De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Denken in mogelijkheden

ForumInspiratie

51 – 75 van 170    Ga naar pagina:  Vorige  1  2  3  4 ... 7  Volgende Plaats reactie

 • 7 mei 2018

  Liefde en de lange levensweg .

  Hoe komen twee mensen bij elkaar  , zo dicht bij elkaar , dat ze stil bewogen of wild enthousiast elkaar door het het leven willen dragen ?
  Dit is een groot mysterie . Je kunt niet zeggen wat je zozeer bekoorde in die ander .
  Een blik , een haarlok , een lach . Bij elk contact ging je hart sneller kloppen . Je droomde van elkaar en je ging wonen bij elkaar .
  Je ging elkaar bewoonen als een huis  , nog lang voor een huis gebouwd werd voelde je je thuis , thuis in dat grote mysterie dat mensen "liefde "noemen .
  Je bent elkaars leven binnengegroeid zoals twee takken  in de stam en wortel van het leven .

  Maar de weg is lang . Niet elke dag luiden de feestklokken . Het eerste enthousiasme gaat voorbij  en er komen vele eentonige dagen . Men begint te merken , dat de ander niet alleen goede kanten heeft . Je ergert je soms en dan denk je "Ik heb me vergist ".

  Maar je hebt je niet vergist. Ieder mens is maar een mensgelijk alle andere mensen . Alle leven heeft een ritme van dag en nacht , hoog en laag  , eb en vloed. Ieder jaar wordt het lente en zomer , herfst en winter .

  Heb geduld , veel geduld met jezelf en nog meer met de ander en verlaat nooit het huis van je liefde en trouw.

  Als de storm opsteekt , geraak dan niet in paniek en laat niet los . Hou je vast aan de wortels van je liefde en wacht .

  De storm gaat voorbij . Echte liefde moet blijven .

  Phil Bosmans

 • 14 mei 2018

  Woorden kunnen een wegwijzer zijn ,

  een brug , een sleutel ,
  een pleister voor de wonde,
  een warme mantel tegen de koude ,
  een brandende lucifer in het donker,
  een regenboog .

  Woorden kunnen ook een verbodsteken zijn ,

  een hangslot , een oorveeg , een koude douche ,
  tocht die het kaatslicht dooft ,
  een barstende zeepbel .

  Ik zou graag woorden vinden

  die verder helpen , die verbinding scheppen ,
  die ontsluiten , die niet kwetsen,
  die verwarmen , die angst verdrijven ,
  woorden waarop men kan vertrouwen .

 • 9 juni 2018

  Onderwerp  : Zonde

  Terugroepactie .

  De Maker van alle mensen  roept alle geproduceerde eenheden terug   , ongeacht type  of jaar van productie  ,  vanwege een ernstig defect aan het voornaamste  en centrale  bestanddeel
  van het hart .

  De oorspronkelijke prototypen  , 'Adam en Eva ', vertoonden n.l een mankement waar sindsdien alle eenheden mee kampen .

  Dit defect wordt aangeduid als  'Zeer Ongewenste  Nasleep Die Extermineert ', beter bekend als  Z O N D E

  De symtomen zijn  :

  Doelloosheid
  Vuile vocale uitstoot
  Oorsprondsanemie
  Gebrek aan vrede en vreugde
  Egoïstisch en gewelddadig gedrag
  Somberheid of verwarring in het mentale bestanddeel
  Angst
  Afgoderij
  Rebellie

  De Fabrikant  , die aansprekelijk noch verantwoordelijk is voor dit defect  , biedt gratis en door de fabriek ge autoriseerde reparatie  en onderhoud om dit  ZONDE - defect te verhelpen .

  De Monteur Jezus  , heeft zich bereid verklaard  de astronomische kosten van deze reparatie werkzaamheden  op zich te nemen .
  De klant hoeft geen extra kosten te betalen .

  Voor reparatie  belt u G _ E _ B _ E _ D

  Is de verbinding tot stand gebracht , upload dan uw ZONDE- last  via de  BEROUW - procedure.
  Down- load  vervolgens VERGEVING  van de Monteur , Jezus ,  in het hart .
  Hoe groot of klein  het ZONDE defect ook is  , Jezus vervangt het door  :

  Liefde
  Vreugde
  Vrede
  Geduld
  Vriendelijkheid
  Goedheid
  Trouw
  Zachtmoedigheid
  Zelfbeheersing

  Voor nadere byzonderheden over het gebruik van deze vervangers , zie de handleiding  ,
  de B.I.J.B.E.L  [ Basis Instructies van Jaweh  Bij  Einde Leven ]

  WAARSCHUWING : een mens die ongerepareerd blijft doorgaan valt buiten elke garantie , stelt zich bloot aan talloze gevaren en problemen  en wordt uiteindelijk voorgoed in beslag genomen .

  GEVAAR : de mensen die niet op de terugactie reageren  , zullen moeten worden omgesmolten in de oven .
  Om besmetting  van de hemel te voorkomen  , zal het ZONDE - defect daar niet worden toegelaten .

  Dank u voor uw aandacht  !

  GOD

  Wees alstublieft zo vriendelijk anderen op de hoogte  te stellen  van deze belangrijke terugroepactie  .
  Overigens is de Vader dag en nacht bereikbaar  via ' knie - mail '.

  Mark Stibbe

  9 juni 2018 gewijzigd door MARGRIET124

 • 9 juni 2018

  @Margriet

  Wat bijzonder om zoiets te verzinnen...knap hoor:up:

  Hopelijk geven veel mensen er gehoor aan!

 • SARI439

  9 juni 2018

  :up:

 • 9 juni 2018

  Even er bij gezet  wie het bedacht en geschreven heeft .:-D

 • 2 juli 2018

  In het boek : Twaalf buitengewone vrouwen
  Van de auteur : John Mac Arthur

  Las ik een les over het belang van geloof  - boven werken

  ..... Een belangrijk geestelijk principe gaat hand in hand met de prioriteit  van aanbidding bóven dienstbaarheid  en heeft er zo'n nauw verband mee dat de twee elkaar eigenlijk overlappen .

  Dit principe is de waarheid  [ van begin tot eind in de Bijbel onderwezen ]  dat wat we geloven uiteindlijk belangrijker is dan wat we doen  .

  Martha's 'zorg voor de gasten ' was een afleiding  [ Lucas 10 : 40 ] van het ene ding dat echt noodzakelijk was  -- luisteren en leren van Jezus  --

  Religieuze werken hebben vaak de sinistere neiging om geloof zelf te overschaduwen . Correcte goede werken vloeien altijd voort uit geloof en zijn er de vruchten van .
  Wat we doen  is cruciaal , omdat het bewijs is dat ons geloof levend en echt is  [ Jacobus 2 : 14 - 26 ]

  Maar geloof moet eerst komen  en is het enige echte fundament  voor ware  en blijvende goede werken .

  Dat alles is verpakt in de waarheid dat werken niet het instrument van rechtvaardiging zijn ;
  dát is geloof [ Romeinen 4 : 4 - 5  ]

  Martha lijkt deze dingen even te zijn vergeten . Ze gedroeg zich alsof Christus haar werk voor Hem meer nodig had  dan zij Zijn werk voor haar !!!

  In plaats van nederig haar geloof te richten op het levensbelang  van Christus 's werk voor zondaren  , dacht ze meer in termen van wat ze voor Hem kon doen .

  Opnieuw , dit lijkt iets te zijn voor het menselijke hart . We nemen ten onrechte aan dat wat wij voor Christus doen  belangrijker is  dan wat Hij voor ons heeft gedaan .

  .........................

  Menselijk instinct lijkt ons te vertellen dat wat we doen belangrijker is dan wat we geloven .!!
  Maar dat is de verkeerde gedachte  , het product van onze zondige eigendunk  . Het is een  totaal verkeerde denkwijze  - zondig - verkeerd .
  We moeten onze werken voor Christus  nooit hoger achten dan Zijn werk voor ons .

  Natuurlijk zou zo'n gedachte nooit bewust  in Martha's hoofd hebben gezeten . Zij hield van Christus . Ze vertrouwde Hem echt  , hoewel haar geloof zwakke momenten kende . Maar toch liet ze haar dankbaarheid over wat Christus voor haar zou gaan doen  , soms overschaduwen  door haar bezorgdheid  over wat ze voor Hem moest doen .

  Ik ben heel dankbaar dat Christus 's berisping  voor Martha  zo teder was . Ik moet bekennen dat het heel gemakkelijk  voor me is om me met haar te identificeren . Ik geniet van het voorrecht om de Heer te mogen dienen  en Hij heeft me meer dan genoeg gezegend .

  Het is soms verleidelijk om helemaal op te gaan in je bediening en te vergeten dat geloof en aanbidding  altijd prioriteit  moeten hebben  boven werken .

  In deze hectische tijden  moeten we allemaal meer van Maria's aanbidding , luisterende geest te kweken en minder van Martha's haastige drukte .

 • 2 juli 2018

  @Margriet

  :up:

 • 2 juli 2018

  Werd onderbroken door mijn Maandagochtend afspraak  , zet hiernog even het laatste stukje  er bij :

  Maria en Martha herinneren ons er ook aan dat God alle soorten mensen gebruikt . Hij heeft ons met reden  verschillende gaven gegeven  en we mogen elkaar niet minachten  , alleen maar omdat we andere temperamenten  of botsende persoonlijkheden hebben .

  Martha was een eervolle  en godvrezende vrouw met een dienstbaar hart  en een zeldzaam vermogen voor werk .

  Maria was nog eervoller  , met een ongewone neiging tot aanbidding  en wijsheid .

  Beiden waren buiten gewoon op hun eigen manieren . Als we hun gaven en hun bezieling samen afwegen , geven ze ons een geweldig voorbeeld om te volgen .
  Laten we ijverig  de beste karaktertrekken  van deze twee buitengewone vrouwen ontwikkelen .

  John Mac Arthur

 • BERT970

  2 juli 2018

  Mooi @ Margriet!

  Gisteren ging de prediking van onze dominee daar ook min of meer over!

  Het tekstgedeelte was uit 1 Petrus 4 vers 10: Dat handelt over de gave die elk van ons ontvangen heeft! Ds. zei daar onder meer over dat het zo kan zijn dat je bv. makkelijk contact legt met andere mensen! In zo'n geval zou ik als ik op bezoek ga bij onkerkelijke mensen zo'n ouderling meenemen die de vrijmoedigheid heeft om makkelijk met mensen contact te leggen!! Maar ga ik nu op bezoek bij iemand die ziek is of tobt met andere (geestelijke) dingen da zou ik een ouderling meenemen die meer stiller is  maar goed kan luisteren!!

  Ook zei de ds. dat iemand die voor zijn bekering een spraakzaam en open type wad dat na zijn bekering vaak ook nog is! En dat dat dus een gave kan zijn in je verdere leven! En andersom als je voor je bekering een vrij stille, ingetogen persoon was dat je dat na  je bekering ook nog bent! Vond dat echt wel een eyeopener!! Allen zijn wij Uitdelers van de menigerlei Genade van God!! Ieder met zijn of haar specifieke talenten en gaven!! De een 30- , de ander 60- en een ander 100 voud!!

  2 juli 2018 gewijzigd door BERT970

 • 11 juli 2018

  Om hardop uit te spreken / te getuigen , te belijden :

  Ik behoor tot het genootschap van hen die zich niet schamen .
  Ik heb de Heilige - Geestkracht ontvangen . De teerling is geworpen . Ik ben over de grens gestapt  . De keuze is gemaakt : ik ben een discipel van Hem .
  Ik zal niet achterom kijken  , verflauwen , vertragen  , terugkrabbelen of zwijgen .
  Mijn verleden is schoongewassen  , mijn heden heeft zin gekregen  , mijn toekomst staat vast .
  Ik heb definitief een punt gezet achter armoedig en vrijblijvend leven , kleurloze dromen  , lage verwachtingen  , werelds gepraat  , geven zonder dat het wat kost  en kleinzielige doelstellingen .

  Ik hecht niet meer aan naam  , voorspoed , positie , promotie , toejuichingen of populariteit.
  Ik hoef niet meer gelijk te hebben , de eerste te zijn  , erkenning te krijgen  , lof te ontvangen ,
  hoogachting te vinden of beloond te worden  . Ik leef nu door het geloof , steun op Zijn tegenwoordigheid , oefen mij in geduld , word bemoedigd door gebed en doe mijn werk met kracht .

  Mijn levenspad staat vast  , mijn doel is de hemel , mijn weg is smal  en ruw , mijn ware metgezellen zijn weinig in getal  , mijn gids is betrouwbaar en mijn missie helder .

  Ik zal niet schipperen en laat mij niet omkopen  , ontsporen , weglokken  , op andere gedachten brengen  , misleiden of ophouden .
  Ik zal niet terugdeinzen als ik offers moet brengen  , dralen in de aanwezigheid van de vijand
  of dolen in het labyrint van de middelmatigheid . Tegenstand zal mij niet tegenhouden  , ik zal niet opgeven  , mijn mond houden of verflauwen voordat ik volhard , gebeden , alles gegeven en gepredict heb voor de zaak van Christus .

  Ik ben een discipel van Jezus . Ik moet doorgaan tot Hij komt , geven tot ik erbij neerval , prdeiken tot iedereen het weet  en doorwerken tot Hij zegt dat ik moet stoppen . En als Hij de zijnen komt halen  ,
  zal Hij mij moeiteloos herkennen .

  Mijn banier zal duidelijk wapperen .

  Dr . Bob Moorehead

 • ORBELINDA632

  11 juli 2018

  Mooi Margriet

 • PETRA266

  11 juli 2018

  Mooie stukken Margriet en zeker  belangrijk om over na te denken en  bij stil te staan.

 • 12 juli 2018

  Het Woord op uw lippen .

  Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid én met de mond  belijdt men  tot zaligheid [ Romeinen 10 : 10  ]

  Het is niet voldoende om Gods geschreven Woord zoals het in de Bijbel staat te kennen  , u moet daarnaast kracht vrij maken door het ook uit te spreken  , dát is hoe het werkt !
  Met het Woord op uw lippen leeft u boven alle beperkingeen en omstandigheden .

  Uiting geven aan uw geloof is een fundamenteelgeestelijk  principe , bij gebrek hieraan kan zelfs de gave  en zegening van de redding niet worden ontvangen of geactiveerd .

  Lees opnieuw het openings vers Romeinen 10 : 10

  Om de redding tot stand te kunnen  brengen , moet er voldaan worden aan deze twee voorwaarden : het geloven  én belijden  van de Heerschappij van Jezus .
  Geloven alleen is niet voldoende  ; er moet een overeenkomstige verbale verkondiging of bevestiging van uw geloof zijn .

  Zodra u het Woord uitspreekt zet u feitelijk kracht vrij en laat u het in actie komen voor u .

  God instrueerde Jozua bijvoorbeeld : "Dit wetboek zal niet uit uw mond wijken  ; maar gij zult daarin dag en nacht  mediteren  , opdat giij moogt wááarnemen te doen naar alles wat daarin is geschreven ;

  Want dan zult gij uw weg voorspoedig maken , en dan zult u succes hebben ".  [ jozua 1 : 8 ]

  De Hebreeuwse weergave van het woord "mediteren "is  "Hagah  ", wat betekent :
  nadenken , inbeelden  , mompelen , spreken , studeren , praten , uiten  of brullen ".

  Het gaat er dus niet alleen om dat u over het Woord nadenkt  , u hoort het Woord ook uit te spreken .

  De instructie aan Jozua zegt niets over het spreken tot anderen . Het maak t dus geen enkel verschil of iemand naar u luistert of niet , blijf gewoon het Woord spreken .

  Gebruik het Woord wanneer zich iets voordoet . Spreek het Woord en veranderdingen . Het Woord van God in uw mond ís God die spreekt .

  Gebed :

  Dierbare Vader  , dank U dat er geloof  in mijn geest is opgewekt om mijn wereld te veranderen  en situaties te transformeren voor Uw Glorie .
  Ik geloof in de onnaspeurlijke rijkdommen van Christus en alles wat Hij voor mij heeft gedaan en bevestig dáárom dat ik al mijn dagen wandel in gerechtigheid  , overwinning  , gezondheid  , vrede , vooruitgang  en welvaart .
  In Jezus 'Naam . Amen

  Uit een dagboekje en Bijbelstudiegids van  Chris Oyakhilome

  12 juli 2018 gewijzigd door MARGRIET124

 • SARI439

  12 juli 2018

  mooi:-)  uitspreken hoe ?? voor jezelf , voor anderen?

  12 juli 2018 gewijzigd door SARI439

 • 12 juli 2018

  :-) voor jezelf @Sari .  Je kunt héél eenvoudig , jezelf hardop voorlezen uit de Bijbel .

  Het sterkt je geloof en bouwt het op !
  Geloven is uit het horen .

  Als je hardop leest spreek je het Woord van God ,  je hoort het met je oren , en met een moeilijk woord ; het resoneert in je hart [ klinkt na en beklijft in je hart ] Of zoals God Zelf zegt :' Ik grif de Woorden in je hart .

  12 juli 2018 gewijzigd door MARGRIET124

 • BERT970

  12 juli 2018

  En zoals ze vroeger vaak zeiden en wat een variant is op Lejos Rabbi voorbeeld van het hart: Het zit een voet te hoog; dus in het hoofd maar niet in het hart!!

 • BERT970

  12 juli 2018

  In het midden van de 16e eeuw was er huiszoeking in de Bohemen. Een Christin die juist bezig was om deeg te kneden verborg de Bijbel in de deegklomp en zo ging het de oven In. Haar leven had ze behouden maar ook haar "gebakken" Bijbel!

 • LEJO464

  12 juli 2018

  Geef ons heden ons dagelijks brood ... ;-)

 • 16 juli 2018

  Toegang tot de Vader

  Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade ,
  opdat wij barmhartigheid verkrijgen  en genade
  vindenom geholpen te worden op het juiste tijdstip . [ Hebreeën 4 : 16 ]

  Zodra u op nieuw geboren bent word u lid van Gods grote familie .
  De Apostel Paulus sprak van deze  familie in Efeziërs 3 : 14 - 15  [ KJV ] :
  "Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus , naar Wie de hele familie in de hemelen en op aarde genoemd is . "

  Het is n.l één familie  , zowel in de hemel als op de aarde . , en u hoort erbij .

  Als lid van deze familie behoort u nu tot een goddelijke gemeenschap .

  Het lijkt op het lid zijn van een besloten online groep  , waar leden wachtwoorden moeten intikken om toegang te krijgen . Alle niet - leden worden geweerd  ; pas wanneer ze zich registreren worden toegangscodes vrijgegeven .

  Zo gaat het ook toe in onze gemeenschap .

  Door de Heilige Geest hebben we toegang tot de Vader en tot alle glorie in en van Zijn aanwezigheid .

  De Bijbel zegt  : "Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader  "
  Efeziërs 2 : 18

  God is altijd blij met ons . De Bijbel zegt dat Hij blij is over ons en zingt  [ Zafanja 3 : 17 ]
  Velen kennen Hem niet echt  , daarom denken ze dat Hij boos op ze is vanwege hun verkeerde dingen en rennen bij Hem weg . Maar Hij is liefde  en houd van u met een passie  , ondanks uw acties .

  Romeinen 5 : 8  vertelt ons : "God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren . "

  Efeziërs 2 : 19 zegt : "Zo bent u dan niet meer vreemdelingen  en bijwoners , maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God . "

  Stop met bedelen of u te gedragen als vreemdeling of buitenlander ; u bent lid van Gods familie  en u heeft ongelimiteerde toegang tot Hem  door Jezus Christus . Hallelujah !
  Oh , wat een glorie zult u ervaren , communiceren en uitstralen als deze waarheid in uw hart neerstrijkt .! Het zal uw leven prachtig maken en ervoor zorgen dat u uw volledige potentiëlen zult benutten .

  Gebed :
  Lieve Vader , ik ben voor eeuwig dankbaar voor Uw onvoorwaardelijke liefde waarmee U mij uitbundig liefheeft  , en voor het geweldige voorrecht  een echt lid te zijn van onze grote  en sublieme familie .
  Ik geniet van de zegeningen en voordelen  van mijn eenheid met U en ik ben mij bewust van Uw glorie in mijn leven .

  In Jezus 'Naam , amen

  Chris Oyakhilome

  16 juli 2018 gewijzigd door MARGRIET124

 • 16 juli 2018

  Verlossing en kwijtschelding

  In wie wij verlossing hebben  door Zijn bloed , de vergeving van zonden  , overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade  [ Efeziërs 1 : 7 ]

  "Verlossing "in het bovenstaande vers is het Griekse woord "apolutrosis "en het betekent verlossing  ; in christus hebben we onze verlossing . Hij bevrijdt of verlost u uit de problemen  en verwijderd alles uit uw leven dat fout is .

  Dus u kunt zeggen : Ik heb mijn verlossing in Christus  , wat er ook gebeurt ! " Dát is verlossing .

  Het maakt niet uit in wat voor puinhoop u denkt te zitten ; u kunt erop vertrouwen dat Hij u eruit haalt .

  In Jezus Christus hebben we ook vergeving van zonden . De King James vertaling  gebruikt het Griekse woord 'vergeving 'van zonden  , maar het Griekse woord is "aphesis  "en het betekent kwijtschelding  , het compleet verwijderen  of uitwissen van zonden !!!

  God deed veel meer dan ons vergeven ; Hij heeft onze zonden uitgewist . Er is geen spoor  of aantekening van uw zonden ; het is alsof u nooit gezondigd hebt .

  Daarom is het verkeerd voor een Christen om bewust te blijven van zonde .
  Sommigen vragen altijd in hun gebed aan God vergeving  , omdat zij altijd overweldigd worden door de last van het zondbewustzijn .

  De waarheid is dat de Bijbel ons nooit vertelt om God om vergeving te vragen .God heeft nooit voorzieningen gemaakt voor uw " vergeving ". Dit zou de theologie van sommige mensen kunnen neerhalen  , maar het is de waarheid van het heden  !

  Vergeven betelent gratie geven . In dat geval blijft het verslag van de fout over  , hoewel u niet gestraft zult worden .

  Maar dat is niet het geval met God en ons .
  De feitelijke Griekse verwoording is "volledig wegnemen  , wegleggen , uitwissen , scheiden van ".

  U vraagt , "Hoe zit het dan met 1 Johannes 1 : 9  dat zegt : "Als wij onze zonden belijden  , is Hij trouw en rechtvaardig om te vergeven onze zonden  , en om ons te reinigen van álle ongerechtigheid ".

  Wat dat eenvoudig betekent  , is dat als we onze zonden erkennen [ bekennen ]  , God getrouw en rechtvaardig is om ze weg te zetten en ons te reinigen van alle onrechtvaardigheid . Er vindt een automatische reiniging plaats .  Dat staat in het zevende vers : "Maar als we in het licht wandelen  , zoals Hij licht is  , dan hebben we gemeenschap met elkaar  , en het bloed van Jezus Christus , Zijn Zoon  , reinigt ons van
  alle zonden ." [ 1 Johannes 1 : 7 ]

  God wil dat u vrij van schuld of veroordeling wandelt !
  Hij wil dat u wandelt in het licht van uw verlossing  , uw gerechtigvaardiging , uw heiligheid  en uw heiliging in Christus Jezus  , niet onder gesneeuwd door schuldgevoel of zondebewustzijn.

  Chris Oyakhilome

 • 17 juli 2018

  In kwijtschelding hebben wij rechtvaardiging .

  Laat het u dan bekend zijn , mannenbroeders , dat door hem aan u vergeving  [ kwijtschelding ] van zonden verkondigt wordt én dat ieder die gelooft  , door Hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden .
  [ Handelingen 13 : 38  - 39 ] ,

  Sommige Bijbel vertalers waren niet zeker wanneer ze het woord 'vergeven 'of  'kwijtschelden'moesten gebruiken . Dus in verschillende vertalingen hebben ze het Griekse woord "Aphesis " als vergeving en als kwijtschelding vertaald .

  Kwijtschelding is het compleet weghalen van de zonde . in Leviticus 25 : 10  van de Griekse vertaling  is een woord gebruikt dat verwant is aan kwijtschelding  ;  het is het woord "vrijheid ", wat "bevrijding " betekent .
  Een deel van dat vers zegt  : "U moet het vijftigste jaar heiligen  en vrijlating in het land uitroepen voor alle bewoners ervan ...."

  Het woord "vrijlating " is hetzelfde woord "Aphesis ", wat kwijtschelding betekent .
  Wij horen kwijtschelding te proclameren  ; de totale bevrijding van zonde  , het effect  en de gevolgen daarvan !!!

  Zoals alle schulden werden geannuleerd tijdens het jubeljaar  in het Oude Testament  , zo is kwijtschelding  in het Nieuwe Testament  het compleet weghalen van de schuld van de zonde ; alsof het nooit heeft bestaan  en nooit is gebeurd .

  In vergeving laat eenverslag zien dat u een misdadiger bent  , maar bent vergeven voor de misdaad. Maar in kwijtschelding is er geen verslag van een misdaad .

  In kwijtscheliding , is de misdaad verwijderd  of gescheiden van u , het bestaat niet  en als gevolg daarvan bent u gerechtvaardigd . Ja , in kwijtschelding hebt u rechtvaardiging !

  De Bijbel zegt  in Handelingen 13 : 39  dat , dóór Jezus  allen die geloven gerechtvaardigd zijn van alle dingen waar ze door de wet van Mozes niet rechtvaardig konden worden .

  Gerechtvardigd zijn betekent dat u vrijgesproken bent ;  u bent ondanks uw zondes  "niet schuldig " verklaart  , omdat deze kwijtgescholden zijn  ; ze bestaan niet meer .

  Hoe is dit mogelijk ?
  Het is de rechtvaardigheid van God  : " Hij deed dit om Zijn Rechtvaardigheid te bewijzen  nu in deze tijd  , omdat Hijzelf rechtvaardig is  én rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is ".
  [ Romeinen 3 : 26 ]

  Gebed :

  Dank U Vader voor het zenden van jezus  , om de volle prijs voor de zonden van de hele wereld te betalen  , voor het verwijderen van onze zonden  en ons in een onontbeerlijke eenheid met U te brengen !

  Als wedergeboren persoon ,heb ik macht over de zonde en satan  , dáárom bid ik vandaag  voor alle zondaren  over de hele wereld dat zodra zij het Evangelie [ het blijde nieuws ] horen
  hun harten open zullen zijn om de kwijtschelding van zonde te ontvangen !!!

  Dat wat voor hen al volbracht is in de dood van Jezus , de Christus  , zodat zij in rechtvaardigheid zullen leven , in Jezus 'Naam . Amen

  Chris Oyakhilome

 • 25 juli 2018

  Een greep uit het boek " Een ongewoon gesprek met God  "

  Auteur : Neale D . Walsch

  G'd : Je bestaat in dit leven in de wereld van het relatieve , waarin iets alleen kan bestaan in zoverre het in relatie staat tot iets anders .

  Dat is tegelijkertijd zowel de functie als het doel  van relaties :
  een ervarings veld te verschaffen , waarin je jezelf kunt vinden  , definiëren en - als je daarvoor kiest  - onafgebroken kunt herscheppen als degene Wie je bent .

  Er voor kiezen goddelijk te zijn [ "Ik heb jullie zonen gods genoemd ".]  betekent niet dat je er voor kiest een martelaar te zijn . Het betekent zéker niet dat je er voor kiest een slachtoffer te zijn .

  Op weg naar je meesterschap - wanneer alle kans op pijn , schade  en verlies is ge ëlimineerd - is het goed om pijn schade  en verlies als onderdeel van je ervaring te erkennen  , en te besluiten Wie je bent in relatie ermee .

  Ja, de dingen die anderen denken  , zeggen of doen  zullen je soms pijn doen ....... tot ze het niet meer doen .

  Wat je het snelst van hier naar daar brengt  , is totale oprechtheid , de bereidheid vast te stellen  , te bevestigen en precies te zeggen hoe jij je ergens over voelt .

  Vertel jouw waarheid , vriendelijk  , maar zonder er doekjes om te winden en voluit.

  Pas je waarheid moeiteloos aan als je ervaringen een nieuw licht op iets werpen .

  Niemand met een goed verstand , en God in de laatste plaats , vertelt je  , wanneer je lijdt binnen een relatie , om  'er afstand van te nemen en ervoor te zorgen dat het niets betekent '.

  Als je nu lijdt , is het te laat om evoor te zorgen dat het niets betekent .

  Je taak is nu te beslissen wat het betent en dit te tonen .

  Want als je dat doet  , maak je een keus en wordt je Wie je probeert te zijn .

  Neale : Ik hoef dus geen  eeuwig lijdende echtgenote  , een gekleineerde echtgenoot  of het slachtoffer van mijn relaties te zijn  om ze heilig te maken  of om in Gods ogen welgevallig te zijn .

  G'd : Lieve hemel , natuurlijk niet .

  Neale : En ik hoef geen genoegen te nemen met aanvallen op mijn waardigheid , belediging van mijn trots  , schade aan mijn psyche en verwonding van mijn hart om te kunnen zeggen dat ik 'mijn best heb gedaan ',  'mijn taak heb vervuld 'of 'aan mijn plicht heb voldaan 'in de ogen van God en mijn naasten .

  G'd : Geen moment .

  tot zover

 • 18 augustus 2018

  "De mens die lijdt het meest , aan  't lijden dat hij vreest "

  Hij dacht ......

  hij dacht : dat is een boze hond
  maar toen hij héél dicht bij hem stond
  likte de hond zijn handen .

  Hij dacht : mijn vliegtuig is defect
  en toen hij dacht : die tank die lekt
  zag hij het veilig landen

  hij dacht : dit is een overval
  hij hoorde al de laatste knal
  er was niet eens een wapen .

  de dood - vond hij - de grootste ramp
  toen is hij bij de schemerlamp
  heel rustig ingeslapen .

  Toon Hermans

 • 18 augustus 2018

  :up:

51 – 75 van 170    Ga naar pagina:  Vorige  1  2  3  4 ... 7  Volgende Plaats reactie