De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Bijbelteksten Spreuken Citaten Gedichten Proclamaties

ForumInspiratie

3451 – 3475 van 3546    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 138  139  140 ... 142  Volgende Plaats reactie

 • 15 augustus

  Ja mooi !!!

 • LINDA978

  19 augustus

  1 Doch gij, spreek hetgeen der gezonde leer betaamt.

  2 Dat de oude mannen nuchter zijn, stemmig, voorzichtig, gezond in het geloof, in de liefde, in de lijdzaamheid.

  3 De oude vrouwen insgelijks, dat zij in haar dracht zijn, gelijk den heiligen betaamt, dat zij geen lasteressen zijn, zich niet tot veel wijns begevende, maar leraressen zijn van het goede;

  4 Opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben;

  5 Matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het Woord Gods niet gelasterd worde.

  6 Vermaan den jongen mannen insgelijks, dat zij matig zijn.

  7 Betoon uzelven in alles een voorbeeld van goede werken, betoon in de leer onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid;

  8 Het woord gezond en onverwerpelijk, opdat degene, die daartegen is, beschaamd worde, en niets kwaads hebbe van ulieden te zeggen.

 • 21 augustus

  Hebr. 4:12  God's Woord is levend en krachtig

 • LINDA978

  22 augustus

  De kracht van David

  ************

  Het was David tegen Goliath

  Met alleen een steen als wapen

  en hij geloofde dat

  met een steen tegen het hoofd

  van het ongeloof, de Filistijnen

  voorgoed

  uit hun land

  zouden verdwijnen

  ***************

  Zoals God ons al beloofde in de oude tijd,

  is er de kracht van David,

  binnenin ons allemaal

  Zoek het op en beaam het,

  Geloof het en maak het,

  Leven stevig als een berg

  *******************

  Want zo sterk staat het

  Als je geloof is geworteld

  in je hart in het heetst van de strijd

  kan ook jij,

  Goliath verslaan

  Zelfs hier

  In deze

  Tijd

  22 augustus gewijzigd door LINDA978

 • 22 augustus

  Dat zijn woorden van Jezus, en het staat in het Nieuwe Testament   Marcus 12 vers 30 - 31

  heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” 31 Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.' 🙏🙏🙏

  22 augustus gewijzigd door HERMAN648

 • 23 augustus

  1Joh. 4:7  Ieder die liefheeft is uit GOD geboren en kent GOD.

  Jesaja17:1   Want zie IK schep u een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, zij zullen niet meer opkomen in het hart.

  23 augustus gewijzigd door BETTIE628

 • 23 augustus

  Efeziërs 4:20 NBG51

  Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.

  En zo is het!!! AMEN 🙏🙏🙏

 • LINDA978

  25 augustus

  Een christen behoort een trooster te zijn, met vriendelijke woorden op zijn lippen en medelijden in zijn hart; hij moet overal waar hij gaat zonneschijn brengen en blijdschap uitstralen. Als u Jezus ziet en in het licht van Zijn aanschijn blijft, zal uw leven daarvan getuigen, zelfs zonder dat u zich daarvan zelf bewust bent. Als we bezocht zijn door Gods tedere genade, die zoveel meer voor ons gedaan heeft dan ik kan vertellen en dan u kunt horen, laten we die tedere genade dan ook tonen in de omgang met onze medemensen. Hij leeft het meest en het best die een middel is om het geestelijk leven in anderen op te wekken.

  Charles Haddon Spurgeon

 • 25 augustus

  Wauw dat is zo. Mooi dit hier te delen! GOD is Liefde en in HEM heerst geen duisternis!!

 • 25 augustus

  👍❤

 • 30 augustus

  Dit gedicht van Joke Jager-Noordhoek wil ik met jullie delen.

  ------------------------------------------------------------------------------------

  Heer, laat mijn ogen opengaan

  en laat mij zien, welk plan U hebt met mij.

  Heer, maakt U eerst mijn plannen ongedaan,

  zodat UW wil mag doordringen tot mij.

             ----------------------

  Wil mijn gedachten stil doen staan

  om te begrijpen, wat GIJ wilt van mij.

  Laat Uw geest door heel mijn denken gaan,

  Zet U voor mij alles op een rij.

                ---------------------

  Heer, laat mijn oren opengaan

  om te verstaan, wat U te zeggen heeft.

  Geef mij Uw boodschap door,

  die 't juiste antwoord op mijn vragen geeft.

                  ---------------------

  Heer, laat mijn hart dan opengaan

  om te aanvaarden, dat niet ik maar GIJ

  de weg bepaalt, die ik zal moeten gaan,

  zodat Uw wil geschiede, ook in mij!

  ------------------------------------------------------

  30 augustus gewijzigd door BETTIE628

 • 30 augustus

  AMEN Lieve Bettie 🙏😘🙏Een mooi gedicht . Met woorden die zo waar zijn 🙏😘🙏

  BETTIE628 schreef:

  Dit gedicht van Joke Jager-Noordhoek wil ik met jullie delen.

  ------------------------------------------------------------------------------------

  Heer, laat mijn ogen opengaan

  en laat mij zien, welk plan U hebt met mij.

  Heer, maakt U eerst mijn plannen ongedaan,

  zodat UW wil mag doordringen tot mij.

             ----------------------

  Wil mijn gedachten stil doen staan

  om te begrijpen, wat GIJ wilt van mij.

  Laat Uw geest door heel mijn denken gaan,

  Zet U voor mij alles op een rij.

                ---------------------

  Heer, laat mijn oren opengaan

  om te verstaan, wat U te zeggen heeft.

  Geef mij Uw boodschap door,

  die 't juiste antwoord op mijn vragen geeft.

                  ---------------------

  Heer, laat mijn hart dan opengaan

  om te aanvaarden, dat niet ik maar GIJ

  de weg bepaalt, die ik zal moeten gaan,

  zodat Uw wil geschiede, ook in mij!

  ------------------------------------------------------

  30 augustus gewijzigd door HERMAN648

 • 30 augustus

  Al bij de schepping zag God dat eenzaamheid voor een mens niet goed is.

  21 Toen liet de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees.

  22 En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam.

  23 Toen zei Adam:

  Deze is ditmaal

  been van mijn beenderen,

  en vlees van mijn vlees!

  Deze zal mannin genoemd worden,

  want uit de man

  is zij genomen.

  24 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.

  25 En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet.

  Tekst: Genesis 2:21-25 <3

  30 augustus gewijzigd door HERMAN648

 • 30 augustus

  9 Geniet van het leven met de vrouw (man) die u liefhebt, al de dagen van uw vluchtige leven die Hij u gegeven heeft onder de zon, al uw vluchtige dagen. Want dit is uw deel in het leven en bij uw zwoegen waarmee u zwoegt onder de zon.

  Prediker 9:9

  30 augustus gewijzigd door HERMAN648

 • DAYSINDA912

  31 augustus

  Pslam 23:4 Al gaat mijn weg door een donker dal, Ik vrees geen gevaar, want u bent bij  mij,uw stok en uw staf, zij geven mijn moed.

 • LINDA978

  31 augustus

  De Heere kan een vreesachtige Petrus moedig maken als een jonge leeuw. Petrus was eens bevreesd voor een dienstmaagd.

  Later stond hij onverschrokken voor de raad.

  De Heere kan zeggen tot het vreesachtige hart: Weest sterk, vrees niet.

  Maarten Luther

  31 augustus gewijzigd door LINDA978

 • 31 augustus

  Romeinen 8:1 en 2.  Het is duidelijk dat mensen die van Christus Jezus zijn, niet VERoordeeld zullen worden. Doordat u met Christus Jezus verbonden bent, geldt voor u de Nieuwe Wet: De Wet van de Geest , de Wet van Het Leven . U bent losgemaakt uit de wurgende greep van de zonde en bevrijd uit de macht van de dood.

 • 3 september

  Rijmgedicht van D.A. Vorster 1ste en laatste vers.

  Omdat de wereld is van U,

  zo vind ik U in alle dingen.

  Hoor ik de wereld van U zingen,

  van alle ding van toen en nu,

  't is "al" van U.

  =======================

  Mijn leven zij - van toen en nu

  en nog zolang mijn dagen vloeien-

  een bloem die doodstil staat te bloeien,

  tot eens de stilte zingt van U

  ja zingt van U.

  ================================

 • JAMIE759

  3 september

  Jesaja 1:18

  Kom nu en laten wij de zaak rechtzetten, zegt de Here; al waren uw zonden rood als scharlaken, Ik maak ze wit als sneeuw. Uw vuurrode zonden zullen worden als witte wol.

  3 september gewijzigd door JAMIE759

 • 3 september

  Ja Jamie, een Rotsvaste belofte....wat een genade hè??

 • JAMIE759

  3 september

  Hey Laetitia,

  Het zijn beloftes als deze die me elke dag weer met hoop laten opstaan.

  Wat een goede God hebben we tog, en wat kunnen we tog veel van hem leren om te worden zoals Jezus.

  Mag genade en zegen over u, uw huis en famillie komen. ❤

 • LINDA978

  6 september

  "Wees voor niemand zo op uw hoede als voor uzelf; wij dragen onze ergste vijanden in onszelf rond."

  C.H. Spurgeon

 • LINDA978

  7 september

  Het is de aard van geloof om God op Zijn naakte Woord te geloven. Het kán niet, zegt het gevoel; het kán niet, zegt het verstand. Het kán en het zal, zegt het geloof, want ik heb er een belofte voor.

  J. Calvijn

 • 7 september

  Hoe verstandig is het een kaarsje proberen te zijn, dan te klagen over de duisternis.

 • 7 september

  Hetgeen ten monde ingaat, ontreinigt den mens niet; maar hetgeen ten monde uitgaat, dat ontreinigt den mens

  Matt 15 :11  (statenvertaling)

3451 – 3475 van 3546    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 138  139  140 ... 142  Volgende Plaats reactie