik wil, we zijn dan samen een.

  Mensen doen of zeggen dingen zonder deze te overdenken,

  en weten niet dat ze dan een ander verdriet schenken,

  een verstoring in je leven, komt door je eigen denken,

  Laat woorden of gedachten je hart  niet krenken,

  deze woorden zijn voor jou, Mijn Godsgeschenken.

  Gooi je de nare dingen in je gedachten, je leven overboord,

  dit is namelijk wat je hart verstard en verstoord.

  Dit kost tijd, maar weet dat ik je heb gehoord.

  Vul je hart met Liefde, Mijn wil voor de mensen vloeit dan voort.

  Leven in Mijn gegeven Liefde is voor jou het codewoord.

  Denk niet slechter of beter over jezelf, maar minder aan jezelf,

  jezelf verliezen om jezelf te vinden, zeg nou zelf.

  vrees niet, Ik ben bij je, het gaat allemaal niet vanzelf,

  Liefde is een vlammend vuur, het doven kan je alleen zelf.

  Dat is wat Ik wil, mijn verandering voor mens en hemelgewelf.

  Jij wordt door Mij bemind, al  voor je werd geboren,

  Laat je hart die Ik wil vullen met Mijn Liefde niet verstoren.

  Verspreid Mijn  Liefde, vertel het tegen een ieder die het wil horen,

  Je zal er alleen maar bij winnen en gaat er niets verloren,

  Liefde is de weg van de waarheid in het leven en zal je bekoren.

 • LINDA978

  28 juli

  Prachtig . Gode de eer😁

 • SARI439

  28 juli

  mooi!:-)

 • 28 juli

  Jaquelien deze woorden hebben mij getroffen God alle eer! dank je voor het delen ..en.. fijn dat je er ook eens was. Even een puntje dat ik toch wel jammer vind "aan het geheel", namelijk dat ik je niet kan mailen, omdat ik niet aan je contacteisen voldoe, maar hoe dan ook  moge het je goed gaan!!!

  28 juli gewijzigd door BETTIE628

 • LINDA978

  29 juli

  Geluk is:

  Zijn weg gaan,

  tijd nemen in

  mijn leven met

  Hem stil te staan.

  Geluk is:

  leven met Hem,

  door het Woord

  luisteren naar

  Zijn stem.

  Geluk is:

  met Hem praten,

  steeds weer in

  gebed gaan Hij zal

  je niet verlaten.

  Janneke Troost

 • SARI439

  30 juli

  mooi gedicht..om elke dag bij stil te staan..:-)

 • SARI439

  30 juli

  Kosmografie
  Wie 's avonds bewonderend opwaarts kijkt,
  Als de hemel met talloze sterrekens prijkt,
  Die blikk'ren en flikk'ren
  Als lichtende ogen,
  En, zacht hem onttrekkend
  Aan 't werelds gewoel,
  Tot eerbied hem stemmen,
  Tot ernstig geloven
  Aan liefde, aan schoonheid, aan hoger gevoel...
  Geniet wel de zuiverste poëzie,
  Maar...wordt nooit een kraan in de kosmografie.

  Baknieuws (1897)

  Schrijver: Theo Thijssen

 • 2 augustus

  Marcus 12: 30.31
  30. En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod.
  31. En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.

  Romeinen 13: 8-10
  8. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.
  9. Want dit: U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
  10. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet.

  www.mupload.nl/img/pozyh2p45kw.jpg

 • LINDA978

  5 augustus

  Een gouden draad

  van ieders mensen leven,

  heeft God het patroon bedacht.

  Waaraan Hij werkt op dagen,

  of in de donkere nacht.

  Er loopt door vele levens,

  een zuiver gouden draad:

  De liefde voor Zijn kinderen,

  die nooit ten onder gaat.

  Veel zwart is er van zonde,

  of van een groot verdriet.

  Maar weet, dat je de gouden draad,

  op zwart het beste ziet.

  Ook zijn er kleine parels,

  van tranen overal.

  Maar in Gods zonlicht schitteren

  die zuiver als kristal.

  Hij weeft ons aller leven

  met liefde stuk voor stuk;

  Heel onverwachts hecht God soms af,

  maar nooit per ongeluk.

  Als alles is geweven,

  het kruis als middelpunt.

  Dan wordt ons in der eeuwigheid,

  een blik er op gegund.

  😄

  F.van der Schoot van Dam

  5 augustus gewijzigd door LINDA978

 • 5 augustus

  Prachtig en zo is het ook. Nu zien wij hier nog in raadselen.

  Woorden mogen ook alleen dan de stilte verbreken om het te verbeteren.

 • LINDA978

  15 augustus

  Vond nog een prachtig gedicht, en zo is het óók. We hoeven niet te zoeken naar grootse dingen. Gods Koninkrijk is overal🙏🌷

  "Waar ligt mijn roeping?"

  vragen mensen zich soms af.

  Ik denk, daar waar je hart is

  als vanzelf en niet als straf.

  "Waar ligt mijn roeping?"

  Die kant op waar God stuurt

  door je verleden of het heden,

  via je achtergrond of cultuur.

  "Waar ligt mijn roeping?"

  Daarvoor gaf God je talent!

  Het kost je weinig moeite,

  je bent er vaak al mee bekend.

  "Waar ligt mijn roeping?"

  spreek die vraag met God door.

  Hij, de Creator van jouw leven

  gaf jou ergens passie voor.

  Dien de Heer met blijdschap,

  Zijn last is licht te dragen.

  Hij wijst jouw werkterrein,

  geeft antwoord op je vragen.

  Jolanda Holleman

3426 – 3450 van 3546    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 137  138  139 ... 142  Volgende Plaats reactie