De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Denken in mogelijkheden

ForumInspiratie

1 – 25 van 217    Ga naar pagina:  1  2  3 ... 9  Volgende Plaats reactie

 • 13 november 2017

  Uit het boek : Gooi de dag van morgen niet weg !
  Auteur : Robert .H . Schuller

  De Bijbel gebruikt veronderstellingen op plekken en momenten waar het over geloof gaat  : 'Het geloof nu is de zekerheid der dingen , die men hoopt , en het bewijsder dingen , die men niet ziet .' {Hebreeën 11: 1}

  Geloof is dus een mentaal proces waarbij je uitgaat van het bestaan van een realiteit die niet bewezen kan worden . Daarom is het menselijkerwijs onmogelijk om alle beslissingen die op veronderstellingen zijn gebaseerd te vermijden bij de hele onderneming die wij 'leven'noemen .
  Ieder mens leeft met veronderstellingen , wat betekent dat iedereen onder de kosmische kracht van geloof leeft .

  Ik ga er van uit dat ik morgen nog leef.Ik ga ervan uit dat de zon morgen weer opgaat .
  Dus ga ik ervan uit dat de dag van morgen me opnieuw betekenis en vreugde zal brengen door echte positieve mogelijkheden .

  Ik was onlangs in China waar ik was gevraagd om , voor een studentenorgaan  , te komen spreken  over het denken in mogelijkheden . De Chinese regering had mijn boek "You can become the person you want to be ." enkele jaren eerder laten vertalen en verspreiden .

  Mijn gehoor bestond uit pientere leergierige jonge studenten . Ik was gevraagd om ze uit te dagen in de dromen van morgen te geloven . Ook was mij verzocht niet over God te spreken .

  Ze wilden alleen weten hoe je het denken vanuit mogelijkheden kon gebruiken om je toekomst te plannen .Ik vroeg me af wat deze high-tech generatie zou vinden van deze oude grijze Amerikaan . Maar ze waren enthousiast . En toen ik klaar was  , kwam er een groepje studenten naar me toe om me nog een paar vragen te stellen.

  Eén van hen zei : Dr Schuller , wij hebben veell aan uw uitleg over het denken in mogelijkheden . Onze toekomst is zo onzeker. We maken ons allemaal zorgen over onze carriëre . Er loeren zoveel mensen op dezelfde banen .
  Maar u besloot zojuist met geloof. Dat zijn wij niet gewend . Het past niet bij ons wetenschappelijk denken . Wat bedoelde u er nu precies mee? "

  Ik probeerde het hem in het kort duidelijk te maken . Terwijl hij luisterde zei ik : "De mens heeft alles aan boord om te geloven .".!
  De student antwoordde "Waarom zei u dat geloof onontbeerlijk is voor de infrastructuur van het menselijk denken ? "

  Ik antwoordde : "de mens is als een unieke soort ontworpen en geschapen  . Mensen zijn de enige schepsels met een geest  - om te denken , te redeneren , zich iets voor te stellen , ergens van uit te gaan om te geloven . Geloof is voor mensen wat vleugels voor een vogel zijn .  Wij zijn geschapen met een geest die denkbeeldige voorstellingen kan maken  - vleugels van verbeeldingskracht . Wij onderscheiden ons van elk ander schepsel . De menselijke soort werd ontworpen als een schepsel met een verstand , een vrije wil , onafhankelijk denken , het vermogen om te kunnen beslissen  , een mening te kunnen vormen en veronderstellingen te maken .
  Maar dat komt er pas uit als we denkers vanuit mogelijkheden worden .

  Ik ben iemand die in God gelooft en ik denk dat God ons heeft geschapen  om een persoon te zijn  , geen marionet  of een computergestuurd wezen .
  Hij wil dat wij creatieve schepsels zijn .
  Het was voor God geen enkel probleem geweest om te zorgen dat wij zeker wisten  - zonder een spoortje twijfel  , net als bij ons besef van de realiteit van de zon en de aarde - dat er een God bestaat .
  Maar door het ontzagwekkende mysterie van de ultieme realiteit in stand te houden , stimuleert Hij ons mentaal tot het uiterste te gaan  [ iets anders }

  De student vroeg : 'Waarom gelooft u in God ,dr Schuller  , terwijl u zijn bestaan niet kunt bewijzen ? "
  Ik antwoordde : "Omdat mijn geloof in God zoveel vragen van het leven beantwoordt- op het gebied van wetenschap  , de mensheid  en religieuze impulsen .Naar mijn mening beatwoordt het afwijzen van dit geloof  deze vragen neit  , maar creeërt er zelfs nog meer.Je hebt veel meer geloof nodig om niet in God te geloven dan wel . .

  De student vervolgde : "U zegt dus dat 'geloven in geloof "niet voldoende is . Wij moeten dus in God geloven . Maar is het niet voldoende "geestelijk "te zijn ?"

  Ik zei : "Wanneer we naar het mysterie van het geestelijke aspect van de mens kijken  , mogen we geen verkeerde inschtting maken . We hebben goddelijke openbaring nodig .
  Ons analitisch vermogen is op z'n zachts gezegd 'riskant .'
  "Religie kan leiden tot roekeloze mythologie of bijgeloof , wat dan weer leidt tot een giftig geloof .
  "Wij hebben goddelijke openbaring nodig . Ik ben gaan geloven  dat als er een intelligente en liefdevolle  God bestaat , Hij zich ook moet openbaren . Mensen lukraak laten gissen naar waarheid past niet bij een liefdevolle God . God is moreel verplicht zich te openbaren .

  Joods -christelijke uitleggers geloven dat God dit heeft gedaan in en door levens van geweldige mensen waarvan de levensverhalen opgetekend staan in een boek , namelijk de Bijbel  - verhalen over bijvoorbeeld Mozes , de profeten , David , Jezus en Paulus .

  In de Bijbel verklaart Jezus Christus dat Hij de ultieme openbaring van God is  - God zelf als mens ."

  De student vroeg : "welk verschil heeft het geloof in God in uw leven gemaakt ?
  Ik antwoordde : "Ik weet dat het soort geloof waardoor ik mijn geest heb laten vormen mij in een creatief persoon heeft veranderd . Mijn geloof heeft absoluut een geweldig verschil gemaakt in de manier waarop ik veronderstellingen benader die uitpuilen van  positieve mogelijkheden !
  Ik weet dat ik een veel cratiever mens ben geworden doordat ik geloof in dezelfde creatieve God als waar Jezus Christus in geloofde .Ik heb veel meer succes in het leven omdat ik , als ieman d die al vanaf zijn jeugd gelooft , opgroeide als een denker vanuit  mogelijkheden met het besef dat niets onmogelijk is . Ik ben opgegroeid als een gelovig schepsel dat toegerust is met het vermogen om geweldige positieve mogelijkheden te kunnen grijpen . Die manier van denken heeft een enorm verschil in m'n leven gemaakt . !!!

  De student daagde me uit : Maar als het nu eens een verkeerde keus blijkt ? Zou U daar mee kunnen leven ?"

  "Zeker . Omdat ik weet dat ik door dit geloof een beter mens ben geworden . En ik weet dat mijn oproep om het denken vanuit mogelijkheden te omarmen al miljoenen mensen heeft geholpen om "in zichzelf te geloven '.
  "Mocht ik me toch vergissen  , dan is het in ieder geval een gezegende vergissing1."

  13 november 2017 gewijzigd door MARGRIET124

 • ORBELINDA632

  13 november 2017

  Mooi

 • 13 november 2017

  :-) ja hé Orbelinde .

  Het volgend komt uit zijn boek : crisis
  Auteur : Robert.H . Schuller.

  Denkers vanuit on-mogelijkheden zijn mensen die een idee vluchtig bekijken en alleen oog hebben voor de negatieve aspecten ervan. In plaats van te bedenken hoe het wel zou kunnen  , zoeken ze naar redenen waarom het niet kan .
  Ze hebben een sterke neiging 'nee 'te zeggen , waardoor het idee geen eerlijke kans krijgt.
  Denkers vanuit on-mogelijkheden zijn mensen die elk positief voorstel al op voorhandimpulsief afwijzen omdat het niet kan  , het een slecht idee is  , iemand het al eens heeft geprobeerd of omdat [ en dat is meestal hun favoriete argument ] het te veel kost !!!

  Het zijn mensen die lijden aan een gevaarlijke instelling  die ik het on-mogelijkheids syndroom noem .Het zijn probleemzoekers en doemdenkers. Ze zien overal leeuwen en beren  en overdrijven de kosten schromelijk .

  Hun manier van denken veroorzaakt twijfel , angst en een pessimistische, ontmoedigende sfeer.
  Ze creeëren bezorgdheid , ondergraven optimisme en tasten vertrouwen aan . Het gevolg ?
  Positieve ideeën weer in de doos , dromen aan flarden en projecten getorpedeerd.

  Denkers vanuit mogelijkheden lijken op die kolibrie die honing zoekt en deze ook vindt , vaak op de meest ondenkbare plekken .

  Denkers vanuit mogelijkheden bekijken elk probleem , ieder voorstel en elke gelegenheid om te proberen de positieve aspecten in vrijwel elke menselijke situatie te ontdekken .

  Het zijn mensen die niet opgeven wanneer ze in het leven plotseling met een berg geconfronteerd worden . Ze blijven doorgaan totdat ze eroverheen zijn geklommen  , een kloof erdoorheen hebben ontdekt  of een tunnel eronderdoor  - of ze blijven gewoon waar ze zijn en maken er een goudmijn van .

  Waarom lukt het hen ?
  Ze hebben zich aangewend om op elk terrein van het leven  naar mogelijkheden te zoeken . Ze hebben geleerd :

  • minderwaardigheids complexen te overwinnen en zelfverzekerd te leven
  • naar nieuwe ideeën te luisteren en die zorgvuldig te evalueren
  • kansen te signaleren en die moedig te grijpen
  • problemen en uitdagingen te zien en deze op een creatieve manier op te lossen
  • persoonlijke tragedies evenwichtig te incasseren en deze , zo mogelijk , constructief te benutten

  13 november 2017 gewijzigd door MARGRIET124

 • 13 november 2017

  Geweldige mensen , zulke

  • geloofsbouwers,
  • hoophouders
  • vertrouwenscheppers,
  • enthousiastmeerders
  • en optimismeverspreiders !

  De geschiedenis noemt hen

  • pioniers
  • trendsetters

  Dank God voor zulke

  • toegewijde dromers,
  • geheiligde kansgrijpers,
  • gezegende waaghalzen  
  • en krachtdadige gelovigen
 • LIESELOT938

  13 november 2017

  Mooi Margriet!

 • TAMAAR692

  13 november 2017

  Wauw Margiet!

  Geweldig mooi stukje!

 • 13 november 2017

  1. Kijk niet langer naar zogenaamde nadelen
  2. ontwikkel de gewoonte om voortdurend naar het kleinste spoortje positiviteit op zoek te gaan .
  3. Begin elke dag met een positieve gedachte en hou deze vast
  4. Voed uw denken voortdurend met gezonde impulsen
  5. Dosering : minstens een keer per week
  6. Motiveer uzelf
  7. Benut de kracht van gebed
  8. Een grondige persoonlijke controle

  Marcus 10 vers 27

  Mattheus 19 vers 26

  Lucas 18 vers 27

  Marcus 9 vers 23

  Marcus 14 vers 36

  Mattheus 17 vers 20

  'Bij mensen is het onmogelijk , maar niet bij God '

  'Maar bij God zijn alle dingen mogelijk '

  'Want alle dingen zijn mogelijk bij God '

  'Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft '

  'Vader , alles is U mogelijk "

  'Niets zal u onmogelijk zijn .'

 • 13 november 2017

  Mooi magriet

 • 14 november 2017

  Een denker vanuit mogelijkhedenn is er van overtuigd dat er hoe dan ook een oplossing  bestaat voor tijd gebrek .

  Het is ondoenlijk om alle negatieve gevolgen op te sommen die direct of indirect het gevolg zijn van verkeerd tijdbeheer . Een kleine indicatie :

  • Hoeveel gezondheidsproblemen zijn niet het gevolg van het verwaarlozen van een medische controle omdat mensen  "er geen tijd voor hebben '?
  • Hoeveel verwoestende spanning , stress , angst en depressie in onze samenleving is direct of indirect het gevolg van iemands onvermogen om zijn tijd zodanig in te delen dat hij het gevoel heeft alles onder controle te hebben ?
  • Hoeveel geld lopen bedrijven mis omdat werknemers tijd verspillen  , te laat komen  en aan het eind van de dag  naar huis gaan zonder hun werk af te hebben ?
  • Hoeveel huwelijken stranden  , omdat echtgenoten onvoldoende tijd voor elkaar nemen ?
  • Hoeveel studenten zakken elk jaar omdat ze te laat aan hun studietaken beginnen ?
  • Hoeveel bedrijfspartners zijn op een pijnlijke manier uit elkaar gegaan omdat ze geen tijd nemen voor voldoende open communicatie ?
  • Hoeveel boetes worden er per jaar opgelegd vanwege onjuiste of te late belastingaangiften of het verlengen van vergunningen ?
  • Hoeveel meningsverschillen zijn het gevolg van spanningen omdat ieman d achter zichzelf aanloopt ?
  • Hoeveel bestuurders verongelukken omdat ze te druk zijn om hun veiligheidsgordel om te doen ?
  • Hoeveel levens zouden er bij auto - ongelukken  gespaard worden als we onze tijd beter indelen:  

  Om je een idee te geven :Een onderzoek toonde aan dat  door rustiger te rijden de volgende aantallen zou redden [ over een periode van 3 jaar ]

  • 5 minuten per dag zou 15000 levens redden
  • 10 minuten per dag zou 24000 levens redden
  • 15 minuten per dag zou 30000 levens redden
  • 20 minuten per dag zou 35000 levens redden .

  Robert .H. Schuller

  14 november 2017 gewijzigd door MARGRIET124

 • 18 november 2017

  In het centrum van ons bestaan vinden we de zekerheid, sturing, wijsheid en kracht voor ons leven .

  1. Zekerheid vertegenwoordigt je waardigheid , identiteit en zelfrespect , je fundamentele persoonlijke kracht of juist het ontbrejken daarvan .
  2. Sturing is het punt van waaruit je richting geeft aan je leven .Aan de hand van een kaart en je interne referentiekader laat je je principes gelden om van  moment tot moment beslissingen te kunnen nemen .
  3. Wijsheid geeft je leven perspectief en bepaalt je gevoel van evenwicht ; je ziet hoe je de verschillende principes met elkaar in verbinding staan . Wijsheid is het beoordelingsvermogen  , onderscheidingsvermogen en begrip . Het is een geïntergreerd geheel
  4. Kracht is het vermogen om iets te verwezenlijken . Het is de energie om keuzes te kunnen maken en beslissingen te nemen . Kracht stelt je ook in staat om diep gewortelde eigenschappen te overwinnen  en te cultiveren tot iets met grotere effectiviteit .

  Deze vier factoren - zekerheid , sturing ,wijsheid en kracht - zijn onderling afhankelijk .
  Zekerheid en een koersvaste sturing verschaffen je wijsheid , en wijsheid is een vonk voor een kracht explosie . Wanneer deze vier factoren op een harmonische manier op elkaar inwerken  , creëren ze een edelmoedige persoonlijkheid  met een evenwichtige natuur .

  Stephen .R. Covey

 • 19 november 2017

  De sociale spiegel .

  Als je je visie op jezelf vooral ontleent aan een sociale spiegel  - het gangbare sociale paradigma é n  de meningenm van mensen om je heen - loop je eigenlijk rond in een kermistent vol lachspiegels .

  "Je bent nooit op tijd " 'Waarom maak je er altijd zo'n zootje van " Je bent vast een kunstenaar " Je eet als een paard "Hoe is het mogelijk dat je gewonnen hebt !"Dit is zo simpel . Waarom begrijp je dat niet ? "

  Dit soort opvattingen is vervormd .

  Het zijn eerder projecties van wat iemand bezig houdt  of van zijn karakterzwaktes  dan dat ze een nauwkeurig beeld geven van degene die het betrft .

  Het gangbare sociale paradigma leert ons hoezeer wij geconditioneerd zijn door onze omgeving . Ook al valt de enorme invloed van conditionering niet te ontkennen  , het is absoluut niet zo dat we er volledig door bepaald worden en er geen greep op kunnen krijgen .

  Er bestaan drie algemeen geaccepteerde , deterministische theorieën   die samen of los van elkaar de aard van de mens zouden verklaren :

  Het genetisch determinisme  leert dat het de schuld is van je grootouders . Daarom ben je zo opvliegend . Het zit in je DNA . Het wordt van generatie op generatie overgedragen .
  Bovendien kom je uit het Zuiden  , alle zuiderlingen zijn zo .

  Het psychologische determinisme  leert dat het de schuld is van je ouders . Je opvoeding en je jeugdervaringen hebben je karakter gevormd  . Daarom ben je bang om op de voorgrond te treden . J e volet je schuldig als je een misstap maakt  , omdat je je het senario van je gevoelsleven 'herinnert 'uti d etijd dat je zeer kwetsbaar en afhankelijk was  . Je herinnert je de straf  , de afwijzing en de vergelijking met anderen als je niet aan de verwachtingen had voldaan .

  Omgevings determinisme zegt dat het de schuld is van je baas of van je partner  , van die lastige puber van je  , van de economische situatie  of van de politiek .
  Iets of iemand in je omgeving is verantwoordelijk voor jouw toestand .

  Al deze "kaarten "zijn gebaseerd op de stimulus - respons theorie die we kennen van Pavlovs  experimenten  met honden .
  We zijn zo geconditioneerd dat we op een bepaalde manier op een stimulus reageren . Dat is het uitgangspunt.

  Hoe nauwkeurig en relevant zijn de beschrijvingen die deze "kaarten " geven ?
  Zijn ze werkelijk een weergave van het karakter van de  mens ?
  Of worden het zelffulfilling prophecy's?

  Zijn ze gebaseerd op voor ons geldende principes ?

  Stephen . R . Covey

  19 november 2017 gewijzigd door MARGRIET124

 • MIRJAM341

  19 november 2017

  Reageer op het laatste stuk.  Vind het een moeilijk onderwerp maar denk dat deze dingen alledrie de dingen invloed heeft op wie er zijn.  Met  een grote MAAR: Christus heeft ons vrijgekocht. in Hem hebben we een vrije keuze. Vrijheid van wil.

 • 19 november 2017

  Klopt Mirjam :-D:up:

  Vrije keuze en een onafhankelijke wil :-D

  Morgen een voorbeeld verhaal in antwoord  op de vragen van het laatste stuk .

 • MIRJAM341

  19 november 2017

  Ben benieuwd

 • 20 november 2017

  Laat ik als antwoord op deze vragen het verhaal van Victor Frankl vertellen .
  Frankl was een freusiaans psycholoog  en in die zin een determinist . Volgens deze leerschool wordt je persoonlijkheid gevormd door de ervaringen in je kinderjaren .
  Je mogelijkheden en je beperkingen liggen in feite al vast . Frankl was een Jood en van beroep Psychiater. Hij heeft in enkele concentratiekampen gezeten .
  Zijn ouders, zijn broer en zijn vrouw zijn vergast . Behalve zijn zus heeft niemand van zijn familie de kampen overleefd. Hij werd gemarteld en talloze keren  vernederd . Elk ogenblik kon hij worden ingedeeld bij de mensen die naar de gaskamers moesten of bij de "gelukkigen "die de lijken moesten opruimen  en de ovens waarin de lichamen werden verbrand moesten schoonhouden.

  OP een dag stond hij naakt alleen in een kamertje . Geleidelijk kwam hij tot het besef van iets dat hij later zou betitelen als  'de  ultieme menselijke vrijheid '- iets dat de nazibeulen hem niet konden afnemen .

  Ze konden ziojn hele omgeving controleren  , ze konden alles met zijn lichaam doen , maar Victor Frankl was een wezen dat van zich van zichzelf bewust was  en dus naar zichzelf en zijn omgeveing kon kijken .
  De basis van zijn identiteit was nog steeds aanwezig . Hij kon zelf bepalen in welke mate alles wat er gebeurde hem wezenlijk zou raken .  Tussen datgene wat er met hem gebeurde - de stimulus - en zijn respons bevond zich zijn vrijheid om die respons te kiezen .

  Tijdens zijn verblijf in de  kampen verplaatste Frankl zich in een andere situatie .Hij zag zichzelf college geven wanneer hij het kamp eenmaal had overleefd . Hij beschreef voo zichzelf hoe hij in de collegezaal stond en zijn studenten vertelde wat hij van zijn martelingen had geleerd .

  Hij legde zich dit op als een reeks mentale , emotionele en morele oefeningen .
  Zijn vrijheid werd steeds groter  , groter zelfs dan die van de kampbeulen . Zij hadden meer mogelijkheden  , meer opties om uit te kiezen in hun omgeving  , maar door zijn innerlijke kracht te ontwikkelen had hij meer vrijheid .

  DE mensen om hem heen  , zelfs een paar van zijn bewakers  , lieten zich door zijn aanpak inspireren . Hij hielp mensen om hun waardigheid niet te verliezen  en hun lijden niet als zinloos te ondergaan .

  In deze mensonterende omstandigheden leerde Frankl zijn zelfbewustzijn te cultiveren en ontdekte hij een fundamenteel principe van de menselijke natuur :

  Tussen stimulus en respons ligt de menselijke vrijheid om te kiezen .

  De kwaliteiten die de mens uniek maken , bestaan bij gratie  van deze  keuzevrijheid . Behalve zelfbewustzijn  hebben wij ook voorstellingsvermogen . Daarmee kunnen we in onze geest een wereld scheppen los van de huidige situatie .

  We hebben een geweten , een diepgeworteld besef van goed en kwaad . En er zijn principes die ons gedrag sturen en die aangeven in hoeverre het met deze  principes overeenstemt . Ten slotte hebben we een onafhankelijke wil .

  We kunnen handelen op basis van ons zelfbewustzijn , onafhankelijk van allerlei invloeden van buitenaf .

  Zelfs de aller intelligenste dieren bezitten deze kwaliteieten niet . Ze worden om in computer termen te spreken , geprogrameerd  door instinct en / of training .

  JHe kunt ze trainen op verantwoordelijkheid  , maar zij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor die training . Ze kunnen er met andere woorden geen invloed op uitoefenen . Ze kunnen de programering niet veranderen . Ze zijn zich er niet eens van bewust .

  Mensen kunnen hun programmatuur wél wijzigen  , los van hun instincten en training . Daarom zijn dieren betrekkelijk beperkt in hun mogelijkheden  en mensen niet .

  Maar als wij alleen een beroep doen op collectieve geheugen en zo instinctief  en geconditioneerd leven als dieren , zijn onze mogelijkheden ook beperkt .

  Het deterministische paradigma is voort gekomen uit de bestudering van het gedrag van dieren  - ratten - apen , duiven , honden - en dat van neurotische en psychotische mensen . Wellicht kunnen bepaalde  onderzoekers hiermee experimentele criteria mee ontwikkelen  , maar de geschiedenis van de mens  en ons eigen zelfbewustzijn  leren ons dat deze "kaarten "een totaal verkeerde  beschrijving van de realiteit geeft !

  Wij staan boven dieren .
  Juist door onze unieke kwaliteiten  te ontwikkelen kunnen wij ons als mens ontplooien .
  Onze keuze vrijheid is onze grootste kracht .

 • MIRJAM341

  20 november 2017

  Triest wat deze man heeft meegemaakt..  Bijzonder om te lezen dat hij door zijn ervaring erachter kwam, dat wat hij altijd geleerd had niet klopte en dat ook nog in kaart kon brengen..

  Het menselijk wezen is iets unieks.. en de kennis : de basis van de psychologie en psychiatrie slecht gefundeerd.

  Ach ja dit te weten schept de mogelijkheid om in mogelijkheden te denken, zoals het topic als zegt en te weten dat we meer zijn dan het product van onze opvoeding of dna..

  Met de bijbel in de hand mogen we zeggen dat Christus ons vrijkocht en dat schept mogelijkheden..

  Bedankt Margriet:-)

  20 november 2017 gewijzigd door MIRJAM341

 • 20 november 2017

  :-):up:graag gedaan .

 • 21 november 2017

  Bezieling

  Ik ging naar bijeenkomst en kerk
  en ontmoette er mensen die evenals ik
  in tweestrijd leefden
  en hun onmacht beseften .
  Ik voelde mij er thuis , want hier vond ik
  machtige gedachten  over verheven idealen
  en waarachtig geluk .
  Hier werd het werelds gejacht , die eindeloze strijd
  om méér dan zelfbehoud , die strijd van mens tegen mens ,
  ontmaskerd en veroordeeld .

  Geboeid luisterde ik preken
  en lezingen over plicht en gehoorzaamheid ,
  over de taak van de mens in de wereld ,
  over broederschap en liefde , en over
  een blijvend geluk dat stand hield
  in lijden en zorg .
  Ontroerd werd ik vaak ....vrede .....geluk
  beloften van ware blijdschap  en levensvervulling , zij glansden .

  Beter wilde ik worden  , meer menselijk  , liefdevoller , daarom ;
  geloven moest ik en strijden tegen mijzelf .
  Gestreden heb ik , eindeloos gestreden tegen mijzelf.
  maar steeds ; het ideaal bleef links , mijn eigen belangen rechts.
  In ontelbare compromissen waren weegschalen waar ik
  handig mee woog , totdat ik ontdekte dat ik mijzelf bedroog ,

  want de belofte : waarachtige blijdschap , bleef uit .
  Moedeloos werd ik  , want ik voelde dat mij iets ontbrak...
  maar wat ? - Ik wist het niet !

  Ik zocht en zocht jarenlang zocht ik .
  Tot ineens, onverwacht , ik zag het ! BEZIELING!
  Bezieling , dát was het wat mij en de wereld ontbrak .
  Immers , in de bezieling is blijdschap  , moed en geduld ,
  in bezieling is werken geen last en de bezieling : zij offert met vreugde .

  Jan Uriot

  21 november 2017 gewijzigd door MARGRIET124

 • LINDA978

  21 november 2017

  Dank je wel@Margriet voor deze waardevolle post. De Heer weet wat we soms nodig hebben.

  Heb mij hierin mogen verdiepen ondertussen, en vond nog een prachtig geschreven stukje over dit onderwerp.

  Liefs,

  Linda

  Bezieling verloren?

  In onze westerse samenleving hebben we voor een deel verleerd om te luisteren naar wat ons echt bezielt. We moeten presteren, efficiënt werken en rendement leveren. Gevolg is dat we vervreemden van onszelf, van ons innerlijk, van wie we zijn en wat ons in beweging zet. Mensen zeggen vaak: ‘ik moet wel mezelf kunnen zijn’. Maar de vraag ‘wie ben je dan?’ levert doorgaans - zoals één van ozne collega’s het uitdrukt - beeld zonder geluid op.

  Gevolgen

  De gevolgen ervaren we dagelijks in onze coachingspraktijk. Er ontstaat lusteloosheid, vermoeidheid, demotivatie, desinteresse, onverschilligheid, ziekteverzuim, burnout. Lees ook:

  werken kost mij energie

  geen uitdaging in mijn functie

  Wie zichzelf niet ontmoet in zijn eigenheid, wie het contact met zichzelf verliest, wie de bezieling kwijt raakt, is op den duur ook niet meer in staat om de gevoelswereld van de ander binnen te treden en de ander in zijn eigen(aardig)heid te ontmoeten en te accepteren.

 • 21 november 2017

  :-) tja , Linda , dit herkennen we toch vrijwel allemaal wel ...............

  En dan heeft de Bijbel het geinspireerde woord van God het antwoord .:-D

  Jesus is the answer for the world to day .

 • 27 november 2017

  Spreek altijd Leven

  Dood en leven zijn in de macht van de tong , wie hem liefheeft , zal de vrucht ervan eten  [ Spreuken 15 :4 ]

  Spreuken 15 : 4 zegt : 'Het medicijn van de tong is een boom des levens  , maar verkeerdheid erin is een breuk in de geest ....'

  De dingen die u zegt zijn zo belangrijk : u kunt uw leven maken  of breken  met de woorden die u spreekt . De huidige situatie waarin u zich bevindt , zowel goed als slecht , is het resultaat van woorden die u in het verleden hebt gesproken . Jezus zei dat u zult hebben wat u zegt [ Markus 11 : 23 ]
  Dus streef ernaar om altijd de juiste dingen te zeggen  , in het byzonder dingen die in overeenstemmming zijn met het goddelijke leven dat u in Christus Jezus hebt ontvangen .

  Kijk weer naar ons openingsvers ; het zegt 'Dood en Leven zijn in de macht van de tong..............

  U kunt dood in uw leven , familie , zaken  en financiën brengen  als dood alles is waar u de hele tijd aan denkt  en over praat .

  Evenzo kunt u leven in uw lichaam en omstandigheden spreken en vol zijn van gezondheid  en leven .

  Het is zo belangrijk dat u altijd leven spreekt . De Bijbel zegt  : 'Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden  , en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden '.  [ Mattheüs 12 : 37 ].

  Belijd met de mond :

  Eeuwig leven is aan het werk in mij . Ik ben vol leven ; mijn hele wezen is overvol met goddelijk leven en  energie . Ik ben van dood naar leven overgegaan . Ik ben de heerlijkheid van God , een levengever  en uitdeler van eeuwige waarheden !  Hallelujah !

  Zie ook Jacobus ! : 26        en Filemon 1 ; 6      Kolossenzen 4 :6

  Ik was erg ontmoedigd over veel dingen die niet goed gingen in mijn leven  in mijn leven , toe ik de Bijbel ging lezen en het Woord toepaste , bediende het tot mij  , nu zit ik vol moed! Mijn geest is bemoedigd .
  Glorie aan God !

  Patrick M .

  Uit Rapsodie van Realiteiten  van Chris Oyakhilome .

  27 november 2017 gewijzigd door MARGRIET124

 • LINDA978

  28 november 2017

  • In bijna alle wereldgodsdiensten wordt een verband gelegd tussen wat je denkt en doet en wat je zelf op je levenspad tegenkomt. Als je eerlijk bent, zul je vertrouwd worden. Als je goed bent, zul je goedheid terugontvangen. Als je doorzet, zul je resultaten boeken. Deze uitspraken laten zien dat er altijd een actie-reactieproces is. En dat de actie die jij doet in belangrijke mate bepaalt wat er met je gebeurt. Je bent geen willoos slachtoffer. Door de acties die je zelf inzet heb je – meer dan je je bewust bent – regie over je leven. Je komt echter in de knel als je meteen resultaten wilt zien van jouw actie. En als je een op een effecten wilt zien. Als je goed doet kan het namelijk een tijdje duren voor je ziet wat je oogst is. Het is ook goed mogelijk dat als je goed doet richting een bepaalde persoon, je pas na een heel lange tijd de positieve effecten daarvan zult zien. En het is denkbeeldig dat je nooit de effecten zult zien, maar dat het gegeven dat jij goed hebt gedaan wel zijn uitwerking heeft gehad maar dan op een ander vlak en bij een ander iemand. Jouw gemoedstoestand heeft zijn uitstraling gehad en is ‘opgepikt’ door een ander voor wie het misschien niet in eerste instantie bedoeld was. Ga door met goed doen en laat je niet leiden door negatieve reacties of het uitblijven van effecten op de korte termijn. Vertrouw erop dat wat jij positief doet altijd zijn uitwerking zal hebben en dat de vruchten echt zullen komen. En houd er rekening mee dat je aan het ‘bouwen’ kunt zijn voor je nageslacht.

  ;-)<3:-)

 • RICHARD157

  2 december 2017

 • 2 december 2017

  Amen Richard

 • FRANCISCA289

  2 december 2017

  Linda, je plaats hier op dit topic allemaal gecopieerd materiaal van de site horstconsult. wel zo netjes om te vermelden ;-)

  www.horstconsult.nl/inzichten/ ... zul-je-oogsten/

  2 december 2017 gewijzigd door FRANCISCA289

1 – 25 van 217    Ga naar pagina:  1  2  3 ... 9  Volgende Plaats reactie