De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Eenzaamheid

ForumSingles en relaties

26 – 50 van 131    Ga naar pagina:  Vorige  1  2  3 ... 6  Volgende Plaats reactie

 • NATASCHA934

  13 juni 2017

  Deze post is op verzoek van de schrijver verwijderd

  13 juni 2017 gewijzigd door NATASCHA934

 • NEEL074

  13 juni 2017

  Deze post is op verzoek van NATASCHA934 verwijderd

 • NATASCHA934

  13 juni 2017

  Deze post is op verzoek van de schrijver verwijderd

 • EVERT410

  13 juni 2017

  aanrader moet je ieder toe laten om op jou profiel te reageren ook die geen profiel foto hebben en verder kijken op foto

  NEEL074 schreef:

  Als gescheiden vrouw worstel ik regelmatig met eenzaamheid. Maar ook binnen de muren van mijn omgevallen huwelijk worstelde ik met deze problematiek.

  Er zijn veel mensen in mijn omgeving die beweren dat ik me niet eenzaam hoef te voelen omdat ik nooit alleen ben. God is immers altijd bij me.

  Dat is ook zo. Maar Jezus kende ook momenten van diepe eenzaamheid. Kijk maar eens hoe Hij door Zijn eigen vrienden in de steek werd gelaten in de Hof van Getsemane.

  Hoe zorg je ervoor dat je de eenzaamheid een plek kunt geven in je leven?

 • 13 juni 2017

  NEEL074 schreef:

  Hoe zorg je ervoor dat je de eenzaamheid een plek kunt geven in je leven?

  Door het bij de Heer te brengen en Hem te vragen of Hij het wil oplossen.

  Dat heb ik ook gedaan en het helpt echt! Maar je moet je probleem wel bij Hem laten als je het bij Hem gebracht hebt en het niet weer mee terug nemen, want dan helpt het niet!

 • NEEL074

  13 juni 2017

  @Piet, dat is een waardevol advies. Ik vind het moeilijk om het bij de Here God te laten, omdat ik best bang ben voor wat Hij er nou eigenlijk allemaal van vindt. En dan voelt het toch meer als mijn eigen probleem.

 • NATASCHA934

  14 juni 2017

  Deze post is op verzoek van de schrijver verwijderd

 • 14 juni 2017

  @Neel

  Je mag je zorgen op Hem afwentelen, God kan beter met je zorgen omgaan als jijzelf:-)

  Ik wens je Gods Zegen hierbij

  14 juni 2017 gewijzigd door JANE993

 • NEEL074

  14 juni 2017

  @natasha en Jane dank jullie wel. Eigenlijk komt het aan op vertrouwen en los laten en strijd tegen onze menselijke natuur.

 • NATASCHA934

  14 juni 2017

  Deze post is op verzoek van de schrijver verwijderd

 • TABITHA434

  15 juni 2017

  Eenzaamheid... ik denk persoonlijk ook aan hoeveel wijshied jij als mens persoonlijk bezit... dus hoe sterk of krachtig jij bent als men, hoe groter de eenzaamheid kan zijn. Als we God ten volle ervaren hoeven we geen eenzaamheid meer te kennen maar er gebeurd echter altijd wel weer een situatie dat je wel weer de eenzaamheid ervaart. ( Prediker is een mooi stuk om hierover te lezen maar ook veel delen van de Psalmen. In heel de bijbel door lees je onderwerpen terug over eenzaamheid)

  Hoe je ermee omgaat? Moeilijk,
  met andere mensen (er over) praten, maar ook hetgene zoeken waar jij  je kalm in voelt.
  Je worstelt nog veel met je scheiding. Was je man altijd minachtend tegenover jou, respectloos? Was je familie iemand op wie je kon rekenen of keken ze niet naar je om?
  Eenzaamheid zit denk ik ook wel in de psychologische ontwikkeling: Hoe heb je het als kind gehad, had je wel of geen vrienden,waren er mensen die naar je omkeken, hoe werd je behandeld?

  Ik denk dat eenzaamheid alleen is op te lossen door je zelf te uitten in zoveel mogelijk dingen die je door God gegeven zijn (dansen,zingen, schilderen,schrijven,muziek maken, sporten, enz enz enz) en natuurlijk er heel erg voor bidden dat de ketting van eenzaamheid gebroken mag worden.
  En bij deze: Je bent Gods geliefde kind, en een mooi mens.
  Je bent hier niet voor niets gekomen, ook God heeft een plan met je. En wat voor ons onmogelijk is, is niet onmogelijk voor God.

  een -virtuele- knuffel van mij. Ik vind je een sterk mens Neel !

  15 juni 2017 gewijzigd door TABITHA434

 • NEEL074

  16 juni 2017

  Dank je voor je virtuele knuffel en mooie woorden Tabitha. Ik kan hier weer verder mee!

 • MARGRIET124

  16 juni 2017

  Eenzaamheid is een van de akeligste gevoelens die een mens kan hebben . Soms heb je misschien het gevoel dat niemand van je houdt , dat niemand erom geeft dat je bestaat .

  Je hoeft niet eens alleen te zijn om je eenzaam te voelen ; je kunt je eenzaam voelen terwijl er mensen om je heen zijn . Niet het aantal mensen om je heen bepaalt of je je eenzaam voelt  ; het is je relatie tot hen die dat bepaalt .

  In de verstedelijkte wereld waarin we nu leven , hebben mensen nog nooit zo dicht op elkaar gewoond , en toch is er nog nooit zo'n grote afstand tussen mensen geweest .

  Is het mogelijk om rijk en eenzaam te zijn ? Vraag het maar aan Howard Hughes . Is het mogelijk om populair en eenzaam te zijn ? Vraag het maar aan Michael Jackson . Is het mogel;ijk om mooi en eenzaam te zijn ? Vraag maar aan de filmsterren die zelfmoord hebben gepleegd .
  Is het mogelijk getrouwd en eenzaam te zijn ? Vraag maar aan de mensen die uit eenzaamheid trouwen  en na een paar jaar om dezelfde reden scheiden .

  Iedereen ervaart wel eens eenzaamheid  , maar er zijn duidelijke oorzaken en ook duidelijke oplossingen voor te noemen .

  Soms zorgen we er zelf voor dat we eenzaam worden  , maar soms zitten we in een situatie die onvermijdelijk en onbeheersbaar is .

  In zo'n situatie bevond de apostel Paulus zich toen hij de tweede brief aan Tomothëus schreef . [ waarschijnlijk de laatste brief die hij geschreven heeft ].
  Pauulus was een  stervende  , oude ma toen hij vanuit de gevangenis van Rome zijn goede vriend Timothëus schreef en er bij de jonge man op aandrong hem te bezoeken omdat hij eenzaam was .

  Overgangs periode .

  Er zijn vier basisoorzaken van eenzaamheid :

  1. De eerste oorzaak van eenzaamheid zijn de overgangsperioden in het leven .Het leven zit vol overgangsperioden en fases . Ouder worden is een opeenvolging van veranderingen , en elke verandering kan eenzaamheid veroorzaken in je leven . Toen je geboren werd , voelde je je alleen , en je huilde totdat je geknuffeld werd . Toe je voor de eerste keer  naar school ging was je alleen . Toen je voor de eerste keer ging werken , was je alleen . Als je van baan veranderd , ben je alleen . Wanneer je met pesioen gaat , ben je alleen .
   Wanneer een gelliefde sterft , ben je alleen .
   Paulus bevindt zich nu in de laatste overgangsfase van zijn leven , en hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft  - hij is eenzaam . Hij zegt :  'Want wat mij aangaat  , reeds wordt ik als een plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur '[ 2 Tim . 4 : 6 ] ' Wat hij eigenlijk zegt , is : 'Ik heb nog maar kort tijd , en ik weet het .'  Waarschijnlijk zal Nero binnen kort een martelaar van me maken . Zo niet dan zal ik van ouderdom sterven .' Terwijl Paulus zijn laatste dagen alleen doorbrengt  , zegt hij  : 'Ik heb de goede strijd gestreden  , ik heb mijn loop teneinde gebracht  , ik heb het geloof behouden  ; voorts ligt voor mij de krans der rechtvaardigheid ' [ v.s 7 , 8 ]  De eerste oorzaak van eenzaamheid is het simpele feit dat er overgangsperioden in het leven zijn . Elke nieuwe ervaring waar we  mee te maken krijgen  , kan eenzaamheid met zich meebrengen . En om de dingen nog erger te maken dan ze zijn , hebben we de neiging om mensen die stervende zijn te isoleren . Zeventig procent van de mensen in verzorgingshuizen krijgt nooit bezoek!
  2. Isolement : de tweede oorzaak van eenzaamheid is isolement . Wanneer je geisoleerd bent  - weg van je vrienden , weg van familie [ door carriére , leger , of welke rede dan ook ] - kan dat eenzaamheid veroorzaken . Paulus zegt tegen Timothéus  : 'doe je best spoedig tot mij te komen  '[ v.s 9 ] . Daarna noemt Paulus zijn vrienden op  , maar niemand van hen is bij hem , behalve Lucas .  Hij zit in een buitenlandse gevangenis en hij zegt : 'ik mis deze mensen .' Dit waren Paulus ' beste vrienden , zijn voormalige reisgenoten . Paulus was een 'mensen -mens '; hij hield ervan om onder de mensen te zijn , en hij ging nooit ergens alleen naartoe . Maar nu , aan het eind van zijn leven  , ervaart hij de eenzaamheid van het gescheiden zijn  , omdat zijn vrienden zich in een andere landen bevinden . Tegenwoordig kun je zo de telefoon pakken en iemand opbellen . Maar in die tijd kon Paulus  niet zomaar met iemand in contact komen . Het duurde lang om iemand te bereiken . Paulus was dus eenzaam doordat hij van zijn vrienden gescheiden was . In deze passage vraagt hij  : "doe je best voor de winter te komen .'[ v.s 21]  Waarom zegt hij dit ? Hij zegt : 'Timothéus  , ik be er misschien niet zo lang meer . En ik wil je echt zien . Kom terug en zoek me op .' Wie moet u bellen ? Wie moet u een brief schrijven waarin u uw waardering uitspreekt ?  Je moet dit nu doen , nu er nog tijd is . Reik die iemand die door isolement eenzaam is de helpende hand toe .
  3. Tegenstand : De derde basisoorzaak van eenzaamheid is tegenstand . 'Alexander de koperslager , heeft mij veel kwaad berokkentd '[ v.s 14 ]   Met andere woorden : Ík zit hier niet alleen eenzaam oud te worden in de gevangenis  , ik word ook nog aangevallen .'We weten niet wat Alexander Paulus heeft aangedaan . Misschien had hij Paulus 'naam door het slijk gehaald  , of zijn reputatie aan gevallen . Misschien zette hij mensen teg Paulus op . Het Griekse woord voor 'kwaad 'betekent in dit vers letterlijk  'tegenstaan 'of 'verzetten '. En wanneer iemand heftige tegenstand ondervindt  , kan dat een echt eenzaam gevoel veroorzaken . Kinderen op het schoolplein kunnen de gemeenste dingen tegen elkaar zeggen . Kunt u zich herinneren dat u als klein kind belaagd werd door andere kinderen ?  In de pauze wees de grillige wijzer van populariteit opeens de andere kant op  , en was iedereen tegen u  : 'jij bent mijn vriend niet meer ! 'Je voelde je in het nauw gedreven  , en je voelde je alleen  . Het geeft een eenzaam gevoel om door zo'n pijnlijke ervaring te  gaan  , om afgewezen te worden terwijl iedereen plezier heeft . Het geeft een eenzaam gevoel om verkeerd begrepen , beschaamd, vernederd  te worden . Het is verleidelijkom dan in je schulp te kruipen en muurtjes om je heen te bouwen . Door dat te doen wordt je echter alleen maar eenzamer .
  4. Afwijzing :  De vierde basisoorzaak van eenzaamheid  is de méést ernstige  , degene die het meeste pijn veroorzaakt . Het is de eenzaamheid door afwijzing  . Dat is wanneer je je verraden voelt , alsof je verlaten bent  , alleen gelaten in moeilijke tijde door de mensen die het dichtst bij je stonden . Paulus voelde zich zo ; hij voelde zich verlaten . Van zijn eerste rechtzaak voor Nero zegt hij : 'Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bij gestaan  , maar allen hebben mij in de steek gelaten '[ v.s 16]  De pijn is in Paulus' stem te horen  ; "Toen het moeilijk werd  , liet iedereen me zitten . Toen de rechtszaak het ergst was , was er niemand voor me .'Niemand sprak tot zijn verdediging iedereen drukte zijn snor . Het is voor mensen heel moeilijk om met afwijzing om te gaan . Daarom is echtscheiding ook zo pijnlijk , en daarom haat God overspel  ; het is verraad , en het veroorzaakt pijn in mensenlevens . Het is ontrouw, verlating  , men laat iemand vallen  - een zéér pijnlijke ervaring .  God zegt dat elk mens een emotionele behoefte aan erkenning en acceptatie heeft , en wanneer deze behoefte geweld wordt aangedaan , is dat een ernstige zonde .
 • MARGRIET124

  16 juni 2017

  Als jullie nog zo'n epistel aankunnen :-) kan ik ook nog eentje plaatsen : Hoe om te gaan met eenzaamheid .

 • RICHARD157

  16 juni 2017

  Ik denk dat het voor iedereen anders ligt en iedereen gaat er anders mee om en God heeft voor ieder een andere wandel.

  Elia word verdrietig en depressief en vroeg God zijn leven weg te nemen nadat Achab en Izebel hem vervolgde en alleen in de woestijn zat.
  David was niet echt eenzaam want had een leger van 600 man om hem heen maar de verdrukkingen en het steeds op de vlucht zijn werd hem soms te veel waardoor hij tussendoor de mooie psalmen kon schrijven...Sommige voelen zich eenzaam al hebben ze mensen om hun heen.

  Anna (Lucas Evangelie) was maar 7 jaar gettrouwd en zij werd weduwe en zij bleef altijd alleen en bleef tot hoge leeftijd biddende en vastende God dienen in de tempel..Zij hoefde geen man meer.
  Paulus had in 1e instantie de gave van celibaat gekregen van God maar ook hij was vaak eenzaam.
  Hij zat vaak gevangen en sommige lieten hem in de steek, ook leefde hij in vele verdrukkingen maar door dat alles voelde hij zich juist nog sterker.

  Vier voorbeelden met verschillende gevoelens en situtaties maar ze hadden allemaal één doel voor ogen en dat is onze Heer.

  Vele christenen in vervolgde landen zitten in eenzame opsluiting of in werkampen..Zij hebben geen enkele vorm van afleiding, geen muziek, geen persoon om tegen te praten, geen boeken etc etc maar als je soms de getuigenissen leest van die mensen dan hield de Heer hun op de been.

  In de 1 Korinthe 7 brief  vanaf vers 25 raad Paulus aan om alleen te blijven als je alleen bent..Waarom? Omdat de Heer elk moment terug kan komen en waarom dan alleen blijven? Lees het hieronder.

  1Korinthe 7 (HSV)

  32 En ik wil dat u zonder zorgen bent. De ongehuwde draagt zorg voor de dingen van de Heere, hoe hij de Heere zal behagen.
  33 Wie echter gehuwd is, draagt zorg voor de dingen van de wereld, hoe hij zijn vrouw zal behagen.

  16 juni 2017 gewijzigd door RICHARD157

 • NEEL074

  16 juni 2017

  @margriet ik lees graag nog zo'n epistel!

 • NEEL074

  16 juni 2017

  @richard ik begrijp je standpunt. En ik ben me ook bewust van het feit dat er verschrikkelijke christenvervolgingen zijn. Maar ik kan daarmee mijn eigen gevoelens niet bagataliseren; die mogen er ook zijn. Ik dien de Here op de plek waar Hij mij gesteld heeft. En Hij staat op nummer 1 in mijn leven, zelfs boven mijn kinderen. Maar ik geloof niet dat Hij van me vraagt om alleen te blijven. En ik realiseer me heel goed dat een man niet de oplossing is voor de eenzaamheid. Ik ben wel heel dankbaar voor wat ik er hier over lees.

 • MARGRIET124

  16 juni 2017

  :up:@ Neel , even tijd voor vrij maken :up:

 • MARGRIET124

  16 juni 2017

  Omgaan met eenzaamheid :

  Er zijn goede manieren  en zelfvernietigende manieren om met eenzaamheid om te gaan . Eén zelfvernietigende manier is door een workaholic te worden . Je besteed al je tijd en energie aan werken , werken en nog eens werken .  Je  staat 'smorgens op en werkt de hele dag tot je 's avonds uitgeput je bed in rolt . Op den duurzal dat zowel lichamelijk als geestelijk zijn tol eisen .

  Sommige mensen proberen het materialisme  : ze kopen zoveel ze kunnen . 'Als ik maar spullen om me heen heb  , zal ik wel gelukkig zijn .' Maar spullen bevredigen niet . Wanneer je op een eiland gezet zou worden met de woorden : 'Je mag alles hebben wat je wilt , behalve menselijk contact , ' hoe lang denk je dan gelukkig te zijn ?
  Niet erg lang  , want spullen bevredigen niet . Je kunt geen geluk kopen .
  De ergste straf is eenzame opsluiting , omdat mensen mensen nodig hebben . We hebben interactie nodig . We hebben acceptatie en liefde nodig .

  Sommige mensen hebben een avontuurtje  ; ze nemen een kijkje buiten hun huwelijk . Anderen wenden zich tot alcohol en drugs . Anderen verliezen zich in een fatasie wereld door romans te lezen of veel televisie te kijken , te computeren .......  Sommige mensen doen niets  - ze zitten maar wat en geven zich over aan zelfmedelijden .

  Paulus deed echter vier dingen om tegen zijn eenzaamheid te vechten  , en ze zijn vandaag nog net zo toepasbaar als in de tijd dat  Paulus zijn eenzame dagen meemaakte .

  Deze vier dingen zijn de begrippen  gebruiken  , beperken , herkennen  en invoelen .

  Gebruiken :

  De eerste manier om met eenzaamheid om te gaan  , is je tijd wijs te gebruiken .
  Met andere woorden  , het beste maken van je slechte situatie .
  Bied weerstand aan de verleiding om niets te doen . Eenzaamheid heeft de neiging je te verlammen als je maar blijft zitten en niets doet .
  Bied daar weerstand tegen - bedenk een creatieve manier om je voordeel te doen met het gebrek aan afleiding .

  Als het leven je een citroen geeft , maak er dan citroenlimonade van . Doe wat je kunt doen .
  paulus deed dit ; 'Tichicus heb ik naar Efeze gezonden  '[ v.s 12 ], en : 'als gij komt , breng dan de matel mede  , die ik te Troas  bij Carpus liet liggen  , en ook de boeken  , vooral de perkamenten  [v.s 13 ] .
  Paulus weigerde om mokkend te blijven zitten . Hij zei niet : 'arme ik ,arme ik . ' Hij klaagde niet : 'God , is dit mijn beloning voor dertig jaar trouwe dienst ?  Is dit wat ik krijg voor het stichten van vele gemeentes  , voor het zijn van de persoon die het meest verantwoordelijk is voor de verspreiding van het christendom in de Romeinse wereld ?
  Is dit mijn deel - in eenzaamheid sterven in een bedompte gevangenis in Rome ? '

  Geen zelfbeklag bij Paulus ! In plaats daarvan zei hij : 'Als ik dan eenzaam moet zijn  , kan ik het me net zo goed gemakkelijk maken . Ik ga het beste maken van deze slechte situatie . Breng me mijn jas , zodat ik het tenminste warm zal hebben .'

  Vaak zorgen eenzame mensen niet goed voor zichzelf . Ze eten niet goed  , ze doen niet aan sport  en ze negeren hun persoonlijke behoeften .
  Maar Paulus zei : 'Breng me mijn jas en mijn boeken  , en ik zal dit gebrek aan afleiding ten volle uitbuiten ; ik zal het gebruiken om te schrijven en te studeren .'
  Hiermee ging Paulus over op een totaal andere versnelling . Hij was een activist , een kerkenstichter . Hij wilde liever staan preken in het Colosseum dan studeren in de gevangenis . Maar soms kan God eenzaamheid ten goede gebruiken  . Als Paulus in het Colosseum had gestaan , zou hij gepreekt hebben  , maar dordat God hem in de gevangenis liet , hebben we inplaats daarvan nu een groot deel van het Nieuwe Testament !
  Blijkbaar was opsluiting in een gevangenis de enige manier waarop God Paulus stil kon laten zitten . En Paulus 'reactie was : 'Als ik niet kan zijn waar de actie is  , dan zal ik hier maar wat actie creëren .

  wordt vervolgd ....

 • NEEL074

  16 juni 2017

  Graag Margriet! Ik had ook nooit kunnen bedenken dat ik me nog eens zou kunnen herkennen in Paulus

 • MARGRIET124

  16 juni 2017

  Beperken :
  De tweede manier waarop je met eenzaamheid kunt omgaan , is : de pijn  beperken .
  Maak je eenzaamheid niet groter dan die is . Overdrijf de eenzaamheid niet en herhaal niet keer op keer : 'ik ben zo alleen , ik ben zo alleen .' Sta niet toe dat eenzaamheid je bitter maakt  , en sta niet toe dat er wrok in je leven groeit . Paulus zei : 'Allen hebben mij in de steek gelaten - het worde hen niet toegerekend '[ v.s 16 ]. Paulus had veel tijd over  , maar één ding waar hij geen tijd voor had was haatdragend worden .

  Hij wist dat wrok je alleen maar eenzamer maakt en een muur rondom je leven bouwt. Je komt dan gevangen te zitten in een zelfgemaakte gevangenis en je jaagt mensen bij je weg  , omdat niemand ervan houdt met een cynicus om te gaan  - iemand die altijd bitter is en altijd klaagt . Paulus zei : 'Ik wil een beter mens zijn  , niet een bitter mens  , dus gebruik ik mijn tijd en beperk ik de pijn .'

  Herkennen :

  De derde manier om met eenzaamheid om te gaan , is Gods aanwezigheid herkennen .
  Paulus zei : 'De Here heeft mij terzijde gestaan en kracht gegeven ' [v.s 17 ] Waar is God wanneer je eenzaam bent ?  Vlak bij je .
  Jezus zei : 'Ik zal u niet als wezen achterlaten '[ Joh . 14 : 8 ] - 'Ik zal u niet zonder troost achterlaten '
  [ King James vertaling ] .
  God zei : 'Ik zal u geenzins begeven  , Ik zal u geenzins verlaten ' [ Hebr . 13 : 5 ]

  Er is geen plaats waar God niet is . Hij is overal  , en je kunt ten allen tijde met Hem praten . Zolang je dat begrijpt  , zul je nooit echt alleen zijn  .
  Het gebed is een geweldig instrument dat je kunt gebruiken in eenzame tijden . Praat met God  en laat Hem tot jou spreken . David leerde deze intieme omgang met God een geweldig tegengif voor eenzaamheid is .  Hij schreeuwde uit : 'God , ik ben zo alleen . Koning Saul achtervolgt me en ik zit alleen in een grot . Maar dan richt ik mijn gedachten op U  . Waar kan ik heen gaan om Uw aanwezigheid te ontvluchten ? Als ik naar de hemel ga  , dan bent U daar , Waar dan ook op aarde , U bent daar . Waar ik ook ben  , U bent daar altijd ' [ naar psalm 139 ]

  David leerde dat eenzaamheid een signaal is dat wij intiemer met God moeten omgaan .
  Amy Grant heeft een prachtig lied waarin de volgende zinnen voorkomen : 'Ik hou va een eenzame dag  . Dan heb ik de kans om me werkelijk op God te richten .'

  Wat moet je dus doen ?  Doe wat Paulus deed . Ga niet zitten mokken  ; geef niet toe aan de verleiding om niets te doen . Gebruik je tijd . Doe er iets mee .

  wordt vervolgd :

 • PARADISE838

  16 juni 2017

  Ik lees mee.  Interessant!

 • 17 juni 2017

  @Margriet, heb je daar een boek van of een internet adres aub?

 • NEEL074

  17 juni 2017

  @margriet: ik kan je niet genoeg bedanken voor wat je hebt geschreven. En ik ben dankbaar dat ik antwoorden heb mogen vinden. God is zo goed en voorzienend!

 • MARGRIET124

  17 juni 2017

  @Francisca   De gegevens van het boekje heb ik gisteren op het topic ; Goede boeken met christelijke inhoud geplaatst

  Het heet : Antwoorden op levens vragen , van Rick Warren

  Daar wordt ik blij van @ Neel  , dat je antwoorden hebt gevonden .

  Zoals ik al eerder aangaf  [ ander topic ?]  Eenzaamheid kan overwonnnen worden !!!

  17 juni 2017 gewijzigd door MARGRIET124

26 – 50 van 131    Ga naar pagina:  Vorige  1  2  3 ... 6  Volgende Plaats reactie