De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

De opname van de gemeente: zijn we er klaar voor?

ForumChristelijk leven

226 – 250 van 301    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 9  10  11 ... 13  Volgende Plaats reactie

 • PIET361

  14 maart

  Ja Jane, ik vond het ook wat tegenstrijdig. Heb beide heren goed gevolgd. Het lijkt mij het beste om de Heer maar gewoon te verwachten en al die voorspellingen laat ik wel aan me voorbij gaan.

  14 maart gewijzigd door PIET361

 • 14 maart

  @Piet

  Ik had al een idee dat jij die uitzendingen ook volgt op fam 7. Wat ik er nog van heb onthouden is dat Ds Glashouer zei: waarom zouden wij heidenen wel voor de grote verdrukking opgenomen worden en Israël niet en zij gaan wel door de grote verdrukking, dat geeft mij wel stof tot nadenken.

  m.a.w. Voor ons geen centje pijn en voor de Israelieten dan wel?

  Er staat in Mattheus dacht ik dat de tijd ingekort zal worden voor de gelovigen, als wij al opgenomen zouden zijn waarom zou dan de tijd ingekort moeten worden vraag ik mij af.

 • 14 maart

  Ik denk... dat de gemeente vóór de grote verdrukking wordt opgenomen. En daar zijn uiteraard ook Joden bij. Immers: de gemeente bestaat uit wedergeborenen uit alle landen en volken. Heidenen en Joden dus. Een voorwaarde: ze moeten de Here Jezus van harte liefhebben. Zich gekocht en betaald weten door het bloed van het Lam.

 • 14 maart

  In dit antwoord van Petra kan ik mij helemaal vinden en zeg ik amen op.

 • 15 maart

  Heeft er iemand enig idee dan waarom en voor wie de tijd ingekort zou worden?

  Matt 24 vs 22

  Als God die tijd niet zou verkorten, zou geen mens gered worden. Maar die tijd zal worden verkort terwille van hen die bij God horen.

  Of zou deze tekst dan slaan op mensen die in die grote verdrukking nog tot geloof komen.

  Het is voor mij niet helemaal duidelijk deze tekst.

 • 15 maart

  Zoals ik dit lees gaat het over de gelovigen die leven tijdens de grote verdrukking.

 • 15 maart

  Zou kunnen Petra !

 • PIET361

  15 maart

  Ik heb daar ook een idee over, maar anders dan jullie. Mag dat?

  Ik denk dat de opname voor de grote verdrukking komt, maar alleen voor hen die Jezus nu belijden. Hetzelfde als Petra dus  maar... Niet met heel Israel. Want Israel heeft Jezus verstoten en die straf ontlopen ze niet. Bovendien zijn er veel on-bekeerde Christenen. Dus ik denk dat met die gelovigen bedoeld wordt, on-bekeerde Christenen en Joden die niet geloven dat de Messias reeds gekomen is. Want waarom zou God anders die 144.000 uit elke stam van Israel uitzenden na de Grote Verdrukking?!

  Sorry mijn telefoon was weer de baas.

  15 maart gewijzigd door PIET361

 • 15 maart

  Dat is dus ook wat ik zeg: de opname is voor wedergeboren kinderen van God. Geboren uit de heidenen, geboren uit het Joodse volk. Dus zeker niet alle leden van de kerken, gemeentes of alle Joden.

  De 144.000 zijn Joden die tijdens de grote verdrukking tot geloof komen. 12.000 uit iedere stam.

 • PAULA777

  15 maart

  JANE993 schreef:

  Heeft er iemand enig idee dan waarom en voor wie de tijd ingekort zou worden?

  Matt 24 vs 22

  Als God die tijd niet zou verkorten, zou geen mens gered worden. Maar die tijd zal worden verkort terwille van hen die bij God horen.

  Of zou deze tekst dan slaan op mensen die in die grote verdrukking nog tot geloof komen.

  Het is voor mij niet helemaal duidelijk deze tekst.

  Misschien voor de gelovigen vlak voor de uitbarsting van de grote verdrukking? Baas blijven over de knop van de tv, blijven omzien naar mensen met veel strijd, in de Liefde proberen te blijven, het proces van vernieuwing van je gedachten in stand houden?

  M.a.w.  zoals in de gelijkenis van de wijze en de dwaze meisjes staat.... de verleiding om in slaap te vallen weerstaan....etc. ..de bruidegom in een actieve 'state of mind' vewachten...

  (heb erge hoofdpijn, maar las deze vraag. Als ik niet duidelijk overkom...let me know)..

  15 maart gewijzigd door PAULA777

 • BERT970

  15 maart

  www.biblestudytools.com/svv/1- ... thiers+15:52-58

  In een punt des tijds!

  Zal het niet zo zijn dat ook de Uitverkorenen de Grote Verdrukking zullen meemaken? Waarin de dagen verkort zullen worden? Wie worden er anders verdrukt??

  "In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen!" En... "Ze hebben Mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen!!"

  "Maar" zegt Paulus: "het lijden van deze tegenwoordige wereld weegt niet op tegen de heerlijkheid die ons geopenbaard zal worden!"🙏

 • LAURENT014

  15 maart

  Volgens mij wordt die tijd verkort ten behoeve van de mensen die tijdens de grote verdrukking nog tot geloof komen. Als ik de woorden van Jaap Dieleman  in deel 5, goed begrijp is de Gemeente dan allang, vóór de grote verdrukking, opgenomen.

  15 maart gewijzigd door LAURENT014

 • 15 maart

  Klopt Laurent, tijdens de grote verdrukking zullen er nog velen tot geloof komen. De gemeente van vóór de grote verdrukking is dan thuis. De Bruidegom heeft Zijn bruid opgehaald. En zal aan het einde met Hem nederdalen op aarde:de wolk van getuigen.

 • NATASCHA934

  15 maart

  Ja, ik vind dat eigenlijk ook het meest logische omdat de verdrukking nog echt een laatste waarschuwing is van God. Zelfs dan kan je je nog tot Hem wenden.

  Ik vind deze site wel heel verhelderend over wat er in de bijbel staat:
  christenzijn.nl/wat-zegt-de-bijbel-de-opname

 • LAURENT014

  15 maart

  Ja, Natascha, zeer verhelderend en zeer beknopt wordt het weer gegeven als je op de blauwe knop in jouw antwoord klikt.

 • LAURENT014

  5 april

  Tot op heden heb ik 8 afleveringen gevolgd van Jaap Dieleman over de Opname. Er is één vraag die mij voortdurend achtervolgt en aan mij blijft knagen.

  Volgens 1 Korinthe 15 komen we als gelovigen direct na ons sterven in de Hemel. Uit de afgelopen 8 afleveringen van Jaap Dieleman komt naar voren dat volgens 1 Tessalonicenzen 4: 16  de Heer na stemverheffing van de aartsengel en de bazuin van God zelf uit de Hemel zal nederdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan...en op de wolken worden weggevoerd naar de Hemel.

  Maar ik heb altijd geleerd dat de doden die Christus toebehoren dan al in de Hemel zijn? Of moet je redeneren dat direct na je sterven je ziel naar de Hemel gaat en je vergankelijke dode lichaam in de grond gaat om te ontkiemen op de jongste dag, terwijl door de opname van de Gemeente echter dan eerder een lichamelijke opstanding plaatsvindt met een onvergankelijk lichaam.

  Ik begrijp: een moeilijke vraag. Ik heb deze vraag zojuist ook in het topic:wat betekent het woordje eeuwig gesteld. Daar bleef men het antwoord schuldig.

  5 april gewijzigd door LAURENT014

 • BERT970

  5 april

  Ik denk wat je schrijft in dat laatste gedeelte vanaf ....of moet je redeneren.....en verder.. @Laurent.

  5 april gewijzigd door BERT970

 • NEEL074

  5 april

  LINDA978 schreef:

  Zelf geloof ik niet in datums, want Gods Woord spreekt duidelijk dat God die ure/dag alleen weet, maar dat we de tekenen van de tijd waarin we nu leven, en zoals De Heere Jezus ook spreekt in de Evangelien, dat de ongerechtigheden en de boosheden zullen toenemen.(gelijkenissen)

  Maar het zou bijwijze nog wel duizenden jaren  kunnen duren, wij weten dat niet maar God wel!!1 dag is bij God als duizend jaren, en duizend jaren als een dag.

  Als de laatste is toegebracht, dan komt onze Bruidegom<3

  Er is natuurlijk veel meer over te zeggen vanuit de Schrift, maar de tijd ontbreekt mij nu...hihi:$)

  Niet alleen in het nieuwe testament staat hier informatie over. Ook in het oude testament vind je informatie.

  De dag waarop Jezus terug komt, is alleen bekend bij God de Vader. De boekrol uit Openbaringen staat voor het plan dat God met deze wereld heeft. Dit boek is verzegeld.

  Een belangrijke aanwijzing is dat het evangelie over bijna de hele wereld is verspreid.

  En dat de weeën waarover de bijbel spreekt elkaar steeds sneller en heftiger opvolgen.

  Maar niemand weet wanneer. Daarom moeten we elke dag bereid zijn om Hem te ontmoeten

 • NATASCHA934

  5 april

  @ Laurent: ja, ik denk het ook wat Bert schrijft, dus in wezen geef je zelf al het juiste antwoord.


  Als je nog meer erover wilt weten - ik heb zeer veel antwoorden gekregen op vragen en ook dat het helemaal anders bleek dan ik altijd dacht/ had geleerd - dan is de eindtijd serie 'De Tekenen der Tijden' met W. Glashouwer ook zeer de moeite waard. Hij is er echt in gespecialiseerd, heeft zich er al tig jaar op toegelegd, maar dus ook heel bijbels. Echt ontzettend goed, een aanrader.:up:
  Op Fam.7, heb je dat?

  5 april gewijzigd door NATASCHA934

 • SARI439

  5 april

  ja moeilijke vraag want heb dit er ook nog over gevonden,,

  Maar niet alleen de gelovigen zullen opstaan, ook de ongelovigen. Lees Openb. 20:5. En zij zullen moeten verschijnen voor de grote witte troon om geoordeeld te worden naar hun werken (Openb. 20:11-15). Lees ook Dan. 12:2: “En velen van die, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, dezen ten eeuwigen leven, en genen tot versmaadheden, en tot eeuwige afgrijzing.” En Joh. 5:28,29: “Verwondert u daar niet over, want de ure komt, in dewelke allen, die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen; En zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben, tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis.”

  dus hier worden de doden pas bij de jongste dag veroordeeld.. en niet wanneer zij sterven..of was dat de vraag niet?

 • LAURENT014

  5 april

  Nee Sari, het gaat om de leden van de Gemeente die wordt opgenomen en degenen die Christus toebehoren. De doden bij de jongste dag zijn er later bijgekomen en komen op de jongste dag onder het oordeel, waarbij de bokken van de schapen worden gescheiden.

  5 april gewijzigd door LAURENT014

 • NATASCHA934

  5 april

  Ja en dat vind ik ook zo goed aan wat Glashouwer doet: steeds refereren aan het OT en tevens aan het NT, want vaak staan de voorspellingen er op verschillende manieren in, maar soms juist ook weer exact hetzelfde.

  Wat ik ook heel goed vind, is dat hij tevens zegt dat je niet met schema's moet werken, zo van: dan staat dat te gebeuren, dan dat, dan zus, dan zo... a.d. hand van wat er in Openbaring staat. Er zijn vele christenen die dat doen, maar hij zegt dus ook dat je moet kijken naar de tekenen. Waar we zeker ook op moeten blijven letten: hoe is de situatie in Israël, dat is ook echt iets waar we veel uit op kunnen maken.

  NEEL074 schreef:

  Niet alleen in het nieuwe testament staat hier informatie over. Ook in het oude testament vind je informatie.

  De dag waarop Jezus terug komt, is alleen bekend bij God de Vader. De boekrol uit Openbaringen staat voor het plan dat God met deze wereld heeft. Dit boek is verzegeld.

  Een belangrijke aanwijzing is dat het evangelie over bijna de hele wereld is verspreid.

  En dat de weeën waarover de bijbel spreekt elkaar steeds sneller en heftiger opvolgen.

  Maar niemand weet wanneer. Daarom moeten we elke dag bereid zijn om Hem te ontmoeten

 • LAURENT014

  5 april

  @Natascha. Dus jij bent het er ook mee eens dat er bij de opname een lichamelijke opstanding van de doden die tot de gemeente behoren en Christus toebehoren plaatsvindt, waarbij hun vergankelijke lichaam een onvergankelijk lichaam wordt ? Dan is mijn vraag beantwoord.  Het boek "De tekenen der Tijden "van W Glashouwer zal ik proberen te gaan lezen. Dank voor de tip.

 • NATASCHA934

  5 april

  'Kennismaking' met Glashouwer: www.rd.nl/kerk-religie/ds-w-j- ... ijker-1.1383978

  En ik zeg het niet zomaar hoor, dat hij zo goed is, want ik ben zeer kritisch op dit soort dingen. Maar ondervind het zelf, zou ik zeggen.

 • LAURENT014

  5 april

  Dank je wel, Natascha. Goede tip !

226 – 250 van 301    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 9  10  11 ... 13  Volgende Plaats reactie