De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Denken in mogelijkheden

ForumInspiratie

76 – 100 van 217    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 3  4  5 ... 9  Volgende Plaats reactie

 • 25 augustus 2018

  Aan de hand van Jacobus 1 : 6 lezen wij hoe twijfel de mens innerlijk verdeelt .

  Ons menselijk denkenen ons gevoel waren daar de oorzaak van .
  Daar tegenover staat het onwankelbare Woord van God  , de bron  die twijfel overwint .

  Jezus zegt : handel naar het Woord en twijfel niet .

  Het kritieke moment van twijfel begint als we , net als Petrus , kijken naar de ruwe zee. Zodra Petrus naar Jezus keek , groeide zijn geloof en handeld ehij naar zijn Woord . Wij hebben Gods Woord ontvangenen zullen het moeten opbergen en vasthouden in ons hart zodat wij een gelovig hart hebben om naar het Woord te handelen en over 'onze zee 'te wandelen .

  Twijfel wendt uw oog van de Heer af

  Twijfel zal altijd proberen om het Woord van God uit ons hart te drijven . En als u uw oog niet meer op de Heer , op zijn Woord , gericht heeft duurt het niet lang meer of uw zintuigen krijgen de overhand .

  Petrus stapte door het geloof de bovennatuurlijke wereld van God binnen  , totdat hij zijn blik verplaatste. Eerst zag hij op Jezus en hield zich vast aan het Woord . Toen zag hij de golven en de wind . Dit is het verschil tussen geloof en twijfel .

  Het Woord zegt : wedersta de boze !

  De duivel is de dief . In de gelijkenis van de zaaier in Johannes 10 : 10  rooft de duivel het Woord weg . Dit gebeurt zodra wij luisteren naar leugens . Er staat in Jacobus 4 : 7  : 'Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten .'
  U zult hem met Gods Woord  het zwijgen moeten opleggen . U zult uw tegenpartij de duivel  , vast in het geloof moeten wederstaan ! Als u deze dingen niet doet  , dan wordt u door hem verslonden  [ 1 Petrus 5 : 8 ]

  Twijfel valt een genezen vrouw aan .
  In een van de diensten werd een vrouw wonderbaarlijk genezen van vreselijke pijnen in haar arm en schouder waaraan zij al jaren leed . Voor het eerst sliep zij die nacht zonder pijn.
  De volgende ochtend zaaide de duivel twijfel in haar hart  : bij anderen kwam het terug , zou het wel echt weg blijven ???
  Het duurde die morgen niet lang of ze voelde iets  [ en de duivel is daartoe in staat ] , en ze twijfelde .... zodat ze 's avonds weer met hevige pijnen naar de dienst kwam .

  'Waarom ben je gaan twijfelen  en luisterde je naar de leugens van de duivel ? 'vroeg ik haar .
  Ze begon te huilen en ik leerde haar die avond hoe de vijand met het Woord te weerstaan .

  Toen zij het Woord proclameerde en de duivel bestrafte in Jezus Naam  was zij onmiddelijk vrij van alle pijn.
  Zij sloot haar hart voor twijfel  en handelde naar het Woord .

  Veel christenen zouden genezen worden als zij de autoriteit  die Jezus heeft gegeven  om in zijn naam te handelen , zouden gebruiken. Gebruik het !

  Jan Zeilstra

 • SARI439

  25 augustus 2018

  wil je hiermee aangeven dat als je niet geneest .dan ook niet gelooft??

  een mogelijkheid is ook dat God een bedoeling heeft met een kwaal......

  25 augustus 2018 gewijzigd door SARI439

 • LINDA978

  25 augustus 2018

  Persoonlijk geloof ik ook niet hoor, dat mensen altijd genezen. Soms geloof ik dat iemand met een supergroot geloof zeg maar, altijd ziek of pijnen blijft houden. Dit is idd dan Gods wil zo, en Hij heeft er dan een bedoeling mee voor die of gene. En soms geneest Hij wonderbaarlijk, wat menselijk gesproken niet mogelijk is, maakt Hij mogelijk!


  Waarom Hij soms niet geneest?

  We kunnen dan aan allerlei redenen denken. B.v hij of zij is in het geestelijk leven heel erg 'slordig', of iemand kan in Gods oog veel te hoogmoedig zijn. Ik noem maar even wat hoor. Maar de Heere weet haar fijn hoe Hij iemand tot Zich wil trekken, wat er nog moet veranderen, opdat zij niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben! Ze moeten dan 'luisteren', en ja, dan gebruikt Hij "middelen!"

  Hij werkt altijd voor het eerst, en altijd weer opnieuw. Dit blijft noodzakelijk, ook na ontvangen genade!

  We hebben niet allen zo,n bekering en roeping als Paulus...Terstond!

  De ene 'sleept' Hij wat langer door het 'water'dan een ander. Dit geloof ik zo hoor!


  Verder vond ik het mooi lezen in het stukje van Margriet over de twijfel van Petrus. Hier heb ik ook nog altijd mee te maken als ik teveel op de omstandigheden zie, of te weinig met Zijn Woord bezig ben. Opgeslokt wordt met de tijdelijke bezigheden! Dan kan het zomaar gebeuren dat ik een tijdje Zijn gemeenschap moet missen, totdat ik teveel in een gemis kom te leven, en dan vanzelf weer op een 'bepaald plekkie' terug moet komen zeg maar. Bij ondervinding werkt de Heer zo. Hij is een jaloers God, en Hij wil je hele hart, en niet af en toe, of een beetje.

  Het is dus niet zozeer twijfel in God of Jezus, maar het zicht op Hem kwijtraken door teveel bezigheden. Dit breekt dan wel eens op! Maar altijd, geestlijk gesproken, komt Hij altijd weer op tijd, opdat ik niet verslonden wordt door teveel verdriet en bitterheid. Dan komt Hij mij toch altijd weer redden uit die modderige poel waar ik mijzelf weer 'keurig' heb ingewerkt!

  Wat is Hij trouw en goed he? Ik kan mij geen Trouwer Iemand bedenken dan de Heere Jezus Alleen!<3<3<3

 • 25 augustus 2018

  Ik denk dat Margriet hiermee wil laten zien hoeveel potentie God ons al heeft gegeven. Hij vraagt van ons niets wat wij niet kunnen. Anders stonden er niet zoveel "werkwoorden" in de Bijbel.

  Wij kunnen kiezen, wij kunnen vertrouwen/geloven, wij kunnen overwinnen, wij kunnen voor Hem opendoen als hij klopt, wij kunnen vergeven, wij kunnen ophouden te twijfelen.....; Hij laat zie dat zelfs onstuimige spontaniteit (Petrus) tot de mogelijkheden hoort.  Het vereist dat wij ons realiseren dat wij zonder Hem, zonder te zijn wat/wie wij eigenlijk zijn, NIETS kunnen. Doordat wij dat 'zien" op God noemen lijkt het een moment, maar het is een proces. Paulus zegt: Ik jaag er na.....!

  Linda zegt: Wat is Hij trouw en goed he? Ik kan mij geen Trouwer Iemand bedenken dan de Heere Jezus Alleen!

  Amen! Aan God zal het nooit liggen, omdat Hij ons voor Zichzelf heeft gemaakt. Geen twijfel mogelijk.

 • LINDA978

  25 augustus 2018

  • Mooi Martha, dank je voor het delen:-)
 • 25 augustus 2018

  :-) @ Sari en @ Linda , beide brengen jullie hier stellingen naar voren , die juist de innerlijke verdeeldheid  [ waar het hier over gaat ] onderstrepen .

 • LINDA978

  25 augustus 2018

  Persoonlijk denk ik Margriet dat we in dit leven altijd blijven te kampen met die innerlijke verdeeldheid hoor. Hier is de ware rust echt nog niet. Het heeft alles te maken dat we in een gebroken wereld leven, genade of niet. Hoewel ik een echt levende omgang mag hebben met God in Christus, heb ik des te meer te kampen met mijn eigen ik, mijn vlees, de wereld en vanzelf de satan. Onverwacht en ongedacht weer afgewaald, zoals ik wat beschreef in voorgaande stukje. Het in Christus zijn wil niet zeggen dat we hier kunnen leven alsof ik in de nieuwe hemel en aarde leef. We zijn op deze aarde nooit geariveerd zeg maar, en dat is ook niet Bijbels! Zou het wel willen hoor, maar helaas, de werkelijkheid ligt toch anders!

  • Rom.8

  37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.

  38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen,

  39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.

 • 25 augustus 2018

  Prima @ Linda , dat begrijp ik wel , en net als in je vorige reactie  zeg / schrijf je ook hier  : persoonlijk geloof ik niet ...., persoonlijk geloof ik soms ........ en in deze reactie : persoonlijk denk ik .....

  Dan heb je het toch over je menselijk denken en voelen ??  Wat Jan Zeilstra hierboven ook aangeeft ?

  En over welke werkelijkheid heb jij het dan ,  die je voor ogen ziet ???

  En hoe verklaar jij dan Romeinen 8  en dan pak ik even een aantal kernwoorden er uit : overwinnaars ,
  ik ben verzekerd ....

  Houd je nu vast aan eigen denken ? Of aan de beloften van God in zijn Woord.

  Wij moeten onze gedachten in overeenstemming brengen met God en niet andersom .

  En ik ben het met je eens en Paulus zegt ons dat ook : dat veroorzaakt innerlijke strijd .

  25 augustus 2018 gewijzigd door MARGRIET124

 • LEJO464

  25 augustus 2018

  God wil en relatie met ons en vraagt ons om een relatie aan te gaan met Hem.
  Een goede relatie is gebaseerd op gelijkheid, wederzijds respect en vertrouwen.

  Zoals God ons liefheeft zouden wij hem moeten liefhebben...
  Zoals god ons zegent, zo zouden wij Hem moeten zegenen...
  Zoals God ons vertrouwd, zo zouden wij Hem moeten vertrouwen...
  Zoaqls God ons nooit loslaat, zo zouden wij moeten vasthouden aan hem !!!

 • LINDA978

  25 augustus 2018

  O, oke, dank je wel Magriet. Vanmiddag zal ik proberen wat meer toe te lichten. Voor nu even over dat :Persoonlijk geloof ik...denk ik...is eigenlijk bevindelijk zeg maar. Het geleerde in mijn binnenste. Ik praat altijd zeg maar als een tweemens, want ik geloof en weet, dat als je weromgeboren bent, je altijd tweemens blijft. Maar kom er nog op hoor.;-)

 • LINDA978

  25 augustus 2018

  Ja, in Romeinen 8 staan zulke mooie en diepe zaken. Als we Levend gemaakt zijn door de Heere Jezus, door Zijn Woord en door Zijn Geest, dan mogen we weten genade te hebben ontvangen, en in vrijheid te mogen wandelen. Zo ook ik mag dat op Grond van Zijn Woord weten. Een toegepaste Heere Jezus, en voor mij ging er een eeuwige Hemel open. En de Hemel is Jezus voor mij! En mag ik idd weten in Hem een overwinnaar te zijn. Dit kon ik in het eerste jaar zeg maar nog niet zien en delen.


  Maar als je b.v. Romeinen 8:35-36 leest, en ik citeer even:


  " Wie zal ons scheiden van de Liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Gelijk geschreven is: "Want om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn geacht als schapen ter slachting.)


  Wat Jan Zijlstra zo voorhoud zeg ik verder niks van hoor. Ieder heeft wel iets moois te verkondigen tot lering en tot stichting!


  Maar de realiteit waar ik over spreek staat in de Romeinen brief, omdat we nog steeds in deze gebroken wereld leven(Zie bovenstaande stukjes).
  Op dit forum, in vervolgde landen, in ons persoonlijke geestelijke strijd, enz. enz. We zien altijd strijd en moeite om ons heen. Ondanks dat er velen al in Christus zijn, toch zijn en blijven we wederspannig! Totdat...(zie stukje)


  Nogmaals, vrij in Christus, maar in deze wereld blijf ik mijn Medicijnmeester nodig houden, omdat ik bij inleving wel eens "heel erg ziek ben". Zelfs de allerheiligsten hebben maar een beginnetje om onberispelijk te kunnen wandelen voor Gods Heilig aangezicht! Zo bedoel ik het eigenlijk!


  Dus om even kort te gaan:


  In Christus een nieuwe schepping, maar in mijn vlees altijd die verdorven oude natuur omdragende, waardoor ik altijd de Heere Jezus dus nodig blijf houden als MedicijnMeester, tot het bittere end<3<3<3

  Rom.8:39

  • Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de Liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere.

  25 augustus 2018 gewijzigd door LINDA978

 • RICHARD157

  25 augustus 2018

  Iemand zou nu geneigd zijn te vragen: ,,Kan God de mensen met lichamelijke en psychologische problemen niet genezen?''
  Natuurlijk kan Hij dat. Persoonlijk heb ik zelfs veel mensen aangeraakt en veranderd zien worden door de kracht van God en daar waren ook mensen bij met down-syndroom en ook verlamde, schizofrene en spastische mensen.

  Tegelijkertijd moet ik erkennen dat ik een nog groter aantal mensen gezien heb die niet genezen werden.
  Voor beide groepen hebben we dezelfde gebeden gedaan.
  Ook was er geen enkele rede om aan te nemen dat degenen die genezing ontvingen 'heiliger' waren dan zij die dat niet ontvingen.
  Wat is dan de verklaring? Persoonlijk heb ik genoeg aan het antwoord hieronder:

  Deuteronomium 29:29 (HSV)
  De verborgen dingen zijn voor de HEERE, onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen, tot in eeuwigheid, om al de woorden van deze wet te doen.

  De reden waarom God sommige van Gods uitverkoren kinderen - ja zelfs zijn meest effectieve dienstknechten - geen genezing ontvangen ligt in het gebied van de verborgen dingen, de dingen die God op dit moment niet met ons wil delen.
  Ik heb geleerd te buigen voor Zijn majesteit en met Jezus te zeggen: Ja, Vader, want zo is het een welbehagen voor U (Mattheüs 11:26).

  Uit eigen ervaring en uit observatie van anderen heb ik ook de waarheid geleerd van Gods verzekering aan Paulus: Mijn genade is u genoeg (2 Korinthiërs 12:9).
  Deze woorden werden gesproken toen Paulus zich in een uiterst moeilijke situatie bevond, waar God hem niet uit wilde bevrijden.
  In plaats daarvan gaf God hem de genade om temidden van de kwellingen te triomferen.
  In dergelijke gevallen kan de genade van God op twee verschillende manieren werken: Hij kan ons op een geweldige wijze bevrijden uit de moeilijkheden.
  Of Hij kan ons in de moeilijke situatie laten en ons daar tot overwinning laten komen.
  Op welke manier zijn genade in een bepaalde situatie zal werken, ligt verborgen in zijn soevereine wil.
  Voor beide gevallen geldt dat Zijn genade voor ons genoeg is.
  Iemand heeft dat ooit eens zo uitgedrukt: "De wil van God zal me nooit ergens brengen waar Zijn genade me niet ook kan laten standhouden.''

  -Derek Prince-

 • LINDA978

  25 augustus 2018

  Ja, mooi stukje van Derek🙂

 • 25 augustus 2018

  :up::up::up:

 • SARI439

  26 augustus 2018

  daar waren ook mensen bij met down-syndroom?????ik geloof niet dit dat tot de mogelijkheden behoort van een gebedsgenezer dan had het de kranten wel gehaald........denken in mogelijkheden ...dit is een mogelijkheid die mij te ver gaat......of zeg ik nu weer iets heel verkeerds??

  26 augustus 2018 gewijzigd door SARI439

 • LINDA978

  26 augustus 2018

  Ik zelf @Sari vatte het niet op dat God Down-sydroom weg nam, maar ook hen hielp. Ze waren er ook bij zeg maar!

  • Denk het zo hoor:$)
 • RICHARD157

  26 augustus 2018

  Hij had nooit bijster veel verstand bezeten,

  hij was zo simpel als een kind van vier.

  Hij wist alleen maar dat hij Willem heette,

  en zelfs die wetenschap deed hem plezier.

  Zijn lichaam werd wel oud, maar niet zijn denken,

  dat kinderlijk en onvolwassen bleef.

  Hij had de maatschappij niet veel te schenken,

  maar in kerk was Willem goed op dreef.

  Hij had zijn plaats vlakbij de ouderlingen,

  daar zat hij mooi dichtbij de dominee.

  Het fijnste van de dienst vond hij zingen,

  daar deed hij op zijn wijze graag aan mee.

  Hij had van God een simpele gedachte:

  God was zijn vader, groot sterk en stoer,

  die in de hemel op hem zat te wachten,

  en Jezus was vanzelf zijn grote broer.

  Hij had nog nooit een letter kunnen lezen

  en van een dogma had hij nooit gehoord,

  maar twijfels waren bij hem nooit gerezen,

  want hij geloofde Vader op Zijn woord.

  Toen hij zo ziek werd op de woensdagmorgen,

  wist hij meteen dat hij nu komen mocht.

  Hij had dan ook geen angsten en geen zorgen,

  want Jezus zou wel meegaan op zijn tocht.

  Al heeft hij geen begrip gehad van zonde,

  al was hij zo eenvoudig als een kind,

  God heeft bij hem zo'n groot geloof gevonden

  als Hij bij theologen niet vindt.

  Het is niet door haar zelf geschreven maar het komt uit een boek van Corrie ten Boom

  27 augustus 2018 gewijzigd door SAMENCHRISTEN

 • LINDA978

  26 augustus 2018

  [Offtopic]

  27 augustus 2018 gewijzigd door SAMENCHRISTEN

 • SARI439

  26 augustus 2018

  idd een mooi gedicht.....God kan mensen met geestelijke beperking geloof geven ..maar niet genezen.door gebedsgenezing het kan wel maar is nooit gebeurd.zoals ik begreep .......

 • PETRA995

  26 augustus 2018

  Wat een prachtig gedicht. Moest meteen aan mijn autistische kleinzoon denken,die in de kerk echt vrolijker,en geduldiger e.d wordt.

 • RICHARD157

  26 augustus 2018

  SARI439 schreef:

  idd een mooi gedicht.....God kan mensen met geestelijke beperking geloof geven ..maar niet genezen.door gebedsgenezing het kan wel maar is nooit gebeurd.zoals ik begreep .......

  Je zegt God kan het niet, maar toch ook weer wel, maar het is nooit gebeurd begreep je.
  Maar wat begreep je en van wie begreep je het?
  Wat je zelf nooit gezien of ervaren hebt betekent niet dat het niet zo is?
  Want God die de hemel en aarde geschapen heeft kan alles.

  Ik heb een boek gelezen waarin ik "wel begreep"dat dit gebeurd is en ik zal het verhaal hieronder in het kort vertellen wat ik gelezen heb.

  Er was een man in Frankrijk die geestelijke beperkingen had en hij was psychisch erg in de war.
  Deze man woonde ook onder begeleiding van verzorgers en familie en kreeg een soort van uitkering wat je kan vergelijken als hier de wao.
  Er was voor deze man gebeden en in oogwenk was hij volgens eigen zeggen veranderd door de kracht van Jezus.
  De dagen erna wou deze man  ook die uitkering niet meer hebben want hij wou gewoon werken want hij was immers genezen door de kracht van Jezus.
  Maar alle instanties en zijn familie moesten de uitkerende instantie er op aandringen om deze uitkering gewoon door te laten lopen want in hun ogen was deze man nog steeds beperkt.
  De man liet het er niet bij zitten en liet het zelfs voor de rechter voorkomen en hij was de eerste persoon ooit in Frankrijk die via de rechter zijn uitkering moest laten stop zetten.
  Dit alles omdat Jezus hem verstandelijke psychische beperkingen genezen heeft..

  Petra jazeker kippevel dat gedicht:-)

 • CARLIEN256

  26 augustus 2018

  SARI439 schreef:

  idd een mooi gedicht.....God kan mensen met geestelijke beperking geloof geven ..maar niet genezen.door gebedsgenezing het kan wel maar is nooit gebeurd.zoals ik begreep .......

  Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn??

  26 augustus 2018 gewijzigd door CARLIEN256

 • HET967

  27 augustus 2018

  Hoi allen

  Dood en ziekte  zijn volgens mij het gevolg van de zondeval, we leven in een gebroken wereld.

  Moeten denk ik uiterst voorzichtig zijn in genezingen en waar we dat aan toeschrijven.

 • SARI439

  28 augustus 2018

  komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven.......is ook een mogelijkheid om eens over na te denken.....we hoeven niet altijd te genezen van een ziekte....

 • 29 augustus 2018

  Wat betreft onze gevoelens is het goed om bij Galaten 5 stil te staan  , een Bijbel gedeelte waarin  negatievevruchten [ 19 - 21 ]  , maar ook positieve vruchten [ 22 ] worden genoemd .
  Het geheim is  : leven onder leiding van Gods Geest  omdat alleen Hij die positieve vrucht kan bewerken .
  Dat dit van ons een actieve toewijding vraagt wordt weergegeven door de oproepen  : "Wandelt door de Geest ...."[ 16 ] , "indiengij u echter door de Geest laat leiden...[ 18]  en "indien wij door de Geest leven ,laten wij ook door de Geest het spoor houden ....."[ 25]

  Onze emoties en reacties vragen niet alleen om herkenning en erkenning , maar ook om her-vorming , om verwerking en genezing .

  Maar hoe leren wij nu om meer inzicht te krijgen in onze gevoelens ?

  Het betekent dat wij willen groeien in zelfinzicht door bijvoorbeeld onze gevoelens na te gaan en te ontdekken hoe en waarom wij op een bepaalde manier op mensen en situaties reageren .

  Hoe reageren we bijvoorbeeld  wanneer we ons onzeker voelen ?  Trekken wij ons dan in onszelf terug of stellen we ons juist heftig  , verdedigend of agressief op ?

  En hoe gaan we met anderen om ? Voelen wij ons gauw door mensen bedregd  , door hun optreden en kundigheden ? Vergelijken we ons voortdurend met anderen  , waarbij we ons 'minder- waardig 'kunnen voelen  , als mensen die slechts weinig betekenis en waarde hebben ?

  Menselijke gevoelens zijn door de zonde aangetast  ; ze zijn kwetsbaar en vaak verwarrend. En omdat gevoelens veranderlijk zijn  , zijn ze ook een onbetrouwbaar houvast in ons leven geworden .

  De uitdaging van het Evangelie is echter dat wij ook onze emotiesaan Gods karakter , aan Zijn trouw , aan Zijn heiligheid , waarheid en liefde mogen toetsen .
  God wil er richting aan geven en ze op de juiste plek brengen .

  Concreet betekent het dat we God onze emoties willen laten ordenen .

76 – 100 van 217    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 3  4  5 ... 9  Volgende Plaats reactie