De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Is het als christen verstandig om mee te doen met halloween?

ForumChristelijk leven

26 – 50 van 66    Ga naar pagina:  Vorige  1  2  3  Volgende Plaats reactie

 • 11 oktober 2018

  Het is overgewaaid uit andere landen...doe er niet zo moeilijk over maar doe er zeker niet aan mee...ook onzinnig trouwens !Op onze basisschool doen we er ook niets mee !

  11 oktober 2018 gewijzigd door LOUISE648

 • 11 oktober 2018

  Inderdaad Louise,  je gewoon er niet mee bezig houden. Het krijgt zo wel veel aandacht....

 • 11 oktober 2018

  Precies ...

 • 13 oktober 2018

  Sorry dames, maar ik vind wel dat men het onder de aandacht moet brengen. Op deze site zitten niet alleen christenen die al wat langer op weg zijn met Jezus maar ook pas bekeerden, en ook zielen die er nog niet zo in thuis zijn of het helemaal niet weten, ik ken jongeren, die pas tot bekering zijn maar ook die al wat langer tot bekering zijn, ja, zelfs christelijke ouders waarvan de kinderen naar een school gaan, die wel aan halloween doet en waarvan hun kinderen OOK meedoen want ze zeggen ach, we tillen er niet zo zwaar aan.

  Ik kwam dit vandaag tegen op facebook, waar ook christelijke tieners naartoe gaan,
  vinden jullie het dan niet belangrijk (iongeacht wat je er voor jezelf van vindt) om het onder hun aandacht te bregen, ze te onderwijzen wat Gods Woord aangaande deze dingen zegt?

  www.avonturenpark.nl/nl/pretpa ... -d16mHUgB-X5o0o

 • DREEKE742

  13 oktober 2018

  Ik wil graag met u een voordracht delen over het thema Halloween, zoals ik die een aantal jaren terug in de gemeente waar ik toen lid van was heb voorgedragen.

  Thema: Halloween

  Op 31 oktober wordt Halloween gevierd, een feest waar we sinds een aantal jaar ook in Nederland mee geconfronteerd worden.

  De vragen die we ons moeten stellen zijn:
  • Wat is dat nu voor feest?
  • Waar komt het vandaan?
  • En hoe gaan wij christenen daarmee om?

  De naam "Halloween" is afgeleid van Hallow-e'en, oftewel All Hallows Eve (Allerheiligenavond), de avond voor Allerheiligen, 1 november. In de Keltische kalender begon het jaar op 1 november, dus 31 oktober was oudejaarsavond. De oogst was binnen, het zaaigoed voor het volgende jaar lag klaar en dus was er even tijd voor een vrije dag, het Keltische Nieuwjaar of Samhain (uitspraak Saun, het Ierse woord voor de maand november). Samhain was ook nog om een andere reden zeer bijzonder. Op deze dag speelden, dacht men, het geloof aan de terugkeer van de zielen van overledenen naar hun vroegere woonplaatsen, en de angst voor de aanwezigheid van bovennatuurlijke wezens een rol. Een niet volledig bevestigd idee is dat de Kelten geloofden dat op die dag de geesten van alle gestorvenen van het afgelopen jaar terug kwamen om te proberen een levend lichaam in bezit te nemen voor het komende jaar. Op het eiland Groot-Brittannië werd Halloween vooral door de Kelten gevierd. De geesten die uit dode mensen op zouden rijzen, werden aangetrokken door voedsel voor hen neer te leggen voor de deuren. Om echter de boze geesten af te weren droegen de Kelten maskers.

  Toen de Romeinen Groot-Brittannië binnenvielen, vermengden ze de Keltische traditie met hun eigen tradities, die eind oktober natuurlijk de viering van de oogst betroffen en ook het eren van de doden. In de negende eeuw van de huidige tijdrekening steekt een Europees christelijk gebruik de zee over en vermengt zich met het Halloweenfeest. Op Allerzielen - 2 november - gingen in lompen gehulde christenen in de dorpen rond en bedelden zielencake (brood met krenten). Voor elk brood beloofden ze een gebed te zeggen voor de dode verwanten van de schenker, om op die manier zijn bevrijding uit de tijdelijke straffen van het vagevuur te versnellen en zodoende zijn opname in de hemel te bespoedigen. Het "Trick or Treat" spelletje vindt wellicht daar zijn oorsprong.

  In de Verenigde Staten maakt het feest vooral opgang in de tweede helft van de 19e eeuw, toen grote groepen Ierse en Schotse immigranten het land binnenkwamen. In de VS duikt dan de bekende jack-o'-lantern-pompoen op, die in de hele wereld wellicht het bekendste gezicht van Halloween is.

  In Nederland en België wordt er steeds meer aandacht besteed aan het Halloweenfeest /Allerheiligenavond. Dit gebeurt meestal in de vorm van langs de deuren gaan en snoep ophalen en steeds meer door Halloween-feesten en het versieren van huizen. Veel lagere scholen organiseren een zogenaamde trick-or-treat-tocht, waarbij de kinderen (veelal onder begeleiding van oudere) verkleed langs de deuren gaan. De bedoeling is om diegene die opendoet een beetje bang te maken. Vaak heeft de bewoner dan snoep in huis, waaruit de kinderen kunnen kiezen. De huizen die deelnemen, zijn steeds meer herkenbaar door zichtbare Halloweenversieringen. Sinds 1992 zijn deze artikelen steeds meer in de betere feestwinkels te verkrijgen en de laatste jaren is het een niet weg te denken handel voor deze groep winkels. In sommige delen van Nederland en België is rond deze tijd het van oorsprong katholieke Sint-Maartenfeest populairder onder jongeren van alle gezindten.

  Op Halloween is kritiek omdat het ontdekt zou zijn door de commercie als een geschikte aanleiding om de consument tot wat ruimer vertier aan te zetten in de 'slappe' periode tussen zomervakantie en Sinterklaas. Ook is er kritiek omdat het vieren van deze feestdagen gezien wordt als symptomatisch voor de Amerikanisering van de maatschappij. Bovendien kent Nederland zijn eigen variant, die bijna 2 weken later gevierd wordt: Sint-Maarten. In vele regio’s in Nederland, Vlaanderen en zelfs in Frankrijk bestaat deze traditie waar kinderen met lampionnen en met speciale Sint-Maartensliedjes de deuren langs gaan om snoep op te halen.

  Verschillende organisatie en kerkgenootschappen hebben kritiek op Halloween vanwege het "heidense" karakter dat het feest op vele plaatsen zou hebben, alsmede vanwege het spiritisme dat erdoor bevorderd zou worden. Het oproepen van geesten is niet toegestaan in de Bijbel. Het oorspronkelijke Ierse gebruik hing weliswaar samen met een Keltische heidense traditie, maar was in wezen op christelijke wijze ingevuld. Pas later kwamen de demonenverkledingen en de horror-outfits op, in de Verenigde Staten. Hierbij kwam soms het karakter op spiritisme en zelfs de duivel te liggen bij de versieringen.

  Vanwege de afwijzing van Allerheiligen en Allerzielen en het vagevuur door het protestantisme, wordt vaak door reformatorische genootschappen bezwaar gemaakt tegen elke uiting van Halloween - ook het gekerstende Ierse gebruik kan als katholiek volksgebruik geen genade vinden in hun ogen. Temeer daar 31 oktober voor protestanten een belangrijke gedenkdag is (Hervormingsdag) en gezien wordt als het begin van de reformatie. Op 31 oktober 1517 sloeg de Duitse monnik Maarten Luther een pamflet met 95 stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg als aanklacht tegen de leer en praktijk van de rooms-katholieke kerk.

  We hebben nu antwoord gevonden op de vragen die ik aan het begin stelde, maar wat horen wij te vinden over dit soort feesten, tradities en gebruiken? Kunnen onze kinderen en jongeren aan dit soort feesten meedoen of niet? Laten wij het antwoord op deze vraag zoeken in Gods woord, de Bijbel.

  Leviticus 20:27
  “Wanneer een man of een vrouw in verbinding staat met de geest van een dode, of een waarzegger is, moeten zij zeker ter dood gebracht worden. Men moet hen met stenen stenigen. Hun bloed rust op henzelf.”

  In dit vers zegt God dat het zonde is om met de geest van een dode in verbinding te staan. Dat is exact de oorsprong van Halloween. Om aan dat feest mee te doen geef je dus aan dat je het gebruik, wat tegenwoordig een feest is, goedkeurt en dat je je zelf daaraan conformeert.

  Efeze 5:11
  “En neem niet deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmasker ze veeleer.”

  Paulus waarschuwt ons om niet mee te doen aan verleidingen, misleidingen en zonden die ons van God afleiden in plaats van dichter tot Hem leiden. Hieronder valt onder andere een feest/gebruik als Halloween. Wij hebben juist als taak om te onderzoeken en aan het licht te brengen wat de eigenlijke betekenis is van zulke gebruiken en feesten om te voorkomen dat we ons daaraan bezondigen.

  Conclusie:
  Christenen horen niet aan Halloween mee te doen en zich af te keren van dit heidens gebruik.

  Bronnen:
  www.meertens.knaw.nl/meertensnet/wdb.php?sel=79970
  nl.wikipedia.org/wiki/Halloween
  kunst-en-cultuur.infonu.nl/fee ... -halloween.html

 • 13 oktober 2018

  Blijkbaar woon in het verkeerde of juist het goede deel van Nederland ,want hier hoor ik er nooit iets over ...zie wel de versieringen bij de Intratuin ....maar echt aandacht is er hier niet voor!

  In mijn jeugd woonde ik ergens anders en daar was het de gewoonte om op 11 november langs de deuren te gaan met een zelfgemaakte lampion ..St..Maarten ,vond het geweldig, maar achteraf denk ik het ging ook nergens over! Maar dat filmpje wat fransisca stuurde dat is echt erg. Gewoon je ervan afsluiten en onze kinderen en jeugd ervoor blijven waarschuwen !

 • 13 oktober 2018

  Inderdaad @Francisca je hebt alle recht om mij op mijn vingertjes te tikken hierover. Ik bedacht later ook dat dit een heel verkeerd uit te leggen manier kon zijn, die ik weergaf. Maar goed het gaat niet om mij.

  Jij hebt groot gelijk, dat wij dat duivelse kreng alleen kunnen verslaan als wij weten wie hij is en hoe hij werkt. Maar soms vind ik de manier en plaats hier op zijn zachtst gezegd vermoeiend. Tot opbouw van elkaar zou kunnen, maar er wordt weinig blijkt gegeven van het willen leren of wijzer willen worden van elkaar. Soms vraag ik mij af voor wiens parochie wordt er gepreekt al reactie na reactie over elkaar heen buitelen??  

  Ik heb er juist heel veel mee te maken gehad, en weet dat dit wat jij zegt en laat lezen waar is. Dankjewel voor jouw bijdrage, die ik zeer waardeer.

  @ Louise wees dankbaar want het is idd bar en boos op veel plaatsen.

 • 13 oktober 2018

  Dat wil ik ook wel geloven hoor ..het is echt iets vreselijks

 • 13 oktober 2018

  Ja en we buitelen over elkaar heen...

 • DREEKE742

  13 oktober 2018

  Ik heb het reclamefilmpje bekeken ... vreselijk.
  Maar ... ik denk dat veel christenen het eens zijn met dat Halloween niet thuis hoort in het leven van een christen.... en toch ... horrorfilms e.d. in de bioscoop of lekker thuis op de bank zitten te kijken, want dat is zo lekker spannend. Is dat niet hetzelfde dan....  Weet wat en wie je daarmee in huis haalt... iig niet Jezus of de Heilige Geest!

 • 13 oktober 2018

  Lieve Martha, het is absoluut niet mijn bedoeling om wie dan ook op de vingers te tikken maar wel om onze ogen te openen voor Gods Woord.
  En al lijkt het dat men niet welwillend is of wanneer men niet reageerd, ik geloof dat Gods Woord nooit ledig wederkeert. Zoals wij ook soms dingen hier meelezen en niet reageren, zo zijn er heus wel leden die wel lezen maar geen behoefte hebben om deel te nemen aan het forum maar wel degelijk op onderzoek uitgaan. :-)

  MARTHA515 schreef:

  Inderdaad @Francisca je hebt alle recht om mij op mijn vingertjes te tikken hierover. Ik bedacht later ook dat dit een heel verkeerd uit te leggen manier kon zijn, die ik weergaf. Maar goed het gaat niet om mij.

  Jij hebt groot gelijk, dat wij dat duivelse kreng alleen kunnen verslaan als wij weten wie hij is en hoe hij werkt. Maar soms vind ik de manier en plaats hier op zijn zachtst gezegd vermoeiend. Tot opbouw van elkaar zou kunnen, maar er wordt weinig blijkt gegeven van het willen leren of wijzer willen worden van elkaar. Soms vraag ik mij af voor wiens parochie wordt er gepreekt al reactie na reactie over elkaar heen buitelen??  

  Ik heb er juist heel veel mee te maken gehad, en weet dat dit wat jij zegt en laat lezen waar is. Dankjewel voor jouw bijdrage, die ik zeer waardeer.

  @ Louise wees dankbaar want het is idd bar en boos op veel plaatsen.

 • 13 oktober 2018

  Ik denk dat we het hier allemaal wel tot op zekere hoogte met elkaar eens zijn

 • 13 oktober 2018

  Hier in mijn dorp wordt er ook niet veel aandacht  aan besteed. Op onze school al helemaal niet.

  Kinderen hoor ik er gelukkig ook niet over.

 • RENZO725

  13 oktober 2018

  Als je graag meedoet aan heidense feetsen en rituelen moet je dat zeker doen !
  En wat met de kerstboom en het stalletje?

 • 13 oktober 2018

  daar staat ook ergens een topic over :-)

 • 13 oktober 2018

  Ja

 • PETRA266

  13 oktober 2018

  Bij ons in de gemeente hebben wij dan ook een feest , een halelujaparty , we flyeren dan in een bepaalde wijk waar veel occulte dingen gebeuren . Tijdens de hallelujaparty proberen we de kinderen op een goede manier te laten zien wie Jezus is en dat er een goede boodschap is.

  Elk jaar hebben we een thema voor de kinderen , hierdoor hopen we ook dat ouders gaan nadenken ( veel ouders weten helaas ook niet dat dit een slecht feest is ) we doen dan spelletjes etc . Dit is erg leuk om te doen ( sorry misschien een beetje off topic ) maar wilde het graag delen 😊

 • 13 oktober 2018

  @Petra

  Mooi om het op deze manier te doen.

 • 13 oktober 2018

  Is toch niet off topic joh :-). Ik vind het juist goed dat men op die manier probeert het onder de aandacht te brengen. Zouden meer mensen moeten doen :-)

 • DREEKE742

  13 oktober 2018

  Ja, daar ben ik het ook mee eens. Juist de kinderen en jongeren afleiden van dit satans verjaardagspartijtje en hun aandacht richten op Jezus.

  13 oktober 2018 gewijzigd door DREEKE742

 • 13 oktober 2018

  Petra, wat goed van jullie gemeente.

 • 13 oktober 2018

  Heel,goed zelfs

 • PETRA266

  13 oktober 2018

  Het is gewoon erg fijn dat we zo de kinderen kunnen bereiken en het licht in de duisternis kunnen uitdragen. Kinderen zijn zo belangrijk , laat de kinderen tot mij komen net zoals Jezus zegt in Zijn Woord en ook erg leuk om er een deel van te mogen zijn 😊

 • 14 oktober 2018

  RENZO725 schreef:

  Als je graag meedoet aan heidense feetsen en rituelen moet je dat zeker doen !
  En wat met de kerstboom en het stalletje?

  Hoi Renzo,

  Zoals ik op maken kan in dit zinnetje van jou, neem jij nooit een Kerstboom of stalletje in huis met Kerst? Bedoel je dat ook?

  Er is idd een topic over dit zoals de dames aangeven, maar ergens begrijp ik wel de link dat je in deze topic verwijst naar alle rituelen feesten!

  Mag ik dan vragen hoe jij hier persoonlijk over denk?

 • 30 oktober

  Ik haal deze topic weer naar voren ivm mijn gebeds verzoek :-)

26 – 50 van 66    Ga naar pagina:  Vorige  1  2  3  Volgende Plaats reactie