De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Bijbelteksten Spreuken Citaten Gedichten Proclamaties

ForumInspiratie

3626 – 3650 van 3654    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 145  146  147  Volgende Plaats reactie

 • 2 januari

  Wie de wereld wil verwarmen
  moet een groot vuur in zich dragen .

  Je kunt niet leven zonder troost . Troost is echter geen alcohol , geen slaappil, geen spuit , die je slechts even verdoven  , om je daarna in een nog zwartere nacht te storten .
  Troost bestaat niet in een vloed van woorden .Troost is als een milde zalf  op 'n diepe wonde .
  Troost is al een onverwachte oase in een grote woestijn  , die je weer doet geloven in het leven .
  Troost is als een zachte hand op je hoofd die je tot rust brengt .

  Troost is als een zacht gelaat vlakbij van iemand die je tranen begrijpt  , die luistert naar je gemarteld hart , die bij je blijft in je angst  en je vertwijfeling en die je
  een paar sterren laat zien .

  Laat ons een oase zijn
  waar men enthousiast is over het leven ,
  over elk leven ,
  ook over een leven
  dat heel veel moeite kost  !

  Phil Bosmans

 • 2 januari

  :-) zestig ..... zielig ! :-)

  Twintig- jarig kraamvrouwtje
  met kindje in de
  tedere buiging van
  haar arm
  kijkt naar mij
  en denkt :
  zestig .
  zielig .
  een oma !

  Ik glimlach
  en weet :
  zij kent
  nog niet
  de vreugden
  van het zestig - zijn !

  Rens Woudstra

 • 4 januari

  Protest

  Blijf met je handen af van Jezus  , onze Heer ,
  voeg bij Zijn geseling geen nieuwe slagen meer ,
  laat Hem Zijn doornenkroon met ere dragen ,
  beklad Zijn beeld niet met je woorden , zwart als smeer !

  Wat weten jullie van Zijn macht , Zijn majesteit ?
  Zijn zui'vre liefde voor verloren mensen ?
  Zijn er voor geld en winstbejag geen grenzen ?
  Is eerbied voor geloof in God zó uit de tijd ?

  Hoor naar het vurige protest van hen
  die met een sterke band aan Jezus zijn verbonden ,
  aan Hem  , Die God en mens was  , zonder zonde ,
  de Een'ge die kan zeggen : 'Ik ben die Ik ben .'

  Nel Benschop

 • 5 januari

  Zingen van Gods goedheid .

  Werkend in de tuin ,
  met rondom mij de geur van rozen ,
  zing ik zacht van Gods goedheid .

  En al wandelend langs het pad
  pas ik mijn zingen aan bij alle bloemen .
  Zachtjes zing ik
  bij de bruine viooltjes - gezichtjes ,
  helderder bij de gele Theunisbloem
  en de stralend-witte  Margrieten,
  hoger bij de oranje vlam vande Papaver
  en de statige pracht van Ridderspoor .

  Zacht - zoemend zing ik
  bij de dikke Aarsbeien
  en de glanzend - rode bessen .
  Vol verwachting
  bij de verrassing van de gele Aardappels
  in de zwarte aarde .

  Ja , werkend in de tuin ,
  bij de geur van rozen ,
  zing ik van Gods goedheid .

  Tot ik mij buk en het onkruid ontdek .
  Onkruid , dat ik meende verdelgd te hebben  ,
  maar dat geniepig
  overal weer tussen wroet .
  Het overwoekerd het zaad ,
  dat ik zaaide
  en verstikt wat ik plantte.

  Bedroefd en terneergeslage
  herken ik daarin
  mijn eigen leven .
  Het goede dat God zaaide ,
  wordt maar al te vaak verstikt
  door mijn ondeugden .
  Zonden die ik meende  uitgeroeid te hebben
  steken gedurig de kop weer op .
  Zo op mijn hurken ,
  mijn blik gericht op de aarde,
  wroetend tussen het onkruid ,
  verstomt mijn zingen .

  Tot ik mij moeizaam weer opricht
  en om mij heen
  weer de bloemen ontdek ,
  die God deed groeien .
  Het stralend wit  , het statige blauw ,
  uitbundig oranje  en glanzend geel ,
  het zachte , warme bruin .
  en O , alles wat er nog komt aan verrassingen ,
  En zo omringd door de geur van de rozen ,
  zing ik opnieuw van Gods goedheid .

  Rens Woudstra

 • 6 januari

  Geef ons geloof

  Geef ons een groot geloof Heer , in de donkere tijden
  waarin wij moeten zijn als lichten in de nacht .
  Wij zien de wereld , naar een zwarte afgrond glijden  ,
  wie si er Heer  , die nog Uw komst verwacht ?

  Geef ons een groot geloof  , om mee Uw strijd te strijden ,
  en houd ons staande Heer  , als alles om ons valt .
  De vijand lacht ons toe  , en lonkt naar alle zijden
  en niemand ziet hoe hij de vuisten balt .

  Geef ons een groot geloof  , doe ons Uw naam belijden ,
  en als Uw oogstfeest  komt , berg ons dan schoof na schoof .
  Wil ons als koren Heer  , Uw schuren binnenrijden ,
  maar geef ons nu geloof : een gróót geloof .

  Enny Eyskes - Kooger

 • 7 januari

  Romeinen 12:1-3
  1 Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.
  2. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.
  3. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld.

 • 7 januari

  Humor en geduld zijn de kamelen
  waarmee ik door alle woestijnen ga .

 • 8 januari

  Met geld alleen
  ben je geen cent waard .

  Geluk kun je niet kopen
  Wat een geluk !

  Liefde heb je meer nodig dan geld .
  Liefde is de koopkracht van geluk .

  Wie je bent
  is oneindig belangrijker
  dan wat je hebt .

 • 9 januari

  Alleen een gelukkig mens
  kan anderen gelukkig maken !

 • 9 januari

  Besef dat je gemaakt bent voor vreugde !

  Het is een verloren dag ,
  de dag waarop je niet gelachen hebt .

  De lach bevrijdt . De humor ontspant .

  De lach kan je verlossen van valse ernst . De lach is de beste cosmetiek voor je uiterlijk ,
  en de beste medicijn voor je innerlijk .
  Als je je lachspieren regelmatig laat werken komt dat je spijsvertering ten goede ,
  wordt je eetlust gestimuleerd , en blijft je bloeddruk stabiel .
  De humor geeft je gevoel voor betrekkelijkheid .
  De lach en de humor hebben niet alleen invloed op je stofwisseling  , maar ook op je omgeving
  Ze verminderen de spanningen en de tranen . De lach en de humor maken je vrij vandie dodelijke ernst met loodzware problemen , vrij van de ellendige dagelijkse sleur .

  De lach en de humor zijn de beste middelen tegen de intoxicatie van geest en hart.
  De lach en de humor scheppen nieuwe ruimten voor ongekende levensvreugden .

  Phil Bosmans

 • 10 januari

  Verlangen

  Wees om en rond en binnenin mij , Heer
  vervul mijn hoofd  , mijn handen en mijn hart
  opdat ik liefheb zoals U , O Heer
  opdat ik troosten kan in pijn en smart .

  Wees om en rond  en binnenin mij , Heer
  maak mij van Uw aanwezigheid bewust
  opdat ik liefheb zoals U , O Heer
  en tonen kan waar vrede is en rust .

  Wees om en rond en binnen in mij , Heer
  U die oneindig bent , wees mij nabij
  opdat de wereld aan mij zien kan  , Heer
  Wie ons voorgoed gelukkig maakt en vrij .

  Boukje van Kesteren

 • 10 januari

  Mooi Boukje! H o e mooi is het dat hij elk moment bij ons wil zijn en ons wil vullen met zijn Geest om zo idd zichtbaar voor anderen Zijn Liefde uit te delen.

  Bij deze van mij een tekst om te delen uit Timoteus 6 vs: 11-12.

  ...Verlang naar eerlijkheid, een heilig leven, geloof, liefde, geduld en vriendelijkheid. Doe je uiterste best voor het geloof.

  (Uit de Basis Bijbel)

 • 10 januari

  Deze is ook van Boukje van Kesteren

  I will not be afraid of love today
  Ik zal vandaag niet bang voor liefde zijn .

  Wat staat er tussen U en mij ,
  wat let U mij te vinden ?
  Is het mijn angst dat Uw gezicht  ,
  Uw licht mij zal verblinden ?

  Wat staat er tussen U en mij ,
  wat let mij U te horen ?
  Verdringt mijn angst voor straf misschien
  Uw liefdevolle woorden ?

  Wat dicht de kloof die ik ervaar ,
  wat brengt mij in Uw haven ?
  Uw antwoord lees ik in mijn hart -
  dit staat er : Overgave .

 • 12 januari

  Zo Heer , zo knecht

  [ een lied naar Jesaja 42 ]

  Ik breng een rechter aan het licht ,
  zospreekt de Heer  , en zijn gericht
  zal over alle volken gaan ,
  de tirannie heeft afgedaan .

  Hij is geen schreeuwer in de straat ,
  geen holle klank , geen potentaat ,
  de roep van zijn verlossend woord
  wordt in het verste land gehoord .

  Een riet dat buigt in weer en wind ,
  zo is mijn knecht  , een mensenkind ,
  wat is geknakt  , verbreekt hij niet ,
  zijn adem heelt gelijk een lied .


  Is hij een lamp die helder schijnt ,
  hij dooft de vlam niet die verkwijnt ,
  mijn knecht geeft gloed aan het bestaan ,
  wakkert het geringe aan .

  Hij is het eerste morgenlicht  ,
  de blinde ziet een vergezicht ,
  de dove hoort een nieuw geluid ,
  de aangeklaagde gaat vrijuit .

  De vorst der vorsten is een knecht ,
  de volken komen tot hun recht,
  vrijheid en vrede eren hem
  die 't hart is van Jeruzalem .

  Jaap Zijlstra

 • 12 januari

  Als g' in nood gezeten, geen uitkomst ziet,

  wil dan nooit vergeten: God verlaat U niet.

  Vrees toch geen nood, 's Heren trouw is groot,

  en op 't nacht'lijk duister, volgt het morgenrood.

  Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad;

  God zal u behoeden, uw toeverlaat.

  God blijft voor u zorgen, goed is de Heer

  en met elke morgen, keert Zijn goedheid weer.

  Schoon g' in 't verdriet, nergens uitkomst ziet,

  groter dan de Helper, is de nood toch niet.

  Wat ons ontviele, Redder in nood,

  red slechts onze ziele, uit zond' en dood.

  www.mupload.nl/img/zt8u2fmq.jpg

 • Dinsdag om 10:48 uur

  Zoals de wind waait door de bomen .

  Kinderen houden van herhaling.
  Ze willen steeds hetzelfde .
  Pas als je groter wordt
  wil je alsmaar iets nieuws .

  Zo willen kinderen ook steevast
  dezelfde verhalen horen .
  Verhalen die ze al zo lang kennen ,
  die ze kunnen dromen .

  Maar daarom willen ze dat juist !
  In die bekende  ,vertrouwde woorden
  hebben ze een eigen vaste plek gevonden .
  Een huis om in te kunnen dromen !

  Niet anders zijn veel bijbelverhalen bedoeld .
  En daarom kun je ze kinderen ook niet vaak genoeg vertellen .
  Als verhalen om in te wonen,
  om telkens weer te vertellen en te horen .
  Vertrouwde verhalen ook
  waarin je jezelf zo thuis leert voelen
  dat je er je angst voor het donker ,
  voor de spoken in de nacht mee verliest .
  Want zo'n verhaal is als een huis om je heen .

  Zulke verhalen groeien met je mee.
  Ze geven in de loop van een leven
  nieuwe geheimen en gelaagdheden prijs  ,
  verborgen ruimten , onontdekte vensters .

  Sytze de Vries

 • Dinsdag om 23:51 uur

  You created me , and know me as I am .
  U heeft mij geschapen  en kent me zoals ik ben .

  Door U gekend

  Soms voel ik mij ineens zo naakt
  zo onbedekt en onbewaakt
  het overvalt me , en ik weet
  niet eens wat mij zo weerloos maakt .

  Het is of iedereen mij ziet
  en zonder gêne mij bespiedt
  of geen geheim mij is gegund ;
  en mij verbergen kan ik niet .

  Toch , in zo'n hulpeloos moment
  weet ik dat U mijn Schepper bent .
  U riep mij Heer , bij name .

  U hebt mij altijd al gekend
  en nooit Uw ogen afgewend -
  ik hoef mij niet te schamen .

  Boukje van Kesteren

 • Woensdag om 11:26 uur

  Heer ,
  wij hebben vaak zoveel
  aan ons hoofd ,
  dat ons hart
  niet aan de beurt komt .

  Zocht Jezus niet dikwijls
  de rust van de heuvels  ,
  de stilte van een hof
  om tot zichzelf te komen ,
  tot U ?

  Wij danken U voor de sterren ,
  flonkerend
  op het fluweel van de nacht ,
  voor het zilveren licht
  van de maan ,
  de gouden gloed van de zon ,
  de pracht van de wolkenluchten ,
  de schoonheid van de seizoenen ;
  wij aanbidden U
  om Uw grootheid en Uw goedheid .

  Dank U Heer ,
  voor het geheim
  van de gevouwen handen  ,
  voor de besloten hof
  van het gebed ,
  voor bezielende omgang
  met U , onze Schepper .

  Jaap Zijlstra

 • Woensdag om 12:44 uur

  2 kor. 3 Het is de letter die dood  de GEEST is het die levend maakt.

  Woensdag om 20:22 uur gewijzigd door BETTIE628

 • Donderdag om 11:59 uur

  God verlangt naar oprechte toewijding van zijn kinderen, niet met woorden of uiterlijk vertoon.
  Als er geen liefde voor God is, heeft al het andere weinig zin.

  www.mupload.nl/img/zb9lct0cjctc.jpg

 • Donderdag om 13:08 uur

  Efeze 4: 15 Dan zullen wij vol liefde de Waarheid volgen en alleen doen wat waar is en zo steeds meer EEN WORDEN met CHRISTUS  die HET HOOFD is van het lichaam "De Gemeente".<3

 • Donderdag om 13:16 uur

  2 Kor.1:20 =  Waar blijven dan de grote denkers, de godsdienstige leiders en de beroemde redenaars van deze tijd? Heeft God niet ALLE wijsheid van deze wereld als dwaasheid aan de kaak gesteld?            

  Donderdag om 13:16 uur gewijzigd door BETTIE628

 • Vrijdag om 8:28 uur

  Nu

  U hebt het keer op keer beloofd :
  U wil voor alles zorgen
  Ik hoef niet meer te tobben over
  gisteren of morgen .

  U hebt het steeds opnieuw gezegd :
  U wilt mij alles geven
  al wat ik wens of nodig heb
  nu , en mijn hele leven

  U zegt het zelf : Ik ben bij U
  steeds veilig en geborgen
  als ik maar stop met tobben
  over gisteren en morgen .

          **************

  Nu

  Het is Gods wil dat wij gelukkig zijn
  volmaakt gelukkig , niet geplaagd door spijt
  of door verlangen  ; onbezorgd en vrij
  van vreugde stralend  , overal , altijd .

  Het is Gods wil dat wij gelukkig zijn
  en dikwijls valt ons dat maar zwaar
  we zijn het ooit geweest , of nu nog niet ,
  en bijna altijd is er wel een  'maar ' .

  Toch is Gods wil voor ons
  niet later pas  , en niet in het verleden :
  er is volmaakt geluk , volmaakte vrede
  als wij Zijn wil aanvaarden in het heden .

  Kijk naar de vogels in de lucht : ze zaaien niet  en oogsten niet  en vullen geen voorraad schuren ,
  het is jullie hemelse Vader  die ze voedt.
  Zijn jullie niet meer waard dan zij ?

  Mattheus 6 : 26

  Boukje van Kesteren

 • Vrijdag om 11:32 uur

  =======================

  Blijft U mijn steun en toeverlaat,

  hoe het ook in mijn leven gaat.

  Ik weet U helpt mij dragen,

  daarom durf ik U te vragen.

  =======================

  Bettie 17 januari 2020

  Shalom!!

  Vrijdag om 11:34 uur gewijzigd door BETTIE628

 • Vrijdag om 19:55 uur

  =============================

  Een blauwdruk van ons leven

  is ons bij geboorte meegegeven.

  De grote lijnen staan getekend,

  oplevering is al berekend.

  Waarom zouden wij ons verzetten

  tegen de Goddelijke wetten?

  ============================

  Vrijdag om 19:56 uur gewijzigd door BETTIE628

3626 – 3650 van 3654    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 145  146  147  Volgende Plaats reactie