De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Bijbelteksten Spreuken Citaten Gedichten Proclamaties

ForumInspiratie

3526 – 3550 van 3664    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 141  142  143 ... 147  Volgende Plaats reactie

 • 8 november

  Als de ziele luistert

  =====================

  Als de ziele luistert

  spreekt het al een taal dat leeft.

  't lijzigste gefluister

  ook een taal en teken heeft.

  bladeren van de bomen

  kouten met elkaar gezwind,

  baren in de stromen

  klappen luid en welgezind,

  wind en wee en wolken,

  wegen van God's Heilige voet,

  talen en vertolken

  't diep gedoken Woord zo zoet..

  als de ziele luistert!

  ==========================

  Gedicht van G. Gezelle

 • 9 november

  ==================

  Ik ben slecht,

  ga over de grens.

  Zeer verwerpelijk

  mijn naam is MENS.

  ===================

  Bettie

 • 10 november

  Glimlach

  Ik voel me hyper super grandioos vandaag ,

  ik merk dat ik een glimlach op m'n lippen draag ,
  dat is geen jas , geen stippeldas , geen kledingstuk ,
  nee,nee ,een glimlach heeft te maken met geluk .

  En als ik dan een ander blij kan maken ,
  kan mijn dag niet meer stuk .

 • 10 november

  Mooi Margriet!

 • 10 november

  Een moederhart is
  groot genoeg
  om bergen te verzetten
  en stormen te doorstaan
  want door de liefde
  voor haar kind
  kan zij de wereld aan

  Tanja Helderman

 • 11 november

  Hoop

  Geef elkander hoop ,
  dan gaat alles goed ,
  geef elkander hoop ,
  als jélkaar ontmoet

  Niet met dure woorden ,
  een rede of een preek ,
  nee , zo maar bij de slager
  of in de apotheek .

  Op een café terrasje
  of in de bioscoop ,
  al is het nog zo vluchtig ,
  maar geef elkander hoop .

  Toon Hermans

  Wij , die in Christus zijn , hebben een hoop die zéker is .
  Ik weet dat je de weg wel vindt.

  11 november gewijzigd door MARGRIET124

 • 11 november

  Dank voor het delen lieve zuster!

  =========================

  God's Waarheid zo rijk

        .en. die Liefde zo puur.

  Laat ons steeds ernaar

  streven "elke dag"

                            ieder uur.

  ==========================

  Liefs Bettie

  11 november gewijzigd door BETTIE628

 • 11 november

  Doen

  Als wij niet samen delen in de straat ,
  dan zal de wereldvrede nimmer komen ,

  omdat de vrede in onszelf ontstaat
  in wat wij samen doen , en niet in wat wij dromen .

  Toon

 • 12 november

  Onderweg

  Langzaam aan klim ik naar boven
  uit dat diepe, donkere gat
  Soms kan ik het nauwelijks nog geloven
  dat ik het ergste heb gehad

  Langzaam aan , beetje voor beetje
  't Gaat zo gauw niet als ik wil
  Twee stappen vooruit , één naar achter
  en dan staat alles toch weer stil

  Soms denk ik dat 'k er nooit zal komen
  't is zo'n lange zware gang
  'k wordt zo moe van al dat vechten
  't duurt ook allemaal zo lang

  Maar dan kijk ik over mijn schouder
  hoe het was  , zo'n twee jaar terug
  En dan zie ik toch vooruitgang
  ook al gaat het niet zo vlug .

  En dan weet ik dat ik door moet
  stapje voor stapje , als een kind
  tot ik , eens aan de top gekomen
  eindelijk mezelf terug vind .

  Ina van der Beek

 • 12 november

  Mijn liefde ...........Uw liefde

  Heer , U weet dat ik U liefheb
  maar wat is mijn liefde  klein
  Sterk afhankelijk van mijn stemming
  lijkt het soms zo vaag te zijn .

  Heer , U weet dat ik U liefheb
  maar mijn liefde is beperkt
  Als de dingen tegen zitten
  krimpt mijn liefde ongemerkt

  Heer , U weet dat ik U liefheb
  maar wat stelt mijn liefde voor
  Zelfs in mijn allerdiepste liefde
  klinkt mijn eigen liefde door .

  Heer , ik weet dat U mij liefhebt
  eindeloos diep en onbeperkt
  Uw liefd edraagt mij in mijn falen
  maakt mij in mijn zwakheid sterk .

  Ina van der Beek

 • 13 november

  Eeuwigheid

  Dacht je dat al het grootse leven ,
  dat hier op aarde heeft geleefd ,
  ineens totaal is afgeschreven ,
  ineens geen enkel nut meer heeft ?

  Dat alle liefde zij gaven ,
  hun wijsheid of hun droefenis
  onder de aarde ligt begraven
  en dat daar niets van over is ?

  Ze leven verder en ze slapen ,
  niet één moment , geen enk'le stond ,
  Hij heeft de mensen niet geschapen
  om op te bergen in de grond .

  Toon Hermans

 • FRANCISCA289

  13 november

  Psalm 42:12
  Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God,
  eens zal ik Hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt.

  Psalm 94:19
  Toen ik door zorgen werd overstelpt, was Uw troost de vreugde van mijn ziel.

  www.mupload.nl/img/nf6k0q6v.jpg

 • FRANCISCA289

  13 november

  Dankbaar, voor geleden verdriet
  Dankbaar, omdat Hij alles ziet.

  Dankbaar, voor de lessen achter mij
  Dankbaar, want Zijn bloed kocht mij vrij.

  Dankbaar, voor de toekomst Heer
  Dankbaar, voor zoveel meer

  Dankbaar, voor elke nieuwe dag
  Dankbaar, dat ik door genade leven mag

 • 13 november

  "Vergeven is de hoogste
  prachtigste vorm van liefde .

  U krijgt er onpeilbare vrede
  en geluk voor terug "

  Robert Muller

 • FRANCISCA289

  14 november

  Amen <3

 • 14 november

  Geen enkele menselijke relatie

  verloopt er zonder pijn.

  Slechts de God van vergeving,

  HIJ zal ook daarin zijn.

  Liefs Bettie

  14 november gewijzigd door BETTIE628

 • 15 november

  Koorddanser
  wat is je geheim ?
  Ben je nooit bang ?
  Je leven vol risico
  je weg is smal en lang

  Natuurlijk ken ik wel eens angst .

  Maar ik weet , wanneer ik val
  dat het sterke vangnet onder mij
  mij veilig vangen zal .

  Mensenkind
  wat is je geheim ?
  Ben je dan nooit bang ?
  Je wegen zijn vol risico .
  Kwetsbaar , je leven lang .

  Natuurlijk
  ken ik wel eens angst .
  Maar ik weet , wanneer ik val
  dat Gods liefdevolle vaderhand
  mij dan omgeven zal .

  Ina vander Beek

 • 15 november

  " Een wijs man maakt haast met vergeven  ,
  want hij beseft ten volle de waarde van de tijd
  en zal niet dulden dat die met nodeloze pijn voortschrijdt  "

  Samuël Johnson

 • 15 november

  De boom

  Dag lieve boom , ik heb je nog gekend
  toen je geen blad meer had  en eenzaam en verlaten
  op deze plek te sterven stond,
  ik weet nog hoe ik je hier vond
  en dat we samen praatten .

  Nu heb je je weer opgericht
  in regen en in zonnelicht ,
  vol weelderige kleuren  ,
  nu sta je feestelijk en blij
  te stralen in de groene wei
  om mij weer op te beuren .

  Toon Hermans

 • 15 november

  Gedonder

  Ik zag twee wolken die elkaar niet mochten
  en even later viel de eerste knal .
  Ze hebben het toen samen uitgevochten ,
  ik kon het horen in 't dal .

  Het was een fikse knokpartij ,
  ze vochten echt als gekken ,
  nu is 't voorbij  .... ik kijk omhoog
  ..... en zie de blauwe plekken .

  Toon Hermans

 • 15 november

  Ach konden wij toch als kinderen zijn

                       zo blij en onbevangen,

  dan zou de vreugde "hoe 't ook zij"

          meer in de lucht blijven hangen.

  Liefs Bettie

  15 november gewijzigd door BETTIE628

 • 15 november

  :-) Wat houd je tegen :-)???

 • 15 november

  De leeftijd denk je ook niet?, Kan moeilijk als een kind in een plas gaan trappen .en. touwtje springen zit er al helemaal niet in, dan bergen ze je op in een gesloten dementie afdeling denk je ook niet?? ha,ha! Dat bedoel je niet hé? Onderstaand mijn rijmversje.

  =============================

  In Christus een nieuwe schepping zijn.

  leven als Zijn geliefde puur en rein.

  Bekleed met Zijn kleed van Liefde,

               men niemand dan griefde.

  Helaas ik leef op deze aarde

  Zijn Geest "in mij" van waarde.

  Waardig mag ik leven,

  volwassen te zijn  "in Hem"

               is 't streven.

  ===========================

  Bettie

  15 november gewijzigd door BETTIE628

 • 16 november

  :-) Dat is precies wat ik bedoel :-)

  John Stott , een evangelist uit de vorige eeuw , maakte elke dag een dansje voor de Heer en hij was al 91

  Jezus zei : wordt als de kinderen .................

  Toen mijn kleinzoon voor de eerste keer alléén bij mij te logeren was , besefte hij voor het slapen gaan dat hij wel héél ver bij z'n mama vandaan was en dat hij dat allemaal best wel eng vond . Hij moest er erg van huilen . Na een geruststellend telefoontje  met z'n mama , werd de afspraak gemaakt dat ze hem de volgende dag zou komen halen , en of hij dacht dat hij één nachtje toch wel bij oma kon slapen .
  Dat kon hij .

  Ik bracht hem naar bed en zei : "Je weet waar oma slaapt hé  , als je nou wakker wordt dan je kom je maar naar me toe ".

  De volgende morgen stond hij : letterlijk te trappelen van opwinding en enthousiasme  naast mijn bed
  en zei : Oma , wát gaan we doen vandaag !!!

  Zie je de paralel met wat Jezus ons zegt ?

  Samen naar de speeltuin  , of van de hoge brug af fietsen , of stampen in een plas , heerlijk !!!
  Lekker kind met hem zijn .

 • 16 november

  Geloven is eigenlijk vertrouwen ,
  vertrouwen op Gods woord.
  Wonderen gaan zich ontvouwen
  aan wie het wezelijke daarin hoort .
  Zoals de blinde bedelaar ,
  zijn leven lag in nacht .
  Maar op een dag was Jezus daar  ,
  werd hem het licht gebracht .

  Geloven is weten dat God bestaat
  en met Hem praten in 't vertrouwen  ,
  dat Hij vlak naast je staat.
  Geloven is Hem als je beste vriend beschouwen ,
  als Henoch gaan , die wandelde met God .
  Vertrouwen is te doen als Noach in zijn dagen :
  de mensen noemden hem een zot ,
  maar Noach bouwde , zonder 'waarom 'te vragen .

  Hoe sterk was niet het geloof van Abraham ,
  die het meest wonderlijke tóch geloofde
  toen God hem in vertrouwen nam ,
  hem een ontelbaar nageslacht beloofde .
  En Mozes die , toen God hem riep ,
  voor Farao verscheen ,
  zijn zware roeping niet ontliep :
  "de Here zegt : Zend mijn volk heen ! "

  Dat vertrouwen hadden richters en profeten ,
  een ieder die zich Gods gezant wil weten .
  Een ieder die in Jezus 'sporen gaat
  en alle ballast achter laat .
  Die zich door niemand laat beletten
  bergen te gaan verzetten .
  Een ieder die beleeft wat God belooft :
  alles is mogelijk voor wie gelooft .

  Adri Visser

  Wat wilt gij , dat Ik u doen zal ?
  De blinde zeide tot Hem :
  Rabboeni , dat ik ziende worde !
  En Jezus zeide tot hem :
  Ga heen , uw geloof heeft u behouden .
  En terstond werd hij ziende
  en volgde Hem op de weg .

  Marcus 10 :51 , 52

3526 – 3550 van 3664    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 141  142  143 ... 147  Volgende Plaats reactie