De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Bijbelteksten Spreuken Citaten Gedichten Proclamaties

ForumInspiratie

3501 – 3525 van 3664    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 140  141  142 ... 147  Volgende Plaats reactie

 • 30 oktober

  Klein rijmgedichtje van Bettie uit 2000

  ===============================

  In Uw Liefde Heer mag ik mij gedrenkt weten,

  beschermt bij pijn van 't mensdom in Satans keten.

  Nimmer kan de pijn mij zo diep meer raken,

  U zult hierover zelf  waken

  ik weet dat U mij zult dragen.

  ===================================

  Fijne troost, die Liefde heet,

  dat schild zal mij beschermen.

  U brengt 't pijnlijke hart verkoeling aan,

  waardoor 't vol kan zijn van  't betere

                                             ervaren

  ..en.. in Uw bescherming door kan gaan.

  U bent mijn God en zult mij steeds bewaren.

  ==================================

  Zo groot kan mijn verdriet niet zijn....

  nog groter Uw verlangen

  mij  liefdevol ten dienst te staan.

  U zult zich over mij te ontfermen.

  Zo kan ik steeds verder gaan,

  omhult met Uw "Kleed van Liefde" aan.

  ===============================

  30 oktober gewijzigd door BETTIE628

 • 1 november

  Spreuken 20 :5

  De plannen in het hart van de mens zijn diepe wateren :
  Ieder mens heeft
  onbewuste drijfveren
  voor zijn meningen en plannen.
  Waarom wil je zo graag dat besluit
  bevestigt zien ?
  Waarom is dit of dat
  zó belangrijk voor je ?
  Waarom verdedig je dat standpunt
  zó pertinent ?

  Het is goed om telkens
  eerlijk naar jezelf te kijken
  wát er nu precies speelt
  op de achtergrond ?

  Maar een mens van verstand weet ze op te diepen  :
  het is wijsheid
  goed naar jezelf en anderen
  te luisteren en te peilen
  wat een mens beweegt
  in zijn diepe wateren .
  Luister zoals God luistert  :

  In liefdevolle empathie
  en stilte hoor je soms

  achter de woorden
  en tussen de woorden door
  de échte vraag  , de pijn ,
  het dieper gelegen verlangen .

  Wim Jansen

  1 november gewijzigd door MARGRIET124

 • 1 november

  Rijmgedicht over mijn dankbaarheid aan De Almachtig God

  van 2 april 2010.

  Dankbaar ben ik voor mijn leven,

  voor Uw zonnegloed o, Heer.

  Uw genadig mededogen

           Uw geduld telkens weer.

  Ach voor zovele dingen,

         waarvoor ik danken kan en zingen.

  ---------------------------------------------------

  Dankbaar voor Uw warmtegloed,

                die straal van hoop voor mij.

  U schenkt troost, dat geeft moed,

               U maakt van binnen blij.

  ----------------------------------------------------

  Dankbaar dat U mij in de ruimte zet

                      met mij gaat tred voor tred.

  Uw licht laat schijnen op mijn wegen

                         in alles kom ik U tegen.

  ------------------------------------------------------

  Houd Gij mijn hand maar vast omklemt

                   en mijn hart naar U gewend.

  Wanneer ik aan Uw Hand zal gaan,

           kom ik veilig in Uw Rijk eens aan,

  zo slechts houd ik stand,

                                 veilig aan Uw Hand.

  --------------------------------------------------------

  Bettie

  1 november gewijzigd door BETTIE628

 • LINDA978

  1 november

  Héél mooi hoor, bedankt voor het delen🌼

 • FRANCISCA289

  1 november

  O Rots der eeuwen, mijn toevluchtsoord,
  daar is geen andere schuilplaats dan Gij alleen.
  In al mijn moeite ‘n zorgen, schuil ik dicht, ja dicht bij U.
  Want Gij zijt de Rots der eeuwen, mijn toevluchtsoord.

 • 2 november

  Angst voor ándermans oordeel .

  Spreuken 29 : 25

  Vrees voor mensen spant een strik ,
  maar wie op de Heer vertrouwt , is onaantastbaar .

  Vrees voor mensen spant een strik  :
  de meeste mensen laten zich leiden
  door wat anderen van hen vinden .
  In ons allemaal zit wel iets
  van die angsthaas. .
  En zo maken we onszelf afhankelijk
  van de bevestiging door anderen  ,
  verslaven onszelf aan
  schouderklopjes.
  De bepalende factor van ons leven
  wordt dan de vraag
  wat ' mén ' er wel van vindt .
  Angst ligt daaraan ten grondslag
  als een strik .

  Maar , wie op de Heer vertrouwt , is onaantastbaar  :
  je niets gelegen laten liggen
  aan andermans oordeel
  is een teken van persoonlijkheid .
  Wie het aandurft
  zich niet te laten leiden
  door het zichtbare ,
  maar de moed heeft te varen
  op het kompas van de Onzichtbare  ,
  is onafhankelijk , vrij ,
  en onaantastbaar : zálig !

  Wie in God schuilt
  weet zich bevrijd van angst.
  Hem raakt geen oordeel meer .

  Wim Jansen

 • 2 november

  Jer. 17:5= Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt

 • 2 november

  Doppen

  Of ik nog honderd uren met je praat ,
  ik weet bij voorbaat al dat het niet baat ,
  je zult je eigen wereld zelf moeten ontdekken ,
  je eigen pieken  en je eigen zwakke plekken
  en daarom zeg ik je nog één keer heel beknopt
  geen ander dopt jouw peultjes zoals jij ze dopt .

  Toon Hermans

 • FRANCISCA289

  2 november

  2 Korinthe 5:15
  En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is.

  www.mupload.nl/img/fol9vo288yyzv.jpg

 • 2 november

  Wie leeft volgens God's normen

  leert droevenis naar vreugde om te vormen.

  Wie deze vreugde leert door te geven

  hij putte uit de Bron van Eeuwig Leven.

  Bettie

 • LINDA978

  2 november

  Dank je voor deze mooie bemoediging 😁

 • 3 november

  En Jezus zeide : "Ga , genees de zieken , zeg hen , het koninkrijk Gods is u nabij gekomen ".

 • FRANCISCA289

  3 november

  Hebreeën 12:14,15
  14. Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien.
  15. Zie erop toe dat niemand achteropraakt in de genade van God, en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt zodat daardoor velen bezoedeld worden.

  www.mupload.nl/img/6yjv529mb9.jpg

 • LINDA978

  3 november

  De ware schat van de kerk is het meest heilige evangelie van God's glorie en genade.

  Maarten Luther

  3 november gewijzigd door LINDA978

 • LINDA978

  3 november

  Een christen behoort een trooster te zijn, met vriendelijke woorden op zijn lippen en medelijden in zijn hart; hij moet overal waar hij gaat zonneschijn brengen en blijdschap uitstralen. Als u Jezus ziet en in het licht van Zijn aanschijn blijft, zal uw leven daarvan getuigen, zelfs zonder dat u zich daarvan zelf bewust bent. Als we bezocht zijn door Gods tedere genade, die zoveel meer voor ons gedaan heeft dan ik kan vertellen en dan u kunt horen, laten we die tedere genade dan ook tonen in de omgang met onze medemensen. Hij leeft het meest en het best die een middel is om het geestelijk leven in anderen op te wekken.

  Charles Haddon Spurgeon

 • 3 november

  Bron van leven

  De stilte voor de Heer is een bron van leven
  om de strikken van de dood te ontwijken .                                 Spreuken 14 : 27

  De stilte voor de Heer is een bron van leven  :
  telkens even rusten in
  de verwondering over het mysterie Gods ,
  telkens stilstaan bij het weten
  hoe klein en breekbaar je bent ,
  telekens een moment van schroom ,
  in vrees te buigen
  voor de Allerhoogste ,
  telkens de bewustwording
  dat alles rust in God  -
  het bepaalt je bij het ware leven ,
  dat voert naar zuivere liefde ,
  heelheid en diepe vrede .
  Wanneer in alle samenkomen
  dit toch het grote  en eerste
  agendapunt was ...

  Om de strikken van de dood te ontwijken
  want hoeveel gaat er mis
  waar die stilte ontbreekt ?
  Hoeveel wordt er doodgeslagen
  in gezinnen  , in alle menselijke relaties ,
  in besprekingen van werk of kerk  -
  omdat die stilte ontbreekt ?

  Hoeveel mensen lopen vast ,
  verstrikken zich in stress
  of angst of haat of slepende conflicten  -
  omdat zij niet de ruimte ademen
  in de stilte voor de Heer ?

  Jouw sterke gerustheid
  in Gods stilte
  wordt een schuilplaats
  voor anderen .

  Wim Jansen

 • FRANCISCA289

  4 november

  2 Korinthe 5:17

  Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.
  18. En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft.
  19. God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd.
  20. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen.

 • 4 november

  Spreuken 11: 11 Oprechte mensen zijn een zegen voor de stad en doen die groeien en bloeien, de invloed van goddelozen is echter vernietigend.

 • 6 november

  Rijm uit m'n zoekgeraakte mapje

  ================================

  LAND MET PERSPEKTIEF

  -------------------------------------------------------

  Ken jij dat land al

  van die tranen zonder tal?

  die brokstukken vol herinnering,

  de leegten, het vallen in de tijd?

  met de vraag "WAAROM HEER",

  waaraan onze gedachten dan zijn gewijd.

  --------------------------------------------------------

  Ken jij dat land ook, waarin 't leven wordt stilgezet

  je hart in verdriet ligt ingebed?

  eindigheid je onafgebroken vergezeld

  ieder uur in een leegte versmelt?

  -----------------------------------------------------------------

  Weet je dat GOD je land bestuurt,

  hoe jij ook naar je verleden tuurt?

  HIJ bepaalt de momenten tot loslating

  ja van het laten gaan ..en.. dan....?

  als je zo naar je leven ziet.....

  hoe moelijk dan voor 't hart

  te realiseren  "dit hier beneden"

                't is het einde niet.

  -------------------------------------------------

  Herken jij dat Hemels Land al

  die onmetelijke Liefdes straat?

  weet HIJ zal je leegtes vullen,

  wanneer je op GOD's WEGEN gaat

  dan kun je vol vertrouwen verderlopen,

  ook al komen tranen nog uit

                     jouw ogen gedropen.

  ================================

  In Zijn Liefde verbonden Bettie!

  7 november gewijzigd door BETTIE628

 • 7 november

  Door de diepte heen .

  Soms door de diepste
  diepte heen

  Onttrokken
  aan het licht

  Stijg ik op tot
  onverwachte hoogte

  Om te voelen
  te ervaren
  Gods vriendelijk aangezicht .

  Ina van der Beek

 • LINDA978

  7 november

  Mooi Bettie, je hebt echt een gave gekregen van het schrijven.

  Dank jullie voor het delen😁

 • 8 november

  Kus

  Kostbaar geschenk
  verpakt in gebaren
  omdat daarvoor
  geen woorden waren

  Teder geschenk
  dat eigenlijk niet mocht
  waarin gevoel
  een uitweg zocht

  Zwijgend geschenk
  dat eigenlijk niet hoorde
  bevestigde toen
  onuitgesproken woorden

  Symbolisch geschenk
  van onschatbare waarde
  dat ik woordeloos
  aanvaardde

  Onmogelijk geschenk
  dat heb ik steeds geweten
  had maar gewoon gezegd
  'Toe , laten we vergeten '

  Maar waarom nam je me
  in ontkenning af
  wat je me eens
  als bevestiging gaf ?

  Je haalde iets gaafs
  daarmee naar beneden
  iets wat me dierbaar was
  met voeten getreden

  Pijnlijk geschenk
  we hebben ons vergist
  en toch ben ik blij
  dat 'k het niet heb gemist

  En of je wilt of niet
  de herinnering blijft leven
  want zoals je weet :
  eens gegeven blijft gegeven

  Gever van dit geschenk
  beloof me een ding :
  verloochen het niet
  laat me mijn herinnering .

  Kostbaar geschenk

  Ina van der Beek

 • 8 november

  Mooi gedicht van Ina vd Beek Margriet dank voor het delen hoor!

  Komend Paradijs

  =========================

  Ontloken haar knop,

             zo stralend zij staat

  haar geuren  zo vrij hier

  te geven..

  Zacht groen is haar blad,

      o, dat ik toch nimmer vergat

  wie haar zo mooi heeft doen komen.

  ---------------------------------------------------

  Hoor, hier komt de herfstwind,

       blaast weg "bloem"van je steel.

  Weg schoonheid "die eens was",

       nog even treurt het groen gewas.

  -----------------------------------------------------

  Getijden zij komen en zij gaan,

  niets op deez aard blijft immers Eeuwig bestaan?

  ----------------------------------------------------------------

  Toch  eens komt die tijd

             schepsel.. wees daarop voorbereid!

  eens verwelken de bloemen nooit meer,

  eens bloeit "De Roos van Saron " weer

  en geuren de bloemen telkerkeer.

  --------------------------------------------------------------

  Ontloken" Die Knop"

    zo stralend zij staat,

  in dat land, waar dan niets meer vergaat.

  ---------------------------------------------------------------

  Liefs Bettie  Gods Zegen!!

  8 november gewijzigd door BETTIE628

 • LINDA978

  8 november

  Dank je Bettie@

  K'zie er naar uit hoor.🌼

  🌾⚘🌴

  😁

 • 8 november

  Is Mijn woord niet als het vuur ,spreekt de Heer ,
  of als een hamer die een rots verplettert .

  Jeremia 23 : 29

3501 – 3525 van 3664    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 140  141  142 ... 147  Volgende Plaats reactie