De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Denken in mogelijkheden

ForumInspiratie

26 – 50 van 151    Ga naar pagina:  Vorige  1  2  3 ... 7  Volgende Plaats reactie

 • 2 december 2017

  • Ja, is ook zo hoor. In dat eerste stukje geef ik wel aan dat ik dit vond, en dus niet de indruk wek dat ik dit zelf geschreven heb. Maar dit even terzijde.

  Ik was deze link echt kwijt, en had laatst stukjes in een mapje geplaats, zo tussen alles door, op mijn p.c vandaar:-D

  • Maar ben echt blij dat :up: link weer is, en zal deze zeker nog wat doorlezen. Thank You:up:
 • MARGRIET124

  2 december 2017

  Denkers vanuit mogelijkheden.

  'Zonder Mij kunnen jullie niets doen 'zei Hij .
  [ Johannes 15 vers 5 ]

  En zij geloofden Hem ook toen Hij zei : Gij zijt het licht der wereld  [ Mattheüs 5 vers 14 ] "Gij zijt het zout der aarde ". [ Mattheüs 5 vers 13 ]

  Hij noemde hen nooit 'zondaars '.
  Hij zag geweldige mogelijkheden in elk hen !
  Wat deed Hij veel moeite om hen de eigenwaarde en het zelfrespect te geven dat zij verdienden .
  Per slot van rekening waren ze naar het beeld van God geschapen !

  Ja , Hij had met gemak een denker vanuit on - mogelijkheden kunnen worden . Hij kreeg immers niet veel tijd om iets belangrijks tot stand te brengen . Hij was pas drieendertig toen Hij werd vermoord . Hij stierf dus . Nooit getrouwd . Geen kinderen . Platzak .

  De Romeinse soldaten die Hem aan het kruis nagelden  , dobbelden om Zijn kleren . Daarmee was de kous af .

  De omstanders bij het spektakel keerden naar huis terug . De man was echt dood  .

  Maar Jezus Christus [ de door God Gezalfde ]  beschouwde zelfs de dood als een geweldige mogelijkheid !
  Wat een denker vanuit mogelijkheden ! 'En als Ik van de aarde verhoogd ben  , zal Ik allen tot Mij trekken ,'[ Johannes 12 vers 32 ] had Hij gezegd . Ja , Hij zag alles als een kans !

  Want toen Hij aan het kruis genageld was , veranderde Hij zijn kruisiging in een geweldige gelegenheid om de hele wereld op een indrukwekkende manier te vertellen  :

  Dat er geen zonde bestaat die God niet kan vergeven !!!

  Dus bad Hij : 'Vader vergeef het hun  , want zij weten niet wat zij doen '[ lucas 23 vers 34 ]

  En het kruis werd een triomfantelijk symbool am de wereld eraan te herinneren dat als God deze gruwelijke marteling van de onschuldige Christus kon vergeven  , Hij elke zonde kon vergeven .

  Toen Hij was gestorven , haalden vrienden van Jezus ,Hem  voorzichtig van het kruis af  , wikkelden Zijn naakte lichaam in doeken  en legden Hem in een graf dat door iemand ter beschikking was gesteld  .

  wordt vervolgd :

  2 december 2017 gewijzigd door MARGRIET124

 • MARGRIET124

  2 december 2017

  het vervolg :

  'Zo dat is dat ! 'dacht de menigte na de voltooiing van hun bloedige plan . "OPgeruimd staat netjes ,'dachten de vijanden  van Jezus . Want vijanden had Hij . Er was één groot kwaad dat Hij niet kon tolereren : geveinsde godsdienst . Hij ging er flink tegen te keer  , wat Hem in grote moeilijkheden bracht.

  De lege kruizen werden weggehaald . De gaten waarin ze stonden zouden weldra niet meer te zien zijn , opgevuld met stuifzand . Het lichaam van Jezus Christus was even dood als zijn 'grote doel ', onwerkelijke droom en opschepperij. Zijn volgelingen werden uiteengejaagd.
  Om eerlijk te zijn waren ze doodsbang . Waren zij nu aan de beurt ?  Geen enkele beweging uit de geschiedenis was meer ten dode opgeschreven dan de aanhang van Jezus op dat moment  .
  Hij was dood . Zonder geschhreven instructies of manifesten achter te laten . Geen gestructueerde organisatie .  Geen gebouwen of panden . Geen hoofdkantoor .
  De enige erfenis was de grootste gedachte dat ieder mens vrijwel alles kan bereiken wat hij wil  , als hij maar dicht genoeg bij God leeft en voldoende geloof heeft .

  Dat was de uitdaging die Jezus Christus achterliet .
  Maar door Zijn dood leek het een misrekening .
  Tot er iets gebeurde .

  Op de een of andere manier raakten de lamgeslagen  , verbijsterde en gebroken medewerkers van Jezus Christus in vuur en vlam  , door een onvoorstelbaar groot geloof dat bij geen enkele andere groepering in de geschiedenis van de mensen terug te vinden is .

  Want Hij verscheen aan hen . Hij leefde weer! Met een geweldige boodschap :
  'Natuurlijk bestaat God ! Ik ben bij Hem geweest !'.
  Natuurlijk is er leven na de dood ! Ik ben gestorven  en weer opgestaan om dat eens en voor al te bewijzen ! '
  'Natuurlijk hoort God elk gebed !"
  'Natuurlijk kunnen jullie de wereld ingaan en die veranderen  ! Het kan allemaal !'

  Hij stond op uit de dood om dit te vertellen . En de bange volgelingen werden de moedigste mensen  uit de  geschiedenis . Ze kwamen uit hun schuilplaatsen en gingen de straat op . Een ding is zeker :
  ze waren er honderd procent zeker van dat ze hun Meester weer levend hadden gezien .

  Ze waren daar zo van overtuigd dat zij , terwijl ze nog maar een paar dagen terug te bang waren geweest om hun gezicht te laten zien  , nu op de hoeken van de straten het evangelie stonden te verkondigen zonder een spoortje angst zelf vermoord te worden .
  'Jullie zijn dronken , 'zei iemand .

  'Helemaal niet , man , !' legden ze uit . 'De waarheid is dat die Jezus die ze gedood hebben  , nog steeds leeft ! Wij hebben Hem zelf gezien . Wij hebben met Hem gesproken .

  En deze denkers vanuit onmogelijkheden  werden de grootste denkers vanuit mogelijkheden die de wereld ooit gekend heeft . Niets kon hun stoppen . Niets stond hun succes nog in de weg . DE geest van hun leraar in het denken vanuit mogelijkheden had hen letterlijk geestdriftig gemaakt .
  En hen totaal veranderd .

  wordt vervolgd :

  2 december 2017 gewijzigd door MARGRIET124

 • ADRIANA359

  2 december 2017

  @Richard:up:

  RICHARD157 schreef: youtu.be/zgWcgatEmn0

 • MARGRIET124

  2 december 2017

  vervolg :

  De geschiedenis van het Joodse volk staat bol van de verhalen over briljante  en dappere mensen .
  Maar dit groepje door God geinspireerde mannen en vrouwen kent geen gelijke qua moed  , overtuiging en vastberadenheid niet .
  Want zij kregen kracht toen de Heilige Geest over hen kwam !

  Enkele van de laatste woorden van Jezus waren ; 'Gaat heen in de gehele wereld , verkondigt het Evangelie  aan de ganse schepping '[ Marcus 16 vers 15 ]  Gij zult kracht ontvangen  , wanneer de Heilige Geest over u komt en gij zult Mijn getuigen zijn te Jeruzalem , en in geheel Judea en Samaria  en tot het uiterste der aarde [ Handelingen 1 vers 8 ]

  Wat een geweldige visionair ! Wat een groots plan ! Wat een manier om de wereld te veroveren ! De ultieme denker in mogelijkheden !

  Waar zij zich echter niet bewust van waren  , was dat de ultieme denker in mogelijkheden op het punt stond zijn grootste probleem op te lossen . Want Hij had eén groot probleem , op aarde . Het leek zelfs onoplosbaar  : Hij kon maar op één plaats tegelijk zijn .

  Iemand zei onlangs tegen mij : 'Jammer dat Hij niet in onze tijd leeft . We zouden Hem goed kunnen gebruiken .'En hij voegde er droevig aan toe : 'Waarom moest Hij ook sterven ......

  'Sterven ? Hij is helemaal niet dood , 'antwoordde ik . ' Zijn Geest is springlevend vandaag de dag .'

  'Hij moest alleen Zijn lichaam kwijt ,'stelde ik . 'Dat was n.l Zijn grootste probleem . Zolang Hij nog een lichaam had , kon Hij maar op één plaats tegelijk zijn . Als Hij in het Noorden was  , was er op hetzelfde moment in het zuiden ook genoeg te doen . Hij moet wel eens gedacht hebben had Ik maar een paar miljoen lichamen . Een paar miljoen harten . Een paar miljoen monden . Een paar miljoen handen . KOn Ik maar op een paar miljoen plaatsen tegelijk zijn . '

  Dus bedacht Hij een briljant plan om niet meer gehinderd te worden door beperkingen van een lichaam  en de Heilige Geest te laten wonene in het denken van miljoeneen mensen van elk ras , in elke stad , in elk land , op de hele wereld . !  
  Dat was de oplossing om op hetzelfde moment op miljoenen plekken tegelijk te zijn .!

  En weet u wat ? Ook op dit moment leeft Hij  en geeft Hij allerlei mensen allerlei opdrachten , in hun geest .
  Uw hersenen zijn bewust uitgerust met het vermogen om Gods geestelijke signalen op te vangen in de vorm van ideeën  , impulsen  en gevoelens .
  Zelfs op dit moment heeft Jezus Christus een boodschap voor u , in de vorm van dat ene of andere idee waarvan u denkt dat het 'toch mogelijk 'moet zijn . Luister ernaar ! Doe er iets mee ! Jezus Christus kan in u wonen !

  Jezus Christus zou graag op dezelfde plek willen zijn als u . En dat kan ook omdat Hij kan doorwerken  in uw gedachten , gevoel , woorden en daden .

  wordt vervolgd :

 • 2 december 2017

  Amen

 • MARGRIET124

  20 januari 2018

  Wandel in zijn licht !!!

  88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

  In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen  [ Joh 1 : 4 ]

  88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

  In Johannes 8 : 12 zei Jezus : ..... Ik ben het Licht der wereld ; wie Mij volgt , zal; beslist niet in duisternis wandelen , maar zal het licht van leven hebben." Ook zei Hij in Johannes9: 5 "Zolang Ik in de wereld ben  , ben Ik het Licht der wereld."
  Licht is datgene wat definieert of beschrijft.
  In Psalmen 119 : 105 schrijft de Psalmist : "Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad."

  Een leven zonder Christus is een leven in diepe duisternis en ultieme hopeloosheid . U kunt uzelf niet eens kennen zonder Hem , want alleen in Hem  [ in Zijn Licht ]  word uw ware identiteit en persoonlijkheid geopenbaard . De Bijbel zegt dat de levensfontein bij Hem is : in Uw licht zien wij het licht [ psalmen 36 :9] Halleluja !

  Ook al zou u alle lampen in deze wereld gebruiken om uw leven te belichten , u zult alleen maar dingen zien die u niet leuk vind. Maar onder Zijn lichtziet u dat u uitmuntend en vol glorie bent .
  Gods licht [ Zijn Woord ] laat zien wie u bent  , wat u  heeft en uw mogelijkheden in Christus .
  U kunt röntgen stralen gebruiken om menselijke botten  en anatomie te bekijken , maar alleen het Woord toont de Grotere die in u woont.

  Naast dat het uw toerusting en rechten in Christus toont , produceert het Woord ook veranderingen in u die overeenkomen met de boodschap ervan . Het Woord begeleid u en dirigeert u zelfs in de richting van Gods perfecte wil voor uw leven en geeft u de wijsheid om het te vervullen .

  Terwijl u Gods Woord bestudeerten daarop mediteert , zult u licht hebben om te weten welke specifieke dingen u hoort te doen . U zult licht hebben inzake welke doelen u moet stellen en welke definitieve stappen u moet nemen om ze te realiseren .
  U zult inzicht en kennishebben om uitmuntend te handelen in a uw zaken .U zult in succes , gezondheid , voorspoed , vrede en kracht wandelen . dit is gegarandeerd zolang u wandelt en ziet met Gods licht [ Zijn Woord] .

  Belijdenis

  Ik wandel op het levenspad en ik  vervul Gods perfecte wil voor mijn leven . Het licht van God zit in mijn geest , daardoor weet ik van mijn erfenis in Christus Jezus en wandel ik daarin .
  Dank U gezegende Vader  , dat U mij leidt met Uw Licht op het pad van grootheid en uitmuntendheid.
  In Jezus Naam , amen

 • MARGRIET124

  31 januari 2018

  De barometer van je geluk .

  Het geweten
  is de barometer van je geluk.
  Een slecht geweten doet die
  barometer dalen .
  Het is een soort kortsluiting
  in je binnenste .
  Men zit in duisternis ,
  men zit in de nacht , totaal vast .

  Met een slecht geweten
  sluit je alle wegen naar geluk .
  Een goed geweten echter
  doet de barometer stijgen .
  Het maakt je vrij
  als een vogel in de lucht .
  Het brengt je altijd rust ,
  vrede en waarachtige vreugde.

  Met eengoed geweten ben je rijk >
  Met een goed gewetenblijf je jong >
  Met een goed geweten voorkom je heel
  wat miserie.

  Met een goed geweten
  heb je weet van goede dingen
  zoals vrede , vreugde , vriendschap
  en van al de vruchten van
  de geest van een God die liefde is .

  Zorg voor een goed geweten ,
  en je bent in de zevende hemel .

  Phil Bosmans

 • 31 januari 2018

  @Margriet

  Amen!

 • MARGRIET124

  1 februari 2018

  Een kostbare gave

  Moed is een kostbare gave.
  Je kunt veel verliezen zonder echt ongelukkig te zijn .
  Als je de moed verliest , verlies je alles .

  Moed heeft alles te maken met je kijk op dat kleine stukje leven ,
  dat je eigen leven is  , heel even tussen wieg en graf ,

  zo kwetsbaar en zo kort .

  Als je ogen zuiver zijn  en je hart vrij van die vele "zuchten "
  zoals hebzucht , zelfzucht , geldzucht , genotzucht ,
  ga je je eigen leven veel klaarder zien .
  Je gaat positief kijken en dan zie je weer licht .
  Dan zie je toekomst .

  Wie de moed verliest , is als een vogel die zijn  vleugels verliest .
  Er zijn geen open luchten meer.
  Er is geen zon meer en geen toekomst .
  Met de moed in de schoenen kom je niet vooruit .
  De moed in je schoenen is de dood in je hart .

  Moedeloosheid weegt op je hart ,
  ligt op je maag  en zit in je benen .
  Moedeloosheid is een loodzwaar blok dat je moet meeslepen .
  Moedeloosheid is de totale verlamming van je geestelijke
  en lichamelijke krachten .
  Zonder moed kun je niet leven , niet lachen , niet bidden .

  Moed is een wonderlijke kracht.
  Moe dhouden en anderenmoed geven is het allerbeste wat een mens
  kan doen , in alle omstandigheden , in elke situatie.
  Met moed geraak je overal door en doe je de zon schijnen,
  door alle wolken heen .

  Een mens genezen
  is hem de verloren moed teruggeven .

  Phil Bosmans

 • MARGRIET124

  5 februari 2018

  Zo boek je succes :

  Risico nemen zorgt voor opwinding .
  Opwinding zorgt voor enthousiasme.
  Enthousiasme zorgt weer voor energie .

  Dat is de ketting reachtie op weg naar succes  .

 • MARGRIET124

  5 februari 2018

  Ieder van ons verkeert wel eens in een situatie waarin de berg op ons pad geen millimeter meegeeft  , ondanks alles wat wij proberen .

  Het enige wat we dan kunnen doen  , is naar mijn mening dat krachtige geloofsgebed bidden dat Jezus ons voordeed.
  Toen de kruisdood onvermijdelijk leek , bad Hij vol geloof :
  'Vader , alles is U mogelijk , neem deze beker van Mij weg  . Doch niet wat Ik wil maar wat Gij wilt  [ Markus 14 vers 36 ]

  De woorden 'maar wat Gij wilt 'zijn de ultieme geloofsbevestiging die ver boven elke andere menselijke uiting uitstijgt . !

  Geloof dat bergen verzet , betekent ook overgave - alles loslaten  en aan God overlaten  .
  Maar wat Gij wilt 'is ontegenzeggelijk de geweldigste geloofsbevestiging die er bestaat .
  Het ontbvreken van deze ultieme bevestiging kan een reden zijn waarom de bergen in uw leven zich maar niet verplaatsen . Als dat ondanks uw inspanningen  inderdaad het geval is , raad ik u aan "maar wat Gij wilt "te bidden . Het kan wonderen doen .

  Onlangs verloor een man zijn vrouw. Het lukte ons niet om hem te helpen het enorme verdriet  , dat een donkere schaduw op zijn ziel wierp , te verwerken .
  De dag van de begrafenis brak aan . Ik bad stilletjes voor hem .
  Toen iedereen de kapel had verlaten  , stonden de diep bedroefde echtgenoot en ik samen bij de kist .

  En toen gebeurde het wonder .

  Met een betraand gezicht bad hij : 'Ik geef haar aan U terug  , Heer '.
  Zijn geloof bereikte bergachtige hoogten . Zelfs zijn fysieke houding veranderde ! Met verbazingwekkende zelfbeheersing zei hij : 'Nu is ze in goede handen .'
  Waarna hij met rechte schouders en vastberaden passen wegliep .  Hij had zijn overleden vrouwaan God over gegeven  . Daardoor hervond hij de geloofskracht om de berg verdriet te verplaatsen en viel de warme zon van innerlijke vrede weer op zijn ziel .

  UIt het boek crisis  van Robert .H. Schuller

 • 5 februari 2018

  @Margriet

  Heel mooi en sterk als je dat kunt....Overgave<3

 • MARGRIET124

  3 maart 2018

  Vergeving : Wat God van ons verwacht - 7X 70

  Wat verwacht God van ons , als we iemand anders vergeven ?

  Petrus en Jezus voerden een interessant gesprek . Jezus gaf onderwijs en Petrus vroeg de Heer hoe vaak hij zijn broeder vergeven moest. Zeven keer ?
  Jezus antwoordde : "Nee , ik zeg niet zeven keer . Ik zeg dat je hem zeventig keer zeven moet vergeven ". [ Matteüs 18 : 22 ]

  OP een dag vroeg ik tijdens mijn gebedstijd aan de Heer : "Heer , wát bedoelt U daar toch mee?" In mijn hart begreep ik het zo ; onze dagen bestaan uit 24 uur . Er is 8 uur voor werk , 8 uur voor het gezin en 8 uur om te slapen . 8- 8 - 8 .

  Als je 8 uur gebruikt , hetzij voor werk , gezin of voor jezelf , betekent dat eigenlijk dat die drie keer 8 het hele menselijke bestaan omvat , anderen en jezelf enz enz .
  Als je 8 uur neemt , hoeveel minuten zitten er in een uur ? Zestig . Zestig keer 8 is 480 . Wat is 70 X 7 ? 490.
  Ik voelde dat de Heer dit bedoelde : "Elke minuut van je dag dat jouw broeder het op hetzelfde gebied weer verknalt , minuut voor minuut , uur bij uur , dag aan dag ----- laat hem los .
  Maar misschien denk je wel : Maar Heer , wat als hij het dan weer doet ? Besef je wel hoeveel mensen bij mij kwamen en vertelden : Ik ging naar ze toe , ze bekeerden zich , en ze begonnen weer van voren af aan .
  Hoe vaak Heer kan mijn broeder tegen mij zondigen en zich bekeren en moet ik hem nog steeds vergeven ?
  Minuut voor minuut , uur bij uur , dag aan dag ---- laat hem los .
  Door hem of haar in de vrijheid te stellen , stel je je zelf ook in de vrijheid .
  Bovendien , als je er nog wat andere Bijbelverzen erop naslaat , ontdekt je al snel dat de Heer zijn / haar rechter is ...... niet u

  Matteüs 7 : 1
  Oordeelt niet , opdat gij niet geoordeelt wordt .

  Romeinen 14 : 10
  Maar gij , wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij , wat veracht gij uw broeder ? Want wijzullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden .

 • MARGRIET124

  3 maart 2018

  U vergeeft een ander omdat Hij u vergeven heeft , Hij heeft u opgedragen te vergeven en u bent Zijn gehoorzaam kind . Als u uw broeder zijn overtreding vergeven hebt , zal God u bevrijden omdat u uw broeder hebt bevrijd van zijn overtreding .

  U bent dan verlost van de geest van bitterheid én de heftige emotie zal verdwijnen . Äls u morgen of overmorgen denkt aan wat tante Annie verkeerd heeft gedaan of nog zal doen , zal door het werk wat de Heilige Geest in uw leven voltooid heeft , het noemen van haar nam u niet langer in lichterlaaie zetten . U hebt geen last meer van die heftige innerlijke emotie .
  U weet dan nog wel dat er zich ooit iets heeft voorgedaan , maar hoeft het niet meer als een zonde in uw eigen leven mee te sjouwen.
  De zonde van de ander behoort niet tot uw ballast .Het is hun zonde. God zal de rechter zijn .
  Het is uw verantwoordelijkheid om hen in de vrijheid te stellen , tot God te gaan , uw hart door Hem te laten corrigeren én de draad weer op te pakken .

  Uw vrijheid is niet afhankelijk van wat zij doen . Die is afhankelijk van wat u zelf doet .

  Als u anderen vergeeft , betekent dat niet dat zij vrijuit gaan , maar u geeft ze over aan God , samen met hun probleem .
  Maar u gaat nu vrijuit ,
  Als u iemand vergeeft , zult u nog wel de zonde haten , maar de mens zelf kunnen liefhebben . Mensen liefhebben is is niet hetzelfde als met hun zonden instemmen .

  Wat een bevrijdende gedachte !
  Ik heb het zelf ervaren .
  De Heer zei tegen mij : "Margriet , meisje , toen Ik jou vergaf , stemde Ik niet met je zonde in . Ik heb ze voor jou gedragen . Ik heb ze op Mij genomen ".

  Ik zei daarop : "Dank U Heer !".

  Bergrijpt u dat u niet als rechter bent aangesteld . Als u zichzelf tot rechter verklaart , dan zegt u tegen God dat Hij zich koest moet houden . Ik denk niet dat wij dat willen .

  God kan iemand op een bepaald moment willen redden en u wilt dan geen obstakel zijn .
  In de Bijbel zien we slechts twee oordelen in de toekomst : de rechterstoel van Christus en het grote oordeel voor de witte troon van de Vader .

  Romeinen 14 : 10
  Maar gij wat oordeelt gij uw broeder ? ........

  Openbaring 20 : 11
  En ik zag een witte troon en hem , die daarop gezeten was , voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten , en geen plaats werd er voor hen gevonden .

  Volgens de Bijbel zullen wij ooit de engelen oordelen .

  ! Korinthe 6 : 3
  Weet gij niet , dat wij de engelen oordelen zullen ? Hoeveel te meer de zaken , die dit leven aan gaan .

  Het enige andere oordeel dat ik in mijn Bijbel vinden kan is : dat wij onszelf beoordelen zodat we niet onder het oordeel van God vallen .

  1Korinthe 11 : 31
  Want indien wij onszelf oordeelden , zo zouden wij niet geoordeeld worden .

  Dat sluit het oordeel over anderen uit . We beoordelen onszelf en zullen oordelen over de engelen De Heer oordeelt over de heiligen . De Vader oordeelt de onrechtvaardigen , punt !!! Er is verdr geen mogelijkheid om anderen te oordelen .
  Paulus heeft gezegd : : "Niemand heeft mij geoordeeld , alleen de Vader heeft mij geoordeeld ."

  1 Korinthe 4 :4
  Want ik ben mijzelf van geen ding bewust ; doch ik ben daardoor niet gerechtvaardigd ; maar Die mij oordeelt , is de Heere .

  En als puntje bij paaltje komt : waarom oordelen we iemand eigenlijk?
  Omdat we vergelding willen !

  We spraken eerder alover de zeven geesten die samnhangen met bitterheid :
  Onvergevingsgezindheid - Wrok - Vergelding - Boosheid - Haat - Geweld - Moord .

  De derde was vergelding , die "ik zal het je betaald zetten "- mentaliteit .

  Maar of iemanbd nu wel of niet op vergeving reageert , het is hun zaak en hun zonde.

  Laat het rusten , houd uw hart oprecht , bid en vraag God verzoening te brengen .
  Doe wat u kunt doen , en als vrede niet mogelijk blijkt , vervolg uw weg .

  Schudt het stof van uw voeten .

 • 3 maart 2018

  @Margriet

  Mooi en waar:up:

 • MARGRIET124

  15 maart 2018

  Ons antwoord op gehoorzaamheid  [ blijvend gehoor geven aan het Woord van God ]

  Gods absolute normen  - Zijn genoden om God llief te hebben  , onze naaste lief te hebben  . rechtvaardigheid te betrachten  , milddadig te zijn en nederig met God te wandelen  - geven onsabsolute uitgangspunten die in iedere situatie gelden .

  Zij zijn een afspiegeling van Gods rechtvaardigheid  . Alleen God heeft absoluut zuivere bedoelingen  en alleen Hij kan tot stand brengen wat absoluut rechtvaardig is . God geeft die absolute normen ook aan ons door  . Gods morele normen zijn niet relatief  , hoewel de manier waarop wij ze toepassen kan veranderen door de omstandigheden .

  Zodanig zaken doen  dat daarin Gods rechtvaardigheid tot uiting komt , is geen eenvoudige zaak . Het vereist alle moed en wijsheid die we op kunnen brengen  . De enige manier waarop we die kracht en wijsheid verder kunnen ontwikkelen  , is door een sterke  levende band met Christus te hebben .

  Hoe meer we het beeld van Christus gaan vertonen  , hoe sterker we zullen worden  .
  God roept ons de oude mens af te leggen  en de nieuwe aan te doen . [ Efeziërs 4 : 22 - 24 ]
  Het zien op Christus vernieuwt  ons innerlijk  , ons hart  , ons karakter én onze gedachten  [ 1 Joh 3 : 2        2 Kor . 3 : 18     Efez . 1 : 18  ]
  Dit zien op Christus staat onder Gods controle .
  Het is geen doe - het - zelf - project .
  Tegelijkertijd  geldt echter : .... zio gij Hem zoekt  , Hij zal door u gevonden worden ....." [ 2 Kron . 15 : 2 ]
  Ons wordt gezegd  : "nader tot God  en Hij zal tot u naderen  " [ Jac 4 : 8 ]

  Als we het beeld van Christus  willen vertonen , moeten we Hem kennen  - niet als een filosofie  of ideaal voorbeeld  , maar als de levende Here  van ons leven  .

  Dit betekent ook dat we Hem gehoorzaam zullen zijn . In  feite kunnen we Christus niet leren kennen als we Hem niet gehoorzamen .
  Als we Christus meer zullen gehoorzamen  . zal Hij zich steeds verder aan ons openbaren  
  [ Joh . 15 : 9 - 10 ] .

  Opwassen [ groeien naar volwassenheid ] in Christus is een voortgaand  en wederkerig proces  . Christus openbaart Zijn liefde  en wij antwoorden daarop in liefdevolle gehoorzaamheid  . Hij onderwijst ons verder en wij ervaren zZijn genade en worden Hem meer toegewijd .

  God heeft ons absolute normen gegeven  . Voor de mensen die Jezus Christus niet toebehoren  , lijken ze misschien onwerkelijk  , maar voor christeneen  die Christus echt kennen zijn ze zeer reëel .
  Het bestaan van absolute normen en uitgangspunten neemt onze verantwoordelijkheid  om moeilijke morele beslissingen  te nemen  niet weg  . We moeten nog steeds goede overwegingen en beoordelingen blijven maken om tot een besluit te komen  wat nu werkelijk rechtvaardig , eerlijk  en waarachtig is .

  We hebben de vrijheid om beslissingen te nemen  en keuzes te maken waarvan de gevolgen niet altijd volmaakt zullen zijn .
  Terwijl we groeien in geloof en ons handelen door Christus laten bepalen  , is God barmhartig  , en als we fouten maken zal Hij ons vergeven .

  R.C . Chewning
  J. W. Eby
  S. J . Roels

 • SANDER489

  15 maart 2018

  Hoi Margriet

  Knap stukje waar heb het gevonden

 • MARGRIET124

  15 maart 2018

  Het komt uit het boek / laatste hoofdstuk  :

  Hoe kan een Christen zaken doen ?

  Auteurs : R. C. Chewning  , J. W . Eby  en S. J Roels

  Isbn  90- 5030 - 330 - 7

  1993 Uitgeverij J. J . Groen  en zoon / Leiden

 • 15 maart 2018

  • Dank je voor het delen @Margriet, heel mooi:$):-):up:
 • MARGRIET124

  26 maart 2018

  Zoek éérst het koninkrijk van God .

  We dienen ons verre te houden van alles dat ons ervan weerhoudt , het Koninkrijk van God te zoeken .
  Maar al te gemakkelijk verliezen we dat uit het oog  , zelfs als we ons inzetten voor legitime , zelfs goede doeleinden .
  Onze baan , positie , status , jet gezin  , vrienden , veiligheid - dit alles en nog zoveel meer kan zo licht in het centrum van onze aandacht terechtkomen .

  George Fox waarschuwt : "..... Maar er is het gevaar en de verleiding dat uw gedachten zozeer vervuld worden van uw werk  , dat er geen ruimte  meer over is voor iets anders ; zodat u nauwelijks nog iets kunt doen in dienst van God  .....  helemaal in beslag genomen door de dingen  .... En dan  , als de Here uw pad kruist  , en u met man en macht tot stoppen dwingt , en uw bezittingen en gewoonten van u wegneemt , zodat uw geest er niet meer door wordt  vervuld , dan is die geest vervuld van zorg en onrust  , afgesneden  als zij is van de kracht van God ."

  God geve ons allen de moed  , de wijsheid en de kracht om altijd in ons leven vast te houden aan de allereerste prioriteit : het zoeken  van Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid  .
  Als we dat doen  leven we een leven van eenvoud .

  Eenvoud omvat openheid  , is niet bezig met " hoe we overkomen ", is natuurlijk .
  Eenvoud staat haaks op sluwe berekening  en dubbelhartigheid .

  Mensen die leven vanuit de eenvoud kunnen op hun woord geloofd worden  . Ze spreken niet met twee monden  en kennen geen verborgen agenda .

  Toch is eenvoud niet zomaar synoniem aan 'eenvoudig te begrijpen'.  Jezus was niet eenvoudig te begrijpen  , Paulus ook niet , maar toch kunnen we van beide zeggen dat eenvoud hun spreken kenmerkte .  
  Hun spreken was er opgericht om licht en verheldering te brengen  , niet om verwarring en bedrog te zaaien .

  Eenvoud bevrijd ons van de tyrannie van ons ego  , de tyrannie van dingen , de tyrannie van mensen .

  Ons ego roept om aandacht  , erkenning  , applaus . Door listig bedrog wil ons ego zich altijd jonger , wijzer , rijker heiliger doen voorkomen dan het in wezen is . Ons ego zal ons tot het uiterste drijven om ons het gevoel te geven dat we bij de intelligentia horen .
  In ontmoetingen zorgt ons ego ervoor  , dat we strooien met namen van auteurs van wie we nog nooit een boek hebben gelezen . Of het doet ons een air aannemen van zogenaamde bescheiden superioriteit over mensen die in onze ogen tot de minder - geletterden behoren .
  Confronteer uw ego met de volgende vragen :

  • pretendeer ik een expert te zijn terwijl ik in werkelijkheid slechts amateur ben ?
  • Lees ik werkelijk de boeken waarnaar ik verwijs ?
  • Gebruik ik retoriek  [ is beeldspraak die gebruik maakt van clichés en bombastisch taalgebruik . ]om mijn werkelijke bedoelingen te verhullen ?
  • Probeer ik de indruk te wekken  , meer godvrezend [ of juist minder , al naar gelang de gewenste status in de groep ?]  te zijn  dan ik in werkelijkheid ben ?
  • Probeer ik mensen te imponeren met mijn titels en diloma's ?

  Eenvoud is ook sterker dan de tyrannie der dingen  . Uir angst dat anderen zouden ontdekken wie we in werkelijkheid zijn  , scheppen we een schijnwereld  van opzichtig vertoon  , buitensporige versiering  en pretentieuze stijl .
  We rennen naar schoonheidsspecialisten  , kappers , kleermakers  om het imago van de eeuwige jeugd te kunnen blijven handhaven  . We kopen kleren auto's  en huizen die ver boven onze stand  zijn , in een krampachtige poging  voor "geslaagd "door te kunnen gaan .

  Weetsta de tyrannie der dingen met de volgende vragen :

  • Kan ik tevreden zijn met het inkomen dat ik verdien ?
  • Gedraag ik mij zoals bij mijn leeftijd past ?
  • Laat ik me opjutten  om altijd dingen te kopen ?
  • Probeer ik indruk op mensen te maken  met allerlei nieuwe apparatuur ?
  • Koop ik dingen , di eik me kan veroorloven  en doe ik daarbij recht aan mijn verantwoordelijkheid jegens de armen ?

  Dan is er ook nog de tyrannie van mensen .
  Wat kronkelen we ons soms in de meest verschrikkelijke bochten  , alleen maar opdat mensen positief over ons zouden denken  . Wat zijn we toch ingespannen bezig om een goede indruk te maken op anderen , Inplaats van goed te worden  , doen we vreselijk ons best om mensen maar te laten denken dat we goed zijn .

  Ga vrolijk in de aanval tegen de tyrannie van mensen met de volgende vragen :

  • Kan ik minder gunstige opmerkingen over mijzelf verdragen  zonder dat ik de behoefte voel  , mezelf meteen te rechtvaardigen ?
  • Als ik een verhaal vertel  , probeer ik dan op subtiele wijze mijn eigen rol daarin in een gunstiger daglicht te stellen ?
  • Moet ik mij altijd verontschuldigen voor de dingen die ik doe ?
  • Probeer ik in  mijn werk naar vermogen te presteren  , ongeacht wat mensen daarvan zeggen of denken ?
  • Kan ik vrij een compliment aanvaarden  , zonder dat in valse bescheidenheid af te wijzen ?

  Slechts zij die eenvoudig zijn  , zijn vrij . Alle anderen worden ge tyranniseerd door het ambitieuze ego  , dat erkenning eist door dingen  en altijd bezig is met wat "de mensen "van ons denken .

  Francois de Fénelon  zei eens : "Eenvoud is de op- gericht- heid van de ziel , waardoor deze weerhouden wordt van eigenwijsheid .
  Waarlijk deze wijsheid is een grote schat ."!!!

  Uit : Het feest van navolging  - groeien in spiritualiteit  .
  Auteur : Richard Foster
  Theologische uitgeverij : Ekklesia

  "Onze tijd heeft niet zozeer behoefte aan meer intelligente mensen  , maar
  aan mensen met diepgang . " [ Richard Foster ]

 • MARGRIET124

  5 april 2018

  Gij zijt het zout der aarde !

  Jezus zegt dat wij het zout der aarde zijn .

  Zout is het oude symbool voor vriendschap . Bij een maaltijd waarmee een gesloten verbond of vriendschap bezegeld werd , mocht zout nooit ontbreken.
  Zout is ook het symbool voor onbederfbaar zijn ; een verbond dat door zout bekrachtigd werd , was een eeuwigdurend verbond .
  Als de Bijbel spreekt over een zoutverbond , dan gold dit verbond als onverbrekelijk !

  Wilkin van der Kamp

 • MARGRIET124

  6 april 2018

  Wonden hebben waarde .

  Als wij naar de handen kijken van Jezus , ontdekken wij dat wonden waarde hebben . Waar een wond geslagen is , daar is ook de plek waar Jezushet beste binnen kan komen . Gebroken mensen kunnen enorm tot zegen zijn  : ze zijn volledig afhankelijk van God en van Zijun liefde . Omdat de verheven God er voor kiest bij de gebrokene en verbrijzelde te zitten  , is dit ook voor anderen merkbaar .
  Gebroken mensen zijn niet bedreigend .

  Jezus vergeleek zichzelf in één van de gelijkenissen met de edele wijnstok en zijn discipelen met wilde ranken .
  Als een wilde rank op de edele wijnstok geënt wil worden , dan moet hij eerst worden losgesneden van de wilde wijnstok , Dit is het beeld van de bekering en de wedergeboorte . In de praktijk wordt een rank expres schiuin afgesneden  zodat zijn wond zo groot mogelijk is !
  Anders kan hij niet geënt worden
  Vervolgens wordt in de zijde van de wijnstok een kruis gesneden waarin de rank  geënt wordt. De verwonde rank wordt in de wijnstok opgenoemen . Het duurt dan nog drie jaar voor de sappen van de wijnstok de rank doorstromen  en de nieuwe rank edele vruchten kan dragen .

  Door deze gelijkenis laat Jezus ons zien dat wij in Hem geënt moeten worden omdat wij van nature geworteld zijn in de aarde .
  We zijn aards gericht ; we denken aards  en wij reageren aards .

  Jezus daarentegen had Zijn wortels in de hemel . Hij is  de Boom des levens .

  In Hem mogen wij geënt worden om deel te krijgen aan zijn goddelijke natuur .

  Enten en snoeien zijun twee verschillende dingen .
  Veel christenen zijn niet goed geënt omdat ze de waarde van hun wonden niet kennen . Ze sluiten zich af , bouwen muren om hun hart en durven de wonden niet te laten zien . Wonden hebben echter grote waarde . Alleen als we erkennen dat we gewond zijn  , kunnen we in Christus geënt worden  en kunnen we zijn levenssappen tot ons nemen . Daarom zei Jezus dat Hij niet is gekomen voor hen die gezond zijn , maar voor hen die ziek zijn .

  888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

  Deze uitleg van Wilkin van der Kamp , trof mij heel byzonder , vandaar dat ik het hier plaats .

 • MARGRIET124

  15 april 2018

  Een kostbare gave.

  Moed is een kostbare gave.
  Je kunt veel verliezen zonder echt ongelukkig te zijn .
  Als je moed verliest , verlies je alles .

  Moed heeft alles te maken  met je kijk op dat kleine stukje leven ,
  dat je eigen leven is  , heel even tussen de wieg en het graf ,
  zo kwetsbaar en zo kort.
  Als je ogen zuiver zijn en je hart vrij van die vele "zuchten "
  zoals  hebzucht , zelfzucht , geldzucht , genotzucht ,
  ga je je eigen leven veel klaarder zien .
  Je gaat positief kijken , en dan zie je weer licht.
  Dan zie je toekomst .

  Wie de moed verliest , is als een vogel die zijn vleugels verliest.
  Er zijn geen open luchten meer .
  Er is geen zon meer en geen toekomst.
  Met de moed in je schoenen kom je niet vooruit.
  De moed in de schoenen is de dood in je hart .

  Moedeloosheid weegt op je ahrt ,
  ligt op je maag en zit in je benen .
  Moedeloosheid is een loodzwaar blok dat je moet meeslepen .
  Moedeloosheid is de totale verlamming van je geestelijke
  en lichamelijke krachten.
  Zonder moed kun je niet leven , niet lachen , niet bidden .

  Moed is een wonderlijke kracht,
  Moed houden en anderen moed geven is het allerbeste
  wat een mens kan doen ,
  in alle omstandigheden, in elke situatie.
  Met moed geraak je overal door  en doe je de zon schijnen ,
  door alle wolken heen  .

  Een mens genezen
  is hem de verloren moed teruggeven .

  Phil Bosmans

 • MARGRIET124

  2 mei

  Efeziërs 3 : 14 -20

  Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader , die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde .
  Moge Hij u vanuit Zijn rijke luister uw innerlijke wezen  kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof  Christus kan wonen in uw hart , en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde .
  Dan zult u met alle heiligen  de lengte en de breedte , de hoogte en de diepte
  Kunnen begrijpen , Ja de liefde van Christus kennen , die alle kennis te boven gaat ,
  opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid .

  Onbegrijpelijke liefde ?

  Hoe bereken je de inhoud ?
  Waarschijnlijk heb je dat geleerd.

  Lengte X breedte X hoogte  [ of diepte ].
  Paulus gebruikt dezelfde maten .
  Hij geeft de inhoud van Gods liefde weer.
  Voor ons niet te meten zo groot !

  Hoe kom je daar dan achter ?
  Sommigen merken niets van die liefde .
  Dat zeggen ze tenminste.
  Ze merken het niet op .

  Maar hopelijk weet jij ervan .
  Het kan als je er voor open  staat .
  Als Jezus in je hart woont.
  Let goed op  : in je woont .
  Niet bij je , maar in je .
  Hij bepaalt dan je leven .

  Dan is je leven als een boom .

  De wortels worden gevoed door Gods liefde .
  Dan vertrouw je Hem steeds meer .
  Die boom draagt ook vruchten .
  Dan mag je ook van die liefde uitdelen .
  Dan werkt God door ons .
  Machtig als Hij je zo wil gebruiken .

  Gerrit ten Berge

26 – 50 van 151    Ga naar pagina:  Vorige  1  2  3 ... 7  Volgende Plaats reactie