De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Bijbelteksten Spreuken Citaten Gedichten Proclamaties

ForumInspiratie

3601 – 3625 van 3656    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 144  145  146  147  Volgende Plaats reactie

 • FRANCISCA289

  12 december

  www.mupload.nl/img/dmeugs.jpg

 • 14 december

  Psalm 41 :
  10 . Hij zelfs mijn vriend ,
  mijn vertrouwde
  met wie ik mijn brood
  heb gedeeld  , hief zijn
  hiel tegen mij op .

  11. Heer , ontferm u
  en richt mij op .

  Na de oorlog

  Ík heb alles meegemaakt
  ik heb alles wel gezien .
  Ik heb de oorlog overleefd
  en daar is alles mee gezegd .

  Jullie zoeken het maar uit
  en reken verder niet op mij .'
  Dat zeg jij in je hoek
  en sluit je op in koppig stilzwijgen .

  In elkaar geslagen , kapot gemaakt
  belazerd door de buren
  teleurgesteld in je naasten
  verraden door een goede vriend
  vertrouw je geen mens meer
  je houding alleen nog maar achterdocht .
  Zo zit jij in je hoek
  en sluit je op in waterdicht wantrouwen .

  Ach mens  , als ik je nu in mijn armen neem
  en ik neem je daarbij in vertrouwen
  stel jij dan je vertrouwen in mij ?
  Als ik jou zeg dat ik op jou reken
  wil jij dan weer rekenen op mij
  en op de mensen die je zo afhoudt ?
  Ik ben tenslotte niet de eerste de beste
  Ik ben er voor jou  , Ik ben jouw God .

  Karel Eykman

 • 15 december

  Samen gaan

  Psalm 127
  Als de Heer het huis niet bouwt
  vergeefs zwoegen de bouwers eraan .

  Laat dit een huis worden waar liefde woont
  moge de Heer het onderbouwen  en onderheien
  Moge al ons kluswerk worden beloond
  met van elkaar houden en met elkaar vrijen .

  Nu komt het erop aan , nu begint het pas echt
  Kom over de drempel liefste , kom binnen
  dan maken we waar wat we elkaar hebben toegezegd
  en waar we nu alvast aan gaan beginnen .

  Laat dit een huis zijn dat als een huis staat
  waar iedereen terecht kan om te schuilen
  Een huis waarin het er vooral om gaat
  dat je er uit kan blazen  of uit kan huilen .

  Er staat dan altijd wat te eten klaar
  het is vol rommelhoeken  en verstoppertjesplekken
  Het wordt misschien een slordig zooitje bij elkaar
  maar wel een stek waar God in zou willen trekken .

  Karel Eykman

 • 16 december

  Wachten op Israël

  Eens zwierven zij door de woestijn .
  slechts stammen , velerlei .
  God heeft hen tot Zijn volk gesmeed
  in leed en slavernij .

  Zijn volk zwierf heel de wereld door ,
  verjaagd  , gehaat  , berooid .
  Het stierf niet uit  , al wou men dat ,
  de Geest werd nooit gekooid .

  Dit volk , dat nooit een volk mocht zijn ,
  door al de eeuwen heen
  schreef de historie  , schreef Het Woord ,
  waardoor het nooit verdween .

  Het is de stift waarmee God schrijft
  en dacht u dat die brak ?
  Ik roei hen uit , zei Hitler eens ,
  met wortel en met tak .

  Maar nu is er een staat , een vlag
  waarin de Davidsster
  dit volk uit heel de wereld roept
  van heinde en van ver .

  Het blijft het uitverkoren volk ,
  dat Gods belofte kreeg ,
  maar dat in zijn historie steeds
  die Ene Naam verzweeg .

  Pas als die Naam gestalte krijgt
  door hen geschreven wordt
  als Wortel Davids , Hij Die Leeft ,
  de Boom , die nooit verdort ,

  dan komt de wereld eindelijk thuis ,
  het oude volk en wij ,
  Herschep ons God van Israël ,
  spreek ons in Christus vrij .

  Co 't Hart

  Gezegend is Hij die komt in de Naam van de Heer .

 • 17 december

  Filippenzen 2 : 1 - 12

  Maak de blijdschap nu volkomen ,
  één in liefde  , één in geest ,
  één in streven zonder zelfzucht ,
  zoals Christus is geweest .
  Stil in ootmoed , wordt de ander ,
  steeds uitmuntender geacht ,
  niet het eigen ik viert hoogtij
  voor wie Gods Liefde wacht .

  Die gezindheid was in Christus ,
  God de Zoon werd mens als wij ,
  Hij heeft voor ons geleden ,
  aan het Kruis vocht Hij ons vrij .
  Nederig werd Hij de minste ,
  als een slaaf  , één die niet telt ,
  werd Hij tot een rechteloze ,
  werd in onze plaats gesteld .

  Maak de blijdschap nu volkomen ,
  want Hij overwon de dood ,
  is de Naam , die groot gemaakt wordt ,
  die ons redt uit elke nood .
  Elk beroep op ons wordt mogelijk ,
  want in Hem is onze kracht .
  Looft Hem die het leven leidde ,
  ons tezamen heeft gebracht .

  Co 't Hart .

 • 17 december

  steun maar op Mij .

  Steun maar op Mij
  leun maar op Mij
  Vertrouw me maar
  Mijn kind ik hou van jou
  Onbetaalbaar ben jij .

  Steun maar op Mij
  Leun maar op Mij
  vertrouw Me maar
  Mijn kind ik hou van jou
  Je bent zo kostbaar voor Mij

  Als een parel in miun ogen
  Zo ben jij m'n lieve kind
  Er is niemand , nee niemand
  Die jou liever vindt
  Dan Ik jouw hemelse Vader .

  Steun maar op Mij
  Leun maar op Mij
  vertrouw me maar
  Mijn kind Ik hou van jou
  Je bent zo kostbaar voor Mij .

  Als je toch eens beseffen kon
  Hoeveel Ik van je hou
  Mijn allerliefste zoon
  gaf Ik in ruil voor jou
  Ik jouw hemelse Vader .

  Steun maar op Mij
  Leun maar op Mij
  vertrouw Me maar
  Mijn kind Ik hou van jou
  Onbetaalbaar ben jij .

  Van de CD "Stap eens uit de drukte "
  Herman Boon

 • FRANCISCA289

  18 december

  2 Timotheüs 3: 16,17
  16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen,
      te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,
  17. opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

 • 18 december

  De verloren zoon

  Wanneer je zó bent weggegaan  :
  in eigen kracht  ,
  wanneer je ver bij God vandaan
  op liefde wacht .

  Wanneer je moe en hulp'loos bent
  en iemand redt ,
  wanneer geen  'vriend 'je meer herkent
  of op je let ,

  Wanneer je schreidt om al je schuld
  en eenzaamheid ,
  weet dan  , dat God vol ongeduld
  je komst verbeidt .

  Wanneer je tot de reis besluit
  naat 't Vaderhuis ,
  weet : Vader ziet reeds naar je uit
  en brengt je thuis .

  Enny Eyskes - Kooger

 • 20 december

  Op vleugels van vertrouwen .

  Een vogel
  vederlicht gevleugeld
  een arend
  sieraad in de lucht
  ver boven aardse zorg verheven
  opgaand
  in een majestueuze vlucht .

  Zo wil ik zijn
  een vogel
  gedragen door de adem
  van Gods woord
  ik weet
  als ik Hem aanroep
  dan tilt Hij op
  en hoort .
  Meedwalend op die vlucht
  zal ik ontdekken
  een moeilijk en oneffen pad
  is tóch te gaan
  en ook vanuit het diepste dal
  ontspringt een spoor
  om naar de top te gaan .
  Een weg die lang leek
  is in vogelvlucht
  slechts onbeduidend .

  En zelfs de bergen
  lijken klein
  als Hij mij sterk maakt
  en mij draagt
  dan zweef ik
  als een arend door de lucht
  raak zonlicht aan
  versmelt
  met alle kleuren van de regenboog
  dan vlieg ik vrij
  dan vlieg ik hoog
  op vleugels van vertrouwen .

  Ten dage dat ik riep , hebt Gij mij geantwoord ,
  Gij hebt mij bemoedigd met kracht in mijn ziel .

  Psalm 138 : 3

  Adri Visser

 • 20 december

  Gij kent mij

  Zoals geen mens mij kent
  zo kent Gij mij .
  Zo na geen naaste is
  zijt Gij nabij
  Als adem in mijn bloed
  zó diep gaat Gij

  Gij zelf hebt mijn begin geweven
  mij in de moederschoot gelegd
  Gij hebt mijn lichaam vorm gegeven
  mij 't leven toegezegd
  Gij hebt mijngeest met vlees omkleeed
  mijn hart en ziel aanééngesmeed.

  Gij kent van verre mijn gedachten
  diep in het hart kijkt gij
  Op al mijn wegen  kan ik U verwachten
  zelfs in het duister vindt Gij mij
  Gij kent mij door en door
  de woorden van mijn tong gij kent ze voor

  Nooit zal ik tevergeefs  U zoeken
  Gij zijt mij zéér nabij
  Gij legt Uw hand op mij

  Gij omgeeft mij van achteren en van voren
  en Gij legt Uw hand op mij .

  Psalm 139 : 5

  Adri Visser

 • 21 december

  Een wonder ben je kleine mens ,
  een warme , zoete , langgedroomde wens ,
  een diamant , schitterend leven .
  m'n Kind , m'n Kind ,
  Ik zal je álle liefde van de wereld geven .

  Ik zal voor jou gevaren keren ,
  je álle liedjes van het leven leren .
  Ik zal je voeden  , troosten en bewaken ,
  m'n Kind , m'n Kind ,
  zodat geen onheil jou kan raken .

  Je pakt mijn vinger in je knuistje ,
  sabbelt te vreden op je vuistje .
  Je kijkt me aan en lacht .
  m'n Kind , m'n Kind  ,
  zo vol vertrouwen in het leven dat je wacht .
  Ik weet , ik weet
  eens ... komt de dag ,
  dat jij op eigen kracht wilt staan ,
  dat jij je eigen weg moet gaan .
  Je bent mijn Kind  , niet mijn bezit ,
  je kaarsje brand op eigen pit .

  Adri Visser

 • 21 december

  Psalm 145 :
  15 U bent het die brood geeft op zijn tijd . Gul is uw hand open .
  14 De Heer is een steun voor wie vallen  , wie gebukt gaat richt hij op .
  18 Wie hem aanroept is hij nabij  , wie hem roept in vast vertrouwen .
  8 Genadig en liefdevol is de Heer  , Goed is Hij voor allen .

  De weersomstuit Gods

  Als jij aan God je brood dankt
  deel dan zelf  brood met een ander , van de weersomstuit .
  Van wat je zznn hem uitdeelt
  krijg jij je deel weer terug  , van de weersomstuit .

  Als God je overeind helpt
  help dan zelf wie vallen , van de weersomstuit .
  Voor zover jij mensen steunt
  heb jij ook steun aan hen , van de weersomstuit .

  Is God nabij als hij nodig is
  wees zelf dichtbij als je nodig bent  , van de weersomstuit .
  Voor zover jij  , waar nodig , mensen helpt
  krijg jij hulp van hen  , van de weersomstuit .

  Als God barmnhartig is
  heb dan zelf erbarmen , van de weersomstuit .
  Als jij met mensen meeleeft
  leven zij ook mee met jou , van de weersomstuit

  Zoals God jou doet
  moet jij ook anderen doen , van de weersomstuit
  Zoals jij hun doet
  zal jou gedaan worden  , van de weersomstuit .

  Zoals God jou liefheeft
  zal jij liefhebben
  Zoals jij liefhebt
  wordt van jou gehouden .

  Karel Eykman

  21 december gewijzigd door MARGRIET124

 • 22 december

  De andere weg

  Daarom gingen ze langs een andere weg naar hun land terug ....
  Matteüs 2 : 12

  Je kunt niet altijd bij de kribbe blijven  ,
  er is een weg terug  , die je móet gaan !
  Een weg  , die God je zelf wel aan zal wijzen ,
  omdat Hij weet welk pad je in moet slaan .

  Je heenreis was een tasten in het duister ,
  pas na veel vragen vond je Bethlehem .
  Je wist niet zeker wat je daar zou vinden  ,
  je volgde slechts je innerlijke stem .

  Maar ...'t Kind bleek wél het antwoord op je vragen ,
  't contact met Hem gaf rust en zekerheid ,
  je twijfel werd vervangen door verbazing
  en heeft je tot nieuw geluk geleid .

  Maar nu .... , nu moet je toch weer naar buiten  :
  de wereld wacht  , je taak ligt ongedaan .
  De weg terug ? Ja , dat is wel een andere
  dan die je op de heenweg bent gegaan .

  De weg terug betekende voor Jezus
  een regelrechte gang naar Golgotha .
  Een kruisweg  , die Hij zelf nooit had gekozen  ,
  maar omdat God het wilde  , zei Hij : 'Ja  '

  Je wilt misschien wel meer zijn dan je Meester
  en enkel gaan langs een geëffend pad .
  Maar ... Gods gedachten zijn vaak hoger dan de jouwe .
  En 't Kind dat op de aarde niets bezat ,
  dwingt je nu heen te gaan met lege handen  ,
  nadat je alles bij Hem achterliet .

  De weg terug  , die moed vraagt en vertrouwen  ,
  omdat je reist door onbekend gebied .
  Maar ... áls je gaat  en rekent op Gods leiding
  en áls je volgt de weg die Hij je wijst ,
  dan gaan je handen zich vanzelf weer vullen ,
  want God geeft altijd méér dan dat Hij eist .

  De weg terug onttrekt je aan de kerstsfeer ,
  aan 't vlammend kaarslicht  ,'t geurend dennegroen ..
  Maar ... 't leert je wel dat God met jou een plan heeft
  en dat het Kind door jou zijn werk wil doen !

  Truus van der Roest

  22 december gewijzigd door MARGRIET124

 • 24 december

  het is genade

  Heer , iedere dag komt u ons tegemoet
  met kleine , schijnbaar alledaagse dingen
  die wij niet eens meer zien als zgeningen ,
  die wij ervaren als verworven goed.

  We zijn zo vaak geneigd om mee te doen
  met het geroep om nóg meer brood  en spelen .
  Toch geeft U ons hier nog een ruim rantsoen
  want , lijden wij soms honger , als zovelen ?

  Is soms ons brood niet elke dag gewis ?
  Is er geen bed om 's avonds in te slapen ?
  Zovelen leven in de duisternis ,
  zijn zij niet naar Gods heerlijk beeld geschapen ?

  Leer ons toch zien  Heer , alles wat U geeft  ;
  ook al die kleine daagse dingen ,
  want het zijn onverdiende zegeningen .
  Het is genade waar Uw  volk van leeft .

  Enny Eyskes - kooger

 • 24 december

  God is getrouw, zijn plannen falen niet.

  Hij kiest de zijnen uit,

  Hij roept die allen.

  Die 't heden kent, de toekomst overziet

  🙏😘🙏

 • 24 december

  Profetie van Jesaja

  Jesaja 9 : 5 en 6

  Er wordt een kond geboren :
  God Zelf zal met ons zijn ;
  Hij zoekt wat is verloren
  Hij zal een Raadsman zijn .

  Het kind dat eens zal komen ,
  dat met de duivel spot
  en onder ons komt wonen,
  dat is de Sterke God .

  Het kind van Gods behagen
  zal komen op Zijn tijd ;
  Het zal de Godsnaam dragen :
  Vader der eeuwigheid .

  Het kind dat al ons lijden
  eens op Zijn schouders torst
  en dat ons komt bevrijden ,
  dat is de Vredevorst .

  Groot zal Gods heerschappij zijn
  in 't rijk , door Hem gesticht ;
  Zijn volk zal eeuwig vrij zijn
  en leven in Zijn Licht  !

  Nel Benschop

 • 26 december

  God bij mensen

  En het Woord is een mens van vlees en bloed geworden en is
  midden onder ons komen wonen.

  Johannes 1 : 14

  Dat God wil wonen bij de mensen
  en Zelf met hen op weg wil gaan ,
  dat blijft een kwestie van geloven ,
  daar moet je hárt voor openstaan .
  Maar .... áls je 't aandurft om Zijn inbreng
  te accepteren als een feit dan leer je zien met andere ogen
  en wordt Zijn heil een werkelijkheid !

  Dat God wil wonen bij de mensen
  vragt om vertrouwen en om moed ,
  omdat het leven je zo dikwijls
  aan Zijn beloften twijf'len doet .
  Maar .... als je vasthoudt aan Zijn leiding
  en afziet van je zelfbeklag  ,
  dan ga je als vanzelf ontdekken
  hoeveel je in Zijn Kracht vermag !

  Dat God wil wonen bij de mensen
  werpt weliswaar het volle licht
  op de verwoesting , die de zonde
  in je bestaan heeft aangericht .
  Maar..... als je pleit op Zijn Genade ,
  die niet verwijt  , maar slechts vergeeft
  dan mag je delen in het wonder
  dat in jou 't beeld van God herleeft !

  Dat God wil wonen bij de mensen
  veronderstelt ook dankbaarheid  ,
  zelfs als je bent geneigd te vragen
  naar het "waarom "van Zijn beleid .
  Niet altijd is Zijn weg je duid'lijk
  maar ..... als je hart zelfs dán Hem prijst
  ervaar je toch een diepe vrede ,
  die je opnieuw Zijn trouw bewijst .

  Truus van der Roest

 • 26 december

  Als je door diepe wateren loopt,

  En je hebt een hand nodig; geef niet op, zelfs niet door je donkere nachten, doe gewoon je ogen dicht en denk aan hem,

  En noem jezus naam nu hardop,

  Want binnenkort loopt Jezus over je water, ja,

  Je hebt een vriend,

  Is het niet goed om te weten dat we een vriend hebben,

  Oh ja, ja hoor

  We hebben een vriend..

 • 26 december

  Dat eens de Heer zal komen
  in deze wereldtijd
  en lang vervlogen dromen
  vertaalt in werkelijkheid .
  de volkeren zal dopen
  in vrede en recht -
  daar mogen wij op hopen ,
  Hij doet al wat Hij zegt .

  Dat eens de Heer zal komen
  met allen groot en klein
  die door de dood ontnomen
  al lang gestorven zijn ,
  om ieder vrij te kopen
  die dan nog wordt geknecht -
  daar mogen wij op hopen ,
  Hij doet al wat Hij zegt .

  Dat eens de Heer zal komen
  en heel de schepping juicht ,
  de bloemen en de bomen ,
  de zon de maan zich buigt ,
  de wolf het lam leertlopen ,
  de leeuw niet langer vecht -
  daar mogen wij op hopen ,
  Hij doet al wat Hij zegt  !

  A . F . Troost

 • 27 december

  Jeruzalem , mijn vaderstad ,
  mijn moederhuis , wanneer
  zal ik u zien zoals ge zijt ,
  de bruid van onze Heer ?

  Daar is geen  pijn en geen verdriet,
  geen afgunst  en geen nijd ,
  en angst en armoe ziujn er niet
  maar altijd vrolijkheid .

  Daar is geen zon  , daar is geen maan ,
  geen mist , geen duisternis ,
  maar 't licht komt van de troon vandaan
  waar de Messias is .

  En zeker is geen ziekte daar ,
  geen ongeluk , geen dood ,
  geen boze duivel  , geen gevaar
  en geen gebrek aan brood .

  Daar zijn de muren transparant ,
  de deuren parelmoer ,
  de sterke plaatsen diamant ,
  zilver en goud de vloer .

  Jeruzalem , mijn vaderhuis ,
  mijn moederstad  , wanneer
  zal ik u zien ? Wij zijn op reis
  naar u en naar de Heer !

  W. Barnard

 • 29 december

  Dank U wel !

  Soms kun je je geluk niet op !
  Dan zou je wel een gat in de hemel kunnen springen !
  Je zou naar buiten willen lopen , dansend , springend .
  Je zou iedereen willen zeggen hoe blij je bent .

  Je zou God op je blote knieën willen danken .
  Je zou iedereen een zoen willen geven , zomaar , uit pure danklbaarheid .
  En waarom ?

  soms is er een bepaalde reden voor .
  Je krijgt een goede uitslag van een onderzoek  of een bericht
  dat je geslaagd bent voor een examen  of een hartelijke brief
  van iemand waarvan je houdt .

  Maar soms is er helemaal niet zo'n duidelijke reden .
  Dan ben je alleen maar blij met het leven , blij met jezelf , blij met God
  en blij met alle dingen .
  Dan fluit je op je fiets  , dan zing je een lied in de keuken , dan
  lach je en huil je van pure dankbaarheid .

  Jezus zei : 'Niemand ontneemt  u uw blijdschap '
  Daar heb je het geheim van het Christelijk geloof !!!

  Ook al ga je soms door diepe dalen  , ook al ga je
  soms door een dorre woestijn  , altijd is er een herder  , telkens ontspringt er een
  bron , een fontijn van levend water .
  Er is vreugde voor ieder die gelooft in de vergeving van zonden ,
  de wederopstanding der doden  en het eeuwige leven .
  Halleluja !!!

  Liefdevolle Vader  , voor het leven , hier en nu  ,
  en voor alles wat nog komen zal :
  dank U wel  !

  A. F. Troost

 • FRANCISCA289

  30 december

  Mattheüs 18:21,22
  21 Toen kwam Petrus naar Hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe?
  22. Jezus zei tegen hem: Ik zeg u: niet tot zevenmaal, maar tot zeventig maal zevenmaal.

  www.mupload.nl/img/snvxlkupy.jpg

 • 30 december

  Wees dankbaar voor het kleinste  ,
  en gij zult waardig zijn om grotere gaven te ontvangen .

  Thomas á Kempis

 • 31 december

  Ik zie in zoveel dingen
  de vingers van Gods hand -

  Hij zaait zijn zegeningen
  als zaad over het land .

  Al ligt het daar verborgen
  een winter lang en wacht ,

  wacht op de zon die morgen
  verrijst in volle pracht .

  De bloesems aan de bomen  ,
  de vogels in de lucht ,

  die zingen : God zal komen ,
  de Geest geeft goede vrucht !

  Het woord is uitgesproken  ,
  het zaad valt wereldwijd -

  uw lente is ontloken ,
  de grote zomertijd .

  Ik zie in zoveel dingen
  de handen van de Heer ,

  ik zal , ik moet wel zingen
  en zingend zie ik méér ;

  Het zaad groeit zienderogen ,
  de halmen opgericht .

  Lof God in de hoge -
  de oogst is levenslicht !

  A. F . Troost

 • 1 januari

  Psalm 80 ;
  9 U hebt een wijnstok uitgegraven uit Egypte
  10 U hebt de grond ervoor vrijgemaakt zodat hij wortelschoot en het land vulde
  13  Waarom hebt U nu de omheining vernieldt. Voorbijgangers plukken het leeg.
  14 Wilde zwijnen wroeten erin , velddieren vreten het kaal .

  God de tuinman

  Het kon zo mooi zijn in die vriendelijke tuin van vroeger.
  Ceders gaven schaduw met hun takken tot aan de rivier .
  Druivenranken gingen golvend langs de helling .
  Zoveel wijn hadden wij te danken aan de wijngaard .

  Nu ligt die erbij als een hopeloze hoop rommel .
  Het hek eromheen is door roest ingezakt .
  Een volledig verwilderd terrein is het geworden
  een rotzooi veldje door rotjongens vertrapt .

  Er zal nog heel wat aan moeten gebeuren .
  De hele puinhoop moet radicaal op de schop .
  Gesnoeid en geschoffeld moet er, gegraven met houwelen .

  Want dit kan zo niet  Heer , U moet aan de slag .

  Met ons zal ook heel wat moeten gebeuren .
  Snoei ons hartgrondig  , verbrand al het onkruid .
  Plant ons weer in de aarde , bloeiend in liefde
  omgeven met Uw zorg  , beschermd door Uw haag .

  Breng ons terug naar die hof van vroeger dagen .
  Trek ons uit de wanhopige onverschilligheid van dit land .
  Laat Uw groene vingers weer koesterend gaan langs de bladeren .
  Het kon hier zo mooi zijn met dat bescheiden geluid van vogels
  en de geur van nieuw gras na de regen in de zon .

  Karel Eykman

3601 – 3625 van 3656    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 144  145  146  147  Volgende Plaats reactie