De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Bijbelteksten Spreuken Citaten Gedichten Proclamaties

ForumInspiratie

3551 – 3575 van 3603    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 142  143  144  145  Volgende Plaats reactie

 • 17 november

  Dat de vreugden "in Hem"

  ons" Zijn kind" laten wezen,

  dan leef ik gerust

  en heb niets te vrezen.

  Liefs Bettie

  17 november gewijzigd door BETTIE628

 • 17 november

  Onder Gods hoede

  Als ik verward door tegenslag ,
  in kille mist dreig af te dwalen ,
  zie ik een lichtend woordenspoor.
  Kom maar m'n kind , ik leid je door .

  Als ik , gelokt door valse fonkelingen  ,
  naar links of rechts dreig af te slaan ,
  hoor ik een stem  , in 't fluisteren van de wind .
  Rechtdoor , rechtdoor , m'n kind .

  Als ik verblind door tegenkrachten ,
  dreig onderuit te gaan  ,
  voel ik zijn sterkte aan mijn zij ,
  Hier ben ik , kind , volg Mij

  Als ik verloren in de nacht
  de weg ben kwijt geraakt ,
  ontmoet ik Hem ,
  wacht mij zijn stem .

  adri Visser

  .... en wanneer gij rechts of
  wanneer gij links zoudt willen gaan ,
  zullen uw oren achter u het woord horen :
  Dit is de weg ,
  wandelt daar op ,

  Jesaja 30 :21

 • 18 november

  In de stilte van God

  In de stilte van God
  liggen mijn herinneringen

  In de stilte van God
  is er verzoening

  In de stilte van God
  is er een diep verlangen;
  een verlangen naar stilte,
  naar eenheid van pure liefde
  en vrede in mijn hart .

  In de stilte van God
  leren we ons zelf kennen

  Ginie Abbrink - Hingst

 • 18 november

  Mooi gedicht bedankt voor het delen hoor!

 • 18 november

  Wees sterk

  Wees niet bedroefd , als mensen je bedriegen ,
  wanneer hun trouw veel kleiner blijkt  , dan je gelooft ;
  en ga je donk're weg met opgeheven hoofd ,
  laat niet door zwakheid je in dromen wiegen .

  Wees sterk  , want jij hoeft niet alleen te strijden ,
  geen mens is eenzaam  , die de Heiland naast zich heeft ;
  wat je nu doormaakt hebben velen reeds beleefd  ,
  maar in Gods hand zijn onze tijden .

  Leer voor Zijn wijsheid je met blijdschap bukken .
  De landman snoeit de rank  , waaraan Hij vruchten vindt ;
  al is 't vaak tegen wil en dank : jij bent Gods kind ,
  en niemand kan je uit Zijn handen rukken .

  Nel Benschop

 • 19 november

  Mooi Margriet

 • 19 november

  Nel Benschop heeft héle mooie en menselijke gedichten.🌹

 • 19 november

  De Man Die anders was

  Hij was zo anders dan de mannen die ik kende :
  Hij zág mij werkelijk en niet alleen als vrouw ,
  begeerlijk , mooi , of Hij terrein verkende ,
  maar als mens  , die van Hem leren wou .

  Hij was een vriend op wie ik kon vertrouwen ,
  Hij luisterde naar woorden die ik dácht ,
  door Hem mocht ik een glimp van God aanschouwen ,
  Hij was de zo die opkomt uit de nacht .

  Hij was zoveel dat ik niet kon verklaren :
  De Meester  en de dienaar ; nederig en groot ;
  de goede Herder , die ons wou bewaren
  voor ravijn en dood .

  Hij zag niet op ons neer  , zoals de and're mannen ;
  wij mochten met Hem trekken door het land ,
  Hij wist wanneer wij angstig waren en gespannen ;
  in al Zijn daden zagen we Gods hand .

  En op de morgen toen Hij opstond uit de doden
  heeft Hij ons treurend bij Zijn graf zien staan ;
  Hij maakte ons  - O wonder ! - tot Zijn vreugdeboden ,
  tot nieuwe mensen  , in een nieuw bestaan  . !

  Nel Benschop

 • 19 november

  Wat is God goed, dat Hij mensen begiftigt heeft met talenten (gelijk gereedschap), zodat je weer opgekrikt wordt. Ik prijs Hem voor Zijn gaven.  Bedankt voor 't delen ook weer van deze woorden.

 • 20 november

  Het vuur dat brandt , maar niet verteert

  Geef mij het vuur weerom dat Gij hebt uitgestort ,
  vervul mij met Uw liefde  , geef mij het verlangen
  om in mijn hart Uw Geest van waarheid te ontvangen ,
  zodat ik een levende getuige wordt .

  Geef mij de storm weerom , die wegblaast alle stof
  waarmee ik mijn geloof zo vaak liet overdekken ;
  ik vraag U : wil mijn koude hart tot leven wekken ,
  opdat 'k met nieuwe tong mag spreken tot Uw lof .

  Geef mij de opdracht weer , waaraan ik het liefst ontkwam ,
  omdat ik bang ben voor kritiek en spot van mensen ;
  laat mijn gebeden uitgaan over alle grenzen .
  Brand in mij als een hevig vuur , een helle vlam !

                 *******************************

  Geef mij Uw warmte , om die uit te stralen ,
  geef mij geduld , dat op de ander wacht ;

  geef mij de kracht , om hen terug te halen
  die dwalen in een sterreloze nacht ;
  geef , dat Uw licht steeds hel in mij blijft branden ,
  en dat Uw vreugde door mijn woorden zingt ;
  geef zachte ogen mij en sterke handen ,
  en een geloof , dat mij tot daden dringt ;
  geef mij bereidheid  , wat ik kán te geven ,
  en laat mij voor Uw koninkrijk iets dóen ;
  Uw liefde zij de stuwkracht van mijn leven ,
  schrijf Gij Uw naam in mijn bevlekt blazoen  !

  beide van Nel Benschop

  20 november gewijzigd door MARGRIET124

 • 20 november

  Christus onze schuilplaats

  =============================

  Nee.. "liefde" kan ik op deez aard

                      niet verwachten

  ..of..respect en  "naasten"

                          hoger  achten,

  zo het door U niet

             geschonken wordt.

  Slechts schuilen mag ik

             onder Uw vleugelen

  in dit aardse leven hier

                                 zo kort.

  Gode zij dank  U houd ALLES

                            in handen.

  bij U ben ik veilig eens zult U

             alle onrecht beteugelen

  legt ook dit "eens" aan banden

  ..en.. zuivert ons

                van alle smaad,

  wat van "de mens"  uitgaat.

  Wie zich tot Hem zal spoeden,

  die zal Hij liefdevol behoeden.

  ===========================

  God's zegen  Bettie

  20 november gewijzigd door BETTIE628

 • 20 november

  Een vers van H.L.M. van Heijnsbergenuit Zaandam

  =======================================

  Gelijk de dokter het lancet

  tot heling ons in 't lichaam zet,

  zo zend God telkens weer ons smart

  tot heling van ons zondig hart.

  Ook splijt en slijpt men diamant

  en schuurt hem af aan iedere kant,

  eer hij gezet wordt in de kroon

  van hen , die zetelen op hun troon

  als een stuk weefsel aan ons lot,

  en ieder stuk van 't schrijnend leed

  als brokse van ons Hemelkleed,

  dat eenmaal in de Eeuwigheid,

  ons door Hemzelf wordt omgeleid.

  Meteen zult dan ook u verstaan

  al 't leed wat u werd aangedaan.

  Hier staan wij vaak met bang gezicht

  verstoken van een glimp van licht,

  en d'ene schrik is nauw voorbij,

  of d'andere treedt ons weer terzij,

  doch..eens.. draagt Jezus Christus zelf

  ons door des Hemels Poortgewelf,

  en alle smart die is geleên

  en elk gebed dat is gebeên,

  zal blijken dan, hoort bij elkaar,

  saâm vormend één geheel als 't waar.

                 -------------

  Zo is de legkaart van Zijn Plan,

  waaraan geen stuk ontbreken kan,

  ze past in brokjes aan elkaar

  per dag, per week, per maand, per jaar.

  Ook 't kleinste stuk van uw verdriet,

  kan aan Zijn plan ontbreken niet,

  ook 't leed niet wat u thans ervaart,

  mag er ontbreken aan uw kaart;

  doch straks is ieder stuk compleet

  dan heeft een einde ook uw leed.

  Houd moed dan en vertrouw uw Heer,

  straks komt het slot. - Hij weet wanneer.

  Ga voort dan,- houdt Hem stevig vast.

  Hij torst het zwaarste van uw last,

  Hij heelt uw diepste smartwond weer,

  Hem zij de lof en dank en eer!!

  ================================

  20 november gewijzigd door BETTIE628

 • 20 november

  Eeuwig Licht

  De nieuwe dag , het nieuwe jaar is als de lucht zo blauw ,
  geen enkel wolkje is nog te bespeuren  ;
  de toekomst ligt wijd open  - wat er kan gebeuren
  dat lijkt vandaag ver weg - het brengt me niet in 't nauw .

  Vandaag wil ik alleen geloven in het licht
  dat eeuwig is : waarheen Gods hand blijft werken ;
  een glimpje vandat licht wil Hij nu schenken -
  Hij sluit de deur naar het verleden dicht !!!

  Nel Benschop

 • 20 november

  Liefde is een weefsel, dat nooit verbleekt,

  ongeacht hoe vaak het wordt overspoeld

  door tegenslag en verdriet.

  Liefde is de mooiste bloem

  in God's tuin.

 • 20 november

  Call from the Holy city

  Blij verwonderd om de blijdschap,
  die na jaren toch weer klinkt ,
  staat de ene tot te kijken ,
  hoe de ander God toezingt .

  Nog een ander staart weemoedig
  in de verte voor zich heen ,
  ook al ben je met z'n drieën ,
  ieder voelt zich toch alleen .

  Maar de voeten willen dansen ,
  o, straks doen ze allen mee .
  Eén alleen is maar verdrietig ,
  één en EEN is meer dan twee !

  Daarom gaan de voeten lichter ,
  lichter in een vreugdedans .
  O, er is geluk op handen ,
  God geeft heel Zijn volk een kans !

  Co 't Hart

 • 21 november

  ======================

  Doe mij steeds Uw Liefde

                              ervaren

  en Uw trouw zo eindeloos.

  dan zal ik  in blijdschap

                           wandelen

  .en. ook uit Liefde

                           handelen.

  dan leef ik onbevreest.

  ==================

  Fijne dag !

 • 21 november

  U maakt mijn leven rijk .

  Als U alleen maar mens was Heer ,
  geen God  , maar een profeet ,
  een voorbeeld van wat moet en kan ,
  al wat ik doe en deed ,
  het zou mij tot een schrikbeeld zijn
  en nooit vond ik een bron ,
  waaraan mijn hunkerende ziel
  zich gretig laven kon .
  Want als U slechts een voorbeeld was ,
  niet minder en niet meer ,
  dan heeft mijn hart dat naar U schreit ,
  geen enkele schuilplaats Heer .

  O, God , die eens een mens wou zijn ,
  maar niet aan ons gelijk ,
  omdat U zonder zonde was ,
  U maakt mijn leven rijk .
  U doet mij Koning , Priester zijn ,

  U maakt mij tot Profeet ,
  zodat 'k door schuld en zonde heen ,
  reeds zie het bruiloftskleed,
  waarin ik naar Uw Feest zal gaan ,
  omdatr U nodend zei:
  "Zie , Ik maak alle dingen nieuw,
  voor wie gelooft in Mij "

  Co 't Hart

 • 22 november

  Mysterie

  Wie klom op ten hemel en daalde weer neer ,
  wie heeft de wind in zijn vuist verzameld ?
  Wie heeft de wateren samengebonden  in zijn kleed ,
  wie heeft al de einden der aarde vastgesteld ?
  Hoe is zijn naam en hoe de naam van zijn zoon ?
  Gij weet het toch :                                                           Spreuken 30 : 4

  Het raadselachtig heelal  -
  wie zal het peilen  ?
  Wie zal ook maar iets ontdekken
  van begin en einde  ?
  Wat weten wij nou eigenlijk ?
  En als we iets te weten komen
  roept dat alleen maar nieuwe vragen op .

  Wij , haantjes en hennetjes
  op onze vergaderingen ,
  wij pratertjes en wetertjes ,
  wij reglaars en controleurs ,
  met onze vermeende knappe koppen  ,
  onze computertjes en systeempjes  -
  hoe zouden we iets van de Eeuwige bevatten ?

  Laten wij maar allemaal stil zijn
  en buigen voor het mysterie ,
  en belijden  dat we enkel vragen kennen ,
  en onze vragen  als een lofprijzing
  voorleggen aan de Allerhoogste  ,
  en stamelen :
  Gij weet het .....

  Wim Jansen

 • 22 november

  Een nieuwe levensfase .

  Heer , een nieuwe levensfase dient zich in mij aan
  mijn schip moet steeds meer zeilen strijken
  en vaker nog voor stormen wijken
  met ladingen van ooit zie ik mij niet meer gaan .

  Ook voor mast en tuig heeft nu het uur geslagen
  dat ik moet kiezen voor nieuw bestek
  en vrachten verstouwen  aan mijn dek
  om wat mij nog rest de toekomst in te dragen .

  Als dan de vloed van jaren is voorbij gegaan
  mijn kiel omspoeld door afgaand water
  en koers verlegd van nu naar later
  bid ik : wil nu als stuurman mij terzijde staan .

  Dan kan mijn levensschip in tegenwind en pijn
  de branding van de jeugd voorbij
  met U aan loef en zicht aan lij
  gezegend worden en ook zélf tot zegen zijn .

  Alfred C Bronswijk

 • 22 november

  Niet zo makkelijk te lezen....wel heel mooi en diepgaand Magriet!

 • 23 november

  Fijn dat je het toch mooi en diepgaand vindt Laetitia :-):-*

 • 23 november

  LAETITIA515 schreef:

  Niet zo makkelijk te lezen....wel heel mooi en diepgaand Magriet!

  Helemaal mee eens. Heel mooi.

 • 23 november

  Wees jezelf

  Heer ,
  wie kan ik voor U zijn
  wat kan ik voor U doen  :

  Wees jezelf
  maar wees ontvankelijk
  als de aarde
  wees aanstekelijk
  als het vuur
  wees verkwikkend
  als het water
  wees zachrmoedig
  als de wind .

  Wie kan ik voor U zijn
  wat kan ik voor U doen .

  Wees jezelf
  maar wees een mens
  die blijft geloven
  wees een mens
  die steeds opnieuw begint
  wees een mens
  die nog kan hopen
  wees een mens
  die zondermeer bemint .

  Alfred .C . Bronswijk

 • 24 november

  Vroeg licht

  Soms is het ochtendlicht zo zacht
  zo teer , als na een donkere nacht
  de dag omhoog klimt en zich uitstrekt

  ik ben een deel van het ontwaken
  het licht is bijna aan te raken
  omgeeft mij , tilt me uit de pijn
  alsof ik er niet meer zou zijn

  zo drijf ik op dit vroege licht
  - doorschijnend rood  ; mijn ogen dicht -
  voorbij de vragen van het leven
  ik weet : de dagen mij gegeven
  zijn weinig , maar door Hem geteld
  Hij heeft voor mij de grens gesteld

  daar zal ik door Zijn stem ontwaken ,
  is Hij het Licht en aan te raken .

  Joke Verweerd

 • 24 november

  De palmboom

  naar een Christus legende van Selma Lagerlöf

  Toen de zwarte koningin
  afscheid nam van Salomo
  gaf ze hem voordat ze ging  ,
  nog een vreemd geschenk kado .

  "Koning ,"zei ze  , "van uw grootheid
  was de helft mij niet verteld "!
  En ik dank u voor uw goedheid
  dat ge mij hebt vergezeld
  tot de grens van de woestijn .

  'k Geef u alss herinnering
  aan ons heerlijk samenzijn
  en voor al wat ik ontving
  [ daar u alles al bezit ]
  slechts een kleine dadelpit .

  Moge deze pit ontkiemen
  tot een palm vol levenskracht ;
  dat hij als symbool mag dienen
  van uw koninklijk geslacht !

  Maar wordt er ooit een vorst  geboren
  die nog groter zijt dan gij  ,
  dan zal deze palm het horen
  en zijn einde is nabij "

  En de plant ontkiemde , groeide
  tot een hoge dadelpalm
  die alleen de dauw besproeide .
  Iedereen die langs hem kwam
  keek bewonderend omhoog -
  En de jaren gingen voort ,
  de woestijn was heet en droog ,
  maar de palm stond onverstoord .

  Toen een man , een vrouw , een kind
  duizend jaren later  , vluchtten .
  En de scherpe hete wind
  deed hen van wanhoop zuchten ;
  want ze stierven haast van dorst .

  Toen de palm hen aan zag komen ,
  ging een rilling door zijn schors .
  En de vorst onder de bomen
  wist , dat nu zijn einde kwam  :

  want het Kindje legde teer
  't handje op de harde stam
  en zei zacht : "Palm buig je neer !
  Want je vruchten zijn zo hoog ,
  wil je alsjeblieft wat bukken "?

  Toen de palm gehoorzaam boog
  kon het Kind de dadels plukken .
  Uit de brede , groene top
  plukte het de trossen af .

  Toen zei "t Kind : "Palm richt je op !"
  en de boom, eerbiedig ,gaf
  zich gewonnen aan het Kind ;
  Hij stond recht  - maar niet voor lang :
  Door zijn bladen zong de wind
  droef en zacht zijn dodenzang ...

3551 – 3575 van 3603    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 142  143  144  145  Volgende Plaats reactie